Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

Tarih: 20/03/2018   /   Toplam Yorum 4   / Yazar Adı:      /   Okunma 10426

Takvimler 1906 yılının ilk haftalarını gösterdiğinde ise Sina Yarımadası sınırında yaşanan kriz geleneksel Fransa-Rusya tehdidinden çok daha yakın bir tehdidin varlığını Londra’ya hissettirmiş ve ilk defe İngiliz karar vericilerde Osmanlılar ile bir savaşın olabileceği korkusunu tetiklemiştir.[2] Sina Yarımadası sınırında Osmanlının askeri varlığını arttırması ve bazı sınır taşlarını yıkmaya başlaması üzerine Britanya İmparatorluğu 3 Mayıs 1906 günü Sultan II. Abdülhamid’e ‘Osmanlı askerlerinin Mısır sınırının ihlal edilen yerlerinden çekilmesi ve sınırın belirlenmesi’ konusunda bir ültimatom vermiş, eğer 10 gün içerisinde bir cevap gelmemesi halinde askeri tedbirlere başvuracağını bildirmiştir. (Y.A.Ö)

 

 

1906 yılı başında Osmanlı Devleti ile Mısır Hidivliği arasında Sina Yarımadası’nda bulunan sınır sebebiyle çıkan bir kriz Birinci Dünya Savaşı’ndan çok daha önce bir Osmanlı-İngiliz savaşının başlaması ihtimaline sebep olmuştur. Britanya bu süreçte, isteklerini dikte ettirme amacıyla Çanakkale Boğazı’na da bir harekât planlamış ancak bu planın uygulanmasından vazgeçmiştir. Birinci Dünya Savaşı’ndan sekiz yıl önce yaşanan bu kritik dönüm noktasından sonra Britanya açısından Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardan sonra ilk defa dost ülke kategorisinden düşman ülke kategorisine geçmiş ve bu devlet ile savaşılabileceği ihtimali Londra’da bir gündem halini almıştır. Bu gündem içerisinde Mısır’ın korunması ve Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ne gibi zorlayıcı tedbirlerin alınması gerektiği meseleleri Londra’da yoğun olarak tartışılmıştır. Bu tarihten sonra ise İngiliz istihbaratı başta Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası olmak üzere Osmanlı topraklarındaki kritik müstahkem bölgeleri ve Osmanlı Ordusu hakkında temel bilgileri toplamaya hız vermiştir.

 

Mısır’ın yani Süveyş Kanalı’nın korunması meselesi İngilizler için 1882 yılından itibaren en önemli gündem maddelerinden birisi olmuştur. 1906 yılı öncesinde Londra, Mısır için tehdit oluşturabilecek iki devletin Fransa ve Rusya olduğunu değerlendirmiş ve bu ihtimaller doğrultusunda planlamalar yapmıştır. Ancak yapılan bu değerlendirmelerde Britanya donanmasının Akdeniz’de üstün olması ve bu iki devletin sınırlarının Mısır’a yakın olmaması sebebiyle Mısır’a karşı geniş çaplı bir saldırı ihtimalini İngiliz karar vericiler imkânsız görmüştür. Bunun sonucunda düşük seviyede iç düzeni sağlayacak kadar birliğin Mısır’da bulundurulmasının yeterli olacağı değerlendirilmiştir.[1] Tabi ki 1906 yılına yaklaşırken Britanya, Fransa ve Rusya yakınlaşması da Londra’nın endişelerinin azalmasında ciddi bir etken olmuştur.

 

Takvimler 1906 yılının ilk haftalarını gösterdiğinde ise Sina Yarımadası sınırında yaşanan kriz geleneksel Fransa-Rusya tehdidinden çok daha yakın bir tehdidin varlığını Londra’ya hissettirmiş ve ilk defe İngiliz karar vericilerde Osmanlılar ile bir savaşın olabileceği korkusunu tetiklemiştir.[2] Sina Yarımadası sınırında Osmanlının askeri varlığını arttırması ve bazı sınır taşlarını yıkmaya başlaması üzerine[3] Britanya İmparatorluğu 3 Mayıs 1906 günü Sultan II. Abdülhamid’e ‘Osmanlı askerlerinin Mısır sınırının ihlal edilen yerlerinden çekilmesi ve sınırın belirlenmesi’ konusunda bir ültimatom vermiş, eğer 10 gün içerisinde bir cevap gelmemesi halinde askeri tedbirlere başvuracağını bildirmiştir.[4]

 

Londra’da bulunan karar vericiler ültimatomun sonunda nasıl bir hareket tarzı belirleneceği meselesinin, dönemin İngiliz karar alma mekanizmasının en önemli yapısı olan, İmparatorluk Savunma Komitesi’nde (Committee of Imperial Defence) ele alınmasına karar vermiştir.[5] Savunma Komitesi toplantısı öncesi bazı İngiliz yetkililer uygulanabilecek hareket tarzları ile ilgili farklı memorandumlar hazırlamışlardır. Bunlardan bazıları Yemen’de bazıları da Ege Adaları civarında gösteri harekâtı yapılmasını tavsiye ederken Savunma Komitesi sekreteri Clarke ise en etkili yolun İstanbul önünde belirecek olan İngiliz savaş gemileri olduğunu beyan etmiş ve bu yolun seçilmesi halinde en büyük riskin Çanakkale Boğazı’nın her iki yakasında bulunan tahkimatlar olduğunu ancak bunların da eski ve personelinin tecrübesiz olduğunu iddia etmiştir.[6]

 

Osmanlı’nın ültimatoma uymaması halinde kesin bir hareket tarzı belirlemek için 11 Mayıs 1906 günü toplanan Savunma Komitesi’nde Birinci Deniz Lordu John Fisher[7] Çanakkale Boğazı’na yönelik bir saldırının çok ciddi riskleri olduğunu belirtmiş, Dışişleri Bakanı Edward Grey’de Çanakkale seçeneğinin çok daha ciddi bir olay karşısında değerlendirilmesi gerektiğini beyan etmiştir.[8] Komite en sonunda Abdülhamid’in ültimatoma cevap vermemesi halinde zorlayıcı tedbir olarak Limni ve Midilli adalarının işgal edilmesine karar vermiştir. Ancak Sultan Abdülhamid ültimatomun son günü olan 13 Mayıs’ta Londra’nın isteklerini kabul etmiş ve olası bir savaşın veya çatışmanın eşiğinden dönülmüştür.

 

Kriz her ne kadar diplomatik yollarla aşılmış olsa da John Gooch’a göre bu yaşananlar Londra için şu iki ciddi eksikliği ortaya çıkarmıştır; 1) Sina Yarımadası’na yapılacak bir saldırıya karşı herhangi bir planın olmayışı, 2) Osmanlıya karşı zorlayıcı tedbirlerin yeterince tartışılmamış oluşu.[9] Mısır’ın savunma hazırlıkları kapsamında, Londra’da çeşitli senaryolar haftalarca değerlendirilmiş ve bu senaryolar arasında, Osmanlı tarafının Mısır’a topyekûn bir saldırı yapmasının Sina üzerinde tren yolu hattı kurmadan ve ciddi bir hazırlık yapmadan imkansız olduğu kabul edilerek en muhtemel senaryonun Süveyş Kanalı’na Osmanlılarca düzenlenebilecek küçük çaplı akınlar olacağında karar kılınmıştır.[10]

 

Olası yeni bir krizde Osmanlı İmparatorluğuna karşı alınacak zorlayıcı tedbirler kapsamında ise Londra’da üzerinde en çok tartışılan seçenek Çanakkale Boğazı’na yönelik bir harekât seçeneği olmuştur. Bunun da en büyük sebebi, böylesine bir harekâtın başarılı olması halinde kesin sonuç getirme ihtimalinin yüksek oluşudur. Krizden hemen sonra Çanakkale Boğazına yönelik bir harekâtın askeri/sivil otoritelerce enine boyuna tartışılmasını isteyen ve bu isteğini Londra’ya yazılı şekilde ulaştıran kişi ise Mısır Genel Konsolosu ve Komiseri Lord Cromer’dir.[11] Bu yazışmanın ardından 1906 yazında başkent Londra’da yoğun bir yazışma ve tartışma trafiği başlamış olup devletin çeşitli kademelerinden bu tartışmaya birçok kişi dahil olmuştur.

 

Bu tartışmalar kapsamında ayrıntılı bir memorandum hazırlayan Sir John French,[12] İstanbul ile Berlin arasında olan yakınlaşmaya dikkat çekerek bu iki devletin arasında gizli bir anlaşma benzeri bir birliktelik olduğunu savunmuş, bunun doğru olması halindeyse Çanakkale’yi Almanların geçilmez hale getireceğini iddia ederek bu iki gücün birleşerek Mısır’a yapacağı olası bir saldırı için önlem alınmasını tavsiye etmiştir.[13] Bu tartışmalara, Çanakkale tahkimatları hakkında bilgi sahibi olan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Charles Hardinge’de katılarak Çanakkale müstahkem mevkilerinin Beşika Körfezine yapılacak bir çıkarmayla arkadan kuşatılmak suretiyle düşürülebileceğini iddia etmiş ve bu seçeneğin Mısır savunması için en etkili yol olduğunu belirtmiştir.[14]

 

Bu memorandumlar sonrasında 26 Temmuz 1906 günü toplanan Savunma Komitesi’nde Çanakkale harekâtının yapılabilirliği hakkında birbirinden farklı sesler yükselmiştir.[15] Amirallik Birinci Lordu Tweedmouth Çanakkale Boğazı’nda bulunan silahların güçlendirildiğini ve Türk tarafının Alman personelince desteklendiğini belirterek olası bir harekât esnasında birçok geminin kaybedileceğini vurgulamıştır. Deniz İstihbarat Direktörü Ottley’de bu fikre destek vererek, geçmiş tecrübelerin de (Port Arthur, 1904-1905 Rus-Japon Savaşı) etkisiyle müstahkem mevkilerin savaş gemileri üzerinde çok ciddi bir avantajı olduğunu dile getirmiştir.[16] Aynı toplantıda Askeri Operasyonlar Direktörü General Gierson ise boğazdan geçişin imkansız olmadığını ancak bu geçişin Gelibolu Yarımadası’nın kuzeybatı kıyılarına asker çıkarılarak müstahkem mevkilerin arkadan ele geçirilmesiyle mümkün olacağını beyan etmiştir. Tüm bu farklı fikirler arasında, Savunma Komitesi meselenin Amirallik ve Savaş Bakanlığı yetkililerince kurulacak müşterek bir çalışma kurulunca değerlendirilmesine karar vermiştir.

 

İmparatorluk Savunma Komitesi en son toplantısını yaptıktan yaklaşık dört ay sonra 13 Kasım 1906 günü muhtemel hareket tarzlarını belirlemek için yeniden toplanmıştır. Bu toplantı esnasında komite üyeleri olası Çanakkale harekâtı ile ilgili daha olumsuz bir tablo çizmişlerdir. Savaş Bakanı Haldane, Gelibolu Yarımadası’na bir çıkarma yapılması ve gemilerin bu harekât esnasında kaybı halinde Britanya kolonileri içerisinde bulunan Müslüman dünyada ciddi bir etkisi olacağını belirterek başka tedbirler alınmasını önermiştir.[17] Birinci Deniz Lordu Fisher ise “Almanların şu anda Çanakkale Boğazı’nı kontrol ettiğini” ve dolayısıyla orada bulunan savunmadaki kişilere Boğazın geçilmesi için artık ‘rüşvet’ verilemeyeceğini beyan ederek Boğaza yönelik bir harekâttan şiddetle kaçınılması gerektiğini söylemiştir. Bu tartışmalardan da bir sonuç alamayan Savunma Komitesi daha önce kurulmuş olan müşterek çalışma kurulunun raporunu bekleyene kadar bir sonuca varmamayı uygun görmüştür.

 

Amirallik ve Savaş Bakanlığı’nın müşterek kurulu çalışmasını tamamlayarak raporunu 20 Aralık 1906’da hazırlamıştır.[18] Bu raporda öne çıkan hususlar; 1) Çanakkale Boğazı kara kuvvetleri ile müşterek bir harekât olmadıkça sadece savaş gemileriyle geçilmeye teşebbüs edilmemesi tavsiye edilmektedir, 2) Böylesine bir harekât başarılı olsa dahi Osmanlı Sultanının İstanbul’dan çekilmesi halinde amacına ulaşma ihtimali düşük görülmektedir, 3) Herhangi bir başarısızlık halinde doğuda bulunan Britanya otoritesinin, özellikle Müslüman dünyada, ciddi şekilde sarsılma ihtimali bulunmaktadır, şeklinde sıralanabilir. Bu olumsuz veriler ışığında olası bir harekât müşterek yapılsa bile çok ciddi riskler barındırdığı için böylesine bir girişimin tavsiye edilmesinden kaçınılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Amirallik ve Savaş Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu bu ortak raporun ardından 28 Şubat 1907 günü toplanan İmparatorluk Savunma Komitesi, “Gelibolu Yarımadası ve civarına bir sefer kuvvetiyle çıkarma harekâtı yapmanın çok büyük riskleri olacağı ve bu harekâtın Türkiye üzerinde başkaca bir baskı aracı uygulama imkânı kalmadıkça icra edilmemesi gerektiği” sonucuna ulaşmıştır.[19]

 

Sonuç olarak 1906 yılı başında Osmanlı ile Britanya imparatorlukları arasında yaşanan Taba (veya Türk kaynaklarında geçtiği şekliyle Akabe) Krizi bu iki devlet arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olmuştur. Londra için bu kriz iki farklı gerçeği ortaya çıkarmıştır; uzun yıllardan sonra Osmanlının ilk defa düşman devlet kategorisine geçmiş oluşu ve Ortadoğu’da bir savaş olabileceği ihtimali. Bu son ihtimalle ilgili hazırlıksız olduğunu fark eden Londra, Mısır’ın savunması meselesi ve Osmanlı üzerinde olası bir kriz durumunda baskı oluşturabileceği seçenekler konusunda hazırlıklara girişmiştir. İkinci durum ile ilgili en çok tartışılan seçenek Çanakkale Boğazı’na yönelik bir harekât olmuş, bu konu 1906 yazından bu yılın sonuna kadar Britanya yönetiminin üst kademelerinde tartışılmış ancak böylesine bir harekâtın çok zor olduğu ve ciddi sıkıntılar yaratabileceği gerekçesiyle başka çareler olduğu müddetçe uygulanmamasına karar verilmiştir. Her ne kadar 1907 yılı başında Çanakkale Boğazı’na yönelik bir harekât ihtimali Londra’da karar vericilerin gündeminden çıkmış olsa da Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı başta olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu’nun diğer kritik müstahkem noktaları, ordusu, coğrafyası ve nüfus yapısı gibi konularda istihbarat toplama gayretlerine hız verilmiş ve 1914 yazında Birinci Dünya Savaşı’na girilirken Londra’nın elinde hatırı sayılır ölçüde ve kalitede Osmanlı İmparatorluğu hakkında temel istihbarat bilgisi toplanmıştır.

 

Yusuf Ali Özkan

PhD Researcher

Brunel University

 
 


Taba Osmanlı-Mısır sınırı üzerinde bulunan bir şehirdir. Bu kriz Türk kaynaklarında Akabe Meselesi olarakta geçmektedir. Haritalar Birleşik Krallık Ulusal Arşivleri’nden (TNA) alınmıştır.

[1] John Gooch, The Plans of War: The General Staff and British Military Strategy C. 1900-1916 (London: Routlege & Kegan Paul, 1974), 247.

[2] Yigal Sheffy, British Military Intelligence in the Palestine Campaign, 1914-1918 (London: Routledge, 1998), 3.

[3] Michael Collins Dunn, “A Foreshadowing of the Great War in the Middle East: The Taba Crisis of 1906,” Middle East Institute, 2014.

[4] Viscount Grey, Twenty-Five Years, 1892-1916 Vol. 1 (New York: Frederick A. Stokes Company, 1925), 124.

[5] Cromer’den Grey’e, Sina Yarımadası’ndaki Türk-Mısır Meselesi, 5 May 1906, CAB 17/70; Gooch, The Plans of War: The General Staff and British Military Strategy C. 1900-1916.

[6] Mısır Sınırı Meselesi, 8 May 1906, The National Archives (TNA) CAB 4/2/74B.

[7] Kendisi 1915 Çanakkale Savaşı zamanında da aynı görevi yürütecektir.

[8] İmparatorluk Savunma Komitesi (Committtee of Imperial Defence) 87’nci Toplantı Zabıtnamesi, 11 Mayıs 1906, TNA CAB 2/2.

[9] Gooch, The Plans of War: The General Staff and British Military Strategy C. 1900-1916, 253.

[10] Sheffy, British Military Intelligence in the Palestine Campaign, 1914-1918, 9; Gooch, The Plans of War: The General Staff and British Military Strategy C. 1900-1916, 259.

[11] Cromer’den Grey’e, 16 Mayıs 1906, FO 800/46.

[12] Kendisi daha sonra Birinci Dünya Savaşı’nda Batı Cephesi’nde İngiliz Seferi Kuvvetleri komutanı olarak görev yapacaktır.

[13] Sir John French’in Memorandumu, Türk-Alman Mısır Saldırısı, 16 Haziran 1906, TNA CAB 38/12/42.

[14] Hardinge’den Esher’e, 26 Temmuz 1906, Maurice V. Brett, ed., Journals and Letters of Reginald Viscount Esher Vol. 2 (London: Ivor Nicholson & Watson Limited, 1934), 172.

[15] İmparatorluk Savunma Komitesi (Committtee of Imperial Defence) 92’nci Toplantı Zabıtnamesi, 26 Temmuz 1906, TNA CAB 2/2.

[16] Geoffrey Miller, Straits: British Policy towards the Ottoman Empire and the Origins of the Dardanelles Campaign (Hull: The University of Hull Press, 1997), 19.

[17] İmparatorluk Savunma Komitesi (Committtee of Imperial Defence) 93’üncü Toplantı Zabıtnamesi, 13 Kasım 1906, TNA CAB 2/2.

[18] Çanakkale Boğazı’na Kara ve Denizden Müşterek Taarruz İhtimali, 20Aralık 1906, TNA CAB 38/12/60.

[19] İmparatorluk Savunma Komitesi (Committtee of Imperial Defence) 96’ncı Toplantı Zabıtnamesi, 28 Şubat 1907, TNA CAB 2/2.


  10426 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

10554_Ismail Sabah 23-03-2018, 22:21:09
Makalenizi buyuk bir keyifle okudum. Emeginize ve kaleminize saglik.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )