Kut-ül Ammâre Zaferi , Esir Alınan İngiliz Ordusunun Öyküsü- 1 ( M. Birol Ülker )

Tarih: 18/10/2008   /   Toplam Yorum 4   / Yazar Adı:      /   Okunma 26987

Kuttülammâre Zaferi, Birinci Dünya Savaşı’nda kazandığımız en önemli zaferlerden birisidir. Çanakkale Savaşı’nın gölgesinde kalsa da İngilizlerin prestijini hiç beklemedikleri şekilde sarsmış, General Charles Townshend dahil çok sayıda yüksek rütbeli İngiliz subayı esir düşmüş, Irak cephesinin her iki taraf açısından öneminin daha da artmasına neden olmuştu. Ne yazık ki, Osmanlı Ordusu bu zaferle ele geçirdiği inisiyatifi , ilerleyen aylardaki hatalı kararlarla devam ettirememiş, bir yıl sonra İngilizler karşısında ağır yenilgilere uğrayarak Bağdat’ı ve sonraki dönemde de tüm Irak’ı terk etmek zorunda kalmıştır. Uygarlıklar beşiği Mezopotamya’daki dörtyüz yıllık Osmanlı egemenliği böylelikle sona eriyordu. Bölgenin günümüzde bile istikrarlı bir yönetime kavuşamadığının altını da çizmek gerekiyor. Araştırmacı Mustafa Birol Ülker, Birinci Dünya Savaşı Irak cephesinin genel bir değerlendirmesini yapıyor, Kuttülammâre kuşatmasının ve zaferinin perde arkasını bizlerle paylaşıyor. Bu yazı daha önce “Irak’ta koskoca İngiliz ordusunu esir ettik ama Bağdat’ı kaybettik [1916’da esir aldığımız İngilizler’e 1917’de Irak’ı teslim etmiştik Savaşı Kazanıp Bağdat’ı Kaybettik] ismiyle, Hürriyet Tarih’in 15 Ekim (2003) Çarşamba günkü sayısında (s.4-9) yayımlanmıştır.

 

Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'den sonra kazandığımız en önemli muharebe, Kuttülammâre zaferi idi. Birliklerimiz, Süveyş cephesinden Bağdat'a ilerleyen İngilizler'i Kuttülammâre'de durdurup 4 ay 23 gün boyunca kuşatma altında tutmuşlar ve General Townshend'in kumanda ettiği İngiliz ordusu 29 Nisan 1916 günü teslim olmak zorunda kalmıştı. Ama bu zaferi iyi değerlendiremediğimiz için, bir yıl sonra Bağdat'ı kaybedecektik.

 

Irak Cephesi

 

Biz, Irak'ı işgal etmek isteyen İngilizler'i bundan 92 sene önce Kuttülammâre'de perişan etmemize rağmen, Irak'ı kaybetmiştik. İşte şimdilerde pek bahsedilmeyen Kuttülammâre'deki zaferimizin öyküsü:

 

Osmanlılar, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Ruslar'la, Mısır-Filistin-Kudüs cephesinde İngilizlerle, Çanakkale cephesinde İngiliz, Fransız ve Avustralya-Yeni Zelanda askerlerinden oluşan Anzaklar'la, Galiçya ve Balkan cephesinde Rus ve Rumenler'le, Arabistan-Irak cephesinde de İngilizlerle savaştılar. Bu beş cephedeki savaşlardan sadece ikisinde, Çanakkale ve Irak cephesinde başarı kazanıldı.

Çanakkale'yi hemen herkes bilir, ancak Irak cephesinde İngilizler'e karşı kazanılan Kuttülammâre Savaşı ve bu savaşın komutanı Halil Paşa pek bilinmez. Tarih kitaplarında da Halil Paşa'ya az yer verilir, zira Halil Paşa İttihatçı'dır ve daha da önemlisi Enver Paşa'nın amcasıdır. Kuttülammâre Savaşı'nın diğer ilginç yönü ise İngilizler'in şereflerini rüşvetle kurtarmaya çalışmalarıdır.

İngilizler 1914 Kasım'ında Şattülarab'ın girişindeki Fav bölgesini işgal ettiler. Bölgedeki az sayıdaki Osmanlı askeri İngilizler'e karşı dayanamadı. Irak bölgesi komutanı Cavid Paşa, Bağdat ve Bedre'deki kuvvetlerinden bir kısmını Basra'ya sevketti ve İngilizler'in Şattülarab'dan yukarıya doğru ilerlemesini engellemek için Basra'nın güneydoğusunda müdafaa hattı oluşturdu. Fakat alınan tedbirlere rağmen üstün sayıdaki İngiliz güçleri karşısında Basra'yı müdafaa imkânı kalmadığını anlayan Osmanlı birlikleri, 19-20 Kasım 1914'te şehri boşaltarak geri çekildi ve Cavid Paşa, İngilizler'e karşı dayanabilmek için İstanbul'dan yeni birlikler talep etti. İngilizler'le 25 Kasım ile 9 Aralık 1914 arasında Mezira ve Kurna muharebeleri yapıldı. Kurna'yı savunan 38. tümen kumandanı Albay Suphi Bey, 45 subayı ve 989 askeri ile savaşın sonunda teslim olmak zorunda kaldı.

Milislere Güvendik

Cavid Paşa, hükümete gönderdiği raporunda, Basra ve Kurna'nın İngilizler'in eline geçmesindeki en önemli sebebin yerli askerlerin yeteri kadar cesaret ve metanet göstermemeleri, aşiret askerleri ile birlikte silahlarını bırakıp kaçmaları ve birliklerindeki Türk askerlerin azlığı olduğunu yazdı. Gelişmeler neticesinde Irak ve Havalisi Genel Komutanı Tümgeneral Cavid Paşa, daha önce bölgede Jandarma Tabur Komutanlığı yapmış olan Kurmay Binbaşı Süleyman Askeri Beyin acilen Basra Valiliği'ne ve 38. Tümen Komutanlığı'na atanmasını istedi.

Teşkilat-ı Mahsusa'nın, yani Osmanlı İstihbarat Teşkilatı’nın  aşiret ve muhacir işleri dairesinde görev yapan Süleyman Askeri Bey'in rütbesi hemen yarbaylığa yükseltildi ve emrine de Kafkas cephesinde görev yapan Osmancık taburu verildi. 17 Aralık 1914'te Bağdat'a ulaşan Süleyman Askeri Bey, 20 Aralık 1914'ta Irak ve Havalisi Genel Komutanlığı'na atandı ve 2 Ocak 1915'te Üzeyir'de Cavid Paşa'dan görevi devraldı. Süleyman Bey Irak'a muntazam kuvvetlerin gönderilmesine gerek olmadığını, tıpkı Bingazi'de olduğu gibi aşiret ve mücahidlerden yararlanılarak Irak'ın savunulabileceğini, hatta İngilizlerin Irak'tan atılabileceğini ileri sürdü.

 

 

 Kumandan Canına Kıydı

 

Hemen çalışmalara başlayan Süleyman Askeri Bey, kuvvetlerini yeni bir tertibat içerisinde araziye yerleştirdi. İngilizler'le 20 Ocak 1915'te Birinci Rota Muharebesi yapıldı ve Süleyman Askeri Bey, muharebede bacağından kurşunla yaralandı. 11 ile 14 Nisan 1915'te yapılan Şuayyibe-Bercesiye muharebelerinde de başarılı olunamadı ve başarısızlığı hazmedemeyen Süleyman Askeri Bey intihar etti. Bu gelişmeler neticesinde Fırat Grubu Komutanı Binbaşı Ali Bey komutasındaki birlikler Nasıriye'ye doğru geri çekildiler ve Irak Genel Komutanlığı'na da Albay Nurettin Bey atandı.

 

Dicle cephesinde 31 Mayıs ile 3 Haziran 1915 arasında cereyan eden muharebeler sonunda İngilizler, Ammâre'ye girdiler. İngilizlerin çok küçük bir kuvvetle Ammâre'ye girdiğini gören çapulcular ile bazı aşiret mensupları, 4 Haziran 1915 sabahı kasaba içindeki resmi daireleri, kışla ve hastahaneleri yağmalamaya başladılar. İngilizlerin 6. Tümen Komutanı General Townshend, gözünün önünde meydana gelen yağmalamaya son vermek ve şehirde güvenliği sağlamak için 16. Tugay'ı aceleyle Ammâre'ye getirdi  ve düzeni sağlamaya çalıştı.

 İsyancılar Şehri Bastı

İngilizlerin ilerlemeye devam etmesi, Şuayyibe muharebesindeki başarısızlık ve Necef kaymakamının da idari hatalar yapması ayaklanmaya neden oldu. Hükümet dairelerini işgal eden isyancılar, bazı yerleri yaktılar, başta kaymakam olmak üzere resmi görevlileri aileleriyle birlikte Neceften dışarı çıkardılar. Necef isyanından sonra Kerbela'da da tahrikçilerin işe karışmasıyla isyan çıktı. Her yeri yağmalayan âsiler, Kerbela hükümet konağını, belediye dairesini ve kışlayı yaktılar.

Bağdat Valisi Süleyman Nazif'in görevinden ayrılması üzerine valilik görevi Irak ve Havalisi Genel Komutanı Nurettin Bey'e verildi. 1915'in Haziran ve Temmuz aylarında yapılan Akike, Safha ve Nasıriye savaşları sonunda Nasıriye de İngilizlerin eline geçti ve Osmanlı kuvvetleri Kuttülammâre'ye doğru çekilmeye devam ettiler. İsyancılar, Necef ve Kerbela'daki ayaklanmanın aynısını Hille'de de yaptılar.

Merkezi Bağdat'ta olan bir komite Necef, Kerbela ve Hille’deki şubeleri vasıtası ile ayaklanmaları tertip ve idare etmiş, gerek komite, gerekse de İngilizler mezhep ayrılıklarını körükleyerek halkı Türk yönetimine karşı ayaklandırmışlardı.

Kuttülammâre'de toplanan Osmanlı birlikleri, Bağdat’a yaklaşan ingiliz ordularına karşı yine dayanamadı. 29 Eylül 1915’te Kuttülammâre, 3 Ekim’de  de Aziziye kasabası İngilizler tarafından işgal edildi. Osmanlı ordusu geri çekildi ve Selmanpâk'ta yeni bir savunma hattı oluşturmaya başladı Daha ileri gitmeyip kendini sağlama almaya çalışan General Townshend, İngiliz Seferi Kuvvetleri Komutanı General Nixon'a Basra'daki durumunu güçlendirmek için yaptıkları kuzeye doğru yürüyüşün hedefine ulaştığını Kuttülammâre'ye dönüp bölgeyi tahkim etmek gerektiğini, takviye tümeni geldiği takdirde Bağdat'a doğru yeni bir harekâta başlanabileceğini rapor etti.

 

Karabekir Cephede

Osmanlılar'da ise Irak'taki komutanlığın İngilizler karşısında yetersiz kaldığı düşüncesi oluşmuştu. Kuttülammâre'nin de İngilizlerin eline geçmesi göz önüne alınarak bölgede “6. Ordu Komutanlığı” adı altında yeni bir örgütlenmeye gidilmesi plânlandı. Ordunun başına 1. Ordu Komutanı olan Alman Mareşali Von der Goltz Paşa getirildi. Geniş bir alanda büyük yetkilerle donatılan Goltz Paşa, Kurmay Albay Kazım Karabekir ve karargâhındaki diğer Alman ve Türk subaylarla birlikte 15 Kasım 1915'te İstanbul'dan yola çıktı.

 

Türk ordusu ile İngiliz ordusu arasında 22 ile 26 Kasım 1915 arasında Selmanpâk Savaşı yapıldı. Savaşta bozguna uğrayan İngilizler birliklerinin üçte birini kaybetmiş bir halde Kuttülammâre'ye doğru geri çekilmeye başladılar. İngilizler'in durumundan haberdar olan Enver Paşa, Çanakkale ve Erzurum cephelerinden bazı birlikleri bölgeye kaydırdı. Ayrıca, 13. Kolordu Kumandanlığına tayin edilen Miralay Ali İhsan Bey'in de Bağdat'a hareket etmesini emretti.

 

 

Savaşı başarıyla yöneten Irak ve Havalisi Genel Komutanı Albay Nurettin Bey 6. Ordu Komutanı Mareşal Von der Goltz Paşa'nın emri altına girdi. 18. Kolordu Komutanlığı görevini hastalığı sebebiyle bir süre yürütemeyen Kurmay Albay Halil Bey de, geri çekilmekte olan İngiliz birliklerini takibe başladı. Aziziye ve Delabiha istikametinde geri çekilen İngilizler'e I3. ve 18. Kolordular fırsat buldukça saldırıyordu. Selmanpâk Savaşı sonrasında başarılı bir çekilme plânı uygulayan General Townshend, yorucu ve uzun bir yürüyüşten sonra aç, susuz ve yorgun olan kuvvetleriyle birlikte 3 Aralık 1915'te Kuttülammâre'ye girdi. General Townshend, Basra'ya doğru hareket eden İngiliz Seferi Kuvvetler Komutanı General Nixon'a gönderdiği telgrafta, 'Her ne olursa olsun Kuttülammâre'de savunmaya ve direnmeye karar verdiğini ve Türkler'in taarruzlarına karşı koyacağını' söylüyordu. Townshend, Basra'ya gelecek İngiliz takviye birliklerinin Ammare-Alilgarbi bölgesinde toplanmalarının ancak Kuttülammâre'nin elde bulundurulmasıyla mümkün olacağını da yazıyordu. İngiliz birlikleri bir, Hint birlikleri ise iki aylık yiyeceğe ve çok sayıda cephaneye sahiptiler.

 

1. Bölümün sonu


  26987 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

435_AHMET YURTTAKAL 23-10-2008, 20:17:37
Birol bey pek anlatılmayan bu şanlı kutul amare zaferi yazınızı okudm devamı kısa sürede bekliyorum.

aslında bu zaferimiz hakkında bildiklerimiz çok az. bu cephe ile ilgili çok şeylerin söylenmesi lazım.

siz büyüklerimizin yazdıklarıyla dah da aydınlanacağımız kesin

saygılarımla
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Nazım’ın Dayısı Çanakkale Şehidiydi (Melih Şabanoğlu)

Çanakkale Destanının Ölümsüz Efsaneleri (Osman Koç)

21/10/2015 - 04:02 100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de Programı

17/10/2015 - 11:50 Çanakkale Savaşı'nın Kanada'da Bıraktığı İzler (Birol Uzunmehmetoglu)

27/09/2015 - 16:01 1917 Yılında Hicaz Cephesi:Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı (Yüksel Nizamoğlu)

15/09/2015 - 04:28 Kutü-l Amare Kahramanı Halil Kut Paşa (Enes Cifci)