Çanakkale nin büyük şairi (Tuncay Yılmazer)

Tarih: 09/01/2007   /   Toplam Yorum 1   / Yazar Adı:      /   Okunma 7761

1936 yılının o sıcak Haziran gününde, Mısır bandıralı bir yolcu gemisi, nice zırhlıya, kruvazöre mezar olmuş, nice denizaltılara tekrar günışığını göstermemiş, Türk tarihinin en büyük zaferlerinden birine şahitlik etmiş olan Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

 

 

 

1936 yılının o sıcak Haziran gününde, Mısır bandıralı bir yolcu gemisi, nice zırhlıya, kruvazöre mezar olmuş, nice denizaltılara tekrar günışığını göstermemiş, Türk tarihinin en büyük zaferlerinden birine şahitlik etmiş olan Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Güvertesindeki, Gelibolu Yarımadası'nın binlerce Mehmetçik'e mezar olmuş, geçit vermez tepelerini, kıvrım kıvrım vadilerini yaşlı gözleriyle seyreden, avurtları çökmüş, yüzü sararmış, solgun kişi Mehmed Âkif'ten başkası değildi. Dile kolay, neredeyse 11 yıl sürgünde kaldıktan sonra vatanına dönüşünde onu ilk karşılayanlar, uğrunda Türk edebiyatının en güzel şiirlerini yazdığı Çanakkale Şehitleri olmuştu sanki... Tıpkı Balkan Savaşı'nda ülkenin ileri gelen her görüşten edebiyatçı ve düşünce adamlarının kurduğu Milli Mücadele Cemiyeti'ne katıldığı gibi, Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde de aktif görev almakta tereddüt etmemişti Âkif. Zira ülkenin bu zor zamanında temel konularda birleşilmeli, fikir ayrılıkları bir süreliğine de olsa rafa kaldırılmalıydı.

 

Ağustos 1914'te savaşın başlamasıyla Belçika ve hemen ardından Fransa topraklarına yıldırım hızıyla giren müttefikimiz Almanya, ele geçirdiği bu üstünlüğü propaganda faaliyetleriyle de perçinlemek istiyordu. Bu nedenle, esir düşen çok sayıda Kuzey Afrikalı Müslüman askere hem ne kadar iyi davranıldığını göstermek, hem de onlara itilaf devletleri aleyhine propaganda yapmak için Osmanlı Devleti'nden bir heyet istenmiş, Harbiye Nazırı Enver Paşa da devletin istihbarat örgütü Teşkilât-ı Mahsûsa'dan Kuşçubaşı Eşref Bey'in önerisiyle Mehmed Âkif ve güçlü bir hatip olan Tunuslu Şeyh Salih El Tunusî'yi Almanya'ya göndermeye karar vermişti. Almanya izlenimlerini 'Berlin Hatıraları' adıyla şiire dökecek olan Âkif, Müslüman esirlere hitabelerde bulunacak, hatta bazı konuşmaları banda alınarak itilaf devletleri tarafında çarpışan Müslümanlara dinlettirilecekti. Âkif Almanya ziyareti sırasında Alman orduları başkomutanı Mareşal Hindenburg'la da bizzat görüşmüştü. Ancak itilaf devletleri donanma ve ordularının Çanakkale Boğazı önünde yığınak yapmaları, şiddetini giderek artırdıkları müstahkem mevki bombardımanları, Almanya'nın müttefiki Osmanlı Devleti'ni daha savaşın başında zor durumda bırakmıştı.

 

Çanakkale'yi destanlaştırdı

 

Çanakkale Boğazı'nın zorlanmasından en fazla endişelenenlerden biri de Berlin'de bulunan Âkif'ti hiç kuşkusuz. Birlikte görev yaptığı Binbaşı Ömer Lütfü Bey, Mehmed Âkif'in gece-gündüz Çanakkale cephesini düşündüğünü, her sabah kendisine, 'Ömer Bey, bu Çanakkale ne olacak?' diye sorduğunu anlatır. Askerî açıdan durumun umutsuz olduğu kendisine söylendiğinde ise, "Eyvah!" der Âkif, "Son istinadgâhımız da yıkılırsa ne olur?" diyerek gözyaşı döker. Çanakkale "mücahidlerin savunduğu o yer" hayât-ı İslam'ın yegâne ukdesidir Âkif'e göre. Ümidini yine de korur. Bunu da Çanakkale'yi savunan Mehmetçik'in ağzından aktarır bizlere:

 

-Korkma!

 

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz;

 

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz!

 

Düşer mi tek taşı sandın, harîm-î nâmusun?

 

Meğer ki harbe giren son nefer şehîd olsun.

 

İtilaf devletleri donanmasının Çanakkale Boğazı'na saldırıları ardı ardına şiddetini artırmış, 18 Mart 1915'te doruk noktasına ulaşmış; ancak Türk topçusunun olağanüstü başarılı atışlarıyla o gün müttefikler açısından hezimetle sonuçlanmıştı. Seyit Onbaşı'lar, Üsteğmen Hasan Bey'ler, Teğmen Mevsuf'lar tarih yazmışlardır o gün. Oysa 18 Mart her şeyin başlangıcıdır sadece. Âkif'e göre, "Dünyada eşi olmayan bir Boğaz harbidir" bu. En donanımlı ordular, "Tepeden yol bularak Marmara'ya geçmeye" çalışacak, 25 Nisan 1915'te tarihin o zamana kadar gördüğü en kapsamlı çıkarma harekâtı olarak başlayacaktır. İngiltere'nin başı çektiği Avustralya'dan Kanada'ya kadar çok sayıda milletin askerleri Osmanlı ordusuna karşı amansız bir saldırıya geçer. Âkif'e göre, "Tâûna da züldür bu rezil istîlâ..." Seddülbahir'de, Arıburnu'nda, Anafartalar'da birbiri ardına bombardımanlar, lağım patlatmalar, makineli tüfeklere karşı yapılan yüzde yüz ölümle sonuçlanacak hücumlar tekrarlanır durur. Büyük şairin Çanakkale kara muharebelerini tasvir eden şu dizeleri yürekleri titretir, bizlere muharebeleri seyrettirir adeta...

 

Büyük zorluklar yaşadı

 

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;

 

Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı:

 

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;

 

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

 

Bu kadar silah, cephane, malzeme eksikliğine rağmen Mehmetçik'in, "Âsım'ın neslinin" bu hayasız saldırıya verdiği cevap neyin eseridir peki? Cevabını hemen buluruz dizelerde.

 

Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?

 

Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrından râm?

 

Çünkü te'sis-i ilâhî o metîn istihkâm.

 

Bu satırları okuyunca, 'Çanakkale maneviyatla mı kazanılmıştır?' diye sormak ne kadar abesle iştigaldir. "Bedr'in aslanlarına" benzetilir Çanakkale'deki Mehmetçik. Resulullah (sas) beklemektedir onu. Mehmet Âkif Çanakkale'yi adeta yaşamıştır ve bizlerinde o günleri hissetmemizi sağlar. Zira, dostu Mithad Cemal'in ifadesiyle, "Bu manzumesini de eskinin devamı olmaktan kurtaran şey yine onun çok şahsi olan nazmıdır. Âkif, vakayı yazmadan evvel yaşamaktadır."

 

Bu destansı şiir bilindiği gibi Âkif'in "Âsım" adlı eserinin bir bölümü aslında. Ne zaman yayımlandığını biliyor; (10 Temmuz 1924) ama ne zaman yazıldığını tam olarak bilmiyoruz. Cemal Kutay'ın yakın dostu Kuşçubaşı Eşref'ten aktardığına göre zafer haberini aldığı Ocak 1916'da Teşkilât-ı Mahsûsa görevlisi olarak Enver Paşa'nın yakın dostu Kuşçubaşı Eşref ile birlikte Medine yakınlarındaki El-Muazzam istasyonundadır Mehmet Âkif. Zaferi öğrendikten sonra vecd halinde girdiği ve bu dizelerin kâğıda döküldüğü belirtilir. Oysa Sebîlürreşâd dergisinin Ekim 1915 sayısında, Mehmed Âkif'in görevli olarak gittiği Arabistan'dan yeni döndüğü belirtiliyor. Osmanlı kamuoyunun izleyen günlerde böyle bir şiirden haberi olmadığı da açık. Zaten 1. Dünya Savaşı boyunca Sebîlürreşâd Dergisi birkaç kez kapatılmıştı. Milli Mücadele'ye karşı olmasıyla bilinen Peyâm-ı Sabah gazetesi bile II. İnönü Zaferi'nin sevinciyle Mehmed Âkif'in, "Berlin Hatıraları" manzumesinin son bölümündeki "Korkma! Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz" dizelerini içeren "çok daha az bilinen" Çanakkale şiiriyle okurlarının karşısına çıkmıştı.

 

Âkif, eğer Cemal Kutay'ın belirttiği gibi bu şiiri zaferden hemen sonra yazdıysa neden yayımlamak için bu kadar zaman bekledi? Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda, Sebîlürreşâd Dergisi'nin sansür edilerek kapatıldığı ve Teşkilât-ı Mahsûsa'dan ayrıldığı dönemlerde nelerle uğraştı? Bunları bilmemek üzücü. Ama çok daha üzücü olanı böylesine bir destanı yazabilmiş, "İstiklâl Marşı" şairinin sürgünde yaşamak zorunda kalması değil mi? Yakın dostu Hasan Basri Çantay'a göre Âkif'in Türkiye'den ayrılmasının en önemli nedenlerinden biri de; dönemin ünlü bir şairinin, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, "Maalesef, Çanakkale Şehitleri için güzel, şehitlerimizin şanına layık bir Türk şairi tarafından şiir yazılamadı. Çaresiz Türk olmayan bir adamın şiirini okuyacağız." şeklindeki konuşmasıdır. Âkif, böyle bir küçümsemeyi hiçbir zaman gururuna yedirememişti.

 

Mehmed Âkif'i ve şiirini küçük gören, böylesine bir ifadeyi söyleyebilen bu şairi şimdi hatırlamıyoruz bile. Ama ne mutlu bizlere ki "Çanakkale Şehitleri'ne" şiirini her yıldönümünde gururla okuyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimizi ve onları bize en güzel şekilde anlatan Mehmed Âkif Ersoy'u da, bu vesileyle bir kere daha rahmetle anıyoruz.

 

TUNCAY YILMAZER

 

 

 


  7761 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Nazım’ın Dayısı Çanakkale Şehidiydi (Melih Şabanoğlu)

Çanakkale Destanının Ölümsüz Efsaneleri (Osman Koç)

21/10/2015 - 04:02 100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de Programı

17/10/2015 - 11:50 Çanakkale Savaşı'nın Kanada'da Bıraktığı İzler (Birol Uzunmehmetoglu)

27/09/2015 - 16:01 1917 Yılında Hicaz Cephesi:Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı (Yüksel Nizamoğlu)

15/09/2015 - 04:28 Kutü-l Amare Kahramanı Halil Kut Paşa (Enes Cifci)