Dağı Delen Irmak-Kemal H. Karpat Kitabı, Haz. Emin Tanrıyar (Tuncay Yılmazer)

Tarih: 28/05/2009   /   Toplam Yorum 3   / Yazar Adı:      /   Okunma 8310

Osmanlı son dönemi ile Cumhuriyetin kuruluşunu içeren o sancılı dönemi iyi anlamak gerekli. Yakın tarihimizi objektif olarak değerlendiren, ön kabullerle değil her olayın farklı bir yönünün de olabileceğini düşünen, akademisyen tarihçi sayısı ne yazık ki çok az. Kendi açımdan tartışmasız iki ismi söyleyebilirim. Prof. Kemal Karpat ve Prof. Şükrü Hanioğlu... Yakın zamanda yayınlanan bir söyleşi kitabı nedeniyle Prof. Kemal H. Karpat’tan bahsetmek istiyorum. İmge Kitabevi Yayınlarından çıkan Emin Tanrıyar’ın hazırladığı “Dağı Delen Irmak”- Kemal H. Karpat Kitabı” dünya çapında saygın bir bilim adamının yaşamöyküsünü bizlere sunarken, iyi bir tarihçinin nasıl olması gerektiğine dair ipuçlarını da veriyor. Aynı zamanda yakın tarihimize dair üzerinde dikkatle durulması gereken çeşitli bilgileri sunuyor. Söyleşiyi hazırlayan Emin Tanrıyar’ın ifadesiyle Roma-Bizans döneminde Doğu ile Batı’nın sınırı sayılan Tuna’nın güneyinde doğup yaşam rotasını Batı, çalışma eksenini ise Doğu olarak seçen Karpat’ı diğer tarihçiler arasında farklı kılan en önemli özelliği salt “laiklik-modernizm-İslam” ve Türk devletleri gibi başlıklar altında sıralanabilecek özgün çalışmaları değil, yaşananı sürekli takip etmesi , yaşananı geçmişten alınan miraslar ışığında yeniden ve yeniden incelemesi ve tüm bunları aktüel politikayla sürekli bağlarını kurması. Bu süreçte de yerleşik resmi ya da sivil kalıpları tekrar, tekrar sorgulaması. Dağları delmekteki ısrarı yani…

 

Osmanlı İmparatorluğu son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu içine alan o sancılı dönemi iyi anlamak gerekli.  Yakın tarihimizi objektif olarak değerlendiren, ön kabullerle değil her olayın farklı bir yönünün de olabileceğini düşünen, akademisyen tarihçi sayısı ne yazık ki çok az.  Kendi açımdan tartışmasız iki ismi söyleyebilirim. Prof. Kemal Karpat ve Prof. Şükrü Hanioğlu... Yakın zamanda yayınlanan bir söyleşi kitabı  nedeniyle Prof. Kemal H. Karpat’tan bahsetmek istiyorum. İmge Kitabevi Yayınlarından çıkan Emin Tanrıyar’ın hazırladığı “Dağı Delen Irmak”- Kemal H. Karpat Kitabı” dünya çapında saygın bir bilim adamının yaşamöyküsünü bizlere sunarken, iyi bir tarihçinin nasıl olması gerektiğine dair ipuçlarını da veriyor. Aynı zamanda yakın tarihimize dair üzerinde dikkatle durulması gereken çeşitli bilgileri sunuyor.

 

Söyleşiyi hazırlayan Emin Tanrıyar’ın ifadesiyle Roma-Bizans döneminde Doğu ile Batı’nın sınırı sayılan Tuna’nın güneyinde doğup yaşam rotasını Batı, çalışma eksenini ise Doğu olarak seçen Karpat’ı diğer tarihçiler arasında  farklı kılan en önemli özelliği salt “laiklik-modernizm-İslam” ve Türk devletleri gibi başlıklar altında sıralanabilecek özgün çalışmaları değil, yaşananı sürekli takip etmesi , yaşananı geçmişten alınan miraslar ışığında yeniden ve yeniden incelemesi ve tüm bunları aktüel politikayla sürekli bağlarını kurması. Bu süreçte de yerleşik resmi ya da sivil kalıpları tekrar, tekrar sorgulaması. Dağları delmekteki ısrarı yani…( s.8)

 

 

 

Kemal H.Karpat 15 Şubat 1923 tarihinde bugünkü Romanya sınırları içerisinde kalan Dobruca bölgesinin Armutlu köyünde Haşim Bey ile Zübeyde Hanım’ın altı kızından sonraki  ilk erkek çocuk olarak doğmuş. Saygın bir din alimi olan babası o dönem Türk ve Müslüman dünyasının hemen hepsinde gözlendiği gibi, Gazi Mustafa Kemal'e olan hayranlığı nedeniyle adını Kemal koyar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Karpat’ın doğduğu yıl yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu, dünyadaki tüm Türk ve Müslüman dünyasının yeniden moral kazandığı, kendine güveninin geldiği yıl…

 

 

İlköğrenimi bölgesinde tamamladıktan sonra bir tür medrese eğitimi veren Mecidiye okuluna gider. Kendi ifadesiyle “Medresede ise köhne dogmatik, şabloncu bir iman görüşüyle yetiştim. Orada beni bu havadan kurtaran da modern, Batı ayarında , Fransız sistemine dayalı her bakımdan çağdaş olan Romence eğitimdi.”  Ancak Karpat her iki dünyanın da sentezini yaparak üçüncü bir yol seçtiğini belirtiyor.(s.560)

 

 

1942’de Türkiye’ye gelerek Haydarpaşa Lise’sinde öğrenimini tamamlayarak Hukuk Fakültesi’ne başlar. Ömer Lütfü Barkan, Tarık Zafer Tunaya, Ebulula Mardin gibi isimlerin öğrencisi olur. Tek partiye karşıdır. Demokrasi’nin ne olduğunu , Türkiye için önemini o yıllarda araştırmaya başlar. 1948 yılında yüksek lisans için ABD’ne gidişi hayatının en büyük dönüm noktalarından birisidir. Yüksek lisans tezinin konusu , lise öğrencisi iken Paşabahçe Cam fabrikasında çalıştığı göz önüne alınırsa , hiç te şaşırtıcı değildir. “Türkiye’de İşçi Hakları ve Sendikacılık” . Doktora tezi ise Prof. Kemal Karpat’ın daha sonraki yıllarda da düşüncelerinin temelini oluşturacak olan konu üzerindedir. Devletin içindeki ejderhaya ve onun arkasındaki insanı hor gören , hoyrat davranan ruh haline ve uygulamalara karşı demokrasiyi savunacak ve Türk halkının demokrasi arayış ve özlemini dile getirecektir. (s.571) Tezinin savunmasını Tarık Zafer Tunaya’nın da davetli olduğu jüri önünde yapacak , Turkey’s Politics: The Transition to a Multiparty System, başlıklı tezi ise doktorasını alacaktır.

 

Akademik çalışmalarını ABD’nin çeşitli üniversitelerinde sürdüren, zaman zaman Türkiye’ye gelerek ODTܒde ders veren  Karpat’ın 12 Mart 1971 darbesinden sonra ODTÜ ile ilişkisi kesilir. Amerika’ya dönen Karpat’ın Wisconsin Üniversitesi’nde Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki yeri konulu uluslar arası bir konferans düzenler ve yönetir. Bu konferans ve ardından basılan tebliğler kitabı Karpat’ın  ABD ve uluslararası planda Türk ve Osmanlı Tarihi üzerine ismini duyurmaya başladığı sürecin dönüm noktası olacaktır.

 

 

Prof. Kemal Karpat’ın bazı görüşlerini kısaca aktarmak onun tarih anlayışı hakkında ipuçları için yol gösterici olabilir. Kemal Karpat'ı klasik yakın dönem tarihçilerimizinden ayıran en önemli noktaları Niyazi Berkes ile olan görüş farklılıklarından  anlamak mümkün. “ Niyazi Berkes , rahmetli de yine fazla eseri yoktu  ama Türkiye’de laiklik ile ilgilenen bilim adamıydı. Şunu da söyleyeyim, benimle aynı görüşte değildi. Hatta Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel, Ekonomik Temeller İngilizce yayınlandığında kitabımı eleştirmişti. Çünkü ben “Demokrat Parti, demokrasinin yolunu açmıştır” şeklinde yazmıştım. O ise “Cumhuriyet rejimi kurulmuş, bir sürü reform getirmiş, Türkiye’nin tam manasıyla modern bir devlet olmasına yol açmışken birden demokrasi çıktı, her şeyi berbat etti” şeklinde düşünüyordu. Aynı şekilde ben II. Mahmud’un devletçiliği getirdiğini, derin devletin oluşmasına, aşırı devletçiliğe yol açtığını ileri sürerken, Niyazi Bey tam tersini söylüyordu, yani ona göre “Türkiye’de reformları, modernleşmeyi ilk gerçekleştiren kişi II. Mahmud”dur. (s.381)

 

Karpat farklı görüşte olmalarına rağmen Tarık Zafer Tunaya’ya, Niyazi Berkes’e saygı duyduğunu da her fırsatta belirtiyor.

 

Kemal Karpat’ın söyleşisinde en fazla dikkatimi çeken noktalardan birisi amaçlı olarak bize tarihin sunulduğunu,  halkın ise tarihi yaşandığı gibi anlayıp anlattığı şeklindeki görüşleri. Örneğin henüz 10 yaşında iken bir eve dönüşte  Osmanlıların 1855 yılında Ruslarla yaptığı çarpışmalarda bir hayli şehit verdikleri bir tabyanın yakınından geçerler. Karpat, o yağmurlu karanlık gecede  etrafta yanıp sönen ışıkların ne olduğunu sorduğunda, arabanın sürücüsü Nuri Ağa’nın ateşböceklerinin ışığını “Allah’ın şehitlerimize yaktığı kandillerdir” şeklinde açıklamasından  çok etkilendiğini belirtiyor. “ Sıradan bir adamdı Nuri Ağa; halktan biriydi. Oraya gelip geçmiş savaşları, ölenleri hatırlatıyor. “Ateşböceği deyip geçebilirdi ama halk oraya bir anlam yüklemiş. “Bizim burada şehitlerimiz yaşıyor” Onlar da her vesile ile bunu hatırlayıp yaşatıyorlar. Bunu düşünseniz de bulamazsınız. İçinde din de var mistisizm de…”( s.25) Karpat sözlü tarih çalışmalarının önemini her fırsatta vurguluyor.

 

 

Karpat Osmanlı Devleti tarihinin ve gelişiminin iyi anlaşılabilmesi için Rus tarihinin iyi bilinmesi gerektiği görüşünde: Rusya son zamanlarda Çarlık varken de aslında yavaş yavaş bir Rus milli Devleti şekline dönüşüyordu. Osmanlı’nın son devirlerinde , bilhassa Abdülhamit devrinde ise şeklen millilikten kaçınmakla beraber , aslında toplumun durmadan değişmesiyle , yerli bir burjuvanın ortaya çıkmasıyla millet unsurları oluşmaya başlıyordu. S.233

Prof. Kemal Karpat’ın  yakın tarihimizle  ilgili ana tezlerini de  genel hatlarıyla öğreniyoruz.   “Daha 1950’li yılların sonuna doğru bende uyanan fikir şuydu: Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu ve gelişimi, resmi görüşü içeren kitapların anlattığı gibi değildir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yol açan gelişme , Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıldaki gelişmelerle başlamış, yavaş yavaş şekil değiştirerek Osmanlı milleti Türk milleti haline gelmiştir. Ondan sonra 20 yüzyılın başında oluşan bu Türk milleti Cumhuriyeti doğurmuştur ve gelişme devam etmiştir.”(s.398) “Resmi tarih, bilhassa devletin siyasi amaçlarını gerçekleştirecek bir tarih, tarih olamaz… Bizde de yapılan bir yerde tüm tarihi Cumhuriyet’le başlatmak, önceki geçmişi yok saymaktır.” (s. 154 - 155)  “Atatürk’ten sonra, Batılılaşmış, modernleşmiş olduğunu söyleyen ve devleti elinde tutan elit, modernleşmeyi en ileri noktaya götürmek için her şeyi yapma serbestisine sahip olduğunu, kimseye hesap vermeyeceğini düşünüyordu. Bunu görmek beni son derece rahatsız etmiştir. Halkına bu kadar eziyet çektiren bir devlet!” (s. 169)

“Türkiye’ye gelip, 1940′larda uygulanan laiklikle, daha doğrusu kapalı bir şekilde ilim adına yürütülen yarı materyalist devlet politikası ile karşılaşınca buna tepki duydum… ‘Laiklik’ adı altında söze ve dine dayanan gelenekleri batıl sayma, İslam’la ilgili her düşünceye ‘geri’ olarak bakma, tarihi kasıtlı olarak saptırarak yorumlama ve ırka dayanan bir milli kimlik yaratma çabaları benim vicdan ve inanç hürriyetine saygımla asla bağdaşmamaktaydı.” (s. 281)

 

 

 

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Başkan Carter’la görüşmesi, kimlik tartışmaları, Tek parti eleştirisi, Prof. Ömer Lütfü Barkan tarih anlayışının şekillenmesine katkısı vs. gibi hem özel hayatı hem de çalışmalarıyla ilgili birbirinden ilginç anekdotlarla söyleşi bir hayli zenginleşmiş. Kitap bir hayli kalın olmasına rağmen çok akıcı okunabiliyor.

 

“ ….Benim hayatıma birinci derecede yön veren nokta , kişiliğimin çok erken yaşta kendini belli etmesidir. Rumeli’nde bir Türk ve Müslüman olarak , eskiden Türk toprakları olan yerlerde yabancı bir siyasi rejim altında yaşamak her şeyden önce kimliğimi tayin etmiştir.      ( s.559)…” Baba tarafı Orta Asya’dan, kuzey steplerinden  gelip Dobruca’ya yerleşen ,anne tarafı ise Anadolu’dan Çanakkale’den Sarı Saltuk obasına gelen Karpat’ın köklerinden gelen birikimi iyi özümsediğini ve tarihçiliğinin şekillenmesinde rol oynadığını düşünüyorum. Aynı zamanda batı kültürü içerisinde azınlık konumunda yetişmesi, yaşadığı toplumun çok renkli, çok kültürlü olması demokratlığının temellerinin nereye dayandığını gösteriyor.

 

Sayısız makale ve onlarca kitaba imza atan, kitapları yirmiden fazla ülkede yayınlanan çalışmalarıyla çok sayıda ödül alan Prof. Kemal Karpat 2003 yılında Wisconsin Üniversitesinden emekli olmasına rağmen çalışmalarına devam ediyor.

 

Çok klişe bir söz olsa da yakın geçmişimizde yaşanmış olayların çok iyi sentezi, objektif yorumlanması gelecek için de olabildiğince isabetli tahminlerde bulunulmasının yolunu açacağı ortada. Sivillerin ve askerlerin sadece Türkiye’nin değil kendi alanında dünyanın önde gelen tarihçilerinden biri olan Prof. Kemal Karpat’a kulak vermelerinde fayda var.

 

 

 

…………………….

 

Son bir nokta…

 

Söz konusu söyleşinin daha önce İş Bankası Yayınlarından çıkması planlanırken, yayınevi kitabı yayınlamaktan vazgeçmiş,  sonrasında İmge Kitabevi Yayınları kitabı yayınlamıştı. Karpat’ın bazı görüşleri nedeniyle İş Bankası tarafından söyleşinin yayınlanmadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Tarık Suat Demren’in www.dusunceler.org sitesindeki yazısına  bakılabilir.


  8310 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

830_MELİKE BAYRAK 29-05-2009, 19:31:00
Kemal Karpat, her Türkiye Vatandaşının gururla övünebileceği çok büyük bir Tarihçi.

Karpat, Sürgün ve Ölüm isimli belgeselin danışmanlarından biri idi. Röportaj kasetlerini defalarca izledim. Bir yerde kendisinin de göçmen olduğunu, Türkiye'de görev almak için memlekete geldiğini, ama şartların elvermediğinden?? bahsetmişti.

Ne kadar yazıkki Karpat gibi çok değerli beyinler Memleketimizde değil. Bu konuda kendisi haklı görmeyecekte yoktur her halde...

Kemal Karpat gibi değerli bir Tarihçiyi her yönü ile bize tanıtabilecek olan bir söyleşi kitabını hazırladığı için de Emin Tanrıyar'a hem teşekkürlerimi hem tebriklerimi sunarım. Ayrıca çok Şanslı biri olduğunu düşünüyorum...

Tarihi seven ve tarihle ilgilenen herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/02/2019 - 10:18 “İki Siper Bir Mektup”tan Plevne Ryan’a Bir Kitap Hikâyesi (Celal Yıldırım)

01/06/2018 - 17:09 TAZIYE - Şehitler Abidesi Mimarı Doğan Erginbaş Vefat etti

12/05/2018 - 07:36 Edebiyat ve Tarih Camiamızın Acı Kaybı - Çanakkale Mahşeri Yazarı Mehmed Niyazi Özdemir

16/02/2018 - 15:18 Acı Kaybımız - Yücel Özkorucu

03/01/2018 - 13:21 İkiye Bölünen Yaşamın Tasarımı Üzerine (Hüseyin Yanar)

29/12/2017 - 08:20 KûtulAmare ve Filistin , Pomakların Çanakkale Ağıdı, Nusret Mayın Gemisi Mührü ,100 yıldır saklanan Kanlı mendil ve yine bir intihal! 100.Yılların gölgesinde GeliboluyuAnlamak -2017 değerlendirmesi (Tuncay Yılmazer)

12/07/2017 - 05:38 Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek (Gürsel Göncü)

04/07/2017 - 07:58 Çanakkale’ye Mührünü Vuran Efsane Gemi Nusret’in Mührü (Seyit Ahmet Sılay)

27/06/2017 - 17:38 İkinci Bir İntihal Vakası ve Çanakkale Savaşı Popüler Kitapları Üzerine (Tuncay Yılmazer)

20/06/2017 - 07:20 Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri,Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

15/03/2017 - 13:17 18 Mart Zaferi ve Kahramanları Sergisi

03/03/2017 - 18:04 Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Anma Programı - 4 Mart 2017 Bahçeli Köyü/Biga

13/02/2017 - 08:53 Atlas Tarih Dergisi Şubat Sayısında 1. ve 2. Gazze Muharebesi Dosyası (Tuncay Yılmazer)

05/01/2017 - 11:29 Duyuru: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale - 17 Ocak 2017 Muzaffer Albayrak Söyleşisi

28/12/2016 - 18:07 15 Temmuz Darbesinin Gölgesinde Bir Yıl: Çanakkale, KutülAmare, Somme dan Halil İnalcık Hocaya... 10 Yaşına Giren GeliboluyuAnlamak ta 2016 böyle geçti (Tuncay Yılmazer)

11/12/2016 - 15:52 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Teröre Lanet

24/11/2016 - 06:22 Kronik Kitap Dört Yeni Eserle Yayın Hayatına Başladı

17/11/2016 - 07:02 Tarih Bir Din Değil İlim Sahasıdır (Seyit Ahmet Sılay)

29/09/2016 - 18:50 Dr. Kilisli Rıfat ın İzinde Osmanlı dan Türk e ve Ötesi (Nükhet Kardam)

09/08/2016 - 13:11 Aşk Cephesi – Bahadır Yenişehirlioğlu ( Sinem Şahin )

04/08/2016 - 17:27 Çanakkale Muharebelerine Dair Bir Site; canakkalemuharebeleri1915.com

16/07/2016 - 09:28 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Darbelere Hayır! Demokrasiye Evet

15/07/2016 - 09:35 Birinci Dünya Savaşı Araştırmaları Sitesi cihanharbihatiralari.com (Mehmet Beşikçi)

07/04/2016 - 07:10 Konferans - Kut ül Amare Zaferi ( İPTAL DUYURUSU )

31/03/2016 - 06:05 Türkiye nin Bağdat Büyükelçiliği Kutü-l Amare Zaferini her yıl kutluyor ( Faruk Kaymakçı)

24/03/2016 - 03:58 Çanakkale Savaşı nın Dünya Tarihindeki Yeri - NTV Mete Çubukcu ile Pasaport Programı - 18 Mart 2016

16/03/2016 - 08:38 Çanakkale Savaşının 101. yıldönümü Yeni Bakışlarda konuşuldu.

11/03/2016 - 06:46 Konferans - Çizgilerle 1. Dünya Savaşı

19/02/2016 - 06:58 Konferans - Vahdettin Engin - İkinci Abdülhamit'in Politikaları

15/02/2016 - 07:10 Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım - Erich Ludendorff

08/02/2016 - 09:09 Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Girişi (Ali Kaşıyuğun)

01/02/2016 - 09:01 İki Siper Bir Mektup Bir Çanakkale Projesi Değerlendirmesi (Celal Yıldırım)

25/01/2016 - 11:57 Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

18/01/2016 - 12:52 Seddülbahir 32 Saat Dizisi Üzerine... Bizi Affedin ( Seyit Ahmet Sılay )

18/01/2016 - 10:27 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konferans - Osmanlının Suriye Politikası

13/01/2016 - 08:08 Şiir ve Öykü Yarışması

05/01/2016 - 12:42 PROGRAM: İtilaf Devletlerinin Çanakkale den Tahliyelerinin 100. Yılı-Onlar Giderken

03/01/2016 - 10:32 Konferans - Çanakkale Savaşlarında Tahliye Harekatı - Kenan Çelik

14/12/2015 - 06:31 Konferans - Haluk Oral - Bir Kırılma Noktası Çanakkale

26/11/2015 - 18:34 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Hava Fotoğrafları (Gökhan Tarkan Karaman)

13/11/2015 - 21:12 Konferans -Çanakkale’de Bir Edebi Heyet

15/10/2015 - 13:23 Konferans - Çanakkale'de Yitirilen Tahsilli Gençlik

29/05/2015 - 14:34 Benim Çanakkale kahramanım Mahmut Sabri Bey’dir- Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısında Tuncay Yılmazer Röportajı

15/05/2015 - 16:25 İBB Konferans - Cepheden Mektuplar (Doç.Dr.Ömer Çakır)

27/04/2015 - 02:44 Çanakkale Söyleşileri 25 Nisan 1915 Müttefiklerin Çıkarma Harekatı-Kenan Çelik

15/04/2015 - 08:30 Atlas Tarih’ten Çanakkale Özel Sayısı

08/04/2015 - 17:12 Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915 Sergisi

30/03/2015 - 17:08 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı na Çağrı, Kamuoyuna Duyuru

26/03/2015 - 09:02 Konferans-18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

24/03/2015 - 17:04 “İki Siper Bir Mektup” Bir Çanakkale Projesi (Celal Yildirim-Hatice Solmuş TED Mersin Koleji)

21/03/2015 - 04:13 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler Programı Kaydı

17/03/2015 - 04:46 Çanakkale Muharebeleri- 100 Yıl önce 100 Yıl sonra (Tuncay Yılmazer)

13/03/2015 - 18:27 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler- Çanakkale Savaşı Özel- Programı (14.3.2015 saat 00.00)

04/03/2015 - 16:22 CNR Kitap Fuarı’nda Çanakkale Muharebeleri Paneli ( 07.03.2015 saat : 15.30 Yeşilköy CNR Dünya Ticaret Merkezi )

16/02/2015 - 14:00 Acı bir Çanakkale Türküsüne adanan 4 yıllık bir emeğin takdimi- Harmanyeri 1915 (Yönetmen: Gürdal Uğur)

01/02/2015 - 03:46 100. Yıl’da Muhteşem Soru… Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermi Kaç Kiloydu ? (Tuncay Yılmazer )

18/01/2015 - 15:05 Kireçtepe Jandarma Şehitliği Restorasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular (Tuncay Yılmazer)

10/01/2015 - 14:53 Konferans - Osmanlıyı Yıkan Cephe-Filistin

28/12/2014 - 13:48 Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

24/11/2014 - 14:52 Son Savruluş – Çanakkale Muharebe Alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı ! (Tuncay Yılmazer )

15/11/2014 - 01:37 Konferans - Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

01/11/2014 - 03:54 Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

09/10/2014 - 10:13 Uluslararası Sempozyum - Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

24/09/2014 - 17:06 Çanakkale’de Yeni Şehitlik! (Gürsel Göncü)

12/09/2014 - 15:51 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Özel Sayısı Makale Çağrısı

// - 09:52 Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

// - 06:37 Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı Üzerine ( Tuncay Yılmazer )

// - 15:33 Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

23/05/2014 - 17:16 100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

16/05/2014 - 16:24 SOMA MADENCİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

11/05/2014 - 13:05 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Korunması ve Unesco Kültürel Mirası İlan Edilmesi (Dr. Mithat ATABAY)

09/05/2014 - 23:03 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı İzlenimleri (Ahmet Yurttakal)

02/05/2014 - 06:00 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı

15/04/2014 - 18:40 Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

06/04/2014 - 22:18 DOKUN Dergisi’nde Tuncay Yılmazer İle Söyleşi...

15/03/2014 - 18:00 Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları Paneli

09/03/2014 - 14:19 Çanakkale Savaşları Resmi Koleksiyoneri Seyit Ahmet SILAY

06/03/2014 - 22:33 Konferans -'Çanakkale Muharebelerinde Bir Kahraman Asker Gazi Binbaşı Halis Bey

28/01/2014 - 07:35 Sadece Bir Emir Kipi...İsrail'i Kur! - Wladimir Jabotisnky ( Çev. Atilla Aşçı )

14/01/2014 - 16:21 Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

06/01/2014 - 12:12 Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Savaşa Dair Önemli Bir Eser: “GRİFF NACH DER WELTMACHT: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918” Kadir Kon

30/12/2013 - 22:51 Şehit Teğmen İbrahim Naci’den Çanakkale’de tarihin betonlaşmasına… 2013 Yılının muhasebesi ( Tuncay Yılmazer )

06/12/2013 - 22:00 32. Gün Programında Çanakkale Muharebe Alanlarında Betonlaşma Konusu Tartışmaya Açıldı

11/11/2013 - 05:23 Yüzüncü Yıla Doğru Yazıları-2 : Çanakkale Muharebe Alanları’ndaki Betonlaşma Meselesi Neden İlgi Görmüyor? ( Tuncay Yılmazer )

03/11/2013 - 20:03 Çanakkale Muharebe Alanlarında İnşaat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor… (Tuncay Yılmazer)

11/09/2013 - 21:28 Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları (Mithat Atabay, Okan Taktak, Savaş Karakaş, Selçuk Kolay)

25/08/2013 - 15:29 Zığındere Vadisinden Geçecek Yol Tarihi Tahrip Edecektir! (Tuncay Yılmazer)

14/08/2013 - 18:40 Ağadere'ye Sahip Çık (Murat Sayar)

28/07/2013 - 14:53 NTV Tarih’in Kapanması Üzerine Birkaç Not… ( Tuncay Yılmazer )

08/07/2013 - 20:00 Çanakkale Muharebe Alanlarının Şehitlik İnşasıyla İmtihanı! (Muzaffer Albayrak)

26/06/2013 - 21:59 100. Yıl’a Doğru Yazıları- Çanakkale’de Şehitliklerin İhyası Gerçekten Gerekli mi? ( Tuncay Yılmazer )

10/05/2013 - 14:36 İlber Ortaylı Seyahatnamesi

21/04/2013 - 14:44 GEO Dergisi Nisan 2013 Sayısında Hayal Kırıklığı ( Tuncay Yılmazer )

09/04/2013 - 13:18 Meclisin Unuttuğu Kahraman Nezahet-Ozan Bodur

23/03/2013 - 21:43 Ayraç Kitap Dergisi Çanakkale Özel Sayısı

22/03/2013 - 22:03 Çukurova Üniversitesi'ndeki Konferans ile İlgili Gelibolu’yu Anlamak Okurlarına Açıklama ( Tuncay Yılmazer )

21/03/2013 - 20:14 Çukurova Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı Konferansı ( 22.3.2013)

16/03/2013 - 10:44 18 Mart Üniversitesi ve AÇASAM “2015’e Doğru Çanakkale Muharebelerini Anlamak ve Anlatmak” Paneli ( 19.3.2013)

12/03/2013 - 07:39 Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

08/03/2013 - 07:01 Gelibolu'yu Anlamak twitter'da....www.twitter.com/gelibolu2015