KutÔÇÖ├╝lamarenin T├╝rklere Tesliminden Sonra Irak ─░ngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

Tarih: 06/12/2015   /   Toplam Yorum 3   / Yazar Ad─▒:      /   Okunma 7525

Gazi Binba┼č─▒ Halis Bey 1976 y─▒l─▒nda harp okulundan mezuniyeti ile birlikte Balkan harbine , daha sonra ├çanakkale ve nihayi olarak Milli m├╝cadeleye kat─▒lm─▒┼čt─▒ , bu g├Ârevi s─▒ras─▒nda Mardinde m─▒nt─▒ka m├╝fetti┼čli─či , res├╝layn hat komutanl─▒─č─▒ , Diyrbak─▒r m─▒nt─▒ka m├╝fetti┼čli─či g├Ârevlerinde bulunmu┼čtu. Elimizdeki bu eser Halis BeyÔÇÖin ar┼čivinde yer alan bir├žok kitab─▒n tasnifi s─▒ras─▒nda dikkatimi ├žekti. Kut├╝lamer zaferinin 100 y─▒l─▒n─▒ idrak etti─čimiz bu y─▒l i├žinde yay─▒nlamay─▒ anlaml─▒ buldum. Halis BeyÔÇÖin bu kitab─▒ nas─▒l tedarik etti─čini bilmemekle beraber ; Irak komutan─▒n─▒n yazd─▒─č─▒ bu rapor, hala sava┼č devam ederken, d─▒┼č bas─▒nda ├ž─▒kan yay─▒nlar─▒n ve hatta istihbarat faliyetlerimizin ne kadar ciddi ele al─▒nd─▒─č─▒n─▒, takip edildi─čini g├Âstermesi a├ž─▒s─▒ndan ├žok ├Ânemlidir.
Halis BeyÔÇÖin tasnif edilmekte olan ar┼čivinde muhtelif cepheleri i├žinde bar─▒nd─▒ran orjinal foto─čraf , resmi askeri belgeler, krokiler, Halil pa┼čan─▒n orjinal emirleri, Ali ─░hsan pa┼čaya ait orjinal kolordu emirleri ve muhtelif cepheleri anlatan askeri kitaplar bilahare yay─▒nlanacakt─▒r.
Bu rapor gazi Binba┼č─▒ Halis Bey'in ar┼čivinde yer alan ve Irak Ordu Komutan─▒ Sir General Persi Leyn taraf─▒ndan kaleme al─▒nan ''Kut├╝l Amare'' yenilgisinin nedenini a├ž─▒klayan toplam 11 sayfadan ibaret rapordur. Raporda general hezimetin nedenlerini kendini savunan bir dil ile ifade etmektedir. 100 y─▒l─▒nda kut zaferimiz kutlu olsun ! Halil Kut Pa┼čay─▒ rahmetle an─▒yor, minnet ve sevgilerimi sunuyorum.'' (S.H.A.)

 

Irak Raporu

 

Kut’ülamarenin  Türklere tesliminden sonra Irak ─░ngiliz ordusu taraf─▒ndan yap─▒lan

Te┼čkilat ve tensikatdan bahs resmi rapor olup ne┼čir edilmek üzere

Irak ordusu ba┼č kumandan─▒ Ceneral ( Sör Pers Lein) taraf─▒ndan yaz─▒lm─▒┼čt─▒r

Mütercimi

Karagah-─▒ Umumi

─░stihbarat ┼ču’besine me’mur erkan-─▒ harbiye-i bahriyeden

Hüsamettin

 

─░stanbul – Matbaa-y─▒ amire

1333

Irak Raporu

 

                                                                                                          Harbiye nezareti

                                                                                                          31 Te┼črinisani 916

Atideki rapor:

30 Nisan 916 tarihinden sonra cereyan eden harekat-─▒ askeriyeye ai’t ve ceneral (Pers Lein) taraf─▒ndan yaz─▒lm─▒┼č olup ne┼čredilmek üzere hin hint hükümeti ve vas─▒tas─▒yla gönderilmi┼čtir.

            Ceneral (Pers Lein) raporunu hint hükümetine takdim ederken kumandanl─▒─č─▒ zaman─▒nda maruz kald─▒─č─▒ mü┼čkülata kar┼č─▒ gösterilen iktihamkar sebat ve gayrete kar┼č─▒ takdirat-─▒ mahsusas─▒n─▒ da terdif etmektedir.

                        Hint Hükümet sefiriyesi – 916

            Hint hükümet seferiyesi ba┼č kumandan─▒ birinci ferik ceneral Sör (Pers Lein) den:

Efendim

Hint hey’et-i seferiyesi emr-i kumandas─▒n─▒ terk etti─čim ┼ču zamanda Kut’ülamarenin tesliminden beri kuvve-i seferiyenin icra etti─či harekat-─▒ askeriyeye usulhareke ile terk-i muvasala üzerinde bu zamana kadar ikmal olunan hususata mütealik k─▒sa raporumu takdim ile kesb-i ┼čeref eylerim.

  http://www.geliboluyuanlamak.com/resimler/album_galeri/846.jpg

Harekat-─▒ askeriye

            1 – Kut’ül amarenin sukütundan sonra büyük mikyasda harekat-─▒ askeriye icra edilmemi┼čtir. Dicle Cephesinde dü┼čman ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya bulunan k─▒ta’at-─▒ askeriyemiz- bit’tabi siperlerde bulunanlar müstesnad─▒r- mevki’lerini tahkim ve takviye ederek istirahat etmekte idi angarya hademat─▒ pek a─č─▒r oldu─ču ve yaz─▒k ┼čiddet-i harekat─▒  sür’atle hulûl etti─či cihetle pek ziyade ve ┼čedid bir hastal─▒k hükm- ferma olma─ča ba┼člad─▒.

            Bununla beraber dü┼čman üzerine icra edilmesi laz─▒m olan tazyikat kat’iyen ihmal ve tahfîf edilmedi.

            Dü┼čman ma’neviyat─▒n─▒ tecrübe etmek ve zedelemek için her f─▒rsatdan bil istifade bu bombard─▒man─▒n icra edildi─či gibi f─▒rsat dü┼čükce de ufak müsademelerde bulunmu┼člard─▒r.

2 – May─▒s ay─▒ zarf─▒nda Ruslar─▒n ─░ran’dan Ba─čdat’a do─čru icra ettikleri ileri harekat─▒ dü┼čman üzerinde te’sirat-─▒ lazimesini gösterdi. Çünkü ceneral ( Gururinc), 19 May─▒s tarihinde dü┼čman─▒n, nehrin sa─č taraf─▒nda bulunan essesin ileri muvaza’s─▒n─▒ a┼čikâr bir suretde tahliye ve terk ederek geri çekilmekte oldu─čunu ve fakat s─▒na’iyat mevzi’-i müthi┼čini alan daha muhafaza etmekte bulundu─čunu rapor etti. Bu harekat-─▒ riciye kuvve-yi askeriyemiz taraf─▒ndan ta’kip edildi─či cihetle (hay)  nehri üzerinde bulunan köprü muvazeneden maada nehrin sa─č sahilinden dü┼čman─▒n tamamiyle tard edildi─čini ceneral Gururinc 20  May─▒s ak┼čam─▒ rapor edebilmek f─▒rsat─▒na malik olabildi.

3 – Dü┼čman sena’iyat mevk’ini yedd-i zapt─▒nda bulundurdukça, nehrin sa─č sahilinde  harekat-─▒  askeriyede bulunan kuvve-i askeriyemizin levaz─▒m ve ihtiyacat-─▒ sairesinin Dicle tariki ile sevk ve emrar─▒na müma’nat etme─če kudret-yab oldu─čundan kuvve-i mezkürenin malzeme-i mukteziyesi, hatta sevki bile karadan icra edilen nakliyata inhisar ediyordu.

Binaenaleyh dü┼čman─▒n  ric'at (geri dönü┼č) ederek balahatyar terk edildi─či m─▒nt─▒ka-i araziyenin, ceneral (Gururinc) taraf─▒ndan i┼čgali, yeni yollar─▒n in┼čas─▒na ve levaz─▒m-i nakliyat─▒ usulünün yeniden tensik ve tanzim edilmesine iftikâr edildi─či cihetle, aleltedric vuku’bulmakta idi.

            ┼×erait ve ahval-i mezküre bu zamana kadar bila tebdil ve amelî (pratik) bir surette devam etti.

  http://www.geliboluyuanlamak.com/resimler/album_galeri/847.jpg

Feyezan gittikçe azalmas─▒ ve ┼čedit bir hararat─▒n hükmü-ferma olmas─▒ batakl─▒klar─▒ kurutarak harekat─▒ daha sehil bir hale koydu. Böyle olmakla beraber su ihtiyac─▒n─▒ da gittikçe art─▒rd─▒.  Binaenaleyh m─▒nt─▒ka-i arazi tozlu sularla muhât oldu─ču cihetle nehirden bir az uzakla┼č─▒nca içilecek su bulmak imkan─▒ mucib-i mü┼čkülat olmakta idi.

            Türkler alan daha nehrin sol sahilinde bulunan (senaiyat)   mevki’ni muhafaza etmekte

oldu─ču gibi hudut-i mezkürenin gerisinde ihtiyat-─▒ müdafaa hatlar─▒ tesisine de ibtidar ettikleri cihetle mevzi’-i  mezküreyi cebren muhafazaya azim etmi┼č olduklar─▒n─▒ da göstermekte idiler.

            Nehrin sa─č sahilinde ise türk ileri karakollar─▒ hal-─▒ haz─▒rda kabil-i mürur olan (hay) nehrine kadar vas─▒l olmakta idi. (hay) nehrine hakim olan mevzi’i i┼čgal  etmekte oldu─čumuz cihetle, arz u etti─čimiz surette, Kut’ülamareyi bu bombard─▒man edebiliyorduk.

            4 – Bir hadisenin zikri laz─▒m ve zaruridir. May─▒s─▒n yirminci günü 110 asker ile üç zabitden olan bir rus süvari karakol müfrezesi h─▒laf─▒ memulalelgarbi ye vas─▒l oldu. Müfreze-i mezküre gürend civar─▒ndan hareket etmi┼č ve seyahat─▒n k─▒sm-i kesiri pe┼čtkuve silsile-i cibali aras─▒ndan olmak üzere (200) mil kadar sergüze┼čt cüyane bir yürüyü┼čte bulunmu┼čtu.

            Müfreze-i mezkürenin zab─▒tan─▒ kendilerini bana takdim etmek üzere Basra’ya kadar geldikleri zaman bunlar─▒n hademat-─▒ fedakaranelerini takdiren bir mucib irade-i kural─▒ kendilerini (Viktorya kros) ile taltif ettim. Bu suretle yüz seneden beri Rus ve ─░ngiliz askerlerinin müttefik gibi ilk mülakat─▒ bu sahne-i harbde vuku’buldu.

            Müfreze-i mezküre haziran─▒n dördüncü günü ‘avdet-i seyahate ibtidar ve tesadüf ettikleri pek  müthi┼č mü┼čkülat─▒ iktiham ederek salimen mensup olduklar─▒ k─▒ta’at-─▒ asliyesine iltihak etme─če muvaffak oldu.

            5 – Temmuzun on birinci günü ceneral (Gururinc) emr ü kumanday─▒, bu güne kadar ifay─▒ vezaife eden ve etmekte olan ceneral Mode tevdi’ etti.

            6 – Hususat-─▒ hevaiyeye gelince, dü┼čman teyyarelerinin daha ziyade sürate malik

  

Olmas─▒, i┼čten daha ziyade hastal─▒ktan ölen k─▒lav─čuzlar─▒m─▒z─▒n azl─▒─č─▒na inzimam  ederek Haziran ve May─▒s aylar─▒nda dü┼čman─▒n havaya hakim bi vaz’iyette kalmas─▒n─▒ temin etti.

            Mader vatandan gönderilen rasatlar ile teyyarecilerin k─▒ymatdar mu’avenetleri ile vaz’iyet kesb-i salah idi. A─čustos ay─▒ zarf─▒nda mü┼čtereken çal─▒┼čan üç teyyaremiz dü┼čman─▒n en  iyi bir fevker teyyaremiz kendi hudut-─▒ harbiyesi dahilinde suküta icbar etti.

7 -  F─▒rat cephesindeki harekat-─▒ askeriye, bask─▒nlara, sefain üzerine icra edilen ta’aruzlar─▒ tedib-i keyfiyetlerine, hudut telgrafiyesi k─▒smen te┼čebbülerine, ve dost kabaile kar┼č─▒ icra olunan ta’riz harekatlar─▒n─▒ tevkife inhisar etti. Tekmil bu harekat ve bu harekat─▒icraya me’mur edilen hey’et-i seferiyeler  ferik ceneral (brukeynih) taraf─▒ndan tertib ve icra edildi.

8 – Karvan nehri üzerindeki hudut muvasalam─▒za kar┼č─▒, Türklerle mü┼čtereken Ruslar üzerine harekat eden Alman taraftar─▒ kabail taraf─▒ndan baz─▒ te┼čebbüsat icra edildi. Bunlar kendi memleketlerinin silsile-i cibali aras─▒na firar itmek kudrete mal─▒k olduklar─▒ cihetle zarar-─▒ irâs itmek vaziyetinde idiler. Tekmil  bu te┼čebbüsat, (Harka) ile  (─░bidiz) aras─▒nda icra-y─▒ harekat iden 23 üncü süvari taraf─▒ndan akamete duçar edildi.

Ceneral (yang hasnind)in tertibat-─▒  mahsusas─▒ iyi dü┼čünülmü┼č oldu─čundan kaba’il-i bir hezimet gaya duçar itmi┼č ve kaba’il-i rüesas─▒n─▒n duçar-─▒ esaret olmas─▒n─▒ intac eylemi┼čtir.

9 -  Gelecek so─čuk mevsimlerde mukteza olan fa’aliyet-i mühimme  için, yakla┼čmakta olan s─▒cak mevsimde, laz─▒m gelen tedbir-i idareye ile istihzarata pek ziyade atf-─▒ ehemmiyet edildi.

10 – Bu geçen zaman zarf─▒nda miralay (nevn) kumandas─▒nda bulunan donanma-y─▒ kral─▒n─▒n k─▒ymetdar olan tevhid harekat─▒ pek mümtaz bir surette rû-münûn (meydana ç─▒kan) olmu┼čtur. F─▒rat nehrinde bulunan gambotlar  (Helmer) göl ile yedi numaral─▒ paragrafta  dermiyan edilen hususatta pek ziyade faide bahs ve muvaffak─▒yetli alemler mahiyetini alm─▒┼čt─▒r.

Nezaret-i bahriyenin mavra-y─▒ ihbardaki memuri olup (Abadan) mevki’inde bulunan Mister (Grand) ─▒n , nehirde kullanmak için laz─▒m gelen teknelerin ihzar─▒nda gösterdi─či muaveneti nazar-─▒ dikkate  arz itmek mecburiyetindeyim.

 

11 – Bundan evvelki raporda da hey’et-i sahayenin iktiham─▒na mecbur oldu─ču mü┼čkülat─▒ ima(i┼čaret) itmi┼č idim.

Bu mü┼čkülat─▒ izale itmek ve kuvve-y─▒ seferiyenin arz-─▒ ihtiyac etti─či lavazim-i sahayeyi te’min ve istihsal eylemek hususat─▒nda pek ziyade sarf-─▒ mesa’i ve zaman edilmi┼čtir.  Bu hususta elde edilen tertibat-─▒ iraiye eylemek için Irak’daki mecruhin ve hastagan için erkan-─▒ atiyenin nazar-─▒ dikkatine almas─▒ laz─▒md─▒r. ( Kut’ül amare) haric oldu─ču halde 21 Kanunisanide Irak’da mecruhin ve za’afa için  (4700) yatak mevcut iken bu miktar May─▒s─▒n on üçüncü gününe kadar (9420) e ve Temmuzun birinci gününe kadar (10740) a ibla─č idilmi┼č ve 2700) adedi ise ihzar edilmekte bulunmu┼čtur.

S─▒cak zaman─▒n bedayini olan May─▒s ay─▒ zarf─▒nda derece-i hararet an─▒ ve pek ziyade yükselmi┼č oldu─čundan hastalar─▒n miktar─▒ sür’atle ziyadele┼čme─če ba┼člam─▒┼čt─▒r. Siperlerde güne┼čten tahfiz itmek için laz─▒m olan vesai’tin bulunmamas─▒ndan ve ekseriyetle Haziran avasitinde esmesi mu’tad olan ┼čimal-i rüzgariyenin Temmuzun on dokuzuna  kadar uzan(?) olmamas─▒ndan dolay─▒ cephe-i harbte hararet  pek yüksek ve müe’ssir bir halde idi. Bundan sonra hastaneye gelen hastagan─▒n miktar─▒ birdenbire azalma─ča ba┼člad─▒─č─▒ gibi gittikçe de  tenakus etmektedir. Hastalar─▒n ekseriyeti tehlikeli bir halde de─čildi.

Nisan-─▒ nihayetinde Dicle cephesinde kolera vukuat─▒ zuhur etti ise de icra edilen kontrol tesiratiyle a bir zaman zarf─▒nda imha edildi. Bu zamandan sonra memeleketin müteferrik aksam─▒ndan mütecerrid bir surette ve az bir miktarda misab zuhur itmektedir.

Bu sahaya muvasalattan (vas─▒l olma , varma) beri bize k─▒ymetdar ve devaml─▒ mu’avenetle ifa iden s─▒hh─▒ye livas─▒ (traharan) ile  malumat-─▒ istadanesiyle hey’et-i seferiyeye hüsn-i hidmet iden mü┼čavir t─▒bi (Vilkoks) a kar┼č─▒ arz-─▒ minnetdar itmekteyim. Ayn─▒ zamanda duçar-─▒ arz olan efrada kar┼č─▒ taab-─▒ na-pezir brr gayret ve faaliyetle ifa-y─▒ vazife eyleyen hasta bak─▒c─▒ kad─▒nlar─▒n vazifelerine kar┼č─▒ gösterdi─či itimad-─▒ ┼čayan-─▒ ┼čükrand─▒r.

Prfösör (Hersali) n ani olarak terk-i cihet itmedi, gerek hey’et-i seffrireye ve gerekse hademat-─▒ s─▒hh─▒ye için telafi idilmez bir ziyan olmu┼čtur.

12 -  Nakliye ve levazim kollar─▒nda ma’luliyeti intac (sonuçland─▒rmak) eden pek çok emraz (hastal─▒klar)  vuku’bulmu┼č ve ‘alelusul (geli┼čigüzel) emraz-─▒ mezküre yüksek ve mes’ul zabitan aras─▒nda icra-i tahribat itmekte bulunmu┼čtur. Bunun neticesi olmak üzere kollar─▒n en a─č─▒r vazifesi ber hayat kalanlar üzerine yüklenmi┼č ve taifenin sür’atle tenzilde nehir nakliyat─▒n─▒ pek ziyade sektedar etti─či cihetle vezaif-i mezkürenin icras─▒n─▒ müte’essir bir hale kalb itmi┼čtir. Ma’mafih malzeme, uzak ve techizat ihtiyacat─▒n─▒n te’min ve tatmini hususunun müthi┼č bir tenzile u─čramamas─▒, levaz─▒m ve nakliye kollar─▒na atf edilen derece-i ehemmiyet ve i’timad─▒ irae (gösterme) ve takdir ettirir.

13 –Nisandan Hazirana kadar devam iden feyezan mevsiminde Basra’y─▒ muhit olan saha-i arazinin onda dokuzu feyezan alt─▒na kal─▒ r. Sinin ad─▒ da (9:6) mil geni┼čli─činde ve (4:1) kadem derinli─činde bir su ku┼ča─č─▒ Basra’y─▒ cenub-i garbiye do─čru mümtedd (uzanan) olan mürtefi’ (irtfa eden, yükselen) çöl m─▒ntkas─▒ndan ay─▒r─▒r.

Bu suretle has─▒l olmakta olan Feyezan 915 senesi zarf─▒nda ( Ma kina Masus) karargah-─▒ askeriyesinin bulundu─ču sahaya kadar tevsi’ etti. Bit’tabi bu sene bu sureye pek çok efrad ve malzeme gelmekte oldu─ču cihetle bunlar─▒n ihtiyacat─▒n─▒ telafi etmek için ordugah ithaz edilen, malzeme ve hastane levaz─▒m-─▒ in┼čaiyeleri ve depo tesis etmek için laz─▒m olan saha-y─▒ arazi tu─čyan─▒n tesirat─▒ndan  masun (korunmu┼č) bulundurmak kat’iyen laz─▒m idi. Binaenaleyh bu hususu temin itmek için (Macil) de Dicleden itibaren (┼×iiye)nin mertufi’ mahallerine kadar mümtedd olmak üzere ana bir set in┼ča edildi. Bu setin tûlu (12:11) mil olup taifan─▒n tevsi’ itmesine mani’ bir derece-i irtifadad─▒r.

Bu sete ilaveten nehirden takriben iki mil mesafede olmak ve birinci setten ayr─▒lmak üzere ikinci bir set daha in┼ča edildi ki bu da Basra’n─▒n (Zebir) köprüsüne üç mil mesafede bulunan bir mevkie kadar temdit edildi. Bununla beraber pek çok ve fas─▒ladar setler de , nehr- i imtidadca (uzama) in┼ča ve ikmal edildi. Bu suretle yap─▒lan setlerin mecmuh-i tulu (20) mil kadar olup 48 mil murabba bir saha-y─▒ araziyi muafaza itmektedir. Basra’da ve civar─▒nda bulunan k─▒ta’at-─▒ askeriye için ana ordugah  ithaz edilen  (Macil ve makine) deki saha-i Mahfaza ise 1 ½ mil bu’dundad─▒r  (uzak). ─░skeleler in┼ča idilmi┼č oldu─ču cihetle muhit-i sefain-i tüccariyesi hamulesini bo┼čaltmaks─▒z─▒n mezkür iskelelere  yana┼čabilir.

            Hastahane hidmetlerinde kullan─▒lmak üzere müte’addit kolbalar ve bunlara ai’t efrad celb idilmi┼č oldu─čundan (10) bin efrad ile (8700) zuafa-y─▒ (zay─▒flar) muktezi mahaller temin edilmi┼čtir.  Efrad─▒n ihtiyacat─▒n─▒ tatmin edecek alet ve vesait, Basra ve Amarada tesis edildi─či gibi di─čer küçük ve müteferrik pek çok i┼člerde yap─▒lm─▒┼čt─▒r.

            ─░kmal edilen bu k─▒ymetdar i┼člerin tevlid itti─či ┼čeref ve itimat, ba┼č mühendi┼č ferik ceneral (Remington) ile bu in┼čalar─▒n müdür-i umumiyesi olan miralay (Stevkes Roberts) e ve maiyetindeki efrada inhisar ider.

            14 – Elyevm iki demiryolu in┼ča edilmektedir. Kaimekam (Vait) ile muavinleri. Muktezi levaz─▒m─▒n nakliyesindeki mü┼čkülata ra─čmenher iki hatt─▒ da yorulmaz bir gayret ile ileriye getirmektedir.

            15 - Yeni ve kuvvetli bir telsiz telgraf istasyonu tesis edilmi┼čtir. Bu müessesenin in┼čas─▒na 916 senesi ┼×ubat─▒n─▒n onuncu günü ibtidar idilmi┼č ve ayn─▒ sene A─čustosun (25) inde ikmal olunmu┼čtur. Bunun süratle ikmal ve in┼čas─▒; Hint posta ve telgraf direktörlü─čünün tehvid-i mesaisi ile hey’et-i seferiyesi posta müdürü (bak┼čuv) ve telgraf dairesi müdür muavini (Kamarvan) n─▒n müessir ve seri’ muavenetleri ve bu hususta istihdam edilen mühendislerin faaliyetlerinden ileri gelmi┼čtir.

            16 – Kaimekam (Anjevini) kumandas─▒nda bulunan hey’et-i baytariye, kuvve-i seferiyenin a─č─▒r i┼člerine ra─čmen, hayvanat─▒n güzel ┼čerait alt─▒nda bulunmas─▒ hususunda pek büyük hidmetler ifa etmi┼čtir.

            17 – (Rememund) hademat─▒ ile hayvanat─▒n talim ve tekidi hususundaki hademat-─▒ ordu (Rememund) ┼čubesinden yüzba┼č─▒ (Anderson) a pek büyük itimat atf ettirmektedir.

            18- Orduda gayret ve faaliyetle ifa-y─▒ vezaaif eden muhtelifeye mensup rüesa-y─▒ ruhaniyenin hey’et-i seferiyeye kar┼č─▒ ibraz ittikleri hidmet ve tevlid eyledikleri ma fevkel takd─▒r hüsn-i tesirden dolay─▒ rüesa-y─▒ mumaileyhima kar┼č─▒ perverde etti─čim hissiyat-i amikam─▒ tasvir ve tahrir itmek hususunda pek ziyade hahi┼č-kar─▒m (istekliyim)

19 -  ┼×u’abat-─▒ (┼čubeler) saire gibi Hindistan bahriye dairesi de, hususile büyük rütbedeki zabitan─▒, hastal─▒k ve malüliyetden fevkelhad müteessir olmu┼čtur. Bu ┼čua’ban─▒n hademat─▒n─▒n gittikçe tezaid itmekte oldu─čunu erkam-i(rakamlar) atiye ile  tezahür ider. 916 senesi kanunisanisi zarf─▒nda bu ┼ču’aba-i bahriyede ifa-y─▒ faaliyet iden zabitan-─▒ daimi 14, zabitan-─▒ mevkute 21 ve efrad 525 oldu─ču halde Temmuzda miktar-─▒ mezkür 40 daimi zabit, ve 163 mevkut zabit ile 3981 efrada ibla─č edilmi┼čtir. Binaenaleyh zabitan namemul ve kay─▒’ ve metalibe ma’ruz kalm─▒┼č olan bu hey’et-i asliye, kadrosunda tebdilat icra idilmeksizin, ilave edilen bu büyük miktar─▒n verdi─či pek a─č─▒r yük alt─▒nda kalmak mecburiyetinde bulundu. Mamafih bu a─č─▒r me┼čak alt─▒nda bile temin-i muvaffak─▒yet eden tedabir-i lazimenin tatbiki, bu ┼čubeye matuf olan ┼čeref ve itimat─▒ tamamiyle iraiyedir.

20- Irak hey’et-i seferiyesi erkan, zabitan ve efrad─▒n─▒n hey’et-i umumiyesi, (sened cun of çarvuslam) ile, hint ┼čube-i faalas─▒ da dahil oldu─ču halde ─░ngiliz selib-i ahmer heyetine ve (Yang mens kristiyan assosiney┼čin) hey’etine arz-─▒ ┼čükran ve minnetdar eder.

Bunlardan ilk iki tanesi kuvve-i seferiye erkan-─▒ sihhiyesi taraf─▒ndan mecruh ve ü’afan─▒n istirahat─▒na mader olacak vesait edviye-i(ilaçlar) s─▒hh─▒yeyi mürahaslar─▒ bulunan kaimekam  (gold) delaletiyle temin ittiler. Hastahanelerden geçmek mecburiyetinde kalan tekmil zabitan ve efrad bu hey’et-i s─▒hh─▒yeye beyan-─▒ minnetdari ┼čükran itmektedir.

( Yang mens kristyan assosinaey┼čin) heyet-i muavenesi, muktedar-─▒ erkan─▒ delaletiyle hastane haricinde efrad─▒n maneviyat ve maddiyat itimad─▒yla arz –─▒ iffetkar (ba─čl─▒l─▒k9 etti─čini, pek ziyade takdire ┼čayan bir surette, icra etti. Bunlar meyan─▒nda (Dikson),(Revid),(Maklin),(ridl),(Vabey) nam-─▒ zevat─▒n hidmet mest-i hasanesi bilhassa ┼čayeste-i takdir ve ┼čükrand─▒r.

21 – Sir (bekanan)in heyet-i seferiyeye limanlar ve nehir nakliyat idaresi müdürü olarak temin edilmesi ┼čüphesiz pek büyük bir k─▒ymet ve mahiyeti haizdir. (Burma) ve (Hindistan) dan muktezi olan baz─▒ malzeme ve techizat─▒n nakil ve sevki ve alelhusus bu hidmete nezaret edecek olan zabitan aras─▒nda hastal─▒k tahribat-─▒ müessirede bulunmas─▒ yüzünden Basra liman─▒n─▒n tevsi’ ve inki┼čafi ve nehir nakliyat─▒n─▒n tedhirat-─▒ lazime ile islah-─▒ bidayetde duçar-─▒ tehir oldu.

 http://www.geliboluyuanlamak.com/resimler/album_galeri/848.jpg

Fakat elyevm bu hal tamamiyle temin edilmi┼č oldu─čundan istihsal edilen netayiç (neticeler) pek mühim olan  nehir ve liman nakliyat─▒na ai’t tasvir ve teklif idilmi┼č olan projelerin ehemmiyet-i mahsusas─▒n─▒ göstermektedir. (Sir Bevkanan) kendisine bu hususta fevkelhad izhar faaliyet etmi┼č olan mülazim (Grant) in muavenetinin bilhassa zikr ve takdir edilmesini arzu etmektedir.

22 – kuvve-i i┼čgaliyeye kar┼č─▒ ifa etti─či k─▒ymetdar hademat─▒ndan dolay─▒ yüzba┼č─▒ (Malik sirÖmer hayat Can) ile karargah-─▒ umumiye memuru olup kendisinin seri’ motor botunu her zaman emrime amada k─▒lan mülaz─▒m (Arza) ya arz- ─▒ te┼čekkür ederim. 

23 – Güzeran (geçici) olan eyyam zarf─▒nda, evvelki raporda da zikr etti─čim ve vechile, s─▒r (kevks) ile heyet-i siyasiyenin muavenet-i mütemadiyeleri pek k─▒ymetdard─▒r.

24 -  Taraf-─▒ muvasalan─▒n (kavu┼čma, birle┼čme) temin-i idaresi, mütenevvih (hayk─▒rarak a─člayan?) mü┼čkülat ve mezahime (zahmetler) ma’ruz kalm─▒┼čt─▒r. Taraf-─▒ muvasala üzerinde techizat ve levaz─▒m─▒n temin-i sevk ve irsali hususunda ma’ruz kald─▒─č─▒ mu’dil (güç, zor, çetin) mesa’le ra─čmen, mesa’il-i mezküreyi hüsn-i süretle idare itmek için gösterdi─či fa’aliyetden dolay─▒ taraf-─▒ muvasala-i müfetti┼č-i umumisi ferik ceneral (Makmvn) ile erkan-─▒ maiyet ve harbiyesine  medyun-i ┼čükran─▒m . Eselhareke  kumandan─▒ bulunan kaimekam (Brovnlev) taraf─▒ndan ana depolar─▒n idaresi, yüksek bir tarz-─▒ kana’at bah┼č ile tedvir (yönetme, idare etme) ve icra edilmi┼čtir.

25 – Hatime(son, nihayet) mütaalat olmak üzere tekmil hareket-i harbiye esnas─▒nda izbar (yazma, bildirme) ettikleri muavenet-i k─▒ymetdaraneden dolay─▒ hey’et-i seferiye erkan-─▒ harbiyesi ile maiyetim erkan-─▒ harbiyeme  kar┼č─▒ duydu─čum minnetdarl─▒─č─▒ arz itmek arzusunday─▒m.  Bu hususda ferik ceneral  (Kooper), ferik ceneral (mevti) ile liva ceneral (┼čevr) – elyevm reis vazifesini görmektedir.- ve erkan-─▒ harbiye zab─▒tan─▒ndan kaimekam (Hevpood), mü┼čavir-i askeri muavini yüzba┼č─▒  (Vilyims) i zikr itmek isterim. Bu erkan-─▒ askeriyenin hademat takdirkaranesi Hint hükümeti için pek k─▒ymetdard─▒r. Ordu hey’et-i tahririyesi ve katipleri, me┼čak-aver ve mes’ul vezai’fin ifas─▒nda yorulmaz bir gayret ve faaliyet ibraz itmi┼čtir.

26 – Bundan evvel takdim itti─čim raporda hademat-─▒ takdikaraneleri mazhar-─▒ taltif olmas─▒ laz─▒m gelen zabitan─▒n bir listesini arz itmi┼čtim. Mezkür rapor uzun bir devre-i harekat-─▒ harbiyeyi ihtiva itti─či cihetle takdim edilen liste, bu devre esnas─▒nda cephe-i harbte temayüz eden zabitan ve efrad─▒n mazhar-i taltif olmas─▒n─▒  müeyyid (teyid eden, do─črulayan) olmak üzere yaz─▒lm─▒┼č idi.

Bu raporda  da cephe-i harbde bulunanlar kadar de─čilse bile, kuvve-i seferiyenin belki o derece arz-─▒ ihtiyaç itti─či hususat-─▒ idariyeyi tem’in ederek taltif ve takdire laik olanlar─▒n─▒n bir listesini leff ile kesb-i ┼čeref etmekteyim.

            Bi-tedi.                       Sad─▒k Hidmedkar─▒n─▒z ┼čerefini hamil

20 Mart 333              Irak kuvve-i seferiyesi kumandan─▒ birinci ferik

                                   Sir Pers Lein

 

 


  7525 defa G├Âr├╝nt├╝lendi.

**********************

T├╝m yaz─▒, yorum ve i├žerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yay─▒mlanm─▒┼č olmalar─▒, bu g├Âr├╝┼čleri Tuncay Y─▒lmazer'in benimsedi─či anlam─▒na gelmez. Yorum b├Âl├╝m├╝ ├Âzg├╝r bir tart─▒┼čma ortam─▒ yaratmak i├žin vard─▒r. Ancak sald─▒rgan ve d├╝zeysiz yorumlar yay─▒nlanmayacakt─▒r. E─čer bu siteye ilk kez yorum yaz─▒yorsan─▒z, yorum kurallar─▒na g├Âzatman─▒z─▒ istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGOR─░DEK─░ D─░─×ER BA┼×LIKLAR

13/04/2019 - 13:38 Who are your heroes of Gallipoli? An exclusive interview with John Gillam, The author of "Turkish Charlie Ryan" (with Yvonne Fletcher ) ( Tuncay Y─▒lmazer )

09/04/2019 - 13:38 Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču ve D├╝nya Sava┼č─▒ - Said Halim Pa┼ča (Fatih Y├╝cel)

23/03/2019 - 13:18 I. D├╝nya Sava┼č─▒ÔÇÖnda ├ťsk├╝dar Mekteb-i Sultan├«si (Nuri G├╝├žtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ├ľZEL - 18 Mart Bo─čaz Harbinde M├╝ttefik Filonun Sald─▒r─▒ Plan─▒ ile T├╝rk Savunma D├╝zeni ├ťzerine De─čerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat ├çobanl─▒ Pa┼čan─▒n Vefat─▒ Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hatt─▒ Raporlar─▒na G├Âre Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ÔÇÖnda ┼×ehit T├╝rk Subaylar─▒ (Nuri G├╝├žtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sar─▒kam─▒┼č Harek├ót─▒na Taktik Yakla┼č─▒mlar (Dr. B├╝lend ├ľzen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytinda─č─▒ ÔÇô 100.Y─▒l D├Ân├╝m├╝ÔÇÖnde Kud├╝sÔÇÖ├╝n Kayb─▒n─▒ Yeniden De─čerlendirmek (Tuncay Y─▒lmazer)

05/11/2018 - 12:37 Kararg├óh Umumi Foto─čraf├ž─▒s─▒ Burhan Felek ve ├çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya M├╝zesinde Bir ├çanakkale ┼×ehidiÔÇÖnin Mezar Ta┼č─▒ (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atat├╝rk ve Enver Pa┼ča (─░smail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 ├çanakkale Sava┼č─▒ Sonras─▒nda Mezarl─▒klar ─░le ─░lgili Ortaya ├ç─▒kan Sorunlar Ve Yap─▒lan Tart─▒┼čmalar (Burhan Say─▒l─▒r)

03/07/2018 - 04:23 Ar┼čiv Belgelerinde L├ópseki (1915 - 1922) (H├╝seyin Arabac─▒)

24/05/2018 - 04:02 Yar─▒madaÔÇÖdaki Ate┼čkes: 24 May─▒s 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali ├ľzkan)

20/05/2018 - 08:02 ├çanakkale Sava┼č─▒ Siperin Ard─▒ Vatan (G├╝rsel G├Ânc├╝ - ┼×ahin Aldo─čan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklar─▒m : Cemal Pa┼čaÔÇÖy─▒ Y├╝celtme Amac─▒yla Yaz─▒lm─▒┼č Bir Risale (Nevzat Artu├ž)

06/05/2018 - 20:14 Haf─▒z Hakk─▒ Pa┼ča Hayat─▒ Ve Eserleri (Mustafa Birol ├ťlker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Sedd├╝lbahir Savunmas─▒n─▒n ─░lk ├ť├ž G├╝n├╝ (Burhan Say─▒l─▒r)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yar─▒madas─▒ ├ç─▒karmalar─▒ ├ťzerine Taktik Yakla┼č─▒mlar (B├╝lend ├ľzen)

18/04/2018 - 10:58 ├çanakkale Sava┼č─▒ Esnas─▒nda ├çekildi─či ─░ddia Edilen Bir Foto─čraf Hakk─▒nda (Erhan ├çif├ži)

13/04/2018 - 05:58 ÔÇťB├╝y├╝k StratejisizlikÔÇŁten Sahadaki Ger├žekliklere, Gazze,Bir├╝ssebi ve Kud├╝sÔÇÖ├╝n Kayb─▒ (B├╝lend ├ľzen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart G├╝n├╝ Dardanos ┼×ehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ nda ─░stanbul a Yap─▒lan Hava Sald─▒r─▒lar─▒ (Emin Kurt - Mesut G├╝venba┼č)

31/03/2018 - 15:41 K─▒sa Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ Tarihi (─░lkin Ba┼čar ├ľzal)

29/03/2018 - 09:02 Bo─čazÔÇÖ─▒n Fedaileri "├çanakkale Bo─čaz─▒ Tahkimatlar─▒ ve ├çanakkale Bo─čaz MuharebeleriÔÇÖnde T├╝rk Top├žusu" adl─▒ kitaplar─▒n tan─▒t─▒m─▒ (Bayram Akg├╝n)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Sava┼č─▒ (─░lkin Ba┼čar ├ľzal)

20/03/2018 - 17:57 LondraÔÇÖn─▒n Sava┼č Planlar─▒: 1906 Taba Krizi Ve ├çanakkale (Yusuf Ali ├ľzkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart ├ľzel - ├çanakkale Bo─čaz─▒ Savunmas─▒nda Kullan─▒lan 240/35ÔÇÖlik Alman Krupp K─▒y─▒ Topunun Teknik ├ľzellikleri (Bayram Akg├╝n)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Ger├že─če- ├çanakkale Sava┼č─▒ÔÇÖnda Bulutlar ─░├žerisinde Kayboldu─ču ─░ddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Y─▒lmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yi─čitler Harman─▒ Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 ├çanakkale Sava┼čÔÇÖ─▒ndan Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- B├Âl├╝m 2 (Bayram Akg├╝n)

11/02/2018 - 12:02 ├çanakkale Sava┼čÔÇÖ─▒ndan Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- B├Âl├╝m 1 (Bayram Akg├╝n)

05/02/2018 - 05:38 ─░ngilizlerin 1915 Y─▒l─▒ Strateji De─či┼čikli─či: ├çanakkale, ─░ngiliz Karar Vericiler ─░├žin Bir Se├ženek Haline Nas─▒l Geldi? (Yusuf Ali ├Âzkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine M├╝dafaas─▒ ve Fahreddin Pa┼ča (S├╝leyman Beyo─člu)

20/01/2018 - 10:18 D├╝┼čman ├çanakkaleÔÇÖyi Ge├žecek Olursa (Do├ž.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral CardenÔÇÖin ├çanakkale Bo─čaz─▒ Sald─▒r─▒ Plan─▒ ├ťzerine Bir De─čerlendirme ( Bayram Akg├╝n)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yar─▒madas─▒nda Kaybolan ┼×ehitlik ve An─▒tlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kud├╝s 100.Y─▒l Dosyalar─▒

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 ├ť├ž Mermi ─░le Bir Defter - ├çanakkaleÔÇÖde Yedek Subay Bir M├╝hendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomaklar─▒n ├çanakkale A─č─▒d─▒ - Pesna (├ľmer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Ar─▒burnu Anzak ├ç─▒karmas─▒nda 57.AlayÔÇÖ─▒n Conkbay─▒r─▒ÔÇÖna ─░ntikali ÔÇô Yeniden De─čerlendirme ( M. ┼×ahin Aldo─čan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles ├╝zerinden bir inceleme: Churchill ├çanakkale Sava┼člar─▒n─▒n tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence NightingaleÔÇÖin Eli AnadoluÔÇÖya da De─čmi┼čti-K─▒r─▒m Sava┼č─▒ndan Unutulan ─░lk Prefabrik Hastane: Erenk├Ây (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Ku┼čatma ve Esaretin Ad─▒ K├ŤTULAM├éRE Esir Bir ─░ngiliz Subay─▒n An─▒lar─▒ - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. T├╝men Kurmay Ba┼čkan─▒ ─░zzettin ├çal─▒┼člarÔÇÖ─▒n ├çe┼čitli Konferans ve Yay─▒nlar─▒nda Conkbay─▒r─▒ S├╝ng├╝ Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 ├çanakkaleÔÇÖnin FilistinÔÇÖdeki Yans─▒mas─▒ 2.B├Âl├╝m-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Y─▒lmazer )

11/07/2017 - 10:07 ├çanakkaleÔÇÖnin FilistinÔÇÖdeki Yans─▒mas─▒-Gazze Muharebeleri(1.B├Âl├╝m)(Tuncay Y─▒lmazer)

22/05/2017 - 05:29 M├╝stahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-K├╝├ž├╝k Anafartalar Toplar─▒(Bayram Akg├╝n)

09/05/2017 - 08:12 K├╗tulam├óre Ku┼čatmas─▒ÔÇÖndan Esarete Y├╝zba┼č─▒ SandesÔÇÖin Hat─▒ralar─▒ - ├çev. Tuncay Y─▒lmazer

02/05/2017 - 11:45 ─░zmir-Bay─▒nd─▒r ─░l├žesinden ├çanakkale Harbine Kat─▒lanlar (Necat ├çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 T├╝rk OrdusuÔÇÖnda K├╝nye Uygulamas─▒na ─░li┼čkin ─░lk Giri┼čimler ve ─░lk K├╝nyelerle ─░lgili K─▒sa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 ├çanakkale Sava┼č─▒, Kara Savunmas─▒ ─░├žin M├╝stahkem Mevkii Top Deste─či (Bayram Akg├╝n)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabata┼č Erkek Lisesi 1.B├╝y├╝te├ž Tarih ├ľ─črenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (N├╝fus ├ľl├╝m-Genelkurmay-Kay─▒ts─▒z ├ľl├╝m Defterleri) G├Âre ─░zmir - Beyda─č ┼×ehitleri (Necat ├çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 ├çanakkale nin ┼×ehit Kalemleri (─░smail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 ├çanakkale M├╝stahkem MevkiiÔÇÖye Ba─čl─▒ Top Mermisi ├çe┼čitleri (Bayram Akg├╝n)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak ├ľzel- 100. Y─▒l─▒nda Gazze Muharebeleri Kahramanlar─▒n─▒ An─▒yoruz (Tuncay Y─▒lmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart ├ľzel Makalesi - Ya┼čayanlar─▒n A─čz─▒ndan 18 Mart Bo─čaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Foto─črafla ├çanakkale Bo─čaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 ├çanakkale ZaferiÔÇÖnden Mescid-i NebeviÔÇÖye Enver Pa┼čaÔÇÖn─▒n 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Y─▒lmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunmas─▒ Bir Kararg├óh ├çal─▒┼čmas─▒ - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 ─░kinci Kirte Muharebesi (6-8 May─▒s 1915 Taarruzlar─▒) (Y├╝cel ├ľzkorucu)

31/01/2017 - 12:29 T├╝rk Bo─čazlar─▒ Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanl─▒ Bir Mendil Hikayesi (├ľmer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde G├Ân├╝ll├╝ Kahramanlar Osmanc─▒k Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aral─▒k-Ocak Say─▒s─▒nda 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Y─▒lmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birle┼čik Harekat Tecr├╝besi Olarak Cihan Harbinde T├╝rk-Alman Askeri ─░ttifak─▒ (G├╝ltekin Y─▒ld─▒z)

02/12/2016 - 20:23 ├çanakkale Kara Muharebelerinde A─č─▒l Dere (┼×aban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 ├çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (┼×aban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (O─čuz ├çetino─člu)

03/07/2016 - 14:42 ├çanakkaleÔÇÖden 100. Y─▒l─▒nda SommeÔÇÖa:Bir Sava┼č, ─░ki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.D├╝nya Sava┼č─▒ nda ┼×ii Ulemas─▒n─▒n Cihat Fetvalar─▒ ├çer├ževesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kut├╝lamare- Yarbay Mehmed Re┼čid Bey in G├╝nl├╝─č├╝ (─░. Bahtiyar ─░stekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanl─▒ DevletiÔÇÖnin ├çanakkale Muharebelerinde Sa─čl─▒k Alan─▒ndaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanl─▒ Kurmay Subay─▒- Irakl─▒ K├╝rt Devlet Adam─▒, Mehmet Emin Zeki Bey in Ya┼čam ├ľyk├╝s├╝ (Tuncay Y─▒lmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Sava┼č 1915-1916 Kut├╝lAmare ÔÇô Nikolas Gardner ( Tuncay Y─▒lmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒n─▒n ─░slam D├╝nyas─▒na Etkileri (Y├╝ksel Nizamo─člu)

30/04/2016 - 19:20 ├çanakkale Sava┼č─▒: Bir Siyasi M├╝cadele Alan─▒ (├ľzg├╝r ├ľzt├╝rk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak ├ç─▒karmas─▒ ─░lk Saatleri ÔÇô Daha Erken M├╝dahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekat─▒ - K├╗tulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Y─▒lmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 E─čitimli Neslin Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ ile ─░mtihan─▒ ( Dr. Nuri G├╝├žtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri G├╝├žtekin)

21/03/2016 - 06:35 ├çanakkale Seferberli─či: Sava┼č, E─čitim, Cephe Gerisi (Mustafa Sel├žuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ├ľZEL - ├çanakkale Zaferi ve Cevat Pa┼ča (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 ├çanakkale ┼×ehidi Feyzi ├çavu┼čÔÇÖun Zevcesi Zehra Han─▒m─▒n Padi┼čaha Mektubu (Osman Ko├ž)

23/12/2015 - 16:47 ├çanakkale Sava┼člar─▒nda Binba┼č─▒ Halis BeyÔÇÖe Ait Bir Ganimetin ├ľyk├╝s├╝ (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Z─▒rhl─▒s─▒n─▒n Dram─▒ (Cemalettin Y─▒ld─▒z)

06/12/2015 - 20:29 KutÔÇÖ├╝lamarenin T├╝rklere Tesliminden Sonra Irak ─░ngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 A─čustos 1915 Conkbay─▒r─▒ S├╝ng├╝ H├╝cumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Pa┼čan─▒n Osmanl─▒ DevletiÔÇÖnin 1. D├╝nya Sava┼č─▒na giri┼čiyle ilgili g├Âr├╝┼člerine dair bir belge

Osmanl─▒ Devleti Umumi Harpte Tarafs─▒z Kalabilir miydi? - Yusuf Ak├žura (De─čerlendirme: Muzaffer Albayrak)