İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

Tarih: 05/02/2018   /   Toplam Yorum 7   / Yazar Adı:      /   Okunma 5752

Çanakkale, İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı’nın başından itibaren tasarladıkları bir harekât tarzı değildi, hatta Ortadoğu’da herhangi büyük bir operasyon düşüncesi Osmanlı Devleti savaşa dahil olduktan sonra bile İngiltere’nin strateji tercihleri arasında bulunmuyordu. Batı Cephesi’nde oluşan çıkmaz sebebiyle taarruzlarda ağır zayiat verilmesi ve Doğu Cephesi’nde ise Rusların içerisinde bulunduğu mühimmat sıkıntısı Merkezi Kuvvetlerin bu iki cephede kısa vadede mağlup edilemeyeceğini göstermişti. İngiliz karar vericilerin zafer için başka alternatif arama düşünceleri ve Ruslara bir an evvel yardım ulaştırılması gerektiği gerçeği, Rus Başkomutanın yardım isteği ile birleşince, Çanakkale harekâtı seçeneğinin bir anda parlamasına ve Savaş Konseyi üyelerinin gözü kapalı bu seçeneği kabul etmelerine yol açtı. Böylelikle İngilizler 1915 yılına, kendilerini çok acı bir sona götürecek olan maceranın fitilini ateşleyen yepyeni bir savaş stratejisi ile giriş yapmış oldular. (Y.A.Ö.)

 

Çanakkale harekâtının İngilizlerce Birinci Dünya Savaşı’nın başından itibaren planlanmış bir harekât olduğunu söylemek çok yerinde bir tespit olmaz. İngiltere’nin savaşın başındaki stratejisi tamamen Batı Cephesi öncelikli olarak Alman cephesinin yarılması odaklıydı. Ancak bu stratejiye olan inanç 1914 yılının son günlerinde kaybolmuş ve İngiliz karar vericileri (Savaş Konseyi-War Council) sonu Çanakkale Savaşı’na varacak olan bir strateji değişikliği arayışı içerisine itmişti.

 

Savaşın ilk aylarında, İngiltere’nin Ortadoğu ile ilgili operasyonel anlamda herhangi bir planı mevcut değildi. Ağustos 1914 sonrasında Londra’nın Osmanlı ile ilgili dış politika stratejisi[1] bu devletin mümkün olduğunca tarafsız tutulması ve eğer bir düşmanlık başlayacak ise bunu başlatanın İngiltere olmaması odaklıydı, ki bu amaç büyük ölçüde kendi iddiasına göre dönemin İstanbul’da bulunan İngiliz Büyükelçisi Louis Mallet tarafından belirlenmişti.[2] Bu amacı tesis edebilme adına ve çok tehlikeli bir girişim olacağı endişesiyle dönemin Amirallik Birinci Lordu Winston Churchill’in Ağustos 1914 sonunda Marmara Denizi’ne girmiş olan Goeben ve Breslau gemilerini batırmak amacıyla öne sürdüğü Çanakkale Boğazı’na yönelik harekat önerisi reddedilmişti.[3]

 

İngiltere’nin bu bölgede Osmanlı ile savaşmak istememesinin en önemli sebebi hayati görülen Batı Cephesi’nden taviz verilmemesi gerektiğine yönelik inançtır. Ayrıca yine Batı Cephesi’nde Almanlara karşı savaşmak üzere kolonilerinde bulunan birliklerin Süveyş Kanalı üzerinden güvenli bir şekilde geçirilebilmesi de Osmanlı ile o bölgede olacak çatışmasızlık durumu ile sağlanabilecekti. Dolayısıyla İngiltere’nin savaş stratejisi savaşın ilk aylarında Batı Cephesi’nde Almanları mağlup etme üzerine kuruluydu.

 

İngiliz karar vericilerin bu stratejiye olan inancı 1914 yılının son haftalarına doğru kaybolmaya başladı. Bunun en önemli sebebi ise Batı ve Doğu cephelerindeki durum ile ilgili yapılan olumsuz değerlendirmelerdi. Müttefiklerin Almanları Avrupa’nın batısında mağlup edebileceğine dair umudu, 1. Marne Muharebesi sonrasında savaşın hareketsiz mevzi muharebesine dönüşmesi sebebiyle kaybolmuştu. Bu muharebe sonrasında cephe Alp Dağları’ndan Manş Denizi’ne kadar siperler silsilesi haline gelmiş ve bu durum tarafların çok ağır kayıplar vermeden taarruz edememesine, etseler dahi birkaç yüz metre topraktan başka bir şey elde edememesine yol açmıştı. Bu durum, İngiliz karar vericileri başka bir strateji üretme ihtiyacına itti ve Aralık 1914 sonuna doğru yeni strateji arayışıyla ilgili Churchill, Lord Hankey ve Lloyd George Savaş Konseyine sonradan kabul edilmeyecek olan üç farklı öneri sundu.[4]

 

Batı Cephesi’ndeki bu duruma ilave olarak, İngiliz Savaş Bakanı, Kitchener’ı esas endişelendiren husus Doğu Cephesi idi ve bu cephenin durumu ile ilgili ne müttefiki Rusya’dan ne de İngiltere’nin büyükelçisi George Buchanan ve askeri ataşesi Alfred Knox’tan sağlıklı bilgiler alamıyordu. Ancak, Aralık 1914’te Rusya’dan, bu ülkenin çok ciddi mühimmat sıkıntısı çektiğine dair gelen istihbari raporlar Kitchener’ın endişelenmesine yol açtı.[5] Bu gelişmelerin yaşandığı esnada yeni yılın ilk gününde Rus Başkomutanı Grandük Nikolas, Osmanlıların Sarıkamış’ta başlattıkları taarruz sebebiyle, İngilizlerden “Türklere karşı karadan veya denizden bir şekilde gösteri harekâtı ayarlamasını istemiş” ve bu talep İngiliz Savaş Bakanı’nın korkularını iyiden iyiye arttırmıştı.

 

Yeni bir strateji arayışı esnasında gelen Rusların bu yardım isteği karşısında, Kitchener derhal harekete geçmek istiyordu. Daha önceden hazırlanmış herhangi bir planın ve başka bir yere sevk edecek birliğin olmaması nedeniyle Kitchener, Çanakkale Boğazı’na yapılacak bir gösteri harekâtının en uygun yol olduğu konusundaki fikrini Churchill ile paylaştı.[6] Böylece hem ilave bir askeri kuvvet ayrılmasına gerek kalmayacak hem de Osmanlı’nın başkentinin dibinde yapılacak bir harekât bu devletin Kafkas Cephesi’ne birlik kaydırmasının önüne geçecekti. Daha sonradan Sarıkamış’ta Osmanlı ordusunun yaşamış olduğu facia öğrenilmiş olsa da Kitchener’ın, müttefiki Rusya’ya yardım etme isteği ve İngiliz Savaş Konseyi’nin savaşı kazanmak için Fransa’dan başka bir yerde alternatif arıyor olması Çanakkale seçeneğinin masada kalmasını sağladı.[7]

 

Olası bir başarı ile elde edilecek avantajların çok büyük olması (Rusya ile deniz yolunun açılması, Mısır’ın kesin bir şekilde güven altına alınması ve tarafsız Balkan devletlerinin Müttefikler yanında savaşa dahil olması[8]) ve tam tersi bir başarısızlık durumunda ise harekâtın hemen kesilebileceğine dair inanç, İngiliz Savaş Konsey üyelerini Çanakkale seçeneği konusunda cezbetmiş hatta gözlerini harekâtın yapılabilirliği konusunda adeta kör etmişti. Bu durumu George Cassar kitabında “müttefiklerin bir zaferi kazanacak yolları bulmadan o zaferin avantajlarını elde etmeye çalışması” şeklinde izah etmiştir.[9] Şubat-Mart 1915 arasında gerçekleştirilen verimsiz bir bombardıman harekâtı ve sonrasında 18 Mart günü yaşanan büyük ‘fiyasko’ sonucunda Müttefikler daha önce öngördükleri şekilde harekâtı kesememişlerdir.

 

Sonuç olarak Çanakkale, İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı’nın başından itibaren tasarladıkları bir harekât tarzı değildi, hatta Ortadoğu’da herhangi büyük bir operasyon düşüncesi Osmanlı Devleti savaşa dahil olduktan sonra bile İngiltere’nin strateji tercihleri arasında bulunmuyordu. Batı Cephesi’nde oluşan çıkmaz sebebiyle taarruzlarda ağır zayiat verilmesi ve Doğu Cephesi’nde ise Rusların içerisinde bulunduğu mühimmat sıkıntısı Merkezi Kuvvetlerin bu iki cephede kısa vadede mağlup edilemeyeceğini göstermişti. İngiliz karar vericilerin zafer için başka alternatif arama düşünceleri ve Ruslara bir an evvel yardım ulaştırılması gerektiği gerçeği, Rus Başkomutanın yardım isteği ile birleşince, Çanakkale harekâtı seçeneğinin bir anda parlamasına ve Savaş Konseyi üyelerinin gözü kapalı bu seçeneği kabul etmelerine yol açtı. Böylelikle İngilizler 1915 yılına, kendilerini çok acı bir sona götürecek olan maceranın fitilini ateşleyen yepyeni bir savaş stratejisi ile giriş yapmış oldular.[1] Grey Viscount Grey, Twenty-Five Years 1892-1914, Vol. 2 (New York: Frederick A. Stokes Company, 1925), 171.

[2] Joseph Heller, British Policy towards the Ottoman Empire, 1908-1914 (London: Frank Cass and Company Limited, 1983), 162.

[3] Dönemin Dışişleri Bakanı Grey Osmanlı Devleti ile tarafsızlığın bozulmasını istemediği için bu teklife karşı çıkmıştır. Ayrıca askeri yönden ise dönemin Askeri Operasyonlar ve İstihbarat Direktörü Callwell teklifin çok tehlikeli bir harekât olacağını belirtmiştir. Callwell Muhtırası, 3 Eylül 1914, TNA, WO 106/1463.  

[4] Churchill, Baltık Denizi istikametinden Almanya’ya bir amfibi harekât veya Belçika kıyı şehri olan Zeebrugge’ye taarruz; Hankey, Balkan Devletlerinin Osmanlı üzerine yürütülmesi için girişimlerde bulunmayı; Lloyd George ise ya Selanik’e bir çıkarma yaparak Avusturya-Macaristan üzerine yürümeyi ya da İskenderun üzerine çıkarma yaparak Süveyş’e giden demiryolu hattını ele geçirmeyi önermişti. Her üçünün önerileri de uygulanamaz oldukları gerekçesiyle kabul görmedi. Robin Prior, Gallipoli: The End of the Myth (London: Yale University Press, 2009), 5–12; Graham T. Clews, Churchill’s Dilemma: The Real Story behind the Origins of the 1915 Dardanelles Campaign (Santa Barbara: Calif: Praeger, 2010).

[5] Kieran West, “Intelligence and the Development of British Grand Strategy in the First World War” (University of Cambridge, 2010), 74. Ayrıca, Kitchener Belgeleri, Kitchener papers, TNA PRO 30/57/49.

[6] Winston S. Churchill, The World Crisis, Vol. 2, 1915 (London: Bloomsbury Publishing PLC, 1950), 60.

[7] Kieran West bu durumu, “İngiliz stratejisindeki temel değişim” olarak görmektedir. West, “Intelligence and the Development of British Grand Strategy in the First World War,” 75.

[8] Savaş Konseyi Zabıtları, War Council Minutes, 8 Ocak 1915, TNA CAB 22/1/7.

[9] George H. Cassar, The French and the Dardanelles: A Study of Failure in the Conduct of War (London: George Allen & Unwin, 1971), 113.


  5752 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

10536_melih şabanoğlu 07-02-2018, 07:52:43
selamlar.

öncelikle; savaş başladığında birkaç kişi hariç hiç bir ülkenin genelkurmayı harbin üç ay içinde bitmeyeceğini düşünmüyordu. dolayısıyla bir b planı yoktu.

ikinci olarak; bu savaşta itilaf ülkelerinin temel omurgasını kara ordusuna sahip fransa oluşturuyordu. birleşik krallık'ın savaş başladığında toplam asker sayısı (kara ordusu) 70 bindi ve iki temel amaç vardı. alman donanmasını hareketsiz hale getirmek (ki bu başarıldı), eldeki tüm kuvvetlerle fransız ordusunu desteklemek.

üçüncü olarak; "rusya'ya yardım" birleşik krallık için bir "cover"dı. temel amaç itilaf devletleri'ne saldırarak savaş ilan eden osmanlı'nın ciddi sayıya ulaşmış kara ordusunu dünyanın en stratejik merkezi olan mısır'dan uzak tutmaktı. çünkü birleşik krallık'ın osmanlı'yla bu coğrafyada savaşacak donanımlı ve profesyonel bir kara ordusu mevcut değildi.

dördüncü olarak; birleşik krallık çanakkale'de görünürde başarısız oldu. ama kendi kara ordusunu oluşturma safhası içindeyken çanakkale harekâtı sayesinde hem osmanlı'yı mısır'dan uzak tutmuş oldu, hem de oglander'in veciz sözüyle "osmanlı ordusunun filizini" çanakkale'de yok etti.

son olarak; cihan harbi'nin kesin sonuç yeri ya paris olacaktı, ya da berlin. bu savaşın başında da geçerliydi, sonunda da. birleşik krallık savaşın hemen başında geleceği öngörerek alternatif stratejiler hazırlayan ve bunları uygulayan tek ülke oldu. bunun ödülünü de 1916 ve sonrasında osmanlı'yı karşılaştığı her cephede yenilgiye uğratarak almış oldu. çünkü oxford, cambridge ve nicesine sahip olan onlardı. osmanlı ise ilk üniversitesini savaştan henüz 14 yıl önce açmıştı.
 
10537_Yusuf Ali Ozkan 07-02-2018, 09:42:12
Öncelikle yorum için çok teşekkürler Melih bey. Yazdıklarınız çok güzel tespitler. Aralık 1914 sonuna kadar bir B planı arayışı dahi yoktu.

İlk maddede de belirttiğiniz gibi gerek Alman gerekse Fransız ve İngiliz karar alıcıların büyük çoğunluğu savaşın bir kaç ay ile sınırlı kalacağını öngörüyorlardı. Savaşın en az 3 yıl süreceğini İngiliz karar vericiler arasında tek tahmin eden Lord Kitchener idi. Hatta Grey savaş sonrası kaleme aldığı anılarında, Kitchener'ın bu öngörüsüne binaen yeni ordular yetiştirmeye başlamasını aslında savaşın kaderini değiştiren bir hamle olarak görür (Hatta Kabine tartışmalarında Grey, Kitchener'a hitaben eğitim gören orduların eğitilmesi bitmeden savaşın biteceğini söyler). Dolayısıyla ileride bir B planına ihtiyaç olacağını tek öngören sanıyorum Kitchener idi o dönem. İkinci maddede de belirttiğiniz gibi eldeki kuvvetler ile Fransayı desteklemek ve Almanların Batı Cephesinde yenilmesini sağlamak tek ve öncelikli strateji idi. Bu arada da İng Kraliyet Donanması Almanya'yı denizden abluka altına aldı.

Rusya'ya yardım meselesi ise şöyle. İngilizler açısından Çanakkale seçeneğinin bir anda parlamasının temel sebebi Ruslardı. Osmanlı'nın savaşa dahil olmasından sonra, hatta öncesinde de, İngilizlerin haklı olarak en büyük korkusu Mısırdı olsa da zaman ilerledikçe Osmanlı'nın savaş gücünün çok iyi seviyede olmadığını düşündüler ve Mısır korkuları bir nebze olsun azaldı. Bu arada Rus ordularının Almanlarla savaştığı Doğu Cephesinden iç karartıcı bilgiler aldı İngilizler. Özellikle Kitchener Rus cephesinin çökmesinden ve dolayısıyla Alman ordularının Batı Cephesinde kuvvet toplamasından çok korkuyordu. Ruslardan yardım isteği de gelince hemen bir şeyler yapılması gerektiği ihtiyacını hissetti. Tahsis edecek birlik olmayışından dolayı başkente en yakın yer olan Çanakkale'de gösteri harekatı yapmak en mantıklı hareket tarzı bulundu. Osmanlıların hem Sarıkamış'a hem de Kanal'a birlik kaydıramayacaklarını öngördüler. Aslında Mısır'ın da bu şekilde güven altına alınacak olması karar vericileri Çanakkale seçeneği konusunda cezbeden diğer bir faktör oldu.

İngiliz karar alma mekanizması, bir çok yazara göre, savaşın ilk aylarında oldukça acemi idi. Resmi olmayan ve teamüllerde çokta yeri olmayan şekilde bir çok karar alındı. Savaş stratejisini belirleyecek mekanizmaların isim ve şekilleri savaş boyunca çok defa değişti (Kabine, Savaş Konseyi, Çanakkale Komitesi ve sonrasında Savaş Komitesi). Başta emekleme döneminde olan İng. karar alma mekanizması, Çanakkale'nin de etkisi ile 1916 sonrasında çok daha profesyonel kararlar üreten bir mekanizma haline geldi. Ancak sanıyorum savaşın başından itibaren, savaşan devletler arasında en profesyonel karar alma mekanizması da İngilizlerde idi (bu konuda diğer ülkeleri çok okumadığım için tedbirli olmak istiyorum)
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )