İsim Soyisim

:

E-mail

:

Web Sayfası

:

varsa;

Ülke

:

Şehir

:

Mesajınız  
Güvenlik Sorusu : Deniz Yıldızı (Kelimesinde Boşluk Dahil Kaç Harf Bulunuyor?)
Yukarıdaki Sorunun Cevabını Kutuya Yazınız :

 

:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sayfa: 7 / 12 Toplam Mesaj : 120
...................................................................................................

Tarih : 2008-08-24 -- 01:30:21 tarihinde Belkýs YÝÐÝTOÐLU tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : MUÐLA
Birçok kez Çanakkale'de ziyarette bulundum. Hangi rehberle gittiysem ziyaretin sonunda hep þu soru kafama takýlýrdý: Evet, dedelerimiz, mehmetlerimiz göstermiþler yiðitliklerini ama annelerimizin rolü, o hemþire annelerimizden çok az (belki de hiç) bahsedilmesi düþündürürdü beni. Merak ettiðim bu soruya Çanakkale Savaþlarýnda Safiye Hüseyin baþlýklý konunuzda cevap buldum.

Teþekkürler...

..................................................................

Tarih : 2008-07-29 -- 18:35:16 tarihinde iSLAM ÖZDEMÝR tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : þehitler diyarý Çanakkale
Mübarek Miraç Kandilinizi tebrik eder,Tüm Ýslam Alemine,ülkemize ve Çanakkale Camiamýza hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyorum.

ÝSLAM ÖZDEMÝR
ÇANAKKALE SAVAÞLARI ARAÞTIRMACISI-YAZAR
ÇANAKKALE-TÜRKÝYE

..................................................................

Tarih : 2008-07-26 -- 12:26:57 tarihinde aytekin nebioðlu tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
sitenin üyesi olduktan sonra attýðým ilk mesajda baþarýlar diliyorum...saygýlarýmla...

..................................................................

Tarih : 2008-07-04 -- 20:49:06 tarihinde hakan yilmaz tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Avusturya
İl : wiyana
siteniz bir harika sizlerden ricam sehitler diyarindan ve sehitlik
resimleri yayinlasaniz daha iyi olmazmi sizleri seven gelibolulu
lodos

..................................................................

Tarih : 2008-05-15 -- 21:22:52 tarihinde arifgüngöz tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
çanakkalegibi karatoprak olmaz nab gibiyar olmaz vatanýmýza saip çýkalým gençler canakkalede yatanþehitlerimiz içinþehitlerimize alahtan rahmet dilerim

..................................................................

Tarih : 2008-05-12 -- 22:52:46 tarihinde irem elmas tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : kocaeli
walla 9 yaþýndayým ödevim var bi þey bulamadým

..................................................................

Tarih : 2008-04-04 -- 16:27:24 tarihinde Ahmet Esenkaya tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Çanakkale
Sayfanýz çok güzel. Ben de katkýda bulunmaya çalýþacaðým. selamlar.

..................................................................

Tarih : 2008-03-28 -- 14:11:59 tarihinde havva yýlmaz tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
tuncay bey site çok güzel olmuþ baþarýlarýzýn devamýný dilerim

..................................................................

Tarih : 2008-03-09 -- 18:39:50 tarihinde Ferhan Kuloðlu tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Denizli
1. Dünya Savaþý'ndaki salgýn hastalýklarla ilgili biraz derin bilgilere ihtiyacým var.Bu konuda bana yardýmcý olabilirseniz çok minnettar kalýrým.Ýnþallah en yakýn zamanda cevap verirsiniz.Þimdiden teþekkürler

..................................................................

Tarih : 2008-03-05 -- 21:36:52 tarihinde Murad Muhsin tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Çanakkale
Tuncay Beyefendi,
Ýlk tanýþmamýz, sanýrým 2006 yýlýnýn ilk aylarýnda idi. Çanakkale Cephesini ve bu topraklar için topraða düþmüþ anakuzularýnýn destanýný inhisarýnda tutan bir "nadan" ile ilk temasýmdý. Bu þahýs, elinde sopasýyla dolaþan zabýta çavuþu gibi; önüne gelene ardýlýp koþuyordu. Kapýsýna bir iki satýr býrakýp yolum(uz)a devam etmiþtim. Sözkonusu zatýn deðeri, kendinden menkul olduðu için dönüp bir daha ne yaptýðýna bakmadým; ancak o günlerde gönderdiðiniz iki satýr ileti hoþuma gitmiþti. Hakareti marifet sayan bu kimesnenin hedefleri arasýnda sizler de var imiþsiniz. Her karanlýk, gündüze maðlub olur inancýyla ve samimiyetle atýlan adýmlar maksuda erer diye duyarýz. Sizleri bu inançta gördüm, gönendim. Böylesi bir ortamýnýz olduðunu þimdilerde öðrendim ve üzerime borç olan selamlarýn en güzeliyle mukabele arzu ettim.
Doðru ameli doðru vakitte ve adabýna riayet hassasiyeti ile icra esastýr.
Gök devrilip yer kaynarken; "Allah" diye çýrpýnan þehidin serencamýný anlatmak ne çetin vazifedir ! Allah(c.c) yar ve yardýmcýnýz olsun !

..................................................................