İsim Soyisim

:

E-mail

:

Web Sayfası

:

varsa;

Ülke

:

Şehir

:

Mesajınız  
Güvenlik Sorusu : Deniz Yıldızı (Kelimesinde Boşluk Dahil Kaç Harf Bulunuyor?)
Yukarıdaki Sorunun Cevabını Kutuya Yazınız :

 

:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sayfa: 2 / 12 Toplam Mesaj : 120
...................................................................................................

Tarih : 2011-01-16 -- 13:27:10 tarihinde Zeki Türkmenbeyi tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Ýstanbul
Sayýn Yýlmazer,

Sitenizi takip ediyorum. Son derece güzel, ayrýntýlý bir çalýþma olmuþ. Öðrencilerime ve çevremdekilere de bu siteyi tavsiye ediyorum. Saðlýk ve esenlik dileklerimle çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim.

Zeki Türkmenbeyi

..................................................................

Tarih : 2010-12-07 -- 22:22:09 tarihinde munis kirizman tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : izmir
sayfanýzý ilgi ile inceliyorum.ben bursalý mehmet nihat bey in torunu emekli kd.binbaþý munis kirizman dedemin mezarýný yeni ziyaret ettim sagolsun belediye çok temiz ve bakýmlý tutuyor,þehitliginde yeniden elden geçirilmesi için giriþimlerde bulunacagým.atalarýný unutmayan herkeze saygýlarýmý sunuyorum.

..................................................................

Tarih : 2010-12-07 -- 10:48:34 tarihinde cafer öksüz tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : çanakkale
Çankakale gazilerinden Mehmet YAVAÞ göleköy kabristanlýðýnda bulunmaktadýr.

..................................................................

Tarih : 2010-11-27 -- 22:29:35 tarihinde MUSTAFA KAHRAMAN tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : ÝZMÝR
Sizin sayenizde Dedemin kaydýný buldum. Ben 56 yaþýndayým. Emeði geçen herkese
sonsuz teþekkürler....

Dedem: 328/882 Lapsekili Abdullah oðlu Süleyman- NEFER- PORSUN
Madalyasý:Gümüþ liyâkat muharebe madalyasý

Ancak sayfanýn içeriði ilk okuduðum gibi deðil.Muavenet-i Milliye'nin Komutanlar dýþýn-
daki NEFER listesi birbirine karýþmýþ durumda. Herkesin doðru bilgilere ulaþmasý için
ilgilerinizi rica ediyorum. SAYGILARIMLA

..................................................................

Tarih : 2010-11-10 -- 23:15:03 tarihinde turgay akþahin tarafından gönderildi...
Web Adres : http://www.arapgir.org
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
sayýn eryýlmaz cevat paþanýn hemþehrisiyim ayrýca yakýn akrabalarý ile sürekli birlikteyiz ,merak ettiðim konu þu neden siteye þifre ile eriþim koydunuz?herkesin bu bilgilere ulaþmasý doðru olmazmýydý?ayrýca ben eniz arapgir kültür derneði baþkanýðýnýda yürütüyorum
saygýlar
turgay akþahin

..................................................................

Tarih : 2010-06-25 -- 22:45:51 tarihinde mercan tarafından gönderildi...
Web Adres : http://www.sesligaranti.com
Ülke : Türkiye
İl : mersin
selam sitenize hep takip ederim ilk msjým nasýlsýnýz

..................................................................

Tarih : 2010-04-09 -- 11:38:52 tarihinde Oya Daysak tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : Çanakkale
Ben de Çanakkale Savaþlarýný araþtýrmaya ve tanýtmaya gönül vermiþ biriyim.

..................................................................

Tarih : 2010-04-03 -- 23:28:37 tarihinde fadime taþtemel tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
siteyi yapan,düzenleyen,o sýcak yorumlarýyla renklendiren herkesten Allah razý olsun ...

..................................................................

Tarih : 2009-12-29 -- 17:21:23 tarihinde nuri kunuri tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : istanbul
YouTube sitesinde Arýburnu muharebelerini konu alan fakat yabancý gözü ile hazýrlanmýþ bir videoya rastladým. Video'da Atatürk'ün savaþta ölen Anzak askerleri ile ilgili ünlü konuþmasýndan da söz ediliyor. Bir hayýrsever Türkçe sözler eklemiþ. Ýlginç bulduðum için paylaþmak istedim.

http://www.youtube.com/watch?v=STaDaRyas0E

Yukarýdaki baðlantý çalýþmaz ise, YouTube'a girin ve arama kutusuna GELÝBOLU YARLARI yazýn.

Saygýlarýmla,
Nuri Kunuri


..................................................................

Tarih : 2009-07-24 -- 15:48:15 tarihinde rýdvan arý tarafından gönderildi...
Web Adres : http://
Ülke : Türkiye
İl : çanakkale
sitenizden tüm çankkale sevdalýlarýna selamlar.sevgili veysel Özbilen arkadaþým seni unutmak mümkünmü? telefonunu aldým.biliyosun.görüþelim.insan doðduðu yerde deðil doyduðu yerde yaþamýný sürdürürmüþ.emekli oluncada taþ olduðu yerde aðýrdýr dedik ve ç.kaleye yerleþtik.yüzyüze görüþmek dileði ile selam vesevgiler temennisi ile tüm güzellikler senin ve sitemiz arkadaþlarýmýzýn olsun.23.07.2009 rýdvan arý E.yzb.

..................................................................