Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

Tarih: 18/04/2018   /   Toplam Yorum 4   / Yazar Adı:      /   Okunma 14856

Çanakkale Savaşı anlatımındaki yanlışların en fazla göze çarpanlarından biri de kamuoyuna “Çanakkale Savaşı’na Katılan 15’liler” şeklinde lanse edilen bir fotoğraftır. Kamu kurum ve kuruluş binalarına dahi asılacak hale gelen bu fotoğrafta askerî üniforma ile yürüyüş yapan bir grup çocuğun Çanakkale Cephesi’ne gönderilen 15 yaşındaki çocuklar olduğuna vurgu yapıldı. Son dönemde aksi yönde söylemler zikredilmeye başlansa da, kaynağını büyük ölçüde Tokat yöresine ait bir türküden alan bu bilgi halen yaygın biçimde paylaşılmaya devam etmektedir.


İlk kez geçen yıl açıklamalı örnekler vererek sosyal medya üzerinde işaret ettiğimiz bu yanlışlığın tashihi için Çanakkale Savaşı üzerine yaptığı değerli araştırmaları ve yazıları ile tanınan Sn. Dr. Tuncay Yılmazer Bey’in nazik teklifi ile konu hakkında daha derli-toplu bir yazı hazırlamamızın da önü açılmış oldu. Hassaten Çanakkale Savaşı üzerine bir uzmanlığım ya da uzmanlık iddiam olmadığı halde kendisinin nazik teklifi ve ricası üzerine kaleme aldığım bu yazıda, bahsi geçen fotoğrafın aslında Çanakkale Savaşı yıllarına ait olmadığını, bazı açıklayıcı örnekleri de paylaşarak, kısaca ortaya koymaya çalışacağım. (E.Ç.)


 

 

 

Hiç şüphesiz ki Çanakkale Savaşı Türk tarihinin en önemli safhalarından biridir. Türk toplumu için ebediyen gurur kaynağı olan bu kahramanlık destanında Osmanlı askerleri dönemin süper gücü olan İngiltere’nin önderliğindeki İtilaf Devletleri askerlerine denizden ve karadan geçit vermeyerek tarih sayfalarına adlarını altın harflerle yazdırmışlardı.

Böylesine değerli bir zaferin ardından, doğal olarak, şimdiye kadar pek çok şey yazılıp söylendi. Bilhassa son on yılda yapılan neşriyat sayesinde kamuoyunun Çanakkale Savaşı’na olan ilgisi ziyadesiyle arttı. Ancak bu durum maalesef belirli ölçüdeki dezenformasyonu da beraberinde getirdi. Konunun uzmanları dışında kalan genel okuyucu kitlesinin doğru veri ile yanlış veriyi ayırt edebilecek bilgi düzeyine sahip olmaması ise ortaya çıkan dezenformasyonu tahminlerin ötesine taşıdı. Özellikle internet ortamında akan bilginin denetimden yoksun oluşu, diğer pek çok konuda olduğu gibi, Çanakkale Savaşı hakkında paylaşılan yanlış bilgilerin galat-ı meşhur haline gelmesini beraberinde getirdi.

Bu yanlışların en fazla göze çarpanlarından biri de kamuoyuna “Çanakkale Savaşı’na Katılan 15’liler” şeklinde lanse edilen bir fotoğraftır. Kamu kurum ve kuruluş binalarına dahi asılacak hale gelen bu fotoğrafta askerî üniforma ile yürüyüş yapan bir grup çocuğun Çanakkale Cephesi’ne gönderilen 15 yaşındaki çocuklar olduğuna vurgu yapıldı. Son dönemde aksi yönde söylemler zikredilmeye başlansa da, kaynağını büyük ölçüde Tokat yöresine ait bir türküden alan bu bilgi halen yaygın biçimde paylaşılmaya devam etmektedir.[1]

 

 

 

İlk kez geçen yıl açıklamalı örnekler vererek sosyal medya üzerinde işaret ettiğimiz bu yanlışlığın tashihi için Çanakkale Savaşı üzerine yaptığı değerli araştırmaları ve yazıları ile tanınan Sn. Dr. Tuncay Yılmazer Bey’in nazik teklifi ile konu hakkında daha derli-toplu bir yazı hazırlamamızın da önü açılmış oldu. Hassaten Çanakkale Savaşı üzerine bir uzmanlığım ya da uzmanlık iddiam olmadığı halde kendisinin nazik teklifi ve ricası üzerine kaleme aldığım bu yazıda, bahsi geçen fotoğrafın aslında Çanakkale Savaşı yıllarına ait olmadığını, bazı açıklayıcı örnekleri de paylaşarak, kısaca ortaya koymaya çalışacağım.

Aslında maddi kanıtların ortaya konmasından önce basit bir beyin jimnastiği yapıldığında dahi Çanakkale Savaşı’nın başladığı ve muharebelerin tüm şiddetiyle devam ettiği Şubat 1915 - Ocak 1916 tarihleri arasında 15 yaşındaki çocukların planlı bir eylem dâhilinde cepheye gönderildiklerini veya ilgili kurumlar tarafından gönderilmelerine müsaade edildiğini söylemenin abesle iştigal olacağı görülebilir. Zira Osmanlılar Ağustos 1914’te seferberlik hazırlıklarına başlamış ve Kasım 1914’te resmen Birinci Dünya Savaşı’na girmişlerdi. Osmanlılar açısından savaşın henüz başlangıcı olarak değerlendirebileceğimiz günlerde (yani Şubat 1915 itibarıyla), eldeki mevcut birliklerin kadroları henüz erimemişken, başkent İstanbul’a yakınlığı nedeniyle o an için en fazla önem verilen Çanakkale Cephesi’ne Osmanlı Genelkurmayı’nın çocuk yaştaki askerleri toplu olarak göndermesi veya gönderilmelerine müsaade etmesi eşyanın tabiatına aykırı bir durum olarak görünmektedir. Kaldı ki Osmanlılar “vücut yapıları askerlik yapmaya elverişli olan 18 yaşındaki gençleri” bile Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvakkati kapsamında en erken Eylül 1915 tarihinde askere almaya başlamışlardı. “Yaşları itibarıyla askerlikle mükellef olmadıkları halde, şahısları itibarıyla askerlik yapmaya elverişli bulundukları askerî yetkililerce uygun görülüp, bedeni kabiliyetleri tabip muayenesi ile yeterli görülenlerin” celp ve sevklerine izin verilesi durumu da ancak 24 Ekim 1916 tarihine tekabül etmektedir.[2] Bu tarihte ise İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’den askerlerini çekmiş oldukları görülmektedir. Zira İtilaf Devletleri bu tarihten yaklaşık 9 ay önce, Ocak 1916’da Çanakkale’den askerlerini çekmişlerdi.

Yazımıza konu olan fotoğrafı incelediğimizde de benzer bir anakronik duruma rastlamaktayız. Çünkü fotoğrafta Çanakkale Cephesi’ne gönderildikleri ve 15 yaş grubunda oldukları iddia edilen çocukların giymiş oldukları sipersiz asker şapkalarının en erken 1921 yılında kullanıldığını görüyoruz. Daha önceki bir tarihte bu şapkaların kullanılmaması fotoğrafın Çanakkale Savaşı dönemine ait olduğu iddiasını çürüten bir başka veridir.

 

Fotoğraftaki çocukların Çanakkale Savaşı/Cephesi ile ilgilerinin bulunmadığına dair asıl kanıtlara ise dönemin gazetelerinde ya da gazetelere ulaşma imkânımız yoksa merhum Kazım Karabekir Paşa’nın yazılarının yer aldığı “Çocuk Davamız[3] adlı kitapta ulaşabilmekteyiz. Kitabın elimizde bulunan baskısının 160 ila 176’ncı sayfaları arasında gerek bahsi geçen fotoğraf gerekse fotoğraftaki çocuklar hakkında detaylı yazılar bulunmakta. Kitapta bu çocukların 1923 yılı Nisan ayında İstanbul’a getirilen Şark Cephesi şehitlerinin yetimleri olduğu vurgulanırken, çocukların İstanbul’daki faaliyetleri hakkında da detaylı bilgiler sunulmaktadır.

 

 

 

Bunlarla beraber, kamuoyuna “Çanakkale Savaşı’na Katılan 15’liler” şeklinde lanse edilen fotoğrafın gerçekte 1923 yılı Nisan ayında İstanbul’da çekildiğine dair birinci elden kaynağımız dönemin gazeteleridir. Dönemin gazetelerini taradığımızda fotoğraftaki çocuklar ve İstanbul’daki faaliyetleri hakkında zengin bir veri ile karşılaşıyoruz. Örneğin; Tevhid-i Efkâr gazetesinin 13 Nisan 1923 gününden itibaren okuyucularına “Şark Cephesi Yetimleri” olarak tanıttığı bir grup çocuğun İstanbul’a geleceğini haber olarak verdiğini görmekteyiz. “Şark Cephesi Yetimleri Bugün Geliyor” ser-levhası (başlığı) ile verilen haberde çocukları karşılamak üzere bir gece önceden bazı kimselerin görevlendirildiği vurgulanmıştır. Keza gazetenin 14 Nisan 1923 günü çıkan sayısında çocukların toplu çekilmiş bir fotoğrafı paylaşılmış ve “Şark Cephesi Yetimleri Dün Şehrimize Geldiler” başlığı atılmıştır.

 

 

Nihayet yazımıza konu olan fotoğrafı ise aynı gazetenin 16 Nisan 1923 tarihli nüshasında görmekteyiz. “Beyoğlu’nun Çoktan Beri Görmediği Bir Manzara” başlığı ile verilen ve “Bugünün Yetimleri, Yarının Kahramanları Dün Beyoğlu’nu Yeni Baştan Feth Ettiler” alt başlığı ile desteklenen fotoğrafta kamuoyunda “Çanakkale Savaşı’na Katılan 15’liler” olarak bilinen çocukların aslında İstanbul Beyoğlu’nda gösteri yürüyüşü yaptıklarını öğreniyoruz.

 

 

 

Yine fotoğrafa konu olan çocukların evvelki gece tiyatroda bir temsil verdikleri, onları seyredenlerin iftihar ve meserret gözyaşları döktükleri gazetede verilen bilgiler arasında. Keza aynı güne ait İkdam gazetesi de “Şark Yetimleri” başlığı ile verdiği haberde halkın çocuklara büyük ilgi gösterdiğini ve temsil esnasında çok sayıda insanın dışarıda kaldığını ifade etmiştir. Dönemin gazetelerinde Kazım Karabekir Paşa’nın himayesinde olan Şark Cephesi yetimlerinin İstanbul’daki faaliyetlerine dair haberler 1923 yılı Nisan ayı sonuna kadar devam etmektedir.

 

 

Görüldüğü üzere, kamuoyuna “Çanakkale Savaşı’na Katılan 15’liler” şeklinde lanse edilen bu meşhur fotoğraf aslında Cumhuriyet’in kurulmasına birkaç ay kala çekilmiştir. Fakat bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yapılan bu yanlış bilgilendirme sonucunda fotoğraftaki çocukların Çanakkale Cephesi’ne gönderildikleri ve orada savaştıkları algısı oluşmuştur. Özellikle Çanakkale Cephesi üzerine yoğunlaşan bu tür dezenformasyon ve manipülasyonların ise Çanakkale’de kazanılan bu önemli zaferin zaten çok büyük olan anlam ve değerini olduğundan daha büyük göstermeyeceği ise aşikârdır.  

 

 

 [1] Son dönemde bu türkünün 15 yaşındakiler için değil de 1315 yani 1899 doğumlular için yazıldığının doğru bir şekilde, sıkça dile getirilmesi nedeniyle yazıda bu husus üzerinde ayrıntıya girilmemiştir. (E. Ç.)

[2] Osman Köksal, Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvakkati, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, AÜ İnkılap Tarihi Enstitüsü, 1987, s. 47.

[3] Kazım Karabekir, Çocuk Davamız, Yay. Haz. Ziver Öktem, Yapı Kredi Yayınları, 2014, s. 160-176.


  14856 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

10562_Tolga Yılmaz 18-04-2018, 20:11:07
Erhan Bey,
Yazınız için tebrik ederiz. Emeğinize sağlık.
Bahsettiğiniz konuyla ilgili önce Askeri Tarih Araştırmaları Dergisinde makale yayınlanmıştı.

Literatür taraması için bu makaleye de bakmanızı öneririm.

Burhan Sayılır, Çanakkale Savaşı İle İlgili Yanlışlıklara Birkaç Örnek ve Öneriler, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Genkur. ATASE Başkanlığı, Yıl:8 Ağustos 2010, ss.107-124.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )