Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

Tarih: 25/01/2016   /   Toplam Yorum 8   / Yazar Adı:      /   Okunma 5931

 “Gelibolu Yarımadası’nda Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar” isimli bu çalışma, Gelibolu Yarımadası özelinde geçmişten günümüze bir az olsun ışık tutmayı ve rehber olmayı amaçlamaktadır. Çünkü geçmiş; “Tarihi Süreç İçinde Çanakkale Muharebeleri ve Muharebe Alanları” isimli kitabımızda da ifade ettiğimiz gibi, “günümüzü anlayabilmek ve geleceğimizi daha sağlıklı yönlendirebilmek için en temel başvuru kaynağıdır”.


 Elbette ki bu kitap, esas olarak Çanakkale Muharebeleri’nin yapıldığı alanlar hakkında bilgi sunmaktadır. Ancak bunun yanı sıra antik dönemden İstiklal Savaşı’nın yaşandığı yıllara kadar olan yaklaşık üç bin yıllık bir zaman aralığında Gelibolu Yarımadası üzerinde yer alan tarihi öneme sahip mevkileri, söz konusu mevkilerde yaşanmış olayları, gerek bu olaylarda ön plana çıkan veya anılan mevkie ismi verilmiş kişileri konu edinmektedir. Dolayısıyla denilebilir ki bu kitap, içerdiği konular tasnif edildiğinde “mevkiler”“olaylar” ve “kişiler” açısından bir tür üçleme dâhilinde hazırlanmıştır. (G.A)

 

“Gelibolu Yarımadası’nda Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar” isimli bu çalışma, Gelibolu Yarımadası özelinde geçmişten günümüze bir az olsun ışık tutmayı ve rehber olmayı amaçlamaktadır. Çünkü geçmiş; “Tarihi Süreç İçinde Çanakkale Muharebeleri ve Muharebe Alanları” isimli kitabımızda da ifade ettiğimiz gibi, “günümüzü anlayabilmek ve geleceğimizi daha sağlıklı yönlendirebilmek için en temel başvuru kaynağıdır”.

 Geçmiş ya da tarih, insanlık adına bu derece önemli bir başvuru kaynağı ise ülkemizin her hangi bir yöresinde geçmişin izlerini sürmek, bu izleri ortaya çıkarmak veya unutulmuşların hatırlanmasını sağlamak, aslında bu bakımdan ne kadar da gereklidir. Çünkü bütün bu topraklarda ve denizlerde yaşanmışların ve yaşamışların, aynı topraklarda ve denizlerde bugün yaşamakta olan bizleri ne derecede etkilediği, mutlaka anlaşılması gerekli konular zinciridir. Unutulmaması gereken ise bugün yaşayan kuşakların da söz konusu zincirin ucuna takılmış son halkalar olduğudur. Dolayısıyla bugün dünya üzerinde yaşayan toplumlar, yaşamakta oldukları yerlere ait farklı kültürlerin, farklı zaman dilimleri içinde ne şekilde harmanlandığını anladıkça ve bu konuda bilgilenip, bilinçlendikçe hem ülkemiz, hem de dünyamız, sanırım daha çok barış ve huzur soluyacaktır.       

 Böyle bir ortamın oluşmasına az da olsa katkıda bulunabilmek için, bu ve benzeri konularda yapılan araştırma ve çalışmaların mutlaka desteklenmesi ve sonuçlarının da yayınlanması gereklidir. Ancak ne yazık ki ülkemizde araştırmacılar gerekli desteği çok az, hatta çoğu zaman hiç bulamıyorlar. Hâlbuki bir yörenin barındırdığı değerleri ortaya çıkarmak ne kadar da önemli… Şu an yaşamakta olduğumuz yerlerin geçmişte hangi olaylara sahne olduğunu, ne tür kişiliklerin yaşadığını, bu kişiliklerin geleceğe bıraktıkları eserleri ve izleri merak etmek, bunları bir nebze olsun ortaya çıkarabilmek ve gelecek zamanların araştırmacılarına mum ışığı kadar bile olsa aydınlık bırakabilmek, insanlığa hizmet açısından çok farklı bir duygu.

 Bu duygular içinde konu edindiğimiz Gelibolu Yarımadası, aslında ülkemiz egemenlik alanının oldukça küçük bir parçası. Avrupa’nın güneydoğusunda Asya kıtası ile sınırdaş Trakya’nın, bir kısrak başı gibi Adalar (Ege) Denizi’ne uzanan bölümü. Çanakkale Boğazı’nın, kritik bir deniz geçidi olmasını sağlayan ufacık bir kara parçası.

 Kuş uçuşu olarak yaklaşık 86 kilometre uzunluğunda, en dar yerinde 4,8 kilometre, en geniş yerinde ise 20 kilometre kadar olan, kabaca bir üçgen şeklindeki bu yarımada, aşağı yukarı 1.200 km² yüzölçümüyle, gerçekten de küçük bir alan sayılabilir.

 Ancak bu küçük kara parçası üzerinde, kendisini Asya kıtasından ayıran Çanakkale Boğazı’nda ve boğazın diğer yakasında yaşanmış olaylar, yaşandıkları dönemler itibariyle dünya tarihini daima derinden etkilemiştir.

 Bu konuda belirgin birkaç örnek vermek gerekirse, MÖ 405 yılında gerçekleşen Aigospotamoi Deniz Muharebesi ile bu olaydan tam 2.320 yıl sonra gerçekleşen Çanakkale Muharebeleri ifade edilebilir. Birbirinden oldukça uzun bir zaman farkıyla gerçekleşen her iki olayda Gelibolu Yarımadası üzerinde, kıyılarında ve Çanakkale Boğazı’nda gerçekleşmiş ve ne ilginç tesadüftür ki kendi dönemlerindeki dünya için benzer bir sonuç getirmişlerdir. Sonuçları itibariyle Aigospotamoi Deniz Muharebesi Atina Devleti’nin, Çanakkale Muharebeleri ise Rus Çarlığı’nın yıkılmasına neden olmuştur. 

 

Gelibolu Yarımadası; MÖ 1194 – 1184 tarihlerinde gerçekleştiği varsayılan ve belki de dünya tarihinin geniş kapsamlı ve uzun süreçli ilk büyük çıkar çatışması olan Troya Savaşı’ndan günümüze nice kavimlerin Avrupa’dan Asya’ya ya da Asya’dan Avrupa’ya geçişte kullandıkları önemli bir basamak taşıdır. Tarih boyunca her iki kıta arasındaki geçişlerde, Çanakkale Boğazı’nın Avrupa kıtasındaki kıyılarını oluşturan Gelibolu Yarımadası, İstanbul Boğazı’nın her iki kıyısından daha çok tercih edilmiştir.

Gelibolu Yarımadası, her ne kadar Troya Savaşı’nın asıl sahnesi olmasa da bundan tam 100 yıl önce bir başka büyük çarpışmanın yaşandığı yerdir. Gelibolu Yarımadası’nın oldukça küçük bir bölümü, Birinci Dünya Savaşı’nın cephelerinden biri olan Çanakkale Cephesi’ndeki asıl büyük ve kanlı vuruşmalara, bir başka deyişle Çanakkale Kara Muharebeleri’ne sahne olmuştur.

 

“Çanakkale Boğazı Muharebesi” ve “Çanakkale Kara Muharebeleri” olarak başlıca iki evrede gerçekleşen Çanakkale Muharebeleri’nin sonuçları itibariyle en belirgin tarihi niteliği, bir yandan Rus Çarlığı’nın yıkılmasının başlıca etkenlerinden birini oluştururken, diğer yandan da hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir dönüm noktası olmasıdır.

 

Tarih boyunca değişmeyecek bu önemli gerçeğin ışığında Gelibolu Yarımadası’nda geçmişin izlerini sürerken karşımıza çıkan bazı gerçekler ise kimi zaman şaşırmamıza ama çoğu kez üzülmemize neden olmuştur. Bu konuda birkaç örnek vermek gerekirse;

-  Gelibolu Yarımadası topraklarında saklı duran koskoca bir tarihin, hala gizemini sürdürüyor olması,

-  Günümüzden yüzyıllar öncesinde bu toprakları adım adım gezerek gördüklerini yazıya ve resme döken yabancıların varlığından büyük oranda habersiz olunması,

-  Bütün bu yabancıların arkalarında bıraktıkları, bugün bizlerin yaşadığı toprakların kültürel değerlerine ışık tutan eserlerin Türkçe’ye çevrilmemiş olması,

-  Bazısı en az altı – yedi asırdan beri bölgede var olan köylerimizin hiçbirinin, muhtardan muhtara devredilen yazılı bir tarihçesinin olmaması,

-  Birkaçının ismi kalmış ama cismi kalmamış Türk dervişlerinin kaybolmuş izleri,

-  Yitip giden Türk mezarlıkları ve şehitlikleri ile antik dönem kentleri, binalar, kaleler,

-  Birçoğu hurda olarak satılmış, kalanlarının yine birçoğu toprağın ya da denizin altında çürümekte olan savaş kalıntıları,

-  Arşivlerde bulunan ancak henüz ortaya çıkarılmamış belgeler, haritalar, resimler ve hatta filmler,

-  Özellikle muharebe alanlarının önemli bir bölümü üzerinde kimi zaman yapılmış ağaçlandırma çalışmalarının, hala sürdürülen tarımsal faaliyetlerin ve hazine arayıcılarının yok ettiği siperler, zeminlikler, şehitlikler gibi Çanakkale Muharebeleri’ne ait izler,  

-  Bütün bu tarihi ve kültürel değerlerle ilgilenmesi gerekirken, bilgisizlikten birçok hatalı uygulamaya neden olmuş kurumlardan söz edebiliriz…

 

Aslında üzerinde biraz daha düşündüğünüzde yukarıda yer alan ve aslında daha da uzatabileceğimiz bu listeyi oluşturan en önemli ayrıntının, hiç şüphesiz “ilgisizlik” olduğu anlaşılacaktır.

 

Bu nedenledir ki “Gelibolu Yarımadası’nda Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar” isimli çalışmanın en önemli amaçlarından biri de bilgi sunmanın yanı sıra hiç şüphesiz, ilgi ve merak uyandırmaktır. Üstelik sadece Gelibolu Yarımadası için değil. Gelibolu Yarımadası gibi ufacık bir kara parçasının barındırdığı nice değerlerin benzerlerinin, ülkemizin hemen her yöresinde de var olabileceğini düşündürebilmektir.

 Bu doğrultuda 2012 – 2015 yılları arasında, 3,5 yılı aşkın bir sürede hazırlanan bu kitap, İstanbul yönünden gelip, Keşan üzerinden Gelibolu Yarımadası’na giriş yapan ziyaretçiye, Koru Dağı’nı aşıp Saros Körfezi’ni gördüğü andan itibaren yöreyi anlatmaya başlamaktadır. Ankara, İzmir, Bursa gibi önemli şehirlerimiz istikametinden gelip, Çanakkale, Lapseki veya Çardak üzerinden yarımadaya ulaşmak durumunda olanlara da içerdiği konuları sunum tarzı itibariyle, ulaştıkları noktadan itibaren eşlik etmektedir.  

 Ulaşım için kullanılan mevcut karayolu üzerinde seyir halindeyken gözle görülebilen, tarihi öneme sahip hemen her mevkii (Çanakkale Boğazı’nın Anadolu yakasında görülebilenler de dâhil olmak üzere), bu kitabın esas konusunu oluşturmaktadır.

Elbette ki bu kitap, esas olarak Çanakkale Muharebeleri’nin yapıldığı alanlar hakkında bilgi sunmaktadır. Ancak bunun yanı sıra antik dönemden İstiklal Savaşı’nın yaşandığı yıllara kadar olan yaklaşık üç bin yıllık bir zaman aralığında Gelibolu Yarımadası üzerinde yer alan tarihi öneme sahip mevkileri, söz konusu mevkilerde yaşanmış olayları, gerek bu olaylarda ön plana çıkan veya anılan mevkie ismi verilmiş kişileri konu edinmektedir. Dolayısıyla denilebilir ki bu kitap, içerdiği konular tasnif edildiğinde “mevkiler”, “olaylar” ve “kişiler” açısından bir tür üçleme dâhilinde hazırlanmıştır.

 Gelibolu Yarımadası üzerinde toplamda 200 kilometre civarında bir karayolu güzergâhı boyunca (ki bu güzergâhın en az 120 kilometresi Çanakkale Muharebeleri’nin yaşandığı alanlar ile ilgilidir) bu topraklarda adım attığınız yerlerin tarihi önemini, geçmişte yaşananları ve yaşatanları, kısacası kutsal vatanımızın toplam yüzölçümünün neredeyse 1/650’si kadar olan bir kara parçasında geçmişi, bir başka deyişle tarihi duyumsamanız dileğiyle aslında söylemek istediğimiz şudur:

 “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı”

 

 


  5931 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

8382_Cemalettin Yıldız 26-01-2016, 07:07:28
Gönlünü ve herşeyini Çanakkale Şehitlerine adamış bir Çanakkale Gönüllüsüdür Gürsel Akıngüç.Bir haritacılık ve Topografya uzmanı. Son eseri Çanakkale Savaş Alanlarının bu güne kadar yazılmış en güzel tanıtımı. Eline ve yüreğine sağlık Gürsel Hocam, Allah yolunu açık etsin. Bir derdimiz var bu eserin milletimizle buluşması lazım. İnşallah onun da çözümü bulunacak. Yeni eserlerini bekliyoruz Gürsel Bey.
 
8411_aytekin nebioğlu 29-02-2016, 22:33:50
satışa sunulcakmı acaba...sanırım belirsizlik var..satışa sunulmayacak olsaydı tanıtım yapılmazdı ..en kısa zamanda yayınevi ve satış noktalarının netleşeceği umudu ile haber bekliyoruz..
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/02/2019 - 10:18 “İki Siper Bir Mektup”tan Plevne Ryan’a Bir Kitap Hikâyesi (Celal Yıldırım)

01/06/2018 - 17:09 TAZIYE - Şehitler Abidesi Mimarı Doğan Erginbaş Vefat etti

12/05/2018 - 07:36 Edebiyat ve Tarih Camiamızın Acı Kaybı - Çanakkale Mahşeri Yazarı Mehmed Niyazi Özdemir

16/02/2018 - 15:18 Acı Kaybımız - Yücel Özkorucu

03/01/2018 - 13:21 İkiye Bölünen Yaşamın Tasarımı Üzerine (Hüseyin Yanar)

29/12/2017 - 08:20 KûtulAmare ve Filistin , Pomakların Çanakkale Ağıdı, Nusret Mayın Gemisi Mührü ,100 yıldır saklanan Kanlı mendil ve yine bir intihal! 100.Yılların gölgesinde GeliboluyuAnlamak -2017 değerlendirmesi (Tuncay Yılmazer)

12/07/2017 - 05:38 Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek (Gürsel Göncü)

04/07/2017 - 07:58 Çanakkale’ye Mührünü Vuran Efsane Gemi Nusret’in Mührü (Seyit Ahmet Sılay)

27/06/2017 - 17:38 İkinci Bir İntihal Vakası ve Çanakkale Savaşı Popüler Kitapları Üzerine (Tuncay Yılmazer)

20/06/2017 - 07:20 Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri,Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

15/03/2017 - 13:17 18 Mart Zaferi ve Kahramanları Sergisi

03/03/2017 - 18:04 Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Anma Programı - 4 Mart 2017 Bahçeli Köyü/Biga

13/02/2017 - 08:53 Atlas Tarih Dergisi Şubat Sayısında 1. ve 2. Gazze Muharebesi Dosyası (Tuncay Yılmazer)

05/01/2017 - 11:29 Duyuru: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale - 17 Ocak 2017 Muzaffer Albayrak Söyleşisi

28/12/2016 - 18:07 15 Temmuz Darbesinin Gölgesinde Bir Yıl: Çanakkale, KutülAmare, Somme dan Halil İnalcık Hocaya... 10 Yaşına Giren GeliboluyuAnlamak ta 2016 böyle geçti (Tuncay Yılmazer)

11/12/2016 - 15:52 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Teröre Lanet

24/11/2016 - 06:22 Kronik Kitap Dört Yeni Eserle Yayın Hayatına Başladı

17/11/2016 - 07:02 Tarih Bir Din Değil İlim Sahasıdır (Seyit Ahmet Sılay)

29/09/2016 - 18:50 Dr. Kilisli Rıfat ın İzinde Osmanlı dan Türk e ve Ötesi (Nükhet Kardam)

09/08/2016 - 13:11 Aşk Cephesi – Bahadır Yenişehirlioğlu ( Sinem Şahin )

04/08/2016 - 17:27 Çanakkale Muharebelerine Dair Bir Site; canakkalemuharebeleri1915.com

16/07/2016 - 09:28 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Darbelere Hayır! Demokrasiye Evet

15/07/2016 - 09:35 Birinci Dünya Savaşı Araştırmaları Sitesi cihanharbihatiralari.com (Mehmet Beşikçi)

07/04/2016 - 07:10 Konferans - Kut ül Amare Zaferi ( İPTAL DUYURUSU )

31/03/2016 - 06:05 Türkiye nin Bağdat Büyükelçiliği Kutü-l Amare Zaferini her yıl kutluyor ( Faruk Kaymakçı)

24/03/2016 - 03:58 Çanakkale Savaşı nın Dünya Tarihindeki Yeri - NTV Mete Çubukcu ile Pasaport Programı - 18 Mart 2016

16/03/2016 - 08:38 Çanakkale Savaşının 101. yıldönümü Yeni Bakışlarda konuşuldu.

11/03/2016 - 06:46 Konferans - Çizgilerle 1. Dünya Savaşı

19/02/2016 - 06:58 Konferans - Vahdettin Engin - İkinci Abdülhamit'in Politikaları

15/02/2016 - 07:10 Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım - Erich Ludendorff

08/02/2016 - 09:09 Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Girişi (Ali Kaşıyuğun)

01/02/2016 - 09:01 İki Siper Bir Mektup Bir Çanakkale Projesi Değerlendirmesi (Celal Yıldırım)

25/01/2016 - 11:57 Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

18/01/2016 - 12:52 Seddülbahir 32 Saat Dizisi Üzerine... Bizi Affedin ( Seyit Ahmet Sılay )

18/01/2016 - 10:27 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konferans - Osmanlının Suriye Politikası

13/01/2016 - 08:08 Şiir ve Öykü Yarışması

05/01/2016 - 12:42 PROGRAM: İtilaf Devletlerinin Çanakkale den Tahliyelerinin 100. Yılı-Onlar Giderken

03/01/2016 - 10:32 Konferans - Çanakkale Savaşlarında Tahliye Harekatı - Kenan Çelik

14/12/2015 - 06:31 Konferans - Haluk Oral - Bir Kırılma Noktası Çanakkale

26/11/2015 - 18:34 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Hava Fotoğrafları (Gökhan Tarkan Karaman)

13/11/2015 - 21:12 Konferans -Çanakkale’de Bir Edebi Heyet

15/10/2015 - 13:23 Konferans - Çanakkale'de Yitirilen Tahsilli Gençlik

29/05/2015 - 14:34 Benim Çanakkale kahramanım Mahmut Sabri Bey’dir- Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısında Tuncay Yılmazer Röportajı

15/05/2015 - 16:25 İBB Konferans - Cepheden Mektuplar (Doç.Dr.Ömer Çakır)

27/04/2015 - 02:44 Çanakkale Söyleşileri 25 Nisan 1915 Müttefiklerin Çıkarma Harekatı-Kenan Çelik

15/04/2015 - 08:30 Atlas Tarih’ten Çanakkale Özel Sayısı

08/04/2015 - 17:12 Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915 Sergisi

30/03/2015 - 17:08 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı na Çağrı, Kamuoyuna Duyuru

26/03/2015 - 09:02 Konferans-18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

24/03/2015 - 17:04 “İki Siper Bir Mektup” Bir Çanakkale Projesi (Celal Yildirim-Hatice Solmuş TED Mersin Koleji)

21/03/2015 - 04:13 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler Programı Kaydı

17/03/2015 - 04:46 Çanakkale Muharebeleri- 100 Yıl önce 100 Yıl sonra (Tuncay Yılmazer)

13/03/2015 - 18:27 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler- Çanakkale Savaşı Özel- Programı (14.3.2015 saat 00.00)

04/03/2015 - 16:22 CNR Kitap Fuarı’nda Çanakkale Muharebeleri Paneli ( 07.03.2015 saat : 15.30 Yeşilköy CNR Dünya Ticaret Merkezi )

16/02/2015 - 14:00 Acı bir Çanakkale Türküsüne adanan 4 yıllık bir emeğin takdimi- Harmanyeri 1915 (Yönetmen: Gürdal Uğur)

01/02/2015 - 03:46 100. Yıl’da Muhteşem Soru… Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermi Kaç Kiloydu ? (Tuncay Yılmazer )

18/01/2015 - 15:05 Kireçtepe Jandarma Şehitliği Restorasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular (Tuncay Yılmazer)

10/01/2015 - 14:53 Konferans - Osmanlıyı Yıkan Cephe-Filistin

28/12/2014 - 13:48 Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

24/11/2014 - 14:52 Son Savruluş – Çanakkale Muharebe Alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı ! (Tuncay Yılmazer )

15/11/2014 - 01:37 Konferans - Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

01/11/2014 - 03:54 Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

09/10/2014 - 10:13 Uluslararası Sempozyum - Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

24/09/2014 - 17:06 Çanakkale’de Yeni Şehitlik! (Gürsel Göncü)

12/09/2014 - 15:51 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Özel Sayısı Makale Çağrısı

// - 09:52 Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

// - 06:37 Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı Üzerine ( Tuncay Yılmazer )

// - 15:33 Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

23/05/2014 - 17:16 100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

16/05/2014 - 16:24 SOMA MADENCİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

11/05/2014 - 13:05 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Korunması ve Unesco Kültürel Mirası İlan Edilmesi (Dr. Mithat ATABAY)

09/05/2014 - 23:03 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı İzlenimleri (Ahmet Yurttakal)

02/05/2014 - 06:00 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı

15/04/2014 - 18:40 Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

06/04/2014 - 22:18 DOKUN Dergisi’nde Tuncay Yılmazer İle Söyleşi...

15/03/2014 - 18:00 Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları Paneli

09/03/2014 - 14:19 Çanakkale Savaşları Resmi Koleksiyoneri Seyit Ahmet SILAY

06/03/2014 - 22:33 Konferans -'Çanakkale Muharebelerinde Bir Kahraman Asker Gazi Binbaşı Halis Bey

28/01/2014 - 07:35 Sadece Bir Emir Kipi...İsrail'i Kur! - Wladimir Jabotisnky ( Çev. Atilla Aşçı )

14/01/2014 - 16:21 Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

06/01/2014 - 12:12 Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Savaşa Dair Önemli Bir Eser: “GRİFF NACH DER WELTMACHT: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918” Kadir Kon

30/12/2013 - 22:51 Şehit Teğmen İbrahim Naci’den Çanakkale’de tarihin betonlaşmasına… 2013 Yılının muhasebesi ( Tuncay Yılmazer )

06/12/2013 - 22:00 32. Gün Programında Çanakkale Muharebe Alanlarında Betonlaşma Konusu Tartışmaya Açıldı

11/11/2013 - 05:23 Yüzüncü Yıla Doğru Yazıları-2 : Çanakkale Muharebe Alanları’ndaki Betonlaşma Meselesi Neden İlgi Görmüyor? ( Tuncay Yılmazer )

03/11/2013 - 20:03 Çanakkale Muharebe Alanlarında İnşaat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor… (Tuncay Yılmazer)

11/09/2013 - 21:28 Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları (Mithat Atabay, Okan Taktak, Savaş Karakaş, Selçuk Kolay)

25/08/2013 - 15:29 Zığındere Vadisinden Geçecek Yol Tarihi Tahrip Edecektir! (Tuncay Yılmazer)

14/08/2013 - 18:40 Ağadere'ye Sahip Çık (Murat Sayar)

28/07/2013 - 14:53 NTV Tarih’in Kapanması Üzerine Birkaç Not… ( Tuncay Yılmazer )

08/07/2013 - 20:00 Çanakkale Muharebe Alanlarının Şehitlik İnşasıyla İmtihanı! (Muzaffer Albayrak)

26/06/2013 - 21:59 100. Yıl’a Doğru Yazıları- Çanakkale’de Şehitliklerin İhyası Gerçekten Gerekli mi? ( Tuncay Yılmazer )

10/05/2013 - 14:36 İlber Ortaylı Seyahatnamesi

21/04/2013 - 14:44 GEO Dergisi Nisan 2013 Sayısında Hayal Kırıklığı ( Tuncay Yılmazer )

09/04/2013 - 13:18 Meclisin Unuttuğu Kahraman Nezahet-Ozan Bodur

23/03/2013 - 21:43 Ayraç Kitap Dergisi Çanakkale Özel Sayısı

22/03/2013 - 22:03 Çukurova Üniversitesi'ndeki Konferans ile İlgili Gelibolu’yu Anlamak Okurlarına Açıklama ( Tuncay Yılmazer )

21/03/2013 - 20:14 Çukurova Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı Konferansı ( 22.3.2013)

16/03/2013 - 10:44 18 Mart Üniversitesi ve AÇASAM “2015’e Doğru Çanakkale Muharebelerini Anlamak ve Anlatmak” Paneli ( 19.3.2013)

12/03/2013 - 07:39 Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

08/03/2013 - 07:01 Gelibolu'yu Anlamak twitter'da....www.twitter.com/gelibolu2015