İsim Soyisim

:

E-mail

:

Web Sayfası

:

varsa;

Ülke

:

Şehir

:

Mesajınız  
Güvenlik Sorusu : Deniz Yıldızı (Kelimesinde Boşluk Dahil Kaç Harf Bulunuyor?)
Yukarıdaki Sorunun Cevabını Kutuya Yazınız :

 

:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sayfa: 4 / 12 Toplam Mesaj : 120
...................................................................................................

Tarih : 2009-03-30 -- 20:36:12 tarihinde mervebekci tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
mehmetcigim....
seni anýmsadým yine
hayýr hayýr unutmadým,unutama ki seni..
sna haberlerim var mehmetcigim.
sana haberlerim var..
görüyorumda herkes unutmus senii
herkes unutmus ismini,cismini..
yine agladým bu gece mehmetcigim...
size agladým...
üzüldüm yine
bu MÝLLETE DEGER MÝ DÝYE?!
KEÞKE KARSIMDA OLSANDA SORSAM SÝZE
kimeydi bu ugruna can vermeler
sendemi anladýn isyanýmý mehmetcigim
kimeydi söyle kan üstüne kan dökmeler!
sna haberlerim var mehmetcigim
sana haberlerim var
grüyorum ki herkes unutmus seni..
görüyorum ki herkes duymamýþ senin feryat sesini
zafer sesini........
herkes yalanlarýyla övünülr oldu þimdi..
yine agladým bu gece mehmetcigim
size agladým....
aslaýnda yanlýþ düþünmüsüm
insanlýgý terkedip,sizleri kaybetmiþ bize agladým....

..................................................................

Tarih : 2009-03-26 -- 19:53:34 tarihinde mervebekci tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
hocam sizin hakkýnýzda bayagý birseyler ogrendim..cok merk etiim dogrusu..ben sadece hekimliginizi biliyordum.eger izniniz olursa bende gelibolo hakkýnda canakkale hakkýnda veya sehýtlerýmýz hakkýndaki yazýlarýmý ve dusuncelerimi sizinle paylasmak isterim..
merve

..................................................................

Tarih : 2009-03-19 -- 13:09:48 tarihinde MERAL ORAL tarafından gönderildi...
Web Adres : http://www.seslialmanya.com
Ülke : Almanya
İl : ALMANYA
SELAM SÝTENÝZ GERCEKTEN GÜZLE BAÞARILA DÝLERÝM VE DEVAMLI TAKILMAYA CALIÞACAM SÝZDEN BÝRÞEYLER ÖÐRENECEM BENDE BU ARALRA SÝTE ÝÞLERÝYLE UÐRAÞIYORUM AMA BECEREMÝYORUM

..................................................................

Tarih : 2009-03-12 -- 23:17:54 tarihinde Burak Akman tarafından gönderildi...
Web Adres : http://www.cesurturkhaber.com
Ülke : Türkiye
İl : Ýstanbul
Gelibolu'yu anlamak Türk'ün þeref, haysiyet ve erdemlerine vakýf olmaktýr bir bakýma..

Böylesine güzel ve ciddi bir konuyu dikkatli ve ayrýntýlý bir þekilde iþlediðiniz için site yönetimine teþekkürlerimi sunuyorum.

Saygýlarla.

..................................................................

Tarih : 2009-03-10 -- 09:36:51 tarihinde Erdoðan Baydar tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Ýstanbul
Sn.Tuncay Yýlmazer beyefendi,


Bugün itibariyle sizin sitenize ziyaretçi olmuþtum.Bu ziyarette Dortum Ahmet Sýlay için kýsa bir mesaj yazdým.

Ancak Çanakkale 'ye gönül veren herkese saygý duyuyorum.Sizin de yapmýþ olduðunuz bu deðerli ve güzel çalýþmalarýnýza teþekkür etmek istedim.

Sizlerin de ömrü uzun,TÜM ÇANAKKALE sevdalýlarýna ve TÜM ÇANAKKALE'ye gönül verenlere güzel hizmetler vermek üzere saðlýklar diliyorum...................................................................

Tarih : 2009-03-01 -- 16:24:13 tarihinde vefa olgun tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : ankara
bu tür bilgileri seviyorum

..................................................................

Tarih : 2009-02-28 -- 07:38:44 tarihinde islam özdemir tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : ÇATALCA MÜSTAHKEM MEVKÝÝ
Deðerli Dostlarým.

Ýlgi ve alakanýza sonsuz teþekkür ederim.Ýnþaallah uzun bir müddet sonra aranýza döneceðim.Çanakkale'ye ve size kavuþmaya bugün 402 gün kaldý.
Saygýlarýmla
Çatalca Hattýnýn Yýlmaz Bekçisi
P.ER iSLAM ÖZDEMÝR
3.Mekanize Piyade Bölüðü Sancaktepe Kýþlasý
Hadýmköy-Ýstanbul

..................................................................

Tarih : 2009-02-24 -- 12:21:18 tarihinde Rýdvan Arý tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Çanakkale
tuncay bey ,
ilginize teþekkür ederim,diðer sitedeki yazým için tabiiki .!
YÜRÜ BE ÝSLAM ÖZDEMÝR KÝM TUTAR SENÝ
EN BÜYÜK ASKER BÝZÝM SÝTEMÝZDEKÝ ASKER KÝ ÇANAKKALE
GEÇÝLMEZ ÝN TORUNLARI KÝM TUTAR SENÝ be YÜRÜBE PÝYADE

EFENDÝM biraz espiri olsun .ama gerçek bir anýdýr.ahmet metin-TOSUNde okusun askerlik tecrübesi artaryetkin iþcan efendinin..yýl1997 kýþ ayýndayýz..topçu batarya komutanýyým.hatay samandað sýnýrýnda teröristler bir karakolu basarlar .ben ve batarya personelim iki 155 mm.lik 7/24 saat toplarýmla hazýrým.gece saat iki Piyade cephede makinalý tüfekle atýþ yapmakta.sesleri bize ulaþýyor.ba - ba -ba ba arada bir daha sýk geliyor.babababa....iþte o anda manevra birlik komutaný beni arar ve topçu aðasý hazýrmýsýn der.ve ben de "emrin olur komutaným".dedim.ha di göreyim marifetini dedi.onlar (PÝYADE)baba- baba -roketler de bu arada eteþleder ve yetiþþþþþþþþ diye mermi fýrlar ..iþte bende geldiðimi anýndahaber verdim.topumu ateþledim ve yer gök çýnladý yayladað ilçesi sarsýldý iþte piyade(mak tüfek) baba baba (roket) yetiþþþþþ.dedi ve ben NE VAR OÐLUUUUM.diye gürledim.6 adet 150 kiloluk mermiyi teröristlerin muhtemel mevzilerine arka arkaya attým.Tabi karakolda duran asker bu sesi yani o yakýcý öldürücü kahredici sesi duyunca yani ateþ desteðini anlayýn ca daha da cesaret le silahlarýný ateþ lediler.ertesi gün olay yerindeki incelemede teröristler yerde kan izlerini býraktýklarýný tespit ettik.islam kardeþim bunu arkadaþlarýna anlatýrsýn.hayýrlý teskereler....saygýlarýmla...
rýdvan arý
(E)Topçu Kýdemli Yüzbaþý


..................................................................

Tarih : 2009-02-23 -- 18:47:25 tarihinde ramazanarý tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : çanakkale
islam kardeþim þimdiden hayýrlý teskereler niyaz ederim.ben 1978-1980 yýllarýnda hadýmköy akpýnar kýþlasýnda görev yaptým.sancaktepeden yassýören köyü istikamatin de iki kilometre uzaklýktadýr.sayýlý gün çabuk geçer.gözlerinden öperim .her þey vatan için.bir saatlik vatan nöbeti 80 yýllýk ibadete bedeldir.tekrar baþarýlar.(kaþalot tankçý)
rýdvan arý (E)topçu kýdemli yüzbaþý

..................................................................

Tarih : 2009-02-16 -- 23:14:19 tarihinde ÝSLAM ÖZDEMÝR tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
Sayýn Hocam

Kýþlada vatan hizmetiyle geçen günlerimde o deðerli çalýþmalarýnýzý okuyarak çok uzaklarda geliboluyu yaþadým.Sizin ve yaptýklarýnýzýn kýymeti uzaklarda daha iyi anlaþýlýyor.Bana güç katýp,askerliði sevdirdiðiniz için size çok teþekkür ediyorum.Yazýlarýnýzýn vatan hizmetini yapan her mehmetçiðin okumasý gerektiðini düþünüyorum.

Saygýlarýmla
P.ER ÝSLAM ÖZDEMÝR
ÇANAKKALE SAVAÞLARI ARAÞTIRMACISI-YAZAR

..................................................................