Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

Tarih: 11/02/2018   /   Toplam Yorum 3   / Yazar Adı:      /   Okunma 7535

Çanakkale Savaşları’nın ardından günümüze kadar birçok topçu askerlerin hatıraları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada ise savaş gemilerinin Boğaz’ı geçmesine mani olmak için kullanılan ve günümüze kadar ulaşabilen, Çanakkale Savaşları’nda kullanılan ve bize kalan yadigar gazi toplar hakkında bilgi verilecektir.
Çanakkale Savaşları’ndan günümüze ulaşabilen ve halen yerlerinde duran topların durumu, teknik özellikleri ve savaş sırasındaki rolleri, bu çalışmanın asıl konusunu oluşturmaktadır.
Çalışma, birkaç bölümden oluşmaktadır ve toplar bir gezi güzergahı şeklinde sıralı olarak anlatılacaktır. Her bir bölümde birkaç top ile ilgili bilgi verilerek, günümüze ulaşabilen tüm toplar hakkında bilgi verilmesi sağlanmış olacaktır. (B.A.)

 

 Çanakkale’de, Dünya’nın Yenilmez Armadası’na geçit vermeyen kahraman Türk topçularının Boğaz’ı fevkalade savunması, Türk tarihine damgasını vuran, unutulmaz bir zafer olarak kayda geçmiştir. Türk topçularının vatan müdafaasındaki özverili, disiplinli ve cesurca toplarını kullanmaları sonucu Çanakkale Boğazı’nın geçilmezliği tüm dünyaya gösterilmiştir.

Çanakkale Savaşları’nın ardından günümüze kadar birçok topçu askerlerin hatıraları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada ise savaş gemilerinin Boğaz’ı geçmesine mani olmak için kullanılan ve günümüze kadar ulaşabilen, Çanakkale Savaşları’nda kullanılan ve bize kalan yadigar gazi toplar hakkında bilgi verilecektir.

Çanakkale Savaşları’ndan günümüze ulaşabilen ve halen yerlerinde duran topların durumu, teknik özellikleri ve savaş sırasındaki rolleri, bu çalışmanın asıl konusunu oluşturmaktadır.

Çalışma, birkaç bölümden oluşmaktadır ve toplar bir gezi güzergahı şeklinde sıralı olarak anlatılacaktır. Herbir bölümde birkaç top ile ilgili bilgi verilerek, günümüze ulaşabilen tüm toplar hakkında bilgi verilmesi sağlanmış olacaktır.

Bölüm 1’de, Eceabat OPET Tarihe Saygı Parkı içerisinde bulunan 4 adet 150/26’lık kısa kıyı topu, Rumeli Mecidiye Tabyası’nda bulunan 240/35’lik uzun kıyı topu, Domuzdere Tabyası’nda bulunan 5 adet 240/22’lik kısa kıyı topu ve Alçıtepe Canlı Savaş Galerisi Müzesi girişinde bulunan 1 adet 150/40’lık seri ateşli gemi topu hakkında bilgi verilecektir.  

 

Eceabat OPET Tarihe Saygı Parkı içerisinde bulunan 150/26’lık toplar;

Resim 1: OPET Tarihe Saygı Parkı içerisinde bulunan 150/26’lık bir topun görünümü.

 

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi feribot iskelesi yanında bulunan OPET Tarihe Saygı Parkı içerisinde dört adet namluları kesilmiş 150/26’lık kısa kızaklı kıyı topu bulunmaktadır. Bu toplar birkaç yıl önce Eceabat Belediye binasının önünde sergilenmekteydi.

Adı geçen toplar uzun zaman önce Kayalıtepe Tabyası’ndan Eceabat Belediye binasının önüne taşınmıştır. Ardından da Opet Parkı’na taşınarak son yerini almışlardır.

Kayalıtepe Tabyası, Behramlı Köyü’ne 8 km. mesafede bulunmaktadır. Bulunduğu tepe deniz seviyesinden 220 mt. kadar yüksekte olmakla birlikte Kabatepe mevkisine hakim bir konumdadır.

Tabya, II. Abdülhamit tarafından Asaf Paşa’ya inşa ettirilir.[1] Ege Denizi açıklarından gelebilecek tehditlere karşı yapılmıştır. Bulunduğu mevkinin topoğrafik özelliklerinden dolayı ismini alan tabya yarımadanın giriş tahkimatları ile Kabatepe hattı üzerinde bulunan tek tabyadır.

Tabya’da Çanakkale Muharebeleri’nde 4 adet 150/26’lık kısa çaplı toplar kullanılmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde alınan bu toplar, 3.9 metre namlu uzunluğuna, yaklaşık 7.000 metre menzile ve 24 adet set/yiv’e sahiptir.

Resim 2: Opet Parkı içerisinde bulunan diğer bir topun görünümü.

 

Rumeli Mecidiye Tabyası’nda bulunan 240/35’lik top;

Resim 3: Rumeli Mecidiye Tabyası’nda sergilenen 240/35’lik topun bir görünümü.

 

Çanakkale Savaşları’nda kullanılan 240/35’lik bazı toplar, 1924 yılında önce deniz yoluyla, ardından ise karadan Urla’ya taşınmıştır. 1945’li yıllara kadar askeriye tarafından bu toplarla eğitim atışları gerçekleştirilmiştir. 

İzmir’in Urla Menteş Askeri Bölgesi’nde bulunan 240/35’lik bu topun, 2006 yılında Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, yerinden alınarak Rumeli Mecidiye Tabyası’nda sergilenmesine karar verilmiştir.

Rumeli Mecidiye Tabyası, 20 mt.lik yüksekliğe inşa edilmiş ve Boğaz’a hakim bir noktadadır. 1892 yılında II. Abdülhamit tarafından Asaf Paşa’ya inşa ettirilir.[2] Boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla inşa edilen tabya merkez tabyalardan olup Çanakkale Deniz Muharebeleri’nde büyük yararlılıklar göstermiştir.

8 adet bonetten oluşan tabyada 7 adet top platformu bulunmaktadır. Çanakkale Muharebeleri sırasında tabyada, 4 adet 240/35’lik ve 2 adet 280/22’lik top kullanılmıştır. 2. Ağır Topçu Tugayı, 4. Ağır Topçu Alayı, 2. Ağır Topçu Taburu’nun 5. Bataryası olan Rumeli Mecidiye Tabyası’na Haziran 1914’te 4 adet 240/35’lik top yerleştirilir. Mart 1915’e kadar tabyaya 2 adet 280/22’lik top daha ilave edilir. Bunlarla birlikte 18 Mart 1915 günü tabyada 4 adet 240/35’lik ile 2 adet 280/22’lik top hazır halde bulunmaktaydı. Tabyanın menzili Tenger Deresi ile Karantina Bölgesi hattına kadar ulaşmaktaydı.

240/35’lik top, 8,400 metre namlu uzunluğuna ve 56 adet set/yiv’e sahiptir ve azami menzili 14.800 metreye kadar erişebilmektedir. Bu toplar, Çanakkale Muharebeleri sırasında özellikle elde bulunan 355/35’liklerden sonra en etkili olan toplardı.

 

Domuzdere Tabyası’nda bulunan 240/22’lik’lik toplar;

Resim 4: Tahrip edilen toplarıyla Domuzdere Tabyası.

 

Domuzdere Tabyası, Tengerdere ile Kerevizdere arasında bulunmaktadır. Tabya, 1892 yılında II. Abülhamit tarafından boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla topçu birlikleri için inşa edilmiştir.[3] Tabyanın inşa edildiği tepe deniz seviyesinden 90 mt. yüksekliktedir. Tabyanın batısında Domuz Deresi bulunduğu için ismini bu dereden almıştır.

Tabyada 5 adet top platformu bulunmaktadır.  Top platformlarının yanlarında 11 adet odacık yer alır. Top platformları içerisinde 5 adet namluları parçalanmış toplar halen yerinde durmaktadır. Alman yapımı Krupp marka olan topların üçü 1875, ikisi ise 1876 yapımlıdır. Tabyadaki toplar üzerinde (doğu-batı istikametine doğru sıraladığımızda) 4, 5, 6, 15 ve 17 No’lu olduklarını gösteren yazısı bulunmaktadır. Domuzdere Tabyası’ndan Boğaz’a bakıldığında, Çanakkale Boğazı’nın girişi, Boğaz’a döşenen mayın hatlarının yerleri net bir şekilde görülebilmektedir.

Çanakkale Muharebeleri’nden kalma olan bu toplar 240/22’lik toplardır. 2. Ağır Topçu Tugayı, 8. Ağır Obüs Alayı, 1. Ağır Obüs Taburu’nun karargahı Domuzdere Tabyası’nda ve bataryaları da Domuzdere sırtlarındadır.

Resim 5: Domuzdere Tabyası’nda bulunan tahrip edilmiş 240/22’lik bir topun görünümü.

 

Domuzdere Tabyası’ndaki toplar Çanakkale Cephesi kapandıktan sonra 1917 yılı içerisinde Namazgah Tabyası’ndan getirilerek yerleştirilmiştir. Sultan Abdülaziz döneminde satın alınan bu toplar 5,280 metre namlu uzunluğuna ve 32 adet set/yiv’e sahiptir. Tapalı dane ve sert dane olmak üzere iki çeşit mermi cinsine sahip olan bu topların azami menzili 7.500 metredir.

Resim 6: Domuzdere Tabyası’nın yeri.

 

Alçıtepe Canlı Savaş Galerisi Müzesi’nde bulunan 150/40’lık gemi topu;

Resim 7: Alçıtepe Köyü Canlı Savaş Galerisi Müzesi’nde sergilenen 150/40’lık gemi topunun namlusu.

 

150/40’lık seri ateşli gemi topu namlusu, şu an Alçıtepe Köyü Canlı Savaş Galerisi Müzesi’nin girişinde sergilenmektedir. Topun namlusu daha önceki yıllarda Alçıtepe Köyü girişinde bulunan eski askeri binanın bahçesinde sergilenmekteydi. Askeri binaya ise Seddülbahir tarafından getirildiği bilinmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucu, topun 150/40’lık gemi topuna ait olduğu ortaya çıkmıştır. Seddülbahir Cephesi’nde kullanılan toplara bakıldığında 150/40’lık topların sadece Gözcübaba Bataryası’nda kullanıldığı görülmektedir. Bu yüzden namlu parçası Gözcübaba Bataryası’na ait olan bir topun parçası olduğu ortadadır.

Gözcübaba Bataryası, Tekeburnu Bataryası ve Harapkale Bataryası gibi Ekim 1916’da Boğaz’ın Rumeli Yakası’na inşa edilmiştir. Batarya, 1926 yılında yapılan Helles Anıtı’nın bulunduğu mevkidedir.

Bataryada 2 adet 150/40’lık gemi topu kullanılmıştır. Topların namlu uzunlukları 6 mt.dir. Namlunun arkasında “FRIED KRUPP-1898” ibaresi yazılmaktadır. Bunlar bize topun Alman yapımı Krupp marka olduğunu ve 1898 yılında yapıldığını bildirmektedir.

Bataryada kullanılan iki toptan birisi Helles Anıtı’nın üst kısmına diğeri ise alt kısmına yerleştirilmiştir. Anıtın üst kısmındaki top yerinde dururken, alt kısmındaki topun kesik namlusu daha sonraki yıllarda Alçıtepe Köyü’ne taşınmıştır.

150/40’lık olan bu top, 6 metre uzunluğuna ve 44 adet set/yiv’e sahiptir. Topun azami menzili ise 17.400 metreye kadar ulaşabilmektedir.

Diğer bölümler de sırayla yayınlanacaktır. Takipte kalınız.

 

Çanakkale Savaşları Araştırmacı-Yazar

Bayram AKGÜN

baryamakgun@hotmail.com

 

KAYNAKÇA

  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Bölgesi’nde Osmanlılar Döneminde Yapılan Kale ve Tabyalar, 1994.

 [1] Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Bölgesi’nde Osmanlılar Döneminde Yapılan Kale ve Tabyalar, 1994, s. 54.

[2] Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, a.g.e., s. 60.

[3] Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, a.g.e., s. 51.


  7535 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )