Fatih ve Fetih Ruhu ( Mehmet Kurdoğlu )

Tarih: 28/05/2008   /   Toplam Yorum 3   / Yazar Adı:      /   Okunma 9180

Fatih, İstanbul’u fethettiğinde, şehre ruhunda büyüttüğü idealinin damgasını vurmuş, bir “İslambol” şehri inşa etmiştir. Vakfiyesinde: “Asıl hüner, bir şehir kurmak ve o şehirde yaşayan halkın kalbini imar etmektir” diye belirten Fatih, Bizans’ın Kostantiniye’sini Camiler, çeşmeler, hanlar ve hamamlarıyla İstanbul’a çevirir. Aşkın bir ruh, geniş bir ufukla İstanbul’a hükmeden Fatih, idealinde büyüttüğü bu şehre kendi ruhunu üfleyerek damgasını vurmuş, idealin varolmanın vazgeçilmezi olduğunu göstermiştir.
Fatih ve fetih ruhunu kavramak, aynı zamanda bugün içinde bulunduğumuz savruluştan kurtulmak demektir. Bu anlamda Fatih bilgi ve aklın tecessüs ettiği bir kişilik, bir toplum olarak düşünülmeli, Fetih ise ulaşılması gereken ideal!
…………
Mehmet Kurtoğlu, yukarıda birkaç satırını alıntıladığımız makalesinde, 555. yıldönümünü kutladığımız İstanbul’un Fethi’nin anlamını irdeliyor. Söz konusu makale Haziran ayında çıkacak olan Kültür Dergisi İstanbul’un Fethi özel sayısında da yayınlanacak.

 

II. Mehmet’i Fatih yapan İstanbul’un Fethi değil, içinde büyüttüğü fetihtir. İçindeki ideali olmasaydı ne kendini aşabilirdi ne de İstanbul surlarını… İçindeki fetih, gerçekte varmak istediği idealidir. Fatih, ancak bu idealinin gerçekleşmesinden sonra Osmanlı İmparatorluk olmuş, ulaşılan İstanbul idealinden sonra daha büyük bir ideal ile Viyana ideali oluşmuştur. Devletleri devlet yapan işte bu idealleridir…

Ülkelerin büyüklüğü, coğrafi sınırlarıyla değil, içlerinde büyüttüğü idealleriyle ölçülür. Osmanlı’nın doğudan batıya göçü bir ideal, Fatih’in İstanbul’u fethi bir başka ideal, Ondan sonra gelen padişahların Viyana’yı kuşatmaları ise bambaşka bir idealdir. Büyüklük ve varolmak insanlar ve devletler için hep aynı yoldan geçer. Kişiler ideali kadar büyüktür devletler de… Bu konuda ünlü Rus yazarı Dostoyevski, Ecinniler romanında kahramanlarından birinin ağzıyla şunları söyler: “Eğer bir ulus doğrunun yalnızca kendisinde bulunduğuna inanmıyorsa, eğer evreni kendi doğrultusuyla yeniden canlandırmak ve kurtarmak işinin kendisine düştüğüne inanmıyorsa, daha o anda büyük ulus olma niteliği yok olur ve ulus budunsal bir madde oluverir. Gerçekten büyük hiçbir ulus insanlık içinde ikinci derece bir rolle yetinemez; mutlaka birinci rol onun olmalıdır. Bu kanıdan vazgeçen ulus, var olmaktan vazgeçiyor demektir.”

Bugün devlet ve millet olarak içinde bulunduğumuz savruluşun arkasında Dostoyevski’nin işaret ettiği gerçek vardır. Bu gerçeğin somut olarak Fatih ve Fetih ruhunda görebiliriz. Bilindiği gibi büyük insanlar hayal, büyük sanatçılar rüya ve büyük devletler idealleriyle yaşarlar. Dostoyevski’nin söylediği gibi idealinden vazgeçen ulus kaybetmiş ulustur.

Bu anlamda İslam tarihinden başlayarak gelişen tarihi sürece baktığımızda yükseliş dönemlerimizde ideallerimizin güçlü olduğu, kırılma yaşadığımız dönemlerde ise idealimizin zayıfladığını görürüz. Hz. Peygamber Hendek Savaşı’nda düşmanın kendilerini kuşattığı ve açlıktan karnına taş bağladığı ve hendek kazdığı bir sırada önünde duran taşı kırarken ilk vuruşunda, Bizans’ın, ikincisinde ise Sasani imparatorluğun yıkılacağını müjdeler. Savunma savaşı veren bir Peygamber, sahabelerine İmparatorluklar fethedeceğini söylerken, gerçekte sahabesinin önüne varılması gereken bir ideal koyuyordu. Bugünkü seküler düşüncemizle Peygamberin bu tavrını değerlendirmeye kalksak, sanırım onun ya bir rüya gördüğün ya da bir hayal âleminde yaşadığını sanırdık… Dışardan bakıldığında bu bir hayal görülebilir ama gerçekte Peygamberin ashabına işaret ettiği bir ideal bir varolma mücadelesidir. Eğer sahabesinin önüne böylesine büyük idealler koymamış olsaydı, İslam daha ilk yüzyılında rehavete kapılır, dinamik gücünü kaybederdi… Peygamber yalnızca Bizans ve Sasani İmparatorluklarının fethedileceği müjdesiyle kalmamış, çölün sınırlarını aşan bir başka ideal sunmuş ve : “İstanbul elbet feth olunacaktır, İstanbul’u fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel asker.” Daha büyük bir ideal ortaya koymuştur. Bizans ve Sasani İmparatorluğu Hz. Ömer döneminde feth edilmiştir. İstanbul’u fethetmek Peygamberden sonra bütün Müslümanların ideali olmuş, birçok kez kuşatılmış, birçok seferler düzenlenmiştir. Hatta Emevi Halifesi Yezit bile bu ideali gerçekleştirmek için İstanbul’u fethetmek için ordu göndermiş, aylarca kuşatma altında tutmuştur.

Fatih’e gelince o önce kendi kalbini fethetmiş, iç dünyasını zenginleştirmiş, idealinde yaşattığı İstanbul’un rüyasını görmeye başlamıştır. Büyük insanlar ve büyük düşünürlerin idealleri çevreleri tarafından her zaman hayal veya rüya olarak görülür. Fatih’in çevresinde onun bir hayal gördüğünü sanan birçok kişi vardır ve onu bu hayalinden döndürmek için uğraşmışlardır da… Fatih İstanbul’u fethetmeyi kafasına koyduğu andan itibaren, İstanbul onun için arzulanan bir şehir olmuştur. Şair ruhu, doğu ve batıyı sentezleyen kafa yapısıyla genç yaşta fetihten söz ederken, yanındakiler o toy delikanlıya kim bilir nasıl bakıyorlardı? Homeros ile Gazali’yi, gül ile kılıcı bir arada düşünemeyen insanlar, onun idealinin büyüklüğünü kavrayamazlardı elbette… Fatih, Gazali ile Batıni yönünü zenginleştirmiş, iç aşkınlığa ulaşmış, Homeros ile zahiri düşüncenin sonsuzluğuna yelken açmıştır.  İçinin fatihi olduğundan, doğunu ve batının, karaların ve denizlerin hâkimi olabilmiştir.

 Fatih, İstanbul’u fethederken, sanıldığı gibi silahı ve ordusuyla değil, kalbi ve aklıyla fethetmişti… Askerlerini karşı kıyıya geçirirken sarı altınlarıyla Bizans’ı içinden fethetmiş, gemileri kayadan denize indirirken aklını kullanmış, toplarıyla İstanbul’u döverken teknikten faydalanmıştır. Cemil Meriç “tarihi deliler ve dehalar yapar” diyor. Gerçekte deha ve delilik, idealine saplantı derecesinde bağlı olanlarda görülür. Fatih’in dehası ve deliliği İstanbul’u fethetme idealinde yatıyordu. Deliydi çünkü imkânsız olana kalkışıyordu, dahiydi imkânsız olanı gerçekleştiriyordu…

Fatih, İstanbul’u fethettiğinde, şehre ruhunda büyüttüğü idealinin damgasını vurmuş, bir “İslambol” şehri inşa etmiştir. Vakfiyesinde: “Asıl hüner, bir şehir kurmak ve o şehirde yaşayan halkın kalbini imar etmektir” diye belirten Fatih, Bizans’ın Kostantiniye’sini Camiler, çeşmeler, hanlar ve hamamlarıyla İstanbul’a çevirir. Aşkın bir ruh, geniş bir ufukla İstanbul’a hükmeden Fatih, idealinde büyüttüğü bu şehre kendi ruhunu üfleyerek damgasını vurmuş, idealin varolmanın vazgeçilmezi olduğunu göstermiştir.  

Fatih ve fetih ruhunu kavramak, aynı zamanda bugün içinde bulunduğumuz savruluştan kurtulmak demektir. Bu anlamda Fatih bilgi ve aklın tecessüs ettiği bir kişilik, bir toplum olarak düşünülmeli, Fetih ise ulaşılması gereken ideal!

 

 


  9180 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/02/2019 - 10:18 “İki Siper Bir Mektup”tan Plevne Ryan’a Bir Kitap Hikâyesi (Celal Yıldırım)

01/06/2018 - 17:09 TAZIYE - Şehitler Abidesi Mimarı Doğan Erginbaş Vefat etti

12/05/2018 - 07:36 Edebiyat ve Tarih Camiamızın Acı Kaybı - Çanakkale Mahşeri Yazarı Mehmed Niyazi Özdemir

16/02/2018 - 15:18 Acı Kaybımız - Yücel Özkorucu

03/01/2018 - 13:21 İkiye Bölünen Yaşamın Tasarımı Üzerine (Hüseyin Yanar)

29/12/2017 - 08:20 KûtulAmare ve Filistin , Pomakların Çanakkale Ağıdı, Nusret Mayın Gemisi Mührü ,100 yıldır saklanan Kanlı mendil ve yine bir intihal! 100.Yılların gölgesinde GeliboluyuAnlamak -2017 değerlendirmesi (Tuncay Yılmazer)

12/07/2017 - 05:38 Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek (Gürsel Göncü)

04/07/2017 - 07:58 Çanakkale’ye Mührünü Vuran Efsane Gemi Nusret’in Mührü (Seyit Ahmet Sılay)

27/06/2017 - 17:38 İkinci Bir İntihal Vakası ve Çanakkale Savaşı Popüler Kitapları Üzerine (Tuncay Yılmazer)

20/06/2017 - 07:20 Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri,Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

15/03/2017 - 13:17 18 Mart Zaferi ve Kahramanları Sergisi

03/03/2017 - 18:04 Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Anma Programı - 4 Mart 2017 Bahçeli Köyü/Biga

13/02/2017 - 08:53 Atlas Tarih Dergisi Şubat Sayısında 1. ve 2. Gazze Muharebesi Dosyası (Tuncay Yılmazer)

05/01/2017 - 11:29 Duyuru: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale - 17 Ocak 2017 Muzaffer Albayrak Söyleşisi

28/12/2016 - 18:07 15 Temmuz Darbesinin Gölgesinde Bir Yıl: Çanakkale, KutülAmare, Somme dan Halil İnalcık Hocaya... 10 Yaşına Giren GeliboluyuAnlamak ta 2016 böyle geçti (Tuncay Yılmazer)

11/12/2016 - 15:52 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Teröre Lanet

24/11/2016 - 06:22 Kronik Kitap Dört Yeni Eserle Yayın Hayatına Başladı

17/11/2016 - 07:02 Tarih Bir Din Değil İlim Sahasıdır (Seyit Ahmet Sılay)

29/09/2016 - 18:50 Dr. Kilisli Rıfat ın İzinde Osmanlı dan Türk e ve Ötesi (Nükhet Kardam)

09/08/2016 - 13:11 Aşk Cephesi – Bahadır Yenişehirlioğlu ( Sinem Şahin )

04/08/2016 - 17:27 Çanakkale Muharebelerine Dair Bir Site; canakkalemuharebeleri1915.com

16/07/2016 - 09:28 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Darbelere Hayır! Demokrasiye Evet

15/07/2016 - 09:35 Birinci Dünya Savaşı Araştırmaları Sitesi cihanharbihatiralari.com (Mehmet Beşikçi)

07/04/2016 - 07:10 Konferans - Kut ül Amare Zaferi ( İPTAL DUYURUSU )

31/03/2016 - 06:05 Türkiye nin Bağdat Büyükelçiliği Kutü-l Amare Zaferini her yıl kutluyor ( Faruk Kaymakçı)

24/03/2016 - 03:58 Çanakkale Savaşı nın Dünya Tarihindeki Yeri - NTV Mete Çubukcu ile Pasaport Programı - 18 Mart 2016

16/03/2016 - 08:38 Çanakkale Savaşının 101. yıldönümü Yeni Bakışlarda konuşuldu.

11/03/2016 - 06:46 Konferans - Çizgilerle 1. Dünya Savaşı

19/02/2016 - 06:58 Konferans - Vahdettin Engin - İkinci Abdülhamit'in Politikaları

15/02/2016 - 07:10 Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım - Erich Ludendorff

08/02/2016 - 09:09 Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Girişi (Ali Kaşıyuğun)

01/02/2016 - 09:01 İki Siper Bir Mektup Bir Çanakkale Projesi Değerlendirmesi (Celal Yıldırım)

25/01/2016 - 11:57 Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

18/01/2016 - 12:52 Seddülbahir 32 Saat Dizisi Üzerine... Bizi Affedin ( Seyit Ahmet Sılay )

18/01/2016 - 10:27 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konferans - Osmanlının Suriye Politikası

13/01/2016 - 08:08 Şiir ve Öykü Yarışması

05/01/2016 - 12:42 PROGRAM: İtilaf Devletlerinin Çanakkale den Tahliyelerinin 100. Yılı-Onlar Giderken

03/01/2016 - 10:32 Konferans - Çanakkale Savaşlarında Tahliye Harekatı - Kenan Çelik

14/12/2015 - 06:31 Konferans - Haluk Oral - Bir Kırılma Noktası Çanakkale

26/11/2015 - 18:34 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Hava Fotoğrafları (Gökhan Tarkan Karaman)

13/11/2015 - 21:12 Konferans -Çanakkale’de Bir Edebi Heyet

15/10/2015 - 13:23 Konferans - Çanakkale'de Yitirilen Tahsilli Gençlik

29/05/2015 - 14:34 Benim Çanakkale kahramanım Mahmut Sabri Bey’dir- Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısında Tuncay Yılmazer Röportajı

15/05/2015 - 16:25 İBB Konferans - Cepheden Mektuplar (Doç.Dr.Ömer Çakır)

27/04/2015 - 02:44 Çanakkale Söyleşileri 25 Nisan 1915 Müttefiklerin Çıkarma Harekatı-Kenan Çelik

15/04/2015 - 08:30 Atlas Tarih’ten Çanakkale Özel Sayısı

08/04/2015 - 17:12 Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915 Sergisi

30/03/2015 - 17:08 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı na Çağrı, Kamuoyuna Duyuru

26/03/2015 - 09:02 Konferans-18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

24/03/2015 - 17:04 “İki Siper Bir Mektup” Bir Çanakkale Projesi (Celal Yildirim-Hatice Solmuş TED Mersin Koleji)

21/03/2015 - 04:13 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler Programı Kaydı

17/03/2015 - 04:46 Çanakkale Muharebeleri- 100 Yıl önce 100 Yıl sonra (Tuncay Yılmazer)

13/03/2015 - 18:27 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler- Çanakkale Savaşı Özel- Programı (14.3.2015 saat 00.00)

04/03/2015 - 16:22 CNR Kitap Fuarı’nda Çanakkale Muharebeleri Paneli ( 07.03.2015 saat : 15.30 Yeşilköy CNR Dünya Ticaret Merkezi )

16/02/2015 - 14:00 Acı bir Çanakkale Türküsüne adanan 4 yıllık bir emeğin takdimi- Harmanyeri 1915 (Yönetmen: Gürdal Uğur)

01/02/2015 - 03:46 100. Yıl’da Muhteşem Soru… Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermi Kaç Kiloydu ? (Tuncay Yılmazer )

18/01/2015 - 15:05 Kireçtepe Jandarma Şehitliği Restorasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular (Tuncay Yılmazer)

10/01/2015 - 14:53 Konferans - Osmanlıyı Yıkan Cephe-Filistin

28/12/2014 - 13:48 Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

24/11/2014 - 14:52 Son Savruluş – Çanakkale Muharebe Alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı ! (Tuncay Yılmazer )

15/11/2014 - 01:37 Konferans - Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

01/11/2014 - 03:54 Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

09/10/2014 - 10:13 Uluslararası Sempozyum - Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

24/09/2014 - 17:06 Çanakkale’de Yeni Şehitlik! (Gürsel Göncü)

12/09/2014 - 15:51 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Özel Sayısı Makale Çağrısı

// - 09:52 Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

// - 06:37 Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı Üzerine ( Tuncay Yılmazer )

// - 15:33 Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

23/05/2014 - 17:16 100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

16/05/2014 - 16:24 SOMA MADENCİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

11/05/2014 - 13:05 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Korunması ve Unesco Kültürel Mirası İlan Edilmesi (Dr. Mithat ATABAY)

09/05/2014 - 23:03 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı İzlenimleri (Ahmet Yurttakal)

02/05/2014 - 06:00 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı

15/04/2014 - 18:40 Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

06/04/2014 - 22:18 DOKUN Dergisi’nde Tuncay Yılmazer İle Söyleşi...

15/03/2014 - 18:00 Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları Paneli

09/03/2014 - 14:19 Çanakkale Savaşları Resmi Koleksiyoneri Seyit Ahmet SILAY

06/03/2014 - 22:33 Konferans -'Çanakkale Muharebelerinde Bir Kahraman Asker Gazi Binbaşı Halis Bey

28/01/2014 - 07:35 Sadece Bir Emir Kipi...İsrail'i Kur! - Wladimir Jabotisnky ( Çev. Atilla Aşçı )

14/01/2014 - 16:21 Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

06/01/2014 - 12:12 Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Savaşa Dair Önemli Bir Eser: “GRİFF NACH DER WELTMACHT: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918” Kadir Kon

30/12/2013 - 22:51 Şehit Teğmen İbrahim Naci’den Çanakkale’de tarihin betonlaşmasına… 2013 Yılının muhasebesi ( Tuncay Yılmazer )

06/12/2013 - 22:00 32. Gün Programında Çanakkale Muharebe Alanlarında Betonlaşma Konusu Tartışmaya Açıldı

11/11/2013 - 05:23 Yüzüncü Yıla Doğru Yazıları-2 : Çanakkale Muharebe Alanları’ndaki Betonlaşma Meselesi Neden İlgi Görmüyor? ( Tuncay Yılmazer )

03/11/2013 - 20:03 Çanakkale Muharebe Alanlarında İnşaat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor… (Tuncay Yılmazer)

11/09/2013 - 21:28 Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları (Mithat Atabay, Okan Taktak, Savaş Karakaş, Selçuk Kolay)

25/08/2013 - 15:29 Zığındere Vadisinden Geçecek Yol Tarihi Tahrip Edecektir! (Tuncay Yılmazer)

14/08/2013 - 18:40 Ağadere'ye Sahip Çık (Murat Sayar)

28/07/2013 - 14:53 NTV Tarih’in Kapanması Üzerine Birkaç Not… ( Tuncay Yılmazer )

08/07/2013 - 20:00 Çanakkale Muharebe Alanlarının Şehitlik İnşasıyla İmtihanı! (Muzaffer Albayrak)

26/06/2013 - 21:59 100. Yıl’a Doğru Yazıları- Çanakkale’de Şehitliklerin İhyası Gerçekten Gerekli mi? ( Tuncay Yılmazer )

10/05/2013 - 14:36 İlber Ortaylı Seyahatnamesi

21/04/2013 - 14:44 GEO Dergisi Nisan 2013 Sayısında Hayal Kırıklığı ( Tuncay Yılmazer )

09/04/2013 - 13:18 Meclisin Unuttuğu Kahraman Nezahet-Ozan Bodur

23/03/2013 - 21:43 Ayraç Kitap Dergisi Çanakkale Özel Sayısı

22/03/2013 - 22:03 Çukurova Üniversitesi'ndeki Konferans ile İlgili Gelibolu’yu Anlamak Okurlarına Açıklama ( Tuncay Yılmazer )

21/03/2013 - 20:14 Çukurova Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı Konferansı ( 22.3.2013)

16/03/2013 - 10:44 18 Mart Üniversitesi ve AÇASAM “2015’e Doğru Çanakkale Muharebelerini Anlamak ve Anlatmak” Paneli ( 19.3.2013)

12/03/2013 - 07:39 Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

08/03/2013 - 07:01 Gelibolu'yu Anlamak twitter'da....www.twitter.com/gelibolu2015