İsim Soyisim

:

E-mail

:

Web Sayfası

:

varsa;

Ülke

:

Şehir

:

Mesajınız  
Güvenlik Sorusu : Deniz Yıldızı (Kelimesinde Boşluk Dahil Kaç Harf Bulunuyor?)
Yukarıdaki Sorunun Cevabını Kutuya Yazınız :

 

:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sayfa: 6 / 12 Toplam Mesaj : 120
...................................................................................................

Tarih : 2009-01-01 -- 18:01:35 tarihinde Zekeriyya Bican tarafından gönderildi...
Web Adres : http://harputlubican.com
Ülke : Türkiye
İl : Elazýð
MEHMET’TEN CEVAP (Þairi:Zekeriyya Bican)


Ben o kadar büyüdüm mü ki,
Asker ettiler..
O meþhur cephelerde, sýnýr boyunda,
Tüfek kundaðýný, bu küçük baþýma,
Yastýk ettiler..
Vurulup düþtüðüm yerdeyim hâlâ,
Göðsümü, sinemi “bastýk “ettiler.
Çatalý, kaþýðý bilmeden elim,
Tüfeði, tetiði teslim ettiler.
Bilmiþler önceden geleceðimi,
Önceden bilmiþler öleceðimi,
Ellere vermiþler sevdiceðimi.
Önemi yok, can ile canan dediðin ne ki,
Bu vatan uðruna verilmez mi ki,
Üzülmen o kadar gereksizdi ki,
Cennette hûriler bayram ettiler.
Bir görsen buradaki yerlerimizi,
Bir görsen gelirken en fakirimizi,
Peygamberler Efendisi karþýlar bizi.
Mutlaka alýrým yanýma sizi,
Üzülmen o kadar gereksizdi ki,
Cennette huriler bayram ettiler.
Matarada suyumuz tam bitmiþti ki,
Melekler Kevser Þarabýndan ikram ettiler,
Dünyada olmayan nice nimetler,
Tadýný bilmediðim nice meyveler,
Bunlar ebediyen sizin dediler,
Hûriler cennette bayram ettiler...


Zekeriyya BÝCAN


..................................................................

Tarih : 2008-12-23 -- 10:42:38 tarihinde betül çakýr tarafından gönderildi...
Web Adres : http://geliboluyu anlamak
Ülke : Türkiye
İl : kütahya
balkan savaþý ve çanakkale savaþý 1. dünya savaþýnýn içindemi

..................................................................

Tarih : 2008-12-08 -- 00:26:11 tarihinde ÝSLAM ÖZDEMÝR tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : KALE-Ý SULTANÝYE(ÇANAKKAL
ÖNCELÝKLE TÜM ÝSLAM ALEMÝNÝN,NECÝP MÝLLETÝMÝZÝN VE ÇANAKKALE CAMÝASININ MÜBAREK KURBAN BAYRAMINI TEBRÝK EDER.ESENLÝKLER DÝLERÝM.


ÝSLAM ÖZDEMÝR
ÝMAM-HATÝP
ÇANAKKALE SAVAÞLARI ARAÞTIRMACISI-YAZAR
AYVACIK-ÇANAKKALE

..................................................................

Tarih : 2008-12-06 -- 09:36:07 tarihinde Cemalettin Yýldýz. tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Çanakkale
Tuncay Bey ne kadar yüzyüze gelip tanýþmamýþ olsakta Çanakkale ile ilgili kitap, makale vearaþtýrmalarýnýzý ilgiyle izliyorum.Baþarýlar diliyorum. Cemalettin YILDIZ.

..................................................................

Tarih : 2008-11-15 -- 15:24:00 tarihinde Bilal Keleþ tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : ÝSTANBUL
sevgili yegenim islam özdemir çalýþmalarýný ilðiyle takip ediyoruz ve seninle her zaman gurur duyuyoruz

..................................................................

Tarih : 2008-10-30 -- 18:16:26 tarihinde tugce kaya tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
ödevlerým cok var yhaa býsý bulamadýmm bana yardým edýn :(

..................................................................

Tarih : 2008-10-26 -- 15:49:46 tarihinde bayram goseler tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Avustralya
İl : perth
önceilkle eceabatýn gözü dili ve kulaðý olan hemþehrimi bu güzel haberinden dolayý kutlamak istedim.Ben buralarda yabancýlýk çekmeden dolaþýyor ve çalýþýyorum ama oralý olduðum için de sevgi saygý görüyorum.Ýnþallah bir gün geldiðimde çok farklý deðiþikliðe uðramamýþ halde bulurum diye hep düþünürüm.Okuyoruz görüuoruz ve haberdar oluyoruz bu haberi bizlere ulaþtýranlar saðolsunlar.

..................................................................

Tarih : 2008-10-23 -- 22:12:19 tarihinde DÝLEK tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
bölesine güzel bir siteyi önerdiði için sayýn Fatih güldal hocama teþekkürler...yazýlarý takip edeceðim.
Saygýlarýmla...

..................................................................

Tarih : 2008-09-24 -- 12:33:32 tarihinde yasemin AYSAN tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : ÝSTANBUL
Mübarek ramazan ayýnýn tüm islam alemine hayýrlar getirmesini CENAB-I

ALLAH'TAN niyaz ederim.Hayýrlý ramazanlar.

..................................................................

Tarih : 2008-09-24 -- 05:49:31 tarihinde yasemin tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
Mübarek ramazan ayýnýn tüm islam alemine hayýýrlar getirmesini CENAB-I ALLAH'TAN NÝYAZ ederim.Hayýrlý ramazanlar.

..................................................................