25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

Tarih: 23/04/2016   /   Toplam Yorum 10   / Yazar Adı:      /   Okunma 9396

Bu makalede 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Arıburnu Çıkarmasının ilk saatleri değerlendirilmiştir. Anzakların çıkarmasına karşı daha önceden bilhassa kolordu Komutanlığı’nın iki cepheye yakın yer olan Eceabat’ta bulunmalıydı. Eceabat’ta 9. ve 19. Tümen komutanlıklarını yönetecek başka bir birim olmayışı ilk saatlerdeki sevk idareyi geciktirmiş, Türk komuta heyetinde ciddi bir koordinasyonsuzluk yaşanmıştır. Yarımadada geniş bir alandan sorumlu olan karargahı Sarafim Çiftliği’nde bulunan 9. Tümen hızlı hareket edememiştir. İhtiyat tümeni 19. Tümen savaşa hemen dahil olması önemliydi. Çok daha erken müdahale edebilse çıkarmanın seyri değişebilirdi. Bu konuda yeni çalışmalar gerektiği açıktır. (A.Y.)

 

 Müttefik kuvvetleri, Seddülbahir ve Arıburnu’na çıkarma gününü 25 Nisan 1915 gününü seçmişti. Birdwood komutasındaki Anzac Kolordusu’nun çıkarma planı baskın esasına dayanıyordu. Hedefi Türk birliklerin kuzey ve güneyle olan irtibatını kesmek ve Kabatepe’nin 1,5 km. kuzeyinden Şarapnel Vadisi’ne kadar olan alana çıkarma yapmaktı. Sol cenahı ise emniyet altına aldıktan sonra Maydos’ a doğru doğu istikametinde yürümekti. 

Çıkarma planına göre gün ağarmadan kıyıya çıkacak hücum dalgasının ilk grubu olan 3. Tugay’ın birinci dalgasının, saat 2.35 sıralarında filikalara yerleştirilmesi tamamlandı. Askerler sessizce filikalara bindirildi. Gece ay battıktan sonra şafak sökmesine kadar sadece bir saat karanlık kalıyordu. Ay kaybolunca gemiler filikaları hızla çekmeye başladı. Saat 3.30’da kıyıdan iki buçuk mil kadar açıkta filikalara ilerle emri verildi. Çıkarma kafilesi on iki filikadan oluşmaktaydı.  Anzak birliği kuzeye doğru gitmeye başladı. Saat 4 olduğunda Arıburnu önlerine geldiler.

Anzakların bu ilerleyişi sırasında Arıburnu mıntıkasında Türk tarafında durum nasıldı? Çıkarma fark edildi mi? Çıkarma ilk saatlerinde birliklerin Arıburnu’a intikali nasıl oldu? Bu sorulara cevap aramaya çalışacağız.

Çıkarma gemilerini saat 2.00 civarında 27. Alay 8. Bölük neferlerinden Bigalı İdris ve Gelibolulu Cemil görmüş1 Bölük Komutanı Yüzbaşı Faik Efendi bu haberi derhal telefonla Kabatepe’deki 2. Tabur komutanlığına bildirmiştir. İhtiyatlar da derhal silah başı yaptı. Daha sonra 2 buçuk civarında gemilerin kalabalıklaştığını görünce derhal tümene haber verildi. Dolayısıyla saat 2 buçuktan itibaren 9. Tümen ve tüm alayları, çıkarma olacağından haberdardır. Arıburnu’ndan sorumlu 9. Tümen komutanı Albay Halil Sami Bey, çıkarma başladıktan 1 saat sonra çıkarma haberini 5.30’da 19. Tümen komutanlığı'na şu raporuyla birlikte haber vermiştir: “ Düşman Arıburnu ile Kabatepe arasında birçok sefaini harbiyye ve vesait-i nakliyesiyle takarrüble ihraç teşebbüsüne başladığı ve şimdi Arıburnu’na asker çıkardığı haber alındı. Beray-i malumat tebliğ olunur.” 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, harp ceridesinde bu raporu görmediğini belirtmiştir. Görmemesine imkan olmamakla birlikte o saatlerde tümeni ile birlikte Bigalı’da bulunmamaktadır. Zira Arıburnu Muharebeleri raporu kitabında çıkarmadan şu şekilde haberdar olduğunu da doğrulamaktadır: “Maltepe’deki 77’nci Alay da telefonla düşman donanmasının Kabatepe sahillerini bombardımana tuttuğunu ve Kabatepe’nin kuzeyinden piyade ateşi duyulduğu bildirilmişti. Bunu takiben 9’uncu Tümen Komutanlığının saat 05.30’da yazılan şu raporu gelmişti” 2

19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar, çıkarma haberinin nasıl geldiğini Harp Akademilerinde verdiği konferansta şöyle anlatıyor: "...Çadırımda gece yarılarını geçen saatlere kadar devam eden mesainin verdiği yorgunluk içinde derin derin uyumakta iken, Tümen yaveri Süvari Teğmeni Vahid Efendi beni uyandırdı ve elime bir kâğıt verdi. Bu kâğıt Eceabat’ta 9’uncu Tümen Komutanı Albay Halil Sami Bey tarafından 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Bey’e saat 5.10’da yazılan, Seddülbahir ve Arıburnu sahilinde birçok düşman harp ve nakliye gemilerinin yanaştığını ve ihraç hareketine başladıklarını bildirir rapor idi. Derhal yavere Komutan Bey tarafından görülüp görülmediğini sordum. “ Evet, gördü kendisi de yatağından kalkıp giyindiler” cevabını verdi ve sizi istiyor dedi. Acele ile kalkıp giyindim ve derhal Komutanın yanına gittim. Arıburnu ve Kabatepe tarafından işitilen tüfek sesleri vaziyetin ciddiyet ve ehemmiyetini gösteriyordu. 3

Bu rapor geldikten 20 dakika sonra Mustafa Kemal 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa’ya saat 05.50 telefonla ulaşmış, 9. Tümen’den gelen Arıburnu çıkarması haberini vermiştir.  Arıburnu ve Seddülbahir çıkarmasını ilk haber veren kişi 9. Tümen komutanı Albay Halil Sami değil 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal idi. Esat Paşa, karargâhının yakınında kiralık bir evde kalıyordu. 24-25 Nisan gece yarısı saat 05.50’de Esat Paşa hatıralarında bu anı şöyle bahsediyordu:

“…Gelibolu’da kirada oturduğum evde karyolanın başı ucunda daima bir telefon bulundururdum.11-12 Nisan’da [24-25 Nisan] 5.50 de telefonum acı acı zilini çalmağa başladı, mismaı kulağıma koydum. Maydos’da bulunan Ondokuzuncu Fırka Kumandanı Mustafa Kemal Bey; Zırhlı kruvazörlerin himayesi altında birçok nakliye gemilerinin Seddülbahir, Arıburnu’na ve Saros’a doğru yürümekte olduklarını haber veriyordu.”4

Telefonu kapatan Esat Paşa, doğruca karargâhına gelir ve tekrar telefon gelir ve arayan Yarbay Mustafa Kemal'dir. Seddülbahir mıntıkasındaki çıkarmanın detaylarını verir, kendisinin de bir alayla düşmanı karşılamaya gideceğini belirtir: “Hemen kalktım ve karargâhıma gittim yerime oturur oturmaz Mustafa Kemal Bey yine telefonla: Düşmanın Arıburnu civarına, Seddülbahir cihetinde Zığındere’ye asker çıkarmaya başladığı ve Teke Burnunu işgal ettiğini ve düşmanı karşılamak üzere Fırkasının bir alayı ilse Maydos’tan Arıburnu istikamete gideceğini söyledi.”

 Bu görüşmeyi Mustafa Kemal Arıburnu Raporları hatıratında Esat Paşa’nın henüz gelişmelerle ilgili tam olarak bilgi alamamış olduğunu aktarmıştır. Mustafa Kemal’in Halil Sami’den önce Esat Paşa’yı birkaç defa araması önemli bir ayrıntıdır. Zira savaş gidişatını iyi okumuştur.

Öte yandan çıkarma saatlerinde Maydos’ta bulunan 27’nci Alay Komutanı Yarbay Şefik, ilk çıkarma haberleri üzerine bir an önce çıkarma yerlerine yetişmek istiyordu. Üçüncü kez tekrarladığı izni saat 05.45’te gelmiş, Alay hemen Arıburnu’na hareket etmiştir. Bu durum gösteriyor ki 9. Tümen Komutanlığı durumun vahametini ve büyüklüğünü ancak saat 5.30 gibi kavramıştır.

Saat 6.30 olduğunda 9.Tümen Komutanı Albay Halil Sami 19.Tümene bir rapor yazarak bir taburluk destek kuvvet istemiştir;

Kabatepe’de Tabur Komutanlığından şimdi alınan raporda; düşmanın Arıburnu sırtlarından Kabatepe’nin gerilerindeki sırtları kuşatmakta olduğu bildiriliyor. En yakın olması nedeniyle Maltepe’deki kuvvetinizden bir taburu Kabatepe’nin kuzeyindeki Arıburnu’na karşı olan sırtlara süratle sevkle sonucunun bildirilmesi rica olunur.”

Mustafa Kemal bu yardıma bir taburla değil bir alay, bir cebel bataryası ve bir sıhhiye bölüğü ile desteğe gitmiştir. Fazla kuvvetle cepheye yardıma gidilmesi savaşın seyrini etkilemiştir.

19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal, Halil Sami’ye cevap yazdı ve harekete geçmeden önce Gelibolu’daki 3’üncü Kolordu Komutanlığına saat 07.00’de şu raporu yazdırdı: “Kabatepe ile Arıburnu arasında karaya çıktığı öğrenilen düşmanın kuvveti henüz anlaşılamadı. Düşmanın Kocadere batısındaki sırtları işgal etmesine meydan  vermemek için 57’nci Alay ve bir dağ bataryasını şimdi o tarafa hareket ettiriyorum. Düşmanın kuvvet ve durumunu anlamak, ona göre gerekli tedbirleri almak üzere tümen kurmay başkanını karargâhta bırakarak bizzat oraya gidiyorum. Tümen büyük kısmının kullanılmasını gerektirecek bir durum olunca tümenin başına geleceğimi arz ederim.”5

Bu raporun ardından 19. Tümen Bigalı’dan saat 07.39’da ayrılmıştır. Arıburnu’ndaki durumda ise 27. Alay, saat 07.55’te birinci ve üçüncü taburuyla birlikte muharebeye tutuşmuştur. 

27.Alay çarpışırken Kabatepe mıntıkasında keşif raporları zaman zaman 19. Tümen’e bilgi vermiştir. Kabatepe İki Numaralı Zabit Keşif Kolundan 19. tümen Kumandanlığına 7.30’da şu rapor gönderilmiştir. Bu raporun ulaşması 9.30 olarak ceridede yer almaktadır.

Düşman Ağıldere ve Arıburunu cihetinden ciddi ihracat yapmıştır ve yapmakda devam ediyor.  Müteaddid naklıyye gemiler,  beş zırhlı ve kruvazör müşahede edilmektedir.

Kabatepe, Dokuzuncu  Fırkanın  Yirmi  Yedinci  Alay,   İkinci  Taburu tarafından işgal edilmiştir.  Kocaçimen Dağı üzerinde düşman ile muharebe edilmektedir.

İhtiyat Zabit Nâmzedi Hasan Reşîd”6

 Mustafa Kemal bu raporu almadığını belirtmiştir fakat 9.45’da 3. Kolordu komutanlığına telefonla yazdırılan raporda Zabit Keşif Kolundan alınan bilgi aynen yazılmıştır.

 “…Fırka süvârisinden Kabatepe'ye gönderilen  zabit  keşif  kolunun 7.30’da yazdığı raporunda da düşmanın Ağıldere ve Anburunu cihetinden ciddi ihracat yptığı vet yapmakta devam ettiği mütaaddid gemilerin … müşahede edildiği  ve Kabatepe’nin 27. Alay 2. Tabur tarafından işgal ve  Kocaçimen Dağı üzerinden düşmanla muharebe edildiği bildirilmiştir.”

Saat 8.10 geçe Süvari Mülâzım-ı evveli Mehmed Salih’ten gelen rapor kendisine ulaşmıştır. Raporda düşmanın Arıburnu ve Kocader mailesi sırtlarının işgal edildiğini belirtmiştir.  Muharebe sürerken süvari subaylar büyük vazife görmüşler ve sürekli raporları ile cephedeki durumu çeşitli Kumanlıklara iletmişlerdir. Bilhassa süvari subay raporlarının açıklanıp üzerine araştırmalar yapılmalıdır.

Saat 09.40 civarında Conkbayırı’na ulaşan Mustafa Kemal Bey bir grup askerle karşılaşır.Meşhur, iyi bilinen konuşmasında askerlere neden kaçtıklarını sorar. Süngü taktırıp mevzi aldırır. Tuncay Yılmazer bu sitede daha önce yayınlanan makalesinde , Mustafa Kemal Bey'in anlatımının aksine bu askerlerin kaçmadıklarını, İbradalı İbrahim Hayrettin'in 27.Alay'dan aldığı takviyelerle birlikte kurduğu savunmanın bir parçası olduğunu belirtir.  7

 Conkbayırına ulaşan birliklerin muharebeye başlaması 10.30 civarındadır. Tümen komutanı Mustafa Kemal 10.24’de “ 3. Kolordu Komutanlığına yazdığı şu raporda muharebeye başladığını bildirmiştir:

Düşmanın karaya çıkmış bulunan piyadesi Anburnu ile Kabatepe arasında bir buçuk kilometre kadar bir cephedeki sırtları işgal etmiştir. Yirmi Yedinci Alay düşmanı şark cephesinde 800 metre mesafeden işgal ediyor. Düşmanın tamamen sol cenahında 600 metre mesafeden taarruza başladım.  Yalnız Piyadeden İbaret olan düşmanı yalnız bir Alay piyadeden ibaret olduğunu tahmin ediyorum                                      On dokuzuncu Fırka Kumandanı Kaymakam”

 Saat 10.30’da Mustafa Kemal’in yanında bulunan ve komutan tarafından sevilen süvari subayı Mehmet Salih 10.30’da 9. Tümen yazdığı rapor:

9. Fırka Kumandanlığına 19. Fırka Kumandanı da dâhil olduğu hâlde bir piyade âlâyı ve bir cebel bataryası şimdi Kocaçimentepe'ye vâsıl  oldu.  Ve düşmanın  sol cenahına taarruz edeceğini Kumandan-ı mûmâ-ileyh bizzât bendenize söyledi. 27. Âlây kumandanına da arz-ı ma'lûmât eyledim. 

Süvari Mülâzım-ı evveli Mehmed Salih”8

Bu sırada 9’uncu Tümene mensup süvari subaylarından Üsteğmen Mehmet Salih, Conkbayırı’nda yanıma geldi.

Sonuç

Bu makalede 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Arıburnu Çıkarmasının ilk saatleri değerlendirilmiştir. Anzakların çıkarmasına karşı daha önceden bilhassa kolordu Komutanlığı’nın iki cepheye yakın yer olan Eceabat’ta bulunmalıydı. Eceabat’ta 9. ve 19. Tümen komutanlıklarını yönetecek  başka bir birim olmayışı ilk saatlerdeki sevk idareyi geciktirmiş,  Türk komuta heyetinde ciddi bir koordinasyonsuzluk yaşanmıştır. Yarımadada geniş bir alandan sorumlu olan karargahı Sarafim Çiftliği’nde bulunan 9. Tümen hızlı hareket edememiştir. İhtiyat tümeni 19. Tümen savaşa hemen dahil olması önemliydi. Çok daha erken müdahale edebilse çıkarmanın seyri değişebilirdi. Bu konuda yeni çalışmalar gerektiği açıktır. 

 

1 Aker Askeri Mecmua ,1935 Sayı:39 . 21.

2 M. Kemal Arıburnu Raporu s. 14.

3 İzzetttin Çalışlar, Askeri Mecmua sayı 12 yıl 1920, s.2.

4 Esat Paşa Hatıraları s. 518.

5 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi , Genelkurmay Başk. Çanakkale Cephesi 3. Kitap s. 72

6 Genelkurmay Başk. ATESE Yayınları 19. Tümen ceridesi Cilt 2. S. 22

7 Tuncay Yılmazer, Niçin Kaçıyorsunuz? Düşmandan Kaçılmaz, Popüler Resmi Tarih 25 Nisan 1915 Anlatımı Üzerine Eleştiriler http://www.geliboluyuanlamak.com/492_Nicin-Kaciyorsunuz--Dusmandan-Kacilmaz!-%E2%80%93-Populer-Resmi-tarih%E2%80%99in-25-Nisan-1915-Anlatimi-Uzerine-Elestiriler-(-Tuncay-Yilmazer-).html

8 19. Tümen ceridesi S22

 

 

 


  9396 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

8453_Muzaffer Albayrak 24-04-2016, 08:48:11
Ahmet Bey'in yazısına katkı niyetine;
25 Nisan günü Gelibolu Yarımadası sahillerine yapılan çıkarmalara Türk ordusunun karşılık vermesinde zaafı olduğu aşikar.
Bu durum yalnızca Arıburnu çıkarmalarında değil, güneyde Seddülbahir köyü ve etrafındaki çıkarmalarda da söz konusu. Orada da 9. Tümen komutanı eli altında bulunan 25. Alay'ı, etkili zaman olan düşman çıkarmasının ilk anlarında cepheye sokamamıştı. Seddülbahir'de bir buçuk taburla yapılan savunmaya 25. Alay'ın vakitlice müdahalesi İngilizlere çıktıkları sahili mezar ederdi.
25 Nisan sabahı yaşananlarda Ahmet Bey'in de ifade ettiği gibi büyük bir koordinasyonsuzluk eseri görülmekle birlikte daha başka etkenler de düşmanın ekmeğine yağ sürmüştür.
Mesela, 5. Ordu Komutanı olduktan sonra Yarımada üzerinde öteden beri kurulmuş olan savunma sistemini temelinden değiştiren Liman Paşa'nın düşmanın hamlesine vakitli ve etkili cevap verememesi… Oysa Arıburnu'nda durum tam da Liman'ın düşündüğü gibi olmuştu. Düşman Kabatepe'ye değil, Arıburnu'na çıkmıştı ve karşısında yalnızca 250 muhafız asker vardı. Bu durumda Liman Paşa esnek savunma sistemini devreye sokup bu bölgeyi yedek birliklerle anında takviye etmesi ve karaya çıkan düşmanı denize dökmesi icap ederdi. Liman Paşa, 25 Nisan günü ne Arıburnu'na bu gerekli hamleyi yaptı, ne de genel olarak düşman çıkarmasına karşı birliklerinin hareketine hakim olabildi.
Öte yandan alt kademede bulunan tümen ve alay komutanları, inisiyatif kullanma noktasında zayıf kalmışlardı (Mustafa Kemal'in, Halil Sami Bey'in bir taburluk yardım talebine bir alayla cevap vermesi hariç). Bunu da anlamak mümkündür; zira düşmanın sahte çıkarma yapma ihtimali büyüktü ve aldatıcı çıkarmaların üstüne giderken asıl çıkarma yerine yetişememe durumu da söz konusuydu.
Bir an önce Arıburnu'na gitmek için feryat eden 27. Alay Komutanı Şefik Bey'in, ancak üçüncü başvurusundan sonra hareket etme emri almasının altında, sahte çıkarmaya aldanmak istemeyen Halil Sami Bey'in ihtiyatlı tutumu yer almaktadır. Halil Sami de kendine göre haklıydı çünkü 9. Tümen hem Arıburnu hem de Seddülbahir'in savunmasından sorumluydu ve büyük ihtimalle en başında Halil Sami Bey, Arıburnu'na yapılan çıkarmanın bir aldatma olduğunu esas büyük çıkarmanın önceden beri öngördüğü şekilde Seddülbahir'den yapılacağını düşünüyordu.
Burada yine Liman Paşa'ya dönmek gerekir; zira Bolayır'da iki tümen Anadolu yakasında iki tümen tutup Yarımadanın en kritik bölgesi olan Kabatepe-Seddülbahir kısmına yalnızca bir tümen bırakması en başta gelen hatalarından biriydi. Şayet Kabatepe bölgesine bir tümen -19. Tümen'i saymıyorum, o ordu genel yedeğiydi- Seddülbahir bölgesine bir tümen yerleştirmiş olsaydı, emin olunuz İngilizler karaya dahi çıkamazdı.
 
8455_Ismail sabah 24-04-2016, 12:32:50
Oncelikle Ahmet abimizin emegine tesekkur ederek birkac cumle ile de dusuncemi paylasmak isterim
Cikarmalarla ilgili olarak, Liman Pasa'nin Turk savunma planini degistirmesini gerek bugunden olaylari okumaya calisan bizler ve o gunun subaylari hatali bulmaktadir. Ancak biliyoruz ki, muttefik ucaklari ve balonlari tarafindan yarimada surekli izlenmekte ve elde edilen istihbaratlar haritalar uzerine islenmekte idi. Liman Pasa Turk savunma planini degistirmeseydi acaba muttefikler ayni yerlere yinede cikarmiydi? Buyuk ihtimalle bu sorunun cevabi hayir olacak. Bu durumda 25 nisan da olan olaylari konusurken bugunden bakarak "gec kaldi" "yanlis yapti" seklinde cumlelerdense Muzaffer Beyin de ifade ettigi gibi "ihtiyatli davrandi" "insiyatif kullandi" seklinde cumlelerin hem tarih hem vicdan nezdinde daha uygun olacagini dusunmekteyim. Hepsinin ruhlari sad olsun.
 
8456_Ismail sabah 24-04-2016, 12:44:44
25 nisan ile ilgili en cok merak ettigim konu ise halil sami beyin neden ihtiyat tumenine bilgi verip kolorduya bilgi vermedigidir. Acaba verdide kaynaklara mi gecmedi? Ahmet abininde yazdigi gibi kaynaklar esat pasaya Ataturk'un bilgi verdigini gostermektedir. Bu konuda bilgisi olan varsa paylasmasini rica ederim.
 
8462_Recep YAVUZ 25-04-2016, 11:33:36
Hocam 101.yılını yaşadığımız bu sene sizi internet üzerinden yaptığım araştırmalar sonucunda tanıdım. Geç kalmışım.

Ben bir Bilişim Teknolojileri Öğretmeniyim. Alakam yok elbette tarihle. Ancak sizlerinde bir tarihçi olmadığını gördüğümde, insanın mesleğinde başarılı olmasının yegane temelinin "tarih bilinci ile her daim yaşamak" sözünü düstur edindim bugün. Yanıbaşımızda daha 100 yıllık bir tarihi olan öyle bir savaş yaşamışken, şimdiki durumlarımıza baktığımda içim biraz burkuluyor. Ancak bu beni umutsuzluğa itmiyor. Her önemli anma günlerinde öğrencilerime bu durumu mutlaka anlatıyor ondan sonra kendi branş konularımıza geçiyorum. Çünkü 100 yıl önce öğrencilerimin yaşıtları önce savaşıp sonra koşa koşa annelerinin yanında dönüp, onların yaptığı ekmekleri tekrar cepheye taşıdıklarını duyduk geçen gün bir belgeselde.

Yine aynı belgeselde 3 gün kuyuda yaşayıp aç susuz kurtulmayı bekleyen abilerinin olduğunu öğrendik. 25 gün yaralı iken hastane bile denemeyecek o köy evinde bekleyip, sadece bir doktorun ameliyat yaptığını gören dedelerinin kendi sesiyle anlattıkları daha nice hikayeler. Boğaza düğümlenen daha çok söz var hocam... Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın.
 
8475_VERDİ BAYRAM 03-05-2016, 07:00:03

HOCAMIN YAZISINI OKUYUNCA BENDE FİKRİMİ KALEME ALAYIM DEDİM AMA YORUMLARI OKUMAYA BAŞLAYINCA İSMAİL SABAH KARDEŞİMLE AYNI FİKİRDE OLDUÐUMU VE AŞAÐI YUKARI AYNI KANAATİ YAZIYA DÖKECEÐİMİ ANLADIM .EMEÐİ GEÇEN HERKEZE TEŞEKKÜR EDERİM.
 
10509_ONAT İSKENDER 08-10-2017, 11:43:24
Değerli bilgilerinizi güzel bir makaleyle paylaştığınız için teşekkür ediyorum.Önemli bir noktayı daha fazla vurgulamak adına yazımı yazıyorum.Mustafa Kemal Bey'in Kocaçimentepe istikametine hareketinin 9.tümen komutanı Halil Sami Bey'in 06.30'da göndermiş olduğu rapor üzerine (rapor alındıktan sonra) gerçekleştiği yazılmış.Bu bilgi doğrudur.Ancak askeri kaidelere göre 19.Tümenin bağlı bulunduğu 3.Kolordu'dan harekat emri alınması gerekir.Ancak raporun geldiği 06.30 ile Mustafa Kemal Bey'in Kocaçimen tepeye hareket ettiği 07.35 saatleri arasında 3.kolordudan alınan herhangi bir harekat emri yoktur.Zira o sıralarda Esat paşa gelişen duruma yeni yeni vakıf olmaya çalışmaktadır.Yani anlatmak istediğim Mustafa Kemal Bey'in üst komutanlıktan gelen herhangi bir harekat emri olmaksızın vatanın selameti adına aldığı isabetli inisiyatifi,konuya daha az vakıf olan ve merak eden arkadaşlarımızın bilgilenmesi adına daha fazla vurgulanabilir.Naçizane firim bu yöndedir.Saygılarımla değerli hocam..
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )