Cephaneniz Yoksa Süngünüz Var - M.Şevki Yazman ( Tuncay Yılmazer )

Tarih: 06/03/2008   /   Toplam Yorum 1   / Yazar Adı:      /   Okunma 10462

“Cephaneniz Yoksa Süngünüz Var” ya da ilk basıldığı adıyla “Türk Çanakkale” Çanakkale Savaşı konusunda yazılmış önde gelen eserlerden birisidir. Yusuf Hikmet Bayur’un Türk İnkılâbı Tarihi ( Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991 ) adlı eseri Çanakkale Muharebelerinin askeri yönünü anlatırken özellikle bu çalışmadan faydalanmıştır. “Türk Çanakkale” otuzlu yılların Türkiye’sinin Çanakkale Savaşı’nı nasıl algıladığının da bir göstergesi aslında… Cumhuriyetin ilk döneminin bakış açısını yansıtan yarı-resmi Çanakkale Savaşı tarihi bile kabul edilebilir. Öncelikle “Türklük” vurgusu kitabın başından sonuna kadar kendini hissettirmektedir. Kitabın satır aralarından yansıyan diğer bir konu ise ( o dönem Türkiye’sinin resmi düşüncelerinden biri olan) Osmanlı eleştirisidir. Mehmet Şevki Yazman eserin iki ayrı yerinde gerek Enver Paşa’yı , gerekse Esat Paşa’yı değerlendirirken onları “Osmanlı” gibi davranmakla suçlar. Otuzlu yıllar yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nden ayrı olarak “Türklük” kavramı altında yeni bir ulus inşası çabalarının doruk noktasına çıktığı dönemdir. Dolayısıyla Yazman’ın yazdıkları bu dönemin görüşleriyle paralellik arzetmekte.

 

Mehmet Şevki Yazman (1896-1974) Germili’de doğmuş, Erzincan Askeri Rüştiyesi, İstanbul Askeri İdadisi’nde okuduktan sonra Harp Okuluna girmiş, ancak son sınıftayken erken mezun edilerek Çanakkale cephesine gönderilmiştir. Bu cephedeki gözlemlerini Çanakkale Savaşı’nın genel tarihi ile de birleştirecek, savaşa katılmış diğer subayların anılarından da faydalanarak “Türk Çanakkale” adlı eserini hazırlayacaktır. O dönemdeki bir çok genç gibi cepheden cepheye koşturan Yazman, Çanakkale’den sonra Galiçya Cephesi’ne oradan da Filistin’e gidecek, sonrasında Kurtuluş Savaşı’na da katılacaktır. 1950’li yıllarda Demokrat Parti’den Elazığ milletvekili olan Yazman , bir ara TBMM Başkanvekilliği de yapmıştır. ( Altı kitabı, bir senaryo çalışması, çok sayıda dergi ve gazete yazısı olan Mehmet Şevki Yazman’ın Galiçya cephesi anıları “Kumandanım Galiçya Ne Yana Düşer?” adıyla Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarınca Nisan 2007’de yeniden basılmıştır.)

 

“Cephaneniz Yoksa Süngünüz Var” ya da ilk basıldığı adıyla “Türk Çanakkale” Çanakkale Savaşı konusunda yazılmış önde gelen eserlerden birisidir. Yusuf Hikmet Bayur’un Türk İnkılâbı Tarihi ( Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991 )  adlı eseri Çanakkale Muharebelerinin askeri yönünü anlatırken özellikle bu çalışmadan faydalanmıştır.

 

Eserin değerini artıran en önemli etken ise yayınlandığı dönem kuşkusuz. Bu çalışma otuzlu yılların Türkiye’sinin Çanakkale Savaşı’nı nasıl algıladığının da bir göstergesi aslında… “Türk Çanakkale”,  Cumhuriyetin ilk döneminin bakış açısını yansıtan yarı-resmi Çanakkale Savaşı tarihi bile kabul edilebilir. Öncelikle “Türklük” vurgusu kitabın başından sonuna kadar kendini hissettirmektedir. Yazar Mustafa Kemal Atatürk’ün bu muharebelerdeki rolünü çok ayrıntılı bir şekilde anlatır. Bu arada zaman zaman çok ileri boyutlara varan , yer yer alaycı ifadelerle kendini gösteren savaşta görev alan Alman subayları eleştirme de kitabın ana temalarından birini oluşturmaktadır.

Bu tepkiselliğin nedeni açık. Aynı dönemde  başta Mareşal Liman von Sanders olmak üzere Osmanlı Ordusunda görev yapmış çok sayıda Alman subayın hatıratının yurtdışında yayınlandığı, bir kısmının da Türkçeye çevrildiği hatırlanmalı. Bu subayların hatıratlarının çoğunun ana teması “kahraman Türk askeri ve onları yöneten Alman subaylar” şeklinde formüle edilebilir. Bu kitapları temel alan İngiliz  kaynaklarının çoğunda da bu yaklaşım görülmektedir. Ancak bu görüş Türkiye’de büyük tepki doğurmuş, o dönemde yazılan eserlerde, hatıratlarda özellikle Alman subayların Osmanlı Ordusunda görev yapmasının faydadan ziyade zarar verdiği, Almanların çok fazla yardımı olmadığı, Osmanlıdan ziyade kendi ülkelerini düşündükleri , komuta kademelerinde sürekli tartışmalar olduğu vs. belirtilmiştir. M. Şevki Yazman’ın “Türk Çanakkale” adlı kitabında da bu açıdan çok sayıda örnek vardır.

 

Kitabın satır aralarından yansıyan diğer bir konu ise ( o dönem Türkiye’sinin resmi düşüncelerinden biri olan) Osmanlı eleştirisidir. Yazman eserin iki ayrı yerinde gerek Enver Paşa’yı , gerekse Esat Paşa’yı değerlendirirken onları “Osmanlı” gibi davranmakla suçlar. Otuzlu yıllar yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nden ayrı olarak “Türklük” kavramı altında yeni bir ulus inşası çabalarının doruk noktasına çıktığı dönemdir. Dolayısıyla Yazman’ın yazdıkları bu dönemin görüşleriyle paralellik arzetmekte.

 

Yazarın 20. Tümen içerisinde mülâzım ( teğmen ) olarak bizzat savaşa katılmış olması kitabın çok sayıda canlı tasvir içermesinin en önemli nedeni. Ayrıca o dönemde Çanakkale Savaşı’nda bulunmuş  birçok subayın (muhtemelen birebir görüşülerek hazırlanmış ) hatırasına da yer verilmiş. “Türk Çanakkale” , yine Çanakkale Savaşlarının az bilinen yönü olan lağım muharebeleri konusunda da çok önemli tesbitler içeriyor.

 

Eser, Çanakkale Savaşı’nın halka yönelik anlatımında en çok vurgulanan “Norfolk taburunu bulutun alıp götürdüğü” hurafesinin gerçekte ne olduğunu dolaylı da olsa anlatmakta.  Yazıldığı dönemde henüz daha bulut olayının söylentisi ortada yokken, eserin bu konuya özellikle yer ayırmış olması, Türk tarafınının  saldırıyı nasıl püskürttüğünü anlatması dikkat çekici.

 

Mehmet Şevki Yazman  “Türk Çanakkale” adlı eserini  Çanakkale Savaşı içerisindeki bir çok gelişmeye getirdiği yorumlarla da zenginleştirmiş. Yazar, zaman zaman sorular sorarak, zaman zaman sohbet ediyormuş havası vererek, hatta bazen anlatımını esprilerle süsleyerek  kendine özgü bir stil oluşturmuş.

 

Sözün özü; tepkiselliği ve bazı tartışılabilir görüşlerine rağmen eserin Çanakkale Savaşı tarihi yazımında çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum.

 

 ( “Türk Çanakkale” adlı çalışmanın yeniden basılıp günümüz okurlarına ulaşmasında yardımcı olan merhum Mehmet Şevki Yazman’ın torunu sayın Ahmet Yazman’a da Yeditepe Yayınevi olarak teşekkürü borç biliriz.)

 

 

Cephaneniz Yoksa Süngünüz Var

Mehmet Şevki Yazman

Yayına Hazırlayan: Tuncay Yılmazer

Yeditepe Yayınevi, Mart 2008


  10462 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

279_Ahmet Yurttakal 07-03-2008, 14:48:27
Çanakkale Muharebelerinin anı ve izlerini savaşa katılan
asker ve komutanlardan okumak çok önemli.
bu hatıralar birçok olaya netlik kazandırıyor

en kısa sürede okumak istiyorum

bu güzide eseri hazırlayan sayın Tuncay Bey'i kutluyorum
Yeditepe yayınevinin bu gibi daha nice eserleri istifadelerimize sunmalarını temenni ediyorum


hürmetlerimle
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Nazım’ın Dayısı Çanakkale Şehidiydi (Melih Şabanoğlu)

Çanakkale Destanının Ölümsüz Efsaneleri (Osman Koç)

21/10/2015 - 04:02 100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de Programı

17/10/2015 - 11:50 Çanakkale Savaşı'nın Kanada'da Bıraktığı İzler (Birol Uzunmehmetoglu)

27/09/2015 - 16:01 1917 Yılında Hicaz Cephesi:Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı (Yüksel Nizamoğlu)

15/09/2015 - 04:28 Kutü-l Amare Kahramanı Halil Kut Paşa (Enes Cifci)