Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek (Gürsel Göncü)

Tarih: 12/07/2017   /   Toplam Yorum 9   / Yazar Adı:      /   Okunma 5881

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı’nın hazırladığı son çevre düzeni planını okudum.Bu plan, yaklaşık bir ay sonra yürürlüğe girecek ve hemen akabinde detaylandırılarak daha küçük ölçekli (büyük) nazım, imar ve koruma planları yapılacak. Önce şunu söyleyelim: Bu çalışma, 90’lı yılların ortasında rahmetli Prof. Raci Bademli tarafından yapılan planı temel alarak hazırlanmış iyi ve sağlam bir iş. Tabii pratik ayrıntıların değil, temel ilke ve hedeflerin belirtildiği bir metin niteliğinde. Bu anlamda kullanılan genel ifade ve yaklaşımlar güzel ama, uygulamada, özellikle son 25 yılda öyle kepazelikler gördük ki, temkinli olmakta fayda var. Bununla birlikte UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne aday olmak ve bununla ilgili mevzuata uymak adına, olumlu bir adım. Bu plana geçmeden önce, kısa bir yakın tarih bilgisi vermek isterim. (G.G) 

 

Çanakkale muharebe alanlarında son 25 yılda yaşanan olumsuzluklar üzerine çok yazı yazdım, çok konuştum. Asker-sivil resmî otorite tarafında da, bölgede yaşayan insanlar tarafında da, çok az dostum çok fazla düşmanım oldu. Birçok insanın beni ajan, defineci, provokatör, müzmin muhalif, devlet düşmanı, ikbal avcısı, hasta veya “manyak” olarak görmemesi epey zaman aldı (Tabii hayatının 40 yıldan fazlasını muharebe alanlarına adayan ve –kendisi yine kızacak ama- gelmiş geçmiş en büyük alan uzmanı olan harp tarihçisi Şahin Aldoğan’ın yaşadıkları yanında bunlar hiç kalır).
 
En azından bu sitenin takipçileri bilir; Çanakkale harp alanlarına giren bir daha çıkamaz, orada kalır. Ruhu, bedeni, dimağı buraya bağlanır. Zamanla daha çok öğrenir, okur, bilir, taşa toprağa dokunur, bir zaman yolcusu olur. Aktüel-siyasi vaziyetlerin, dünya görüşlerinin, hamaset edebiyatının ötesine; varolan günlük hesapların berisine geçer. Artık milliyet, taraf, siyaset, ideoloji yoktur. Sadece insan, insan hikayeleri ve bunların tarihî alandaki karşılıkları, yerleri, anlamları, sonuçları vardır. Diğer “normal” insanlar ve ziyaretçiler bunu tabii anlayamaz; bu tiplere “meczup” gözüyle bakarlar, şehitliklerde dua okuyup, otobüslere, arabalarına binip yollarına devam ederler.
 
Siyasetçiler, yetkililer, askerler de büyük oranda bu “tip”leri sevmezler; zira bunlar sürekli “problem çıkaran”, itiraz eden, eleştiren, yapılanı beğenmeyen, ukala, zamanı-dönemi anlamayan, takıntılı insanlardır! Bunların uzakta tutulması, ciddiye alınmaması, bir işe karıştırılmaması gerekir. Yine de tam olarak bertaraf edilemezler, çünkü Çanakkale Muharebelerinin tarihini ve olayların nerede-nasıl gerçekleştiğini tüm detaylarıyla bunlar bilirler. Bu cansıkıcı insanlar sadece savaşın nerelerde, nasıl cereyan ettiğine değil, aynı zamanda savaştan günümüze dek bölgede neler yaşandığını ve konuyla ilgili literatürde neler yazıldığına da vakıftır. Ne iktidar ne de parayla ilgisi bulunmayan bu tipler, sadece şehitlerin, gazilerin ve her milletten kahraman savaşçıların ruhlarıyla arkadaşlık eder; birbirlerini görüp biraz konuşunca da hangi milletten hangi görüşten olursa olsun, aralarında sarsılmaz bir bağ oluşur.
 
Rahmetli Jul Snelders, İstanbul’dan gelirken Kilya koyu girişinde sağda Kocaçimen silsilesini görünce “Eve geldik yine” derdi. Bu sitenin editörü ve eşinin, 2000’lerin başında, ayaklarında iskarpin-şehir ayakkabısı, fütursuzca balçık haldeki araziye daldığını hatırlıyorum. Şahin Abi ise zaten bildim bileli arazide yaşıyordu.
 
Neler gördük, en azından neler gördüm son 25 yıldır? Kaçak kazı yapan müdürler; insanları-uzmanları iftira atarak gözaltına aldıran başkanlar; 1. derecede tarihî sit alanı olan yerlerde yapılan otoparklar; tarihçileri-araştırmacıları tehdit eden müteahhitler; yalan-yanlış bilgi levhaları; saçma sapan yazılar-yazıtlar; “şehitlik tesisleri”; muharebe arazilerinin hunharca altüst edilmesi; orijinal hususiyeti yokedilmiş şüheda kabristanları; şarkılı-türkülü “kutlamalar”; gerçekle ilgisi bulunmayan heykeller; muharebe arazilerinin dokusuna kibrit suyu eken müzeler, merkezler ve bunların içine bilgisizce doldurulan, manipüle edilen tarihî eserler-eşyalar; kaçak yapılar; sit derecesi değiştirilen alanlar; baskıyla, parayla satın alınan kurul kararları; içi boş nutuklar… Daha neler, neler…
 
Türkiye Cumhuriyeti, Çanakkale muharebe alanlarını ancak 1974’te koruma altına aldı. Bu alanın bir millî park haline gelmesi ve ciddi kısıtlamaların başlaması bu tarihtedir. 1930’ların başından 1974’e kadar geçen zaman içerisinde, muharebe arazisinde kalan savaşa ait her türlü kalıntı, silah ve her türlü “para eden” tarihî eşya, hem bölge sakinleri hem de bizzat devlet tarafından satılmıştır! Köylünün topladığı kurşundan, devletin Kilitbahir iskelesinden İtalyanlara naklettiği top-mermi parçalarına kadar, Çanakkale muharebe alanlarındaki hatıralar kiloyla satılmış, elbirliğiyle talan edilmiştir.
 
Millî Park ilanınından sonra, bugün gördüğümüz şehitliklerin bir kısmı, heykeller, yazıtlar, levhalar kondu. Yarısı doğru, yarısı uydurma, herkesin bildiği şeyler, tekrar etmeyeyim. Mustafa Kemal’in saatinin kırıldığı yerden tutun da elinde neredeyse G-3 tutan Mehmetçiğe, abartılı kitabelerden uzakdoğu tarzı şehitlikliklere, 80’li darbe yıllarının cahillikleri…
 
90’lı yıllardaki yanlış ağaçlandırmalar, yangın, sonrasında yine ağaçlandırmalar (her şehide bir fidan)… 2000’lerde “kutlama” furyalarının ve otobüs turlarının başlaması, “tarih turizmi”yle katledilen tarihî alanlar, siperlerin üzerine otoparklar… Sonrasında yeni yapılan mezarlıklar, bol betonlu az anlamlı ve hepsinin tarzı birbirinden değişik, müteahhit zevkini yansıtan kabristanlar… Sonrasında yine hepsi farklı ve özel tasarımlı (!) tabela enflasyonu, yeniden değiştirilen ve eskisini aratan tabelalar… Yeni açılan, betonlanan, genişletilen yollar… Orjinal dokusunu yitiren muharebe alanlarına karşılık ceplerini dolduran devlet-hükümet müteahhitleri…Günlük siyasete, ucuz politikaya, şehit edebiyatına kurban edilen Çanakkale…
Geldik bugüne. Alan başkanlığının hazırlattığı 47 sayfalık master plan, kağıt üzerinde gayet iyi görünüyor. Ancak eksik olan temel mesele, şimdiye kadar yapılmış yanlışların nasıl düzeltileceği. Daha doğrusu, böyle bir niyet veya amacın taslak planda yer almaması. Şimdi madde madde yazarak soruyorum:
 
 
1. Tarihî alanda birbirinden çok farklı tarz ve anlayışla yapılmış; kiminin yeri, kiminin levhaları, kiminin her bir tarafı yanlış şüheda kabristan ve şehitlikleri; tek ve yalın bir tarzda, süssüz ve doğru bir şekilde, yazıları ve bilgilendirme levhaları tek tip olacak şekilde, şehitlerimize yakışan bir sadelik ve gösterişsizlik anlayışıyla yeniden düzenlenecek mi?
2. Muharebe alanlarındaki anıt, abide, yazıt, heykel enflasyonu yeni ve bilimsel bir anlayışla ele alınarak giderilecek ve hatalı-yanlış uygulamalar, otoparklar, tuhaf çevre düzenlemeleri alanı koruma ve tarihe saygı çerçevesinde sonlandırılacak mı?
3. Alan dahilindeki müze, tanıtım merkezi, bilgilendirme noktaları bilimsel bir anlayışla ele alınarak sadeleştirilecek mi? Bunların içinde yer alan bilgiler ve artifact bilgileri, uzmanların danışmanlığında yeniden değerlendirilecek mi?
4. Biten veya devam eden kale, tabya, mevzii restorasyonları, renovasyonları, aslına sadık bir biçimde, tarihî veriler eşliğinde yeniden ele alınacak mı?
5. Taslak planda neredeyse hiç sözü geçmeyen Seddülbahir, Morto, Kerevizdere, hatta Domuzdere sektörlerindeki muharebe alan ve izlerinin korunmasına, işaretlenmesine dair nasıl bir uygulama yapılacağı detaylarıyla belirlenecek mi?
6. Yıllarca Orman Bakanlığı’nın da devreye girmesine ve can alan yangınlara yol açan yanlış ağaçlandırmaya ve bölgenin flora’sına ilişkin yeni bir alan politikası geliştirilecek mi?
7. Bölgede, özellikle yaz aylarında artan otobüs-ziyaretçi trafiğini azaltacak, şehitliklere ulaşımın mümkün mertebe yürüyerek yapılmasını sağlayacak düzenlemeler gündeme getirilecek mi?
 
İlk elde aklıma gelen ve henüz cevaplanmamış temel konular bunlar. Evet, kolay değil biliyorum. Yılların ihmali, tahribatı ve her yeni gelen siyasal iktidarın kendini bir şekilde gösterme fırsatı için sahne alması; Çanakkale muharebe alanlarını bir şov, densizlik, gösteriş mekanına çevirdi. Gelen alan başkanları da, iyi niyetli olsalar da sürekli olarak siyasi otoritenin siyasi emelleri altında ezildi. Ehil olmayan hatta cahil mütahhitlere, sahtekarlara, çeşitli çıkar çevrelerine Çanakkale üzerinden milyon dolarlar akıtıldı. 
 
Tarihî Alan Başkanlığı eğer gerçekten yeni bir sayfa açmak istiyor ve bu sayfayı gelecek nesillere taşımak istiyorsa, önce geçmişteki bu kepazeliklerle hesaplaşacak; bu tahribatı bir daha geri dönüşü olmayacak, hatırlanmayacak biçimde silecek ve esas hatırlanması, hatırası her dem taze kalması gereken fedakâr askerleri, alanı orjinal haliyle koruyarak taçlandıracak.
 
Ümitsiz miyim? Hayır. Ama iyimser değilim. Yine de şöyle bitirelim: Çanakkale bu milletin yeniden doğduğu, Mustafa Kemal’in Atatürk olduğu yerdir. Uzak ve yakın tarihimizde, Çanakkale’deki gibi tek yürek tek millet olduğumuz, bu denli birleştirici başka bir hadise yoktur ve bu hadise sadece bizim değil tüm bir dünya tarihini değiştirmiştir.
 
Kendimize saygımız varsa, bunu birlik içinde yaşatırız; yoksa bunu sağlayan kahramanların kemiklerini sızlatırız.
 
 
Gürsel Göncü 

#tarih Dergisi Yayın Yönetmeni

 

 


  5881 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

10436_Muzaffer Albayrak 12-07-2017, 07:36:37
Çanakkale savaşını ve muharebe alanlarını en iyi bilen "Çanakkale meczublarından" biri olan Gürsel GÖNCÜ'nün duygu ve düşüncelerine kulak vermek gerekir.
Yukarıda serdedilen mülahazalar "üzüm yemek içindir". Tarihi Alanın korunması ve yönetilmesine dair "dışarıdan" gelen yapıcı eleştiri ve önerilere duyarlı olunması faydalı olacaktır kanaatindeyim.
 
10438_Seyit Ahmet Sılay 15-07-2017, 23:29:12
Yanlış ve hatalı projeler düzeltilmeye başlandığında, "eleştiri yapanların pişman olduğu" bir coğrafya burası. "Düzeltmek" adına yapılan işler, eskiyi aratır durumda. Bundan sonra hiç kimse yetkililerimizi ve bunlardan iş alan iş adamlarını(!) eleştirmesin. İlk yapılan yanlışları destekliyor, düzeltilmesine karşı olduğumu beyân ediyorum. Evet! Muzaffer (kendisi de meczuptur) hocamın da dediği gibi; meczupluğa gerek yok.
 
10441_Sermet Atacanlı 18-07-2017, 14:51:06
Fevkalâde bir değerlendirme.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/02/2019 - 10:18 “İki Siper Bir Mektup”tan Plevne Ryan’a Bir Kitap Hikâyesi (Celal Yıldırım)

01/06/2018 - 17:09 TAZIYE - Şehitler Abidesi Mimarı Doğan Erginbaş Vefat etti

12/05/2018 - 07:36 Edebiyat ve Tarih Camiamızın Acı Kaybı - Çanakkale Mahşeri Yazarı Mehmed Niyazi Özdemir

16/02/2018 - 15:18 Acı Kaybımız - Yücel Özkorucu

03/01/2018 - 13:21 İkiye Bölünen Yaşamın Tasarımı Üzerine (Hüseyin Yanar)

29/12/2017 - 08:20 KûtulAmare ve Filistin , Pomakların Çanakkale Ağıdı, Nusret Mayın Gemisi Mührü ,100 yıldır saklanan Kanlı mendil ve yine bir intihal! 100.Yılların gölgesinde GeliboluyuAnlamak -2017 değerlendirmesi (Tuncay Yılmazer)

12/07/2017 - 05:38 Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek (Gürsel Göncü)

04/07/2017 - 07:58 Çanakkale’ye Mührünü Vuran Efsane Gemi Nusret’in Mührü (Seyit Ahmet Sılay)

27/06/2017 - 17:38 İkinci Bir İntihal Vakası ve Çanakkale Savaşı Popüler Kitapları Üzerine (Tuncay Yılmazer)

20/06/2017 - 07:20 Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri,Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

15/03/2017 - 13:17 18 Mart Zaferi ve Kahramanları Sergisi

03/03/2017 - 18:04 Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Anma Programı - 4 Mart 2017 Bahçeli Köyü/Biga

13/02/2017 - 08:53 Atlas Tarih Dergisi Şubat Sayısında 1. ve 2. Gazze Muharebesi Dosyası (Tuncay Yılmazer)

05/01/2017 - 11:29 Duyuru: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale - 17 Ocak 2017 Muzaffer Albayrak Söyleşisi

28/12/2016 - 18:07 15 Temmuz Darbesinin Gölgesinde Bir Yıl: Çanakkale, KutülAmare, Somme dan Halil İnalcık Hocaya... 10 Yaşına Giren GeliboluyuAnlamak ta 2016 böyle geçti (Tuncay Yılmazer)

11/12/2016 - 15:52 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Teröre Lanet

24/11/2016 - 06:22 Kronik Kitap Dört Yeni Eserle Yayın Hayatına Başladı

17/11/2016 - 07:02 Tarih Bir Din Değil İlim Sahasıdır (Seyit Ahmet Sılay)

29/09/2016 - 18:50 Dr. Kilisli Rıfat ın İzinde Osmanlı dan Türk e ve Ötesi (Nükhet Kardam)

09/08/2016 - 13:11 Aşk Cephesi – Bahadır Yenişehirlioğlu ( Sinem Şahin )

04/08/2016 - 17:27 Çanakkale Muharebelerine Dair Bir Site; canakkalemuharebeleri1915.com

16/07/2016 - 09:28 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Darbelere Hayır! Demokrasiye Evet

15/07/2016 - 09:35 Birinci Dünya Savaşı Araştırmaları Sitesi cihanharbihatiralari.com (Mehmet Beşikçi)

07/04/2016 - 07:10 Konferans - Kut ül Amare Zaferi ( İPTAL DUYURUSU )

31/03/2016 - 06:05 Türkiye nin Bağdat Büyükelçiliği Kutü-l Amare Zaferini her yıl kutluyor ( Faruk Kaymakçı)

24/03/2016 - 03:58 Çanakkale Savaşı nın Dünya Tarihindeki Yeri - NTV Mete Çubukcu ile Pasaport Programı - 18 Mart 2016

16/03/2016 - 08:38 Çanakkale Savaşının 101. yıldönümü Yeni Bakışlarda konuşuldu.

11/03/2016 - 06:46 Konferans - Çizgilerle 1. Dünya Savaşı

19/02/2016 - 06:58 Konferans - Vahdettin Engin - İkinci Abdülhamit'in Politikaları

15/02/2016 - 07:10 Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım - Erich Ludendorff

08/02/2016 - 09:09 Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Girişi (Ali Kaşıyuğun)

01/02/2016 - 09:01 İki Siper Bir Mektup Bir Çanakkale Projesi Değerlendirmesi (Celal Yıldırım)

25/01/2016 - 11:57 Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

18/01/2016 - 12:52 Seddülbahir 32 Saat Dizisi Üzerine... Bizi Affedin ( Seyit Ahmet Sılay )

18/01/2016 - 10:27 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konferans - Osmanlının Suriye Politikası

13/01/2016 - 08:08 Şiir ve Öykü Yarışması

05/01/2016 - 12:42 PROGRAM: İtilaf Devletlerinin Çanakkale den Tahliyelerinin 100. Yılı-Onlar Giderken

03/01/2016 - 10:32 Konferans - Çanakkale Savaşlarında Tahliye Harekatı - Kenan Çelik

14/12/2015 - 06:31 Konferans - Haluk Oral - Bir Kırılma Noktası Çanakkale

26/11/2015 - 18:34 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Hava Fotoğrafları (Gökhan Tarkan Karaman)

13/11/2015 - 21:12 Konferans -Çanakkale’de Bir Edebi Heyet

15/10/2015 - 13:23 Konferans - Çanakkale'de Yitirilen Tahsilli Gençlik

29/05/2015 - 14:34 Benim Çanakkale kahramanım Mahmut Sabri Bey’dir- Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısında Tuncay Yılmazer Röportajı

15/05/2015 - 16:25 İBB Konferans - Cepheden Mektuplar (Doç.Dr.Ömer Çakır)

27/04/2015 - 02:44 Çanakkale Söyleşileri 25 Nisan 1915 Müttefiklerin Çıkarma Harekatı-Kenan Çelik

15/04/2015 - 08:30 Atlas Tarih’ten Çanakkale Özel Sayısı

08/04/2015 - 17:12 Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915 Sergisi

30/03/2015 - 17:08 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı na Çağrı, Kamuoyuna Duyuru

26/03/2015 - 09:02 Konferans-18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

24/03/2015 - 17:04 “İki Siper Bir Mektup” Bir Çanakkale Projesi (Celal Yildirim-Hatice Solmuş TED Mersin Koleji)

21/03/2015 - 04:13 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler Programı Kaydı

17/03/2015 - 04:46 Çanakkale Muharebeleri- 100 Yıl önce 100 Yıl sonra (Tuncay Yılmazer)

13/03/2015 - 18:27 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler- Çanakkale Savaşı Özel- Programı (14.3.2015 saat 00.00)

04/03/2015 - 16:22 CNR Kitap Fuarı’nda Çanakkale Muharebeleri Paneli ( 07.03.2015 saat : 15.30 Yeşilköy CNR Dünya Ticaret Merkezi )

16/02/2015 - 14:00 Acı bir Çanakkale Türküsüne adanan 4 yıllık bir emeğin takdimi- Harmanyeri 1915 (Yönetmen: Gürdal Uğur)

01/02/2015 - 03:46 100. Yıl’da Muhteşem Soru… Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermi Kaç Kiloydu ? (Tuncay Yılmazer )

18/01/2015 - 15:05 Kireçtepe Jandarma Şehitliği Restorasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular (Tuncay Yılmazer)

10/01/2015 - 14:53 Konferans - Osmanlıyı Yıkan Cephe-Filistin

28/12/2014 - 13:48 Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

24/11/2014 - 14:52 Son Savruluş – Çanakkale Muharebe Alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı ! (Tuncay Yılmazer )

15/11/2014 - 01:37 Konferans - Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

01/11/2014 - 03:54 Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

09/10/2014 - 10:13 Uluslararası Sempozyum - Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

24/09/2014 - 17:06 Çanakkale’de Yeni Şehitlik! (Gürsel Göncü)

12/09/2014 - 15:51 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Özel Sayısı Makale Çağrısı

// - 09:52 Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

// - 06:37 Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı Üzerine ( Tuncay Yılmazer )

// - 15:33 Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

23/05/2014 - 17:16 100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

16/05/2014 - 16:24 SOMA MADENCİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

11/05/2014 - 13:05 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Korunması ve Unesco Kültürel Mirası İlan Edilmesi (Dr. Mithat ATABAY)

09/05/2014 - 23:03 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı İzlenimleri (Ahmet Yurttakal)

02/05/2014 - 06:00 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı

15/04/2014 - 18:40 Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

06/04/2014 - 22:18 DOKUN Dergisi’nde Tuncay Yılmazer İle Söyleşi...

15/03/2014 - 18:00 Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları Paneli

09/03/2014 - 14:19 Çanakkale Savaşları Resmi Koleksiyoneri Seyit Ahmet SILAY

06/03/2014 - 22:33 Konferans -'Çanakkale Muharebelerinde Bir Kahraman Asker Gazi Binbaşı Halis Bey

28/01/2014 - 07:35 Sadece Bir Emir Kipi...İsrail'i Kur! - Wladimir Jabotisnky ( Çev. Atilla Aşçı )

14/01/2014 - 16:21 Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

06/01/2014 - 12:12 Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Savaşa Dair Önemli Bir Eser: “GRİFF NACH DER WELTMACHT: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918” Kadir Kon

30/12/2013 - 22:51 Şehit Teğmen İbrahim Naci’den Çanakkale’de tarihin betonlaşmasına… 2013 Yılının muhasebesi ( Tuncay Yılmazer )

06/12/2013 - 22:00 32. Gün Programında Çanakkale Muharebe Alanlarında Betonlaşma Konusu Tartışmaya Açıldı

11/11/2013 - 05:23 Yüzüncü Yıla Doğru Yazıları-2 : Çanakkale Muharebe Alanları’ndaki Betonlaşma Meselesi Neden İlgi Görmüyor? ( Tuncay Yılmazer )

03/11/2013 - 20:03 Çanakkale Muharebe Alanlarında İnşaat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor… (Tuncay Yılmazer)

11/09/2013 - 21:28 Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları (Mithat Atabay, Okan Taktak, Savaş Karakaş, Selçuk Kolay)

25/08/2013 - 15:29 Zığındere Vadisinden Geçecek Yol Tarihi Tahrip Edecektir! (Tuncay Yılmazer)

14/08/2013 - 18:40 Ağadere'ye Sahip Çık (Murat Sayar)

28/07/2013 - 14:53 NTV Tarih’in Kapanması Üzerine Birkaç Not… ( Tuncay Yılmazer )

08/07/2013 - 20:00 Çanakkale Muharebe Alanlarının Şehitlik İnşasıyla İmtihanı! (Muzaffer Albayrak)

26/06/2013 - 21:59 100. Yıl’a Doğru Yazıları- Çanakkale’de Şehitliklerin İhyası Gerçekten Gerekli mi? ( Tuncay Yılmazer )

10/05/2013 - 14:36 İlber Ortaylı Seyahatnamesi

21/04/2013 - 14:44 GEO Dergisi Nisan 2013 Sayısında Hayal Kırıklığı ( Tuncay Yılmazer )

09/04/2013 - 13:18 Meclisin Unuttuğu Kahraman Nezahet-Ozan Bodur

23/03/2013 - 21:43 Ayraç Kitap Dergisi Çanakkale Özel Sayısı

22/03/2013 - 22:03 Çukurova Üniversitesi'ndeki Konferans ile İlgili Gelibolu’yu Anlamak Okurlarına Açıklama ( Tuncay Yılmazer )

21/03/2013 - 20:14 Çukurova Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı Konferansı ( 22.3.2013)

16/03/2013 - 10:44 18 Mart Üniversitesi ve AÇASAM “2015’e Doğru Çanakkale Muharebelerini Anlamak ve Anlatmak” Paneli ( 19.3.2013)

12/03/2013 - 07:39 Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

08/03/2013 - 07:01 Gelibolu'yu Anlamak twitter'da....www.twitter.com/gelibolu2015