95. Yıldönümünde Sarıkamış Harekâtını Yeniden Değerlendirmek-2.Bölüm ( Muzaffer Albayrak )

Tarih: 31/01/2010   /   Toplam Yorum 10   / Yazar Adı:      /   Okunma 27824

Yazısının 2.bölümünde Muzaffer Albayrak, Sarıkamış harekatının başarısız olmasının nedenlerini analiz ediyor. Albayrak’a göre en önemli neden harekat planlarının dışına çıkılması, kesin sonuç alınacak yerden uzaklaşılması. Harekâtın başında planlandığı üzere; 10. Kolordu Oltu’dan güneye dönerek Bardız bölgesine yürüseydi, Çatak’tan güneye dönerek Yeniköy-Kötek mıntıkasına gelmiş olan 9. Kolordu’yla 25 Aralık’ta Rus cephe hattının arkasına düşmüş olacaktı ve Rus ordusunu sağ gerisinden çevirmeye muvaffak olup son darbeyi vurabilecekti. Ayrıca birlik komutanlarının olumsuz etkileri, muharebe ve ikmal işlerindeki aksaklıklar, Rusların inatçı savunması, iklim şartlarının iyi değerlendirilememesi ve B planı eksikliği de yenilginin yaşanmasının diğer nedenleri olarak gösteriliyor. Son bölümde Sarıkamış’la ilgili doğru bilinen yanlışlar mercek altına alınıyor. Sarıkamış Harekatını Almanlar mı planladı? Enver Paşa Erzurum'a 3. Ordu komutanlığını üstlenmek için mi gelmişti? Sarıkamış’ta gerçekten 90000 asker mi (üstelik tek kurşun atmadan!) şehit oldu? Her satırı dikkatle okunması gereken çok önemli bir yazı…

 

Sarıkamış’ta Niçin Başarısız Olundu?

 

 

1- Hazırlanan ilk plandan sapmalar: Sarıkamış Harekâtının başarısızlığa uğramasının en büyük sebebi, hazırlanan ilk plandan sapılarak plan dışına çıkılması ve olayların akışına kapılarak kesin sonuç alınacak yerden uzaklaşılması olmuştur.

 

Harekâtın başında planlandığı üzere; 10. Kolordu Oltu’dan güneye dönerek Bardız bölgesine yürüseydi, Çatak’tan güneye dönerek Yeniköy-Kötek mıntıkasına gelmiş olan 9. Kolordu’yla 25 Aralık’ta Rus cephe hattının arkasına düşmüş olacaktı ve Rus ordusunu sağ gerisinden çevirmeye muvaffak olup son darbeyi vurabilecekti.

 

Oysa 10. Kolordu iki tümeniyle Oltu’dan kuzeydoğu istikametine devam ederek Kosor’a gitmiş ve Sarıkamış bölgesine inmek için hiç hesapta olmayan Allahuekber Dağlarını aşmak zorunda kalmıştır. 10. Kolordu Allahuekber Dağları’nı aşarken fırtına çıkmış, tipi altında dağı aşmaya çalışan kolordunun çok sayıda eri donduğu gibi geri kalanların neredeyse tamamı canlarını kurtarma derdine düşerek çevre köy ve mezralara dağılmıştı.

 

Asıl önemli olanı ise; Hafız Hakkı’nın Oltu’dan güneye dönmeyip Kosor Boğazı’na ilerlemesi ve Allahuekber Dağlarını aşıp Beyköy-Başköy hattına indikten sonra Sarıkamış üzerine yürüme kararı alması üzerine; Enver Paşa’nın da 24 Aralık’ta Bardız’dan 9. Kolordu’yu Yeniköy-Kötek hattına sevk etmekten vazgeçip 25 Aralık’ta Sarıkamış önünde olacağını bildiren -ki aradaki mesafeye bakıldığında bu tarihte orada olması imkansızdı- Hafız Hakkı’yı yalnız bırakmamak için Sarıkamış üzerine yürüyerek cephe hattında bulunan Rus ihtiyatlarının serbest kalmasına yol açmasıdır. (Bkz. Kroki-2)

Harekât planı tamamen delinmiş, ordu karargâhı olayların akışına kapılmış, hazırlanan ilk planda hiçbir önemi ve önceliği bulunmayan Sarıkamış kasabası, harekâtın tek hedefi haline gelmişti. Halbuki Ruslar için bir ikmal ve iaşe merkezi olmaktan başka değeri olamayan Sarıkamış’a gitmekle kesin sonucun alınacağı yerden uzaklaşılmış oldu.

 

 

 

 

 

Sarıkamış Harekâtı’nın nasıl yapılması hakkında görüş bildiren Fevzi Çakmak; harekâta katılan 9. Kolordu’nun Çatak’tan önce Karaurgan bölgesine inerek Rus ordusunun kuzey yanına taarruz etmesi gerektiğini; 10. Kolordu’nun ise Oltu ve Narman’dan daha kısa bir kavisle Yeniköy hattına gelerek düşmanın gerisine düşmesi gerektiğini belirtir[1]. Bu sayede iki kolordunun kuvvetli bir taarruzu karşısında düşmanın geri çekilmeye fırsat bulamadan mağlup edilmesi mümkün olurdu.

Sarıkamış Harekâtı’na genel olarak karşı olan ve şiddetli tenkitlerde bulunan Şerif Bey kitabında; "Şayet 9. Kolordu Çatak’tan, 10. Kolordu Oltu üzerinden güneye dönerek Kötek-Yeniköy hattında Rus ordusunun gerisine düşseydi bu hareket gerçekten başarıyla sonuçlanabilirdi"[2] diyerek ilk plana sadık kalınmamasının felaketi getirdiğini belirtmektedir.

 

 

 

 

 

2- Birlik komutanlarının olumsuz etkileri: Harekâta katılan üst düzey komutanlardan bilhassa 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa ve Kurmay Başkanı Şerif Bey ile bu kolordunun 29. Tümen Komutanı Arif (Baytın) harekâtın başarısına inanmamışlardı; bilhassa 25 Aralık’tan sonra Bardız’dan Sarıkamış’a doğru yapılan taarruzlarda gönülsüz ve gevşek hareket etmeleri sebebiyle kolordunun her ne olursa olsun savunmasız durumdaki Sarıkamış’a girmesine yanlarında bulunan Enver Paşa’ya rağmen engel olmuşlardı; bugünkü başarısızlığın sorumlusu olarak bu üç komutan gösterilmektedir[3]. Askerin yorgunluğunu ve birliklerin toplu halde olmadıkları bahaneleriyle Galip Paşa ve Arif Bey taarruza ara verilmesini Enver’den talep etmekteydiler. Oysa Sarıkamış’ta henüz kayda değer bir kuvvet bulunmaması yüzünden kaybedilecek her an Rusların burayı takviye etmelerine fırsat verecekti. Diğer taraftan açıkta bulunan Türk askerleri eksi değerlerdeki ısı yüzünden donma tehlikesi altındaydı ve erler donmamak için çevredeki köylere dağılmaktaydı. Sarıkamış bir an evvel ele geçirilebilseydi sıcak bir çatı altına da sahip olunacaktı.

 

Sarıkamış’ı yazan Şerif Bey; "Enver Paşa’nın askeri merhametsizce ileri sürdüğünü" iddia eder. Öte yandan Ruslar tam aksine "27 Aralık’ta Türkler durmayıp taarruza devam etselerdi, takviye kuvvetleri gelmeden Sarıkamış’tan çekilmemize sebep olurlardı" demektedirler. Sarıkamış Harekâtı’nda 26/27 Aralık tarihi bir dönüm noktası olmuştur[4].

 

11. Kolordu Komutanı Galip Paşa’ya verilen görev; Rus ordusunu cepheden tazyik etmek, çekilmesine fırsat vermeyecek şekilde ona yapışıp geriye kuvvet kaydırmasına engel olmaktı. Galip Paşa, ordu komutanlığı ile irtibat kurmadığı gibi, önünde geri çekilen Rus kuvvetlerini takip etmekle yetinmiş, kendisine verilen görevi yerine getirmek için hiçbir çaba sarf etmemiştir[5].

 

3- Muhabere ve irtibattaki aksaklıklar: Harekâta katılan iki kolordu aynı hedefe farklı yollardan yürüyordu. Bunun için iki kolordunun senkronize ve birbirinden haberdar olarak hareket etmesi son derece önemliydi. Ancak muhabere ve irtibattaki aksaklıklar daha harekâtın başında olumsuz etkilerini göstermeye başlamıştı. 23 Aralık’ta 10. Kolordu’nun 31 ve 32. Tümenleri Oltu yakınında birbirini düşman zannederek saatlerce çarpışmıştı. Sonunda durum anlaşılmış ise de bu yanlışlık boşu boşuna verilen birkaç yüz zayiata sebep olmuştu.

 

Ruslar ise muhabere ve istihbarat noktasında bize göre daha iyi durumdaydı. Bölgedeki Ermeni köylüleri gönüllü olarak Rus ordusuna istihbarat sağlamaktaydı. Hatta harekâtın kritik günlerinde Rus Komutan Mişlayefski paniğe kapılarak ağırlıkları terk etmek suretiyle de olsa geri çekilme emri verdiğinde Yudeniç isimli kolordu komutanı Ermenilerden aldığı istihbarata binaen harekâtı yapan Türk ordusunun kötü durumda olduğunu kuvvetlerinin çok az olduğunu söyleyerek savunmaya ve mücadeleye devam etmekte ısrar etmişti.

 

Bizim için talihsiz Ruslar için talihli bir başka olay da 24 Aralık günü yaşanmıştı. Oltu’dan ayrılan 10. Kolordu’nun Kurmay Başkanı Yarbay Nasuhi[6] kötü bir tesadüf eseri Ruslarla karşılaşıp esir düşmüştü. Üzerinden çıkan kuşatma harekâtını içeren taarruz emri Rusları telaşa düşürdüğü gibi, gerekli tedbirleri almalarına da imkan sağlamıştı. 25 Aralık’ta Ruslar derhal cephe gerisinde bulunan ihtiyat kuvvetlerinden bir alayı Sarıkamış’ı takviye etmek üzere gönderdikleri gibi sürekli yeni imdat kuvveti göndererek 31 Aralık’tan sonra sayı üstünlüğünü ele geçirmişlerdi.

 

Kolordular arasındaki irtibatsızlık ve haberleşme eksikliği kolorduların birbirinden habersiz münferit hareketlerine sebep olmuştu. 9. Kolordu 10. Kolordu’nun ne zaman nerede olduğunu bilmediği gibi, cephe hattında Rusları tutmakla görevli 11. Kolordu ise harekâta katılan her iki kolordunun durumundan habersizdi. İrtibat noksanlığı birlikte hareket etmeyi engellediğinden, Sarıkamış önünde 9 ve 10. Kolorduların bir elden idaresine ve düşman karşısında ağırlık merkezi oluşturarak kati darbe vurulmasına mani olmuştur.

 

 

4- İkmal işlerindeki aksaklıklar: Harekâta katılan kolorduların cephane, er, erzak ihtiyacı için çok gerekli olan ikmal teşkilatı kurulamamıştı. Çarpışmalar, hava şartlarının olumsuzluğu ve hastalık sebebiyle sürekli eriyen birlik mevcutları, ikmal erleriyle doldurulamamıştı. Bu ihtiyaç ancak gerilere gönderilen subayların, çevre köylere dağılmış perakende erleri toplayıp getirmesiyle kapatılmaya çalışılmıştı.

 

Yiyecek ikmali de yapılamamıştı. Yiyecek ihtiyacı yol üzerindeki köy ve kasabalardan karşılanmaya çalışılmıştı. Ancak Sarıkamış önünde geçirilen bir haftalık zaman içinde elde kalan her şey tüketildiğinden, Enver Paşa da dâhil olmak üzere subay ve erler aç kalmışlardı. Bu durumun olumsuz bir neticesi olarak 29 Aralık’ta Sarıkamış’a girmeyi başarabilen 10. Kolordu erleri yiyecek bulmak için etrafa dağılınca, takviye alan Ruslar tarafından karşı taarruzla geri atılmışlardı.

 

5- Rusların inatçı savunması: Harekât planı yapılırken iki kolorduyla Rusların arkasına düşüldüğünde paniğe kapılacak Rusların derhal kaçacağı varsayılmıştı. Ancak Ruslar inatçı ve akıllı bir savunma taktiği uygulayarak cephede 11. Kolordu önünde kademeli bir şekilde gerilerken, ihtiyattaki birliklerini Sarıkamış’a sevk etmişler, Kars’tan da takviye kuvvetler getirmişlerdi. Kafkas cephesi komutanı Mişlayefski bir ara paniğe kapılarak geri çekilme emri vermişse de General Yudeniç gibi daha sağduyulu ve kararlı komutanlar sayesinde Ruslar başarılı bir strateji yürüterek sürekli eriyen Türk birlikleri karşısında 31 Aralık’tan itibaren üstünlüğü ele geçirmişler, bu sayede savunma pozisyonundan çıkarak taarruza geçmişlerdi.

 

 

6- İklim şartlarının iyi değerlendirilmemesi ve "B Planı" eksikliği: Harekâta başlandığında mevsimin kış olduğu ve geçilecek arazinin kar altında olduğu biliniyordu. Zaten yapılan bir baskın harekâtı olduğundan ve baskının ruhunda beklenmedik yer ve zamanda hareket etmek yattığından harekâtın kış mevsiminde yapılması baskının doğası gereğiydi.

 

Ancak hava ve çevre şartlarının, üstesinden gelinemez bir seviyeye ulaşması halinde harekâta son verilmesi veya kapsamının daraltılmasına yönelik ikinci bir plan gerekliydi. Maalesef bu yapılmadı; aksine hava ve çevre şartları insan takatinin üstüne çıkmasına rağmen harekâta ısrarla devam edildi. Keza firar, hastalık, dondurucu soğuklarda açıkta çadırsız gecelemekten donmalar sebebiyle anormal derecede azalan er sayısı yüzünden, on bin erlik tümenlerin mevcutları birkaç yüz kişiye inmişti. Eldeki bu kuvvetin açlık ve yorgunluk dolayısıyla savaş kudreti azaldığından, esasında 31 Aralık’tan itibaren başarı ümidi kaybolmuştu.

 

Nitekim 31 Aralık günü, kuşatma harekâtında baskın unsuru yok olduğu, planın tatbik ihtimalinin kalmadığı açıkça ortaya çıkınca geri çekilme emri yazdırılmış olmasına rağmen bu emir sonradan geri alınmıştı. Çıkması muhtemel olumsuzlukların önceden hesap edilerek yedek bir planın hazırlanmamış olması ve bunun sonucu olarak zamanında geri çekilme emri verilmemesi; zayiatın çoğalması, 9. Kolordu karargâhının, kolordu komutanı dahil olduğu halde Ruslara esir düşmesi sonucunu doğurmuştur.

 

 

 

Sarıkamış Harekâtı’nda Doğru Bilinen Yanlışlar

 

1- Sarıkamış harekâtını Almanlar planladı: Osmanlı Devleti 28-29 Ekim 1914 tarihindeki Karadeniz baskınıyla savaşa fiilen dahil olduktan sonra, Almanlar Türk ordusundan Süveyş Kanalı ve Kafkasya'da birer cephe açıp Rusları ve İngilizleri buralarda meşgul etmesini istemişti.

Kafkasya ve Kanal üzerinde harekât yapmak planı daha önce Eylül ayında söz konusu olmuş ve bu cephelerde yapılacak muhtemel harekâtların ön çalışmalarını yapmak üzere, Alman Yarbay von Kress Filistin'e gönderildiği gibi, doğu cephesindeki 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa'dan da bir savaş vukuunda Ruslara karşı izlenebilecek hareket tarzı hakkında rapor istenmişti. Nitekim Eylül 1914'de Hasan İzzet Paşa genel hatlarıyla Aralık ayında gerçekleşen Sarıkamış Harekâtına benzeyen bu harekâtın prototipi sayılabilecek bir planı İstanbul'daki genel karargâha arz etmişti[7].

 

Almanların Türk ordusundan istedikleri; Rusları Kafkasya'da meşgul edecek ve batıda Almanların karşısına çıkarabilecekleri kuvvetlerin mümkün olduğunca çoğunu burada tutmak zorunda bırakacak bir tazyikti. Spesifik olarak icra edilmiş olan Sarıkamış planı, Almanya tarafından tertip ve tanzim edilmemişti. Yerli bir plan olan Sarıkamış Harekâtı'nda Alman etkisi; plan yapılırken Hindenburg'un Ağustos ayı sonunda iki Rus ordusunu Tannenberg'de kuşatarak imha etmesinin harekât planına ilham vermesi ile Osmanlı Genelkurmay Karargâhında bulunan başta Bronsart Paşa olmak üzere kurmay heyetindeki Almanların katkıları olmuştur.

 

2- Enver Paşa Erzurum'a 3. Ordu komutanlığını üstlenmek için geldi: 1914 Kasım ayı başında başlayan savaşta ilk cephe Kafkasya'da Ruslarla açılmıştı. Kasım ayı içinde Rus ordusuyla Köprüköy ve Azap Savaşları yapılmış ve Türk ordusu bu iki savaşta Ruslara karşı nispî bir başarı kazanmıştı.

 

Halbuki Kasım ayında doğu cephesinde Türk ordusunun Ruslara sayı üstünlüğü vardı ve Ruslar bölgedeki iki kolordularını, Almanlar karşısında zor durumda kaldıklarından Polonya cephesine göndermişlerdi.

 

3. Ordu’nun, Rusların bu zayıf durumundan istifade ederek kesin bir galibiyetle Rusları perişan etmesi beklenirken, Köprüköy ve Azap muharebelerinde gevşek ve aşırı ihtiyatlı davranılarak Rusların güvenli bir şekilde geri çekilmelerine mani olunamamış; hatta Azap savaşı akabinde yenilgiyi kabul edip çekilen Rus ordusu şiddetli bir takiple ezilmesi gerekirken, Hasan İzzet Paşa hiç kimsenin anlam veremediği bir şekilde ihtiyarî geri çekilme emri vermişti[8].

 

3. Ordu'nun Ruslara bitirici darbeyi bir türü indirememesi İstanbul'da kaygı uyandırmıştı. Enver Paşa yeterince aktif davranmayan Hasan İzzet Paşa’yı hareketlendirmek ve hazırlanan kuşatma planına son şeklini vermek üzere Erzurum’a hareket etmiş 15 Aralık’ta 3. Ordu karargâhının bulunduğu Köprüköy’de harekât planı üzerinde çalışılmış ve neticede Hasan İzzet Paşa’nın da iştirak ettiği üzere harekât planı hazırlanmıştı. Enver Paşa 17 Aralık’ta Köprüköy’den ayrılarak Erzurum’a giderken; "Ben Erzurum’a gidiyorum. Ya oradan İstanbul’a dönerim veya seyirci sıfatıyla hareketinize bakarım" demişti[9].

 

Hasan İzzet Paşa, taarruza üç gün kala 18/19 Aralık gecesi Erzurum’daki Enver Paşa’ya şifreli bir telgraf göndererek; "Bu harekâtın sonunu hazırlığımıza göre şüpheli görüyorum. Başarısızlık halinde uzun sürecek olan savaş aleyhimize dönecektir. Büyük bir harekât yerine Narman’daki düşmanı uzaklaştırmakla yetinelim. Böylece ilerideki taarruz ve işgal için zemin hazırlanmış olur" demiştir[10]. Başka eserlerde sinirlerinin bozulduğu bahanesini ileri sürerek istifasını verdiği de söylenir. Her bakımdan bu tarz bir hareket, taarruz için İstanbul’dan gelmiş ve her türlü hazırlığı yapmış Enver için kabul edilemez bir durumdu. Hasan İzzet Paşa derhal görevden alındı; ancak vakit darlığından ve o anda ordu komutanlığına tayin edilecek uygun birisi olmadığından, Enver Paşa 3. Ordu komutanlığını üstlenmek durumunda kaldı. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Alman General Bronsart da ordunun kurmay başkanlığını üstlendi.

 

Esasında Enver’in ordu komutanlığını üstlenip kuşatma harekâtını yapacak kolordularla birlikte hareket etmesi uygunsuz bir durumdu. Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili olan zâtın bu tür bir harekette bulunması son derece ihtiyatsızca bir teşebbüstü. Taktik açıdan bakıldığında dahi Enver’in ordu komutanlığını üstlenmiş olmasına rağmen, harekâta katılmayıp geride bir karargâh oluşturup, kuşatma harekâtı yapan kolordularla cepheden Rusları meşgul eden 11. Kolordu arasındaki organizasyonu sağlaması daha yerinde olurdu.

 

Akla ve mantığa yakın bu husus büyük ihtimalle Enver tarafından da düşünülmüştür. Ancak kuşatma harekâtına katılan bilhassa 9. Kolordu komutanı, kurmay başkanı ve bazı tümen komutanlarının gevşek hareketlerinin farkında olan Enver Paşa harekâta bizzat katılarak onları hareketlendirmek istemiş olabilir. Nitekim harekâtta son derece atak bir tavır sergileyen Hafız Hakkı’nın 10. Kolordusundan emin olduğundan, Enver Paşa harekatın sonuna kadar 9. Kolordu’yla birlikte hareket etmiştir.

 

3- Sarıkamış'ta Arap memleketlerinden getirilen çöl kıyafetleri giymiş askerler kullanıldı: Sarıkamış Harekâtı’nda Arap ülkelerinden getirilmiş çöl kıyafetleriyle yahut yazlık giysilerle donatılmış askerler kullanıldı ve bunlar soğuktan dondu rivayetleri Sarıkamış konusunda sıkça anlatılan hikâyelerdendir.

 

Sarıkamış Harekâtı sırasında Arap ülkelerinden getirilmiş birlik vardır ancak bunlar iddia edildiği gibi ordunun çoğunu oluşturmuyordu. Yalnızca Bağdat’tan getirilen 37. Tümen Köprüköy ve Azap Muharebeleri esnasında bölgede kullanıldı. Bu tümen iki alaydan oluşuyordu ve toplam kuvveti de iki bin kişiydi[11].

 

9 ve 10. Kolorduları oluşturan birliklerin askerleri için de yazlık elbiselerle ve kaputları olmadan harekâta katıldıkları söylenir ki bu da doğru değildir. Askerin sırtında kaput vardır. Ancak soğuk bilhassa 25-27 Aralık günleri arasında -30 derecelere kadar düşmüş olduğundan, açıkta geceleyen veya fırtınaya tipiye yakalanan askerler donmaktan kurtulamamıştır. Bu iki-üç günlük şiddetli soğuk ve fırtına tam bir talihsizlikti.

 

Nitekim aynı gün fırtına ve tipi durduğundan 27 Aralık öğleden sonra Allahuekber Dağlarını mevcudunun ancak %20’siyle aşabilen 10. Kolordu’ya bağlı 31. Tümen Komutanı Hasan Vasfi Bey, geride dağılıp kalmış erleri toplamak üzere Allahuekber Dağlarını aşarak 20 saatte geriye gidip dönmüştü. Oysa 26/27 Aralık’ta 31. Tümen aynı yolu sadece gidiş olmak üzere 22 saatte katetmişti.

 

4- Sarıkamış Harekâtı'nda 90 bin asker düşmana kurşun atamadan donarak şehit oldu: Sarıkamış Harekâtı üzerinde yapılan mübalağa ve çarpıtmaların en çok bilineni ve kabul göreni hiç şüphesiz bu donarak şehit olmuş 90 bin er söylemidir.

 

Rakamlar üzerinden spekülasyon yapmak kolaydır. Hele de Sarıkamış gibi bu hadiseye dair yazılmış kaynak niteliğindeki eserlerde dahi zayiata dair rakamlar arasında çok büyük tutarsızlıklar varsa!

 

İlginçtir şehit sayısı üzerinden çıkarılan kargaşa ve tartışma ortamı yüzünden Sarıkamış’la Çanakkale birbirine benzer! İkisinde de şehit sayısı olduğundan fazla gösterilmeye çalışılır. Çanakkale’de bütün zayiat toplamı (yani şehit, yaralı, hasta, esir, kayıp) olan 250 bin kişi, şehit olarak gösterilir. Sarıkamış harekâtına katılan muharip er sayısı 75 bin olmasına rağmen ve toplam zayiat (yani şehit, yaralı, hasta, esir, kayıp) 60 bin civarında olmasına rağmen 90 bin erin donarak şehit düştüğünün söylenmesinin altında yatan sebep; yaşanan yenilginin olabildiğince feci gösterilip müsebbiplerinin suçunu günahını arttırmaya yönelik bir çarpıtmadır. Yazının başında 90 bin rakamının Enver Paşa aleyhine başlatılan kampanyanın bir parçası olarak bilerek mübalağalı bir tarzda kimler tarafından ve nasıl tahrif edilerek aktarıldığını izah etmiştik.

 

Sarıkamış felaketinin sebep olduğu insan kaybı konusunda maalesef kaynaklarda mutabakat yoktur. 25 bin kişiden 120 bin kişiye kadar rakamlar verilir. Bu konuda genelkurmayın çıkarmış olduğu kitaplardan ve akademik çalışmalardan çıkardığımız ortak sonuç şudur:

 

Harekâta katılan 3. Ordu’nun muharip kuvveti: 75 bin (gayr-i muharip unsurlarla beraber yaklaşık 120 bin)

 

Kuşatma Harekâtına katılan 9 ve 10. Kolorduların muharip mevcudu: 45-50 bin kişi.

Rusları cephede tutan 11. Kolordu’nun muharip mevcudu: 22 bin

Aralık 1914 – Şubat 1915 arasında Sarıkamış Harekâtı sırasında uğranılan kayıplara bakıldığında:

Rusların defnettiği er sayısı (9 ve 10. Kolordu erleri): 23 bin

Esir (çoğu şehit olmuştur): 7 bin

11. Kolordu bölgesinde şehit sayısı: 10 bin

Hastalıktan (çoğu tifüsten) vefat eden er sayısı: 20 bin

Toplam: 60 bin şehit

Bu sayıya Mart 1915 tarihine kadar hastanelere giriş çıkış yapan 30-40 bin hasta er sayısı da eklendiğinde uğranılan kayıp ortaya çıkmaktadır.

 

Şimdi, yukarıdaki tabloya bakıp "ha 60 bin ha 90 bin arada çok fark yok" denebilir. Buradaki maksadımız zayiat rakamını aşağı çekmeye çalışmak değildir. Yanlış bir kanaat olarak söylene gelen "90 bin erin düşmana kurşun atamadan şehit olduğu" rivayetinin gerçeğe aykırı olduğunu izah etmektir.

 

İşin doğrusu şudur ki uğranılan bu zayiatın içinde hakikaten soğuktan donarak şehit olanlar varsa da pek çoğu sıcak çatışmada Ruslarla harp ederken vurulup düşenlerdir. Bizim 60 bin kişilik zayiatımıza mukabil Rusların yarısı ölü olmak üzere (10 bin donmuş er) 30-35 bin zayiatlarının olması da zaten "kurşun atamadan şehit oldular" sözünü boşa çıkarmaktadır.

 

Sonsöz

 

Sarıkamış Harekâtı, esasında düşmanın beklemediği bir zaman ve istikamette yapılmış baskın etkisi göstermiş ve harp tarihi mütehassıslarınca uygulanabilirliği yüksek görülen bir plandı[12]. Başarısızlığın sebeplerini yukarıda izah ettik.

 

Doğu cephesinde Rus ordusunu mağlup etmek için esasında bir kuşatma harekâtına da gerek yoktu. Ruslar bu cephede bulunan üç kolordudan ikisini Kasım ayından önce Polonya cephesine göndermişlerdi. Rus ordusu Kasım 1914’te Türk ordusu karşısında 60 bin kişilik bir kuvvete sahipti. Türk ordusu sayı olarak Rus ordusundan fazlaydı. Bu durumda yapılacak olan şey 3. Ordu’nun 10. Kolordusunu, hatta diğer bir kolorduyu daha bu cepheye getirip Kasım ayı içinde zayıf Rus ordusuna karşı şiddetli bir taarruz yapıp ezmekti ve bu pekâla başarılabilirdi[13].

 

Ruslar, savaşta sonucun tayin edileceği yerin Avrupa cephesi olduğu kanaatinde olduklarından Kafkas cephesini zayıf bırakmışlardı ve Türk ordusunun ilerlemesine karşı asıl savunma hattını Kars’ta kurmuşlardı. Kars 300 topla tahkim edilmiş müstahkem bir mevki idi.

 

Sarıkamış’ın ele geçirilebilmesi (bütün Rus ordusunun ikmal ve iaşe merkezi olmasına rağmen), Rus ordusunun hezimete uğramasına ve yok olmasına, dolayısıyla Türk-Rus harbinin sonucuna büyük etki edeceği iddia edilemez. Sarıkamış alındıktan sonra Rus ordusu gerilerine yönelecek taarruz, yeterli kuvvet ve hızla yapılmadıkça Rus ordusunun kesin hezimetine de inanmak mümkün olmaz[14]. Sarıkamış’ı ele geçirebilmiş bile olsa kuvvetinin çoğunu kaybetmiş Türk ordusunun iyi tahkim edilmiş Kars’ı ele geçirmesi çok zordu. Rusların sahip olduğu demiryolu ağı sayesinde çok uzak mesafelerden takviye birlikleri bölgeye getirmeleri mümkündü. Nitekim 25 Aralık’ta Rus Komutan Mişlayefski esir aldıkları 10. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Nasuhi Bey’in üzerinden çıkan kuşatma planıyla Türk ordusunun niyetini öğrenince telaşa kapılarak ağırlık merkezi Kars olmak üzere kuvvetleri geri çekerek burada toplamak istemişti[15]. Mişlayefski’nin bu hareketinden, Rusların zayıf bulundukları Kafkas cephesinde zorda kalınca Türk ordusu karşısında geri çekilerek Kars’a kadar olan araziyi terk etmeyi göze aldıkları anlaşılıyor. Gayet kuvvetli tahkim edilmiş Kars kalesine dayanarak Türk ordusunu durdurmayı hedeflemişlerdi.

 

Ayrıca müttefikimiz Almanya’nın da Türk ordusunun Kafkasya’ya hâkim olmasını kabul etmesi düşünülemezdi. Almanlar Rus kuvvetlerini Kafkasya’da meşgul edecek şekilde bir cephe açmamızı istemişlerdi; ancak Kafkasya’yı işgal etmemize de herhalde ilk önce müttefikimiz Almanya itiraz ederdi. Almanya’nın petrol bölgesi olan Kafkasya üzerinde hakimiyet planları vardı ve bu planlarını uygulamak için Türk ordusuyla çatışmayı bile göze alırdı.

Nitekim Bolşevik ihtilali neticesi Rusya’nın savaştan çekilmesi üzerine, 1918 yılında Kafkasya’daki nüfuz mücadelesinde müttefik ülkeler olan Türk-Alman birlikleri silah silaha gelmişti. Kafkasya’daki Alman menfaatlerini Osmanlı Devleti’ne karşı savunan birliğin başında da bir yıl önce Filistin cephesinde 8. Türk Ordusu komutanı olarak görev yapan Von Kress bulunuyordu. Türk ordusu Bakü’ye doğru ilerlerken Almanya, Bakü petrollerinin kendileri için taşıdığı hayati önemi belirterek, Enver Paşa’dan derhal Bakü’ye yönelik harekâtı durdurmasını istemişti[16].

 

Bu çalışmamızda; Sarıkamış Harekâtı’nın kötü planlanmış, kötü yönetilmiş, beyhude yere "90 bin vatan evladının dağlarda dondurulmuş" olduğu yönündeki klişeleşmiş anlatımın, bazı yönleriyle yanlış, bazı yönleriyle doğruluk payı varsa da abartılı ve çarpıtılmış bilgilerle dolu olduğunu ortaya koyarak, ulaştığımız ve doğruluğuna kanaat getirdiğimiz sonuçları okuyucuyla paylaşmak istedik.

 

Başta Enver Paşa olmak üzere harekâtı planlayanlar şüphesiz üzerinde harekât yapılacak arazinin zorluklarını biliyordu. Harekât planı iklim ve arazi zorluklarına rağmen uygulanabilirliği yüksek bir plandı. Ancak 2-3 bin metre yükseklikteki dağ geçitlerinde ne zaman neyle karşılaşılacağı önceden bilinemezdi. Bunun için fevkalade iklim ve arazi zorluklarıyla karşılaşıldığında tatbik edilecek yedek bir plana ihtiyaç vardı. Maalesef iklim ve arazi zorlukları yeterince dikkate alınmadığı gibi, yedek bir plan da yapılmamıştı. Her halükârda harekâtı devam ettirme kararı verilmek suretiyle, birliklere yerine getirilmesi çok zor hedefler gösterilmiş, erlerden de beşeri kudretin üzerinde gayret göstermesi beklenmiştir. Felaketi getiren de bu olmuştur.

 

Türk harp tarihinin bir faciası, Türk milletinin elemli bir hatırası olan Sarıkamış Harekâtı, aynı zamanda eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bu harekât esnasında Türk askeri her zamanki itaatkâr, fedakâr, şeci yönünü ibraz etmiş, beşeri takatin üzerinde kendisinden istenen vazifeyi yerine getirmek uğruna gayret göstermiş, vazifesini yapmak uğruna dağ başlarında donmayı göze almış ancak maalesef bu fedakârlığını zaferle taçlandıramamıştır.

 

Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki; şayet maddi imkânsızlıklar, üstün cesaret ve fedakârlıkla kırılabilseydi, hiç kuşkusuz bunun gerçekleştiği yer SARIKAMIŞ olurdu.

 

Sarıkamış’ın aziz şehidlerini rahmet ve minnetle yâd ederiz.

 [1] Fevzi Çakmak, Birinci Dünya Savaşında Doğu Cephesi, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2005, s. 71-72

[2] Şerif (İlden), Sarıkamış, T. İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 1999, s.197.

[3] Ramazan Balcı, Tarihin Sarıkamış Duruşması, Nesil Yay. İstanbul 2006, s. 256

[4] Fevzi Çakmak, a.g.e, s. 53-54

[5] Ramazan Balcı, a.g.e, s. 257

[6] Nasuhi Bey Sarıkamış Harekâtında 24 Aralık’ta Ruslara esir düşmüş ve Doğu Sibirya’ya gönderilmişti. Buradan kaçmayı başararak Çin, Japonya, Amerika, Yunanistan üzerinden Türkiye’ye gelmeyi başarmış, 1,5 yıl aradan sonra tekrar Kafkas Cephesi’ne dönmüştür. (Bkz. Fevzi Çakmak, a.g.e, s. 51).

[7] Fevzi çakmak, a.g.e, s.12

[8] 3. Ordu’ya bağlı 9. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Paşa bu geri çekilmeye karşı çıkmış ve Hasan İzzet Paşa'yla ters düşmüştü. Genelde harbe girişe de muhalif olan paşa, Bahaeddin Şakir'in jurnali neticesi kolordu komutanlığından alınarak emekliye sevk edilmiştir. Yerine 34. Tümen Komutanı İhsan Paşa getirildi. Sarıkamış Harekâtı sırasında 9. Kolordu’nun başında o vardı.

[9] Ramazan Balcı, a.g.e, s. 139

[10] Fevzi Çakmak, a.g.e, s. 47.

[11] Şerif (İlden), a.g.e, s.131.

[12] Selahattin, a.g.e, s. 189

[13] Fevzi Çakmak, a.g.e, s. 39; Şerif (İlden), a.g.e, s. 115.

[14] Selahattin, a.g.e, s. 154

[15] A.g.e, s. 54

[16] Mustafa Çolak, Osmanlı-Alman İttifakı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2008, s. 152.


  27824 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

1019_Bingür Sönmez 01-02-2010, 01:17:18
Sayın Albayrak'ı kutluyorum. Güzel bir çalışma olmuş.
Ama biliniz ki Sarıkamış için yazılacak daha çok şey var.

Ortada sonucu kesin olan bir başarısızlık var. Hangi plan mükemmeldir?, Elbette başarıya ulaşan. O zaman bu planın ne kadar mükemmel olduğunu anlatmaya hiç gerek yoktur. Savaşı erler kaybetmez, komutanlar kaybeder. Bu durumda bu savaşın komutanının (Enver Paşa) cesaretini, kahramanlığını övmek bir gaflet olur.

Kafkas Cephesi 4 yıl süren ve dramatik sonuçlanan bir savaştır ve gerek Alman gerekse İttihat Terakkinin kurmayları tarafından felaket minimalize edilmek için (tıpkı "Mısır'ı Fetih Seferi" felaket ile sonuçlanınca ismi: "Kanal Taciz Manevraları" olarak isimlendirilmişse) koskoca Kafkas Cephesi de 15 günlük "Sarıkamış Meydan Muharebesi ve İhata Manevraları" olarak isimlendirilmiştir.

Lütfen hemen savaşın sonunda 7200, dört yıl sonunda 1500 asker esir vermemiz sizi yanıltmasın. Yusuf Akçura 1917 yılında Kızılay için hazırladığı (yerinde inceleme yaparak) raporunda Sibirya’da 65 000 esirimiz olduğunu yazmaktadır. Nereden geldi bu esirler? Bunlar içlerinde benim dedelerim de olan yerli Müslüman halk idi ve Osmanlı geri çekilip Ruslar geri geldikleri zaman "36 yıl boyunca tabyalarımızda Rus ekmeği yediniz, Osmanlı gelince askerine alkış tuttunuz" diyerek "vatan haini" olarak yorumlanıp yargısız infaz edilmişler ve ilk planda 12 yaşından 85 yaşına kadar olan erkeklerden 40 000 yerli halk (bu katliam savaş boyunca devam etmiştir) Sibirya’ya sürgüne gönderilmiştir. Anılardan yola çıkanların bir-bir buçuk ay süren yolculuk sonunda yarısının Sibirya’ya ulaşmadığını biliyoruz. Ayrıca Sibirya’ya ulaşanlarında yarısının dönmediğini biliyoruz. Şimdi bunları şehitlerimiz arasına katmamak, yada bu sürgünlerin tarihteki hesabını sormamak bu ülkenin tarihçilerine yakışıyor mu. Doğu Anadolu’nun sivil halkı dört yıl boyunca birinci Dünya Savaşının en büyük katliamına uğramıştır, ama bilen ve konuşan yok. Savaş sonrasında erkek nüfus o kadar azalmıştır ki Kurtuluş Savaşından sonra yörede bulunan dul kadınlar neslin devam edebilmesi için çocuklar ile evlendirilmişlerdir (örneği benim büyük amcam 13-14 yaşında iken 25 yaşındaki bir kadın ile evlendirilmiştir).

Biz Sarıkamış'ta kaç yiğidimizi yitirdiğimizi hiç bir zaman öğrenemeyeceğiz. Bakınız 93. Alay, 29 Aralık gecesi Allahuekber zirvede fırtınaya yakalanmış ve sabah alayın yarısının yitirilmiş olduğu görülmüştür. İnanmayacaksınız ama bu alayın yitirilen yarısı askeri kurallara göre şehit kayıtlarına geçmemiştir. Onların isimleri sadece yitiktir. Donuklar komutan sorumluluğunda olduğu için (savaş sonrasında hesap sorulmasından korktukları için) firar olarak rapor edilmişlerdir. Anlayacağınız donuklar da şahadet şerbeti içmiş olmalarına rağmen çoğu şehit kayıtlarına geçmemişlerdir.

Sarıkamış şehitlerinin 90 000 olarak anılması bir folklorik değerdir. Bütün ağıtlar "Sarıkamış diye kırıldı 90 000 evin ocağı" der. Ağıtlar geleceğe bırakılan tarihi belgelerdir.
Sarıkamış’ta ne kadar yitiğimiz olduğunu bize en iyi şekilde Behiç (Erkin) Bey (yayınlanmamış) anılarında bildirir (torunu Emir Kıvırcık tarafından kısmen yayınlandı). Enver Paşa ile 1918 yılında yaptığı bir görüşmede "Paşam Kafkas Cephesine 800 000 er gönderdim, 200 000 ini sevkıyat hatası kabul ediyorum, 600 000 er ne oldu" sorusuna verdiği cevap tarihe geçmiştir "Onlar nasıl olsa bir gün ölmeyecekler miydi". Gelin biz 15 günlük Sarıkamış Meydan Muharebesinde 90 000 şehidi sembolik bir değer olarak kabul edelim. Çünkü yitikte bizim, şehit de bizim, yerli Müslüman halk da. Okuyacağımız fatihalar bu rakamdan daha fazlasını da kapsar nasıl olsa.

Şehit sayısı tartışması bizi "O gün bizim Sarıkamış’ta ne işimiz vardı" sorusundan uzaklaştırılmak için Almanlar tarafından suni olarak yaratılmış bir tartışmadır. Biz 1864 yılında neden Kırım’a gittiysek, o nedenle Sarıkamış’a gittik, aynı nedenle Kore’ye gittik, aynı nedenle bugün Lübnan ve Afganistan’dayız. Görüyoruz ki sadece patronlar değişmiş.
Bence Sarıkamıştan almamız gereken en büyük ders bu olmalıdır.

Şehidi ile, donuğu ile, yitiği ile esarete gidip dönemeyenleri ile tüm Sarıkamış şehitlerinin ruhları şad olsun.

Yazara teşekkür ediyorum Sarıkamış’ı, Sarıkamış Şehitlerini gündeme getirdiği için.

Prof Dr Bingür Sönmez

Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı

bs@mail.koc.net
www.sarikamisdayanismagrubu.com
sarkamis-sehitleri-gonulluleri@googlegroups.com


 
1020_Tosun Saral 01-02-2010, 23:52:34
Kıymetli Yazar 2nci madde de rahmetli Galip Paşayı sayın Ramazan Balcı'nın kitabına dayanarak "kendisine verilen görevi yerine getirmek için hiç bir çaba sarf etmemekle "suçlamaktadır. Tam tersine Galip Pasiner Paşa görevini yapmıştır ve başarılı olan tek kişidir. Sarıkamış Cevirme Harekatı ile ilgili olarak elimizde bir elin parmakları kadar az anı ve makale bulunmaktadır. Ben size Köprülülü Şerif Bey'in Sarıkamış kitabının 171 ve 172 nci sayfalarını sunuyorum. Kararı okuyucu versin.
Selam ve sevgilerimle
Hürriyet ve İstiklal kahramanı Korgeneral Galip Pasiner araştırmacısı
Tosun Saral

Aras Vadisinde Neler Oluyor?
Aras güneyinde Ruslar pek çok kuvvetlendiler. Bir iki tabur piyade ve birkaç topla takviye edilmiş bulunan Süvari Tümeni Komutanı Yusuf İzzet Bey, tüm çabasına, yardımına karşılık karşısındaki Rusları geriye süremiyordu. Oysa ki Yusuf İzzet Bey Aras kuzeyine geçerek Harum'daki Rus ordusunun sol kanadını ve gerisini vuracaktı. Bir gün sonra anlaşıldı ki Rusların Aras güneyinde üç Kazak süvari alayından başka altı topçu bataryası ve yedi tabur piyadesi bulunuyordu. Ruslar burada günde ancak bir adım geri atılabilmişti.
11'inci Kolordu -işgal ettiği cephenin genişliği dolayısıyla- karşısındaki Rus kuvvetlerine ancak zayıf saldırılarda bulunabiliyordu. 9'uncu Kolordu'nun Koşa (Toygatlı) doğusundaki Kozican Tepesi'nde yana bıraktığı 17'nci Tümen'in müfrezesini 11'inci Kolordu'nun 33'üncü Tümeni değişince bu kolordunun cephesi doğal olarak daha çok zayıflamıştı. Bununla birlikte "Saldır, çevir, baskı yap!" biçiminde Galip Paşa'ya yağdırılan emirler sivrisinek vızıltısı gibi geliyordu. Galip Paşa zaten kös dinlemiş deneyimli bir komutandı. Bundan başka Enver'in ne kumaş olduğunu en iyi bilen bu kişiydi.
Bununla birlikte 11'inci Kolordu Ruslara epeyce yapışmıştı. Ruslar çekildikçe 18'inci ve 34'üncü Tümenler de arkalarını bırakmıyordu. Fakat düşman başkomutanı General Baratof durumu derhal anladı ve 10 Aralık günü olası ki kuzeye toplayacağı kuvvetlerin çekilmesini perdelemek için iki kuvvetli alayla 11'inci Kolordu'ya saldırarak cephedeki 18'inci ve 34'üncü Tümenler'imizi geriye attı. Özetle ne süvari tümenimiz ne de 11'inci Kolordu Rusların Araş havzasından Sarıkamış ve Yeniköy yönlerine istedikleri kadar kuvvet çekmelerini engelleyemiyordu.
Böyle olunca Rusların Araş güneyine topladıkları ve kuvvetli topçu ile destekledikleri büyük müfrezenin amacı yalnız Yusuf İzzet Bey'in çevirme girişimini durdurmaktan ibaret olmasa gerektir. Gerçi eğer Araş kuzeyinde 11'inci Kolordu'nun şiddetli saldırıları olmasaydı, Araş güneyinden Rusların Köprüköy yönüne şiddetli bir saldırıyla yürümek için büyük müfrezelerini daha çok güçlendirmeleri olasılıktan uzak değildir.
Yani Sarıkamış manevrası sırasında 11'inci Kolordu ile Süvari Tümeni'nin hizmeti biçimsel olarak görünmediğinden çok büyüktür.
 
1021_Editör 05-02-2010, 23:12:36
Muzaffer Albayrak’a, çalışmasını bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Zengin bir kaynakçayla desteklenmiş bu tip makalelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Sorum ise Sarıkamış Harekatı ile Ermeni Tehciri kararı arasındaki ilişki üzerine… Bildiğimiz gibi özellikle Sarıkamış Harekatı’nın felaketle sonuçlanmasında Ermeni milislerin Rusya adına savaşa katılması, bazılarının da casusluk yapması yenilginin en önemli nedenlerden biri olarak gösterilir. Resmi tarihimiz Osmanlı Ermenilerinin tehcir kararının alınmasında özellikle bu nedeni ön plana çıkarır. “İhanet” olarak niteler.( Dönemin hükümetinin tehcir kararı almasındaki başlıca dayanağı da buydu zaten) Siz ise makalenizde harekatın başarısız olmasının nedenlerini sayarken bu noktaya değinmiyorsunuz. Nedenini açıklarsanız sevinirim. Sizce Osmanlı Ermenilerinin bu savaşın kaybedilmesinde rolü var mıdır? Bölgedeki Ermenilerin genel eğilimi neydi? Harekatı ne düzeyde etkilemişti?


Saygılarımla…

Tuncay Yılmazer
 
1024_Muzaffer Albayrak 09-02-2010, 20:42:58

Sayın Editörün "Sarıkamış Harekâtı ile Ermeni Tehciri kararı arasındaki ilişki" sorusunu; tehcir kararı alınmasında "özel olarak" bu harekatın etkisi var mıdır diye anlarsak buna verilecek cevap "hayır" olur.
Soruyu genel çerçevede ele alıp; 1914 Kasım ayı başından, Tehcir kararının alındığı 1915 Mayıs ayı sonuna kadar geçen süreç içinde "doğu cephesi"nde yaşananlara bakarak soruyu cevaplayacak olursak, bu süreçte bölgedeki Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne ve ordusuna karşı aldıkları düşmanca tavır ve Rus ordusuyla birlikte hareket ettikleri de hesaba katıldığında bu davranışlarının Tehcir kararına olan etkisi birinci derecededir cevabını vermek mümkündür.
Sorunun ikinci kısmına gelirsek; Evet, ben Sarıkamış Harekatı’nda başarısızlığın sebeplerini izah ederken bunlar arasında "Ermenilerin rolü"nden bahsetmedim. Bahsetmedim, çünkü hiçbir kaynakta, "savaşın kaderini etkileyecek ölçüde" 3. Ordu içindeki Ermenilerin ihanet ederek karşı tarafa geçtiklerine dair bir bilgiye rastlamadım. Bu demek değildir ki düşman safına iltihak eden Ermeni yoktur. Vardır, ancak bu 3. Ordu’yu zaafa uğratacak veya kuvvet dengesini altüst ederek sonuca etki edecek türden on binlerle ifade edilecek bir sayıda değildir.
Sarıkamış Harekâtı esnasında 3. Ordu bünyesinde bulunan Ermeni askerlerin sayısını bilmiyoruz. Savaşın başında gayr-i Müslim ahalinin muharip olarak ordu birliklerine alındığı bilinmektedir. Öyleyse Ermeni nüfusun bulunduğu Doğu Anadolu bölgesinden asker alan 3. Ordu’da Ermeni erlerin bulunması doğaldır. Ancak bunların sayısının ne olduğu ve kaçının düşmana iltihak ettiği hususunda net bir bilgiye sahip değiliz. 3. Ordu içinde Ermeni askeri olduğunu kabul ederek bunların tamamının karşı tarafa geçtiğini varsaysak bile -ki bu Ermenilerden bir bölümünün Sarıkamış Harekâtı’ndan önce Kasım ayı içinde zaten Ruslara iltihak etmişti- bu sayının savaşın sonucuna tesir edecek savaşın kaybedilme sebeplerinden biri olarak gösterilecek seviyede olmadığı kanaatindeyim.
Ancak şu var ki Sarıkamış Harekâtı esnasında, gerek ordu içindeki Ermenilerden firar ederek Ruslara katılanlar, gerek bölgede meskun Ermeni köylüler, Ruslara çok değerli istihbarat hizmeti vermişlerdir. Bilhassa ordunun zayıfladığı, yaralı ve hasta sayısının çoğaldığı gibi bilgileri Ruslara vererek, Rusların karşılarındaki Türk ordusunun çok kuvvetli olmadığını anlamalarına, dolayısıyla dirençlerinin artmasına fırsat ve imkan vermiştir. Özellikle Rus General Yudeniç Ermenilerden aldığı istihbaratı iyi değerlendirerek Rus cephesi komutanı Mişlayevski’nin geri çekilme kararına itiraz ederek Türk ordusunun zayıf olduğunu ve savunmaya devam edilmesi gerektiğinde ısrar etmiştir.
Doğu Anadolu bölgesindeki Ermenilerin Osmanlı Devleti’nin Dünya Savaşına girişi halinde nasıl bir tavır alacakları daha Ağustos ayında yaptıkları toplantılarla kararlaştırılmıştı. Nitekim Bitlis valisi bu konuda almış olduğu bir istihbaratı 3. Ordu Kumandanlığı’na bildirmişti. 18 Eylül 1914 tarihli bu yazıda; Ermeni ileri gelenlerinin aldıkları karara göre savaş çıkarsa ordudaki Ermeni askerlerin silahları ile birlikte düşman tarafına geçecekleri; Osmanlı ordusu ilerlerse sakin kalacakları, geri çekilirse çeteler kurularak cepheye gidiş ve gelişe engel olacakları bildirilmiştir.
Hakikaten de Ermeniler bu kararı uygulamışlardır. 1 Kasım 1914’te Rus ordusunun sınırı geçmesi üzerine bilhassa 3. Ordu’ya bağlı 11. Kolordu’nun bünyesinde bulunan Bitlis ve Van bölgesinden askere alınmış Ermenilerin Ruslara katıldıkları ve Rusların bunlardan birkaç tabur oluşturdukları bilinmektedir.
Ermenilerin ihanetleri ve silahlarıyla beraber düşmana katıldıklarının görülmesi üzerine tedbir alınması icap etmişti. Nitekim 25 Şubat 1915’te Başkumandanlık’tan bütün birliklere gönderilen emirde; "Ermeni erler seyyar orduda ve jandarmada katiyen silahlı hizmetlerde kullanılmayacaklar, kumandanlar ve karargâhın maiyet ve dairelerinde dahi istihdam olunmayacaklardır" denilmiştir. Bu tarihten sonra Ermeniler amele taburlarında istihdam edilmeye başlanmıştır.
Ermenilerin Türk askerine ve bölgedeki Müslüman ahaliye karşı asıl büyük düşmanlığı Sarıkamış Harekâtı’nın akabinde görülmüştür. Ruslar daha savaşın en başında Kars ve Ardahan bölgesindeki Müslüman ahaliden savaşabilecek yaşta bulunan erkekleri Rusya içlerine sürgün etmişlerdi. Türk ordusu Sarıkamış’ta mağlup olup geri dönünce, Ruslar geride kalan Müslüman halkı kendilerine ihanetle suçlayarak binlercesini sürgün ettikleri gibi (yukarıda Sayın Bingür Sönmez’in yorum yazısının bir bölümü bu hususa dairdir), aşağıdaki arşiv belgesinden de anlaşılacağı üzere Ermeniler eliyle yine binlercesini şehit etmişlerdir.
Bu konuda Osmanlı Arşivi’nden iki belge aşağıdadır:
"1915 Mart ayı başında Kars ve Ardahan civarında Rusların tahrikiyle Ermenilerce öldürülenlerin sayısının 30 bine ulaşmış, kadın ve çocuklar dağlarda perişan bir halde kalmıştır." (BOA, HR.HU, 122/4)
"Rusların, esir aldıkları Osmanlı askerlerinin muhafazasını Ermenilere verdikleri ve Ermenilerin Türk askerlerine çok kötü muamelede bulundukları, tüfek dipçikleriyle öldürdükleri…" (BOA, HR.SYS, 110/12-1)
 
4295_gürsel 17-08-2013, 09:41:31
Sayın albayrak teşekkürlerimi sunarım çok sağolun konuşulacak çok şey var ama ben halen daha sayın bingür hocamla sarıkamış şehitlerini anma konusunda dağlarda beraber gezip çaalışmış birisi olarak halen daha enver paşayı anlayamamasını ve sürekli olarak onu suçlamasına bir anlam veremiyorum.hocam odaklanmış sanki sadece enver paşa yı suçlamak için
 
4296_gürsel ceylan 17-08-2013, 09:48:18
Acaba şu sorulara da cevap verebilirmisiniz.herkes neden sıcak koltugunda oturarak yazıp çizmeyi bir onur sayıyor bu adamlar enver paşa gibi gözünü savaşla açıp savaşarak mı kapttı .türk islam davası için herşeyini feda eden bir komutan için hiçmi övgü ile bahsedilcek bir şey yok bu kadar mı acımasız olur insan
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )