Arasokakların Tarihi - Dücane Cündioğlu ( T. Suat Demren )

Tarih: 05/10/2007   /   Toplam Yorum 9   / Yazar Adı:      /   Okunma 10352

“Hatıratlar, kafileden ayrılıp güzergah dışındaki arasokakları, arkasokakları merak edenler için bulunmaz bir nimet. Yalanlarla, yanlışlarla, kandırmacalarla oynaştırır insanı. Kışkırtıcıdır, iddiacıdır, çok kolay ihanet eder bu yüzden. Fakat işvelere aldanmayıp sabırlı olanlar, hem pes etmeyenler için başarı her zaman mümkün; yeter ki bir tek sokakla yetinilmesin, ileriye, daha ileriye gitmek için gerekli olan o tecessüs, o merak terkedilmesin. Hatıratların kaybettirdiğini yine hatıratların kendileri bulduracak, kimsenin kuşkusu olmasın ki bu sefer anacaddelerin ihtişamı arasokaklardan bakıldıkça yolcusuna çok daha başka görülecektir." ( Dücane Cündioğlu, Arasokakların Tarihi, Arka kapak yazısından)
Tarık Suat Demren bu ayki yazısında bizlere ; felsefe, mantık, dilbilim, İslam Düşüncesi ve İslam Tarihi konularında uzman olan, Cemil Meriç ve Mehmet Akif hakkındaki çalışmaları ile dikkati çeken Dücane Cündioğlu’nun Meşrutiyetten Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar olan dönem içerisinde yaşamış önemli kişilerin hatıratlarını değerlendirdiği “Arasokakların Tarihi” adlı kitabından bahsediyor.

 

Yazılarımı okuyanlar bilir, pekçok konuda  müthiş şüpheci bir insanımdır. Bu şüphecilik sözkonusu tarih olduğunda ayyuka çıkar bende.

Seçici algı;  özünde ideolojik bir disiplin olan tarih olduğunda çok daha belirleyici oluyor. Bu algılar pekçok yönden bir ağ gibi zihinleri sarıyor ve tarih okumalarımızdan süzdüğümüz bilgileri yorumlarken en belirleyici etken oluyor. Sonuç da tabii ki ideolojik mevziilere sağlam yığınaklar yapmak..

Daha önceki birkaç yazımda  (1-2-3) tarih okumalarında  nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair birşeyler yazmış ve hatıratların önemini vurgulamış. bu bağlamda aynı konuyu haklı biçimde çok önemseyen ve benim birkaç kez çeşitli alıntılarla atıfta bulunduğum bir kitaptan sözetmiştim; Dücane Cündioğlu'nun “Arasokakların Tarihi" adlı kitabından.

Bu yazımda bahse konu kitabı tanıtmak istiyorum.

Öncelikle şuna değineyim, Cündioğlu bir tarihçi değil; felsefe, mantık, dilbilim, İslam Düşüncesi ve İslam Tarihi konularında uzman. Aynı zamanda  acımasız bir münekkid. Cemil Meriç ve Mehmet Akif konusunda da takdire şayan hususi bir vukufiyeti var.

Tarihçi değil ama “Arasokakların Tarihi" adlı kitabı, tarih okumaları konusunda bizlere ışık tutacak önemli anektodlar sunuyor.

Arasokakların Tarihi şöyle bir arka kapakla çıkmış:

Siyasi, fikri, edebi, hangi alanda yazılmış olursa olsun hatıratlar, tarihin anacaddelerini resmettikleri için kıymet kazanmazlar; bilakis hatıratlar ayrıntıları belirgin kıldıkları ölçüde, tarih yolcusuna arka sokakları gezdirebildikleri, tanıtabildikleri kadarıyla bir değer ifade ederler. Anacaddeleri, tarihe turistik seyahat yapacak yığınlar gezsinler; zaten turistler için hazırlanmış anacaddeleri çoktur tarihin. Kütüphanelerimiz bu yolculara -birkaç fotoğraf çekebilmeleri ve heyecanlı birkaç anektod kaydedebilmeleri için- lazım olan muhkem sahneleri gezdirecek kılavuzlarla dolu değil mi? Koca koca ciltler, yığınla isim, sayısız olay, kopuk, ilgisiz, sebepsiz, çerçevesiz.

Hatıratlar, kafileden ayrılıp güzergah dışındaki arasokakları, arkasokakları merak edenler için bulunmaz bir nimet. Yalanlarla, yanlışlarla, kandırmacalarla oynaştırır insanı. Kışkırtıcıdır, iddiacıdır, çok kolay ihanet eder bu yüzden. Fakat işvelere aldanmayıp sabırlı olanlar, hem pes etmeyenler için başarı her zaman mümkün; yeter ki bir tek sokakla yetinilmesin, ileriye, daha ileriye gitmek için gerekli olan o tecessüs, o merak terkedilmesin.

Hatıratların kaybettirdiğini yine hatıratların kendileri bulduracak, kimsenin kuşkusu olmasın ki bu sefer anacaddelerin ihtişamı arasokaklardan bakıldıkça yolcusuna çok daha başka görülecektir.


Kitap tanıtımı yazısında "arka kapak" yazısı çoğu kez yanıltıcı olabiliyor ve içeriği tam olarak yansıtmayabiliyor.  Ama bu kitap için bunu söylemek haksızlık olacaktır. Çünkü kitaptaki yazıların, anektodların  amacı  tarih okumalarında hatıratların önemine vurgu yapmak. Bu satırlar da bu vurgunun önemini çok güzel özetlemiş.

Kitap çeşitli denemelerin biraraya getirilmesinden oluşmuş. Cündioğlu bu makaleleri kendi iç bütünlüklerini göz önüne alarak 4 bölüme ayırarak kitaba almış.

Her bölümde yaklaşık 10-15 deneme var. Bunlardan bazı örneker vereyim.

İlk bölüm "Tarihin arkasokakları" başlığını taşıyor.  Bu bölümde  çok ilginç anektodlar var, pekçok grift hadisenin bir hatırattaki küçük bir detayla nasıl çözüldüğünü, başka detaylarla beraber büyük resmin nasıl puzzle gibi adım adım tamamladığını gösteren anektodlar.

Mine Urgan'ın  "Bir Dinazorun Anıları" adlı kitabında değinmiş Cündioğlu; Urgan'ın bu kitabına niçin bu kadar ilgi olduğunu sorgulayarak. Ki bu ilgiye Urgan bile çok şaşırmıştı sağlığında. İçinde geçen isimler mi acaba bu ilginin sebebi? Ve bunlar arasındaki ilişkiler?

Yine bu bölümde Hasan Ali Yücel ile Nurullah Ataç için "hiç okumadığım kötülerimdi" diyor Cündioğlu. Meslea Ataç'ın  tanınmayan yönlerini kızının "Babam Nurullah Ataç" adlı kitabından tanımış. “İnsanların bilinmeyen taraflarında nice soyluluklar var” diye de ekliyor. Bu soyluluğa rağmen dil konusunda  cumhuriyet devrinin en önemli katliamlarından birisini yaptı Ataç. Ataç'ı aklamıyor ama ortaya çıkan bu tezatı yorumlarken de cumhuriyet devrinin ne trajik bir devir olduğunan dair çok önemli bir vurgu yapıyor.

Ermeni tehcirinin başsorumlusu ilan edilen Dr. Reşid'in günlüğü de geçiyor yazılarda.  Ermenilerden kaşa kaça en son yakanacağını anlayınca Beşiktaş fulyalıklarında intihar eden Dr. Reşit. "Bir kaçağın günlüğü" diyor Cündioğlu; ne garip, ne acı, ne ihtiraslı detaylar olduğuna da atıf yaparak.

Ve damızlık erkek meraklısı Abdullah Cevdet'in saklı kalan ihanetleri ve yüzsüzlüğüne ilişkin anektodlar. Thedor Herlz'in hatıratından yapılan alıntılar, hepsi birbirinden ilginç ve kasvetli bir dönemi ürpertiyle resmediyor.

"Bu toprakların hikayesi"n de de, yine bir zaman değindiğim geçmişe dair ibretlik manzaralara atıf yapılmış.

"Meşrutiyet hatıraları" başlıklı ikinci bölüm çok daha ilginç. Trablusgarb direnişi, Balkan savaşı, I.Dünya savaşı, Mütareke yılları ve Mütareke İstanbul'u. Keşke imkan olsa da hepsine değinebilsem, öyle ilginç, öyle acı, öyle hüzünlendirici hatıralar var ki.

Ali Fuat Erden'in bir  portakal hikayesi var. Kanal seferinde Cemal Paşa'nın yardımcısı olan Erden, savaş sırasında  ağız tadı ile portakalını yiyememiş. Ama Erden'in en azından yiyecek bir portakalı varmış; emrindekilerin ise ne yiyecek portakalları ne de buna vakitleri olmuş. Erden, portakalın  Sina'ya damlayan suyuna hayıflanırken onların kanları damlıyordu Sina'ya. Nitekim Erden döndü, hatıralarını yazdı sonra paşa da oldu ama o askerler Sina'da kaldı..

Bu trajik hikaye ile büyük umutlar vaaden, her mikrofona ağzını uzatan, "İslam gelecek dertler bitecek" diye umut dağıtan ama elini taşın altına sokmayan zevatı ilintilendirmiş Cündioğlu. Ne kadar da can acıtı, ama bir o kadar da doğru  bir kıyas..

Almanların menfaatinin icabı olarak; Sarıkamış'ta Rus cephesinin,  Süveyş'te de İngiliz cephesinin bölünmesi gerekiyordu. Cündioğlu çeşitli hatıratlardaki acı anektodları aktardıktan sonra, idarecilerin görünürde devletin bekasını düşündükleri için memleketin çocuklarını ölüme gönderdiğine, onların da seve seve gittiğine, fakat gerçekte  olanın müttefiklerimizin (Almanların) menfaati icabı olduğuna, bunun ise çok sonraları anlaşıldığına dair soğuk  gerçekliklere vurgu yapıyor.

Bir dönem "Başkasının arabasını çekmek" başlıklı bir yazımda da değindiğim anektodda da 1908'lerde Abdulhamid'den nefret eden  Osmanlı aydınlarının etkisindeki  özgürlükçü gençlerin,  hayranlıklarından İngiliz sefirinin atlarını söküp yerlerine kendilerini koşmaları gibi bir anekdot da oldukça acı..  Yoksa  tuhaf mı demeliydim?

İttihatçıların Prens Sabahattin ekibiyle olan kavgaları  vardır, çetin bir kavga. İngilizler Prens Sabahattin ekibini el altından desteklerler, İttihatçılar Almancıdır çünkü. Prens Sebahattin'in ekibinden Çerkes Hasan,  İngilizler tarafından M. Şevket Paşa hükümetini devirmek için kullanıldılarını yıllar sonra bulduğu bir belge ile anladığinı söyler ve ekler; "onu yayınlarsam yaşadığım bütün kavgaların hiçbir anlamı kalmaz"

Cündioğlu, "Bu ne ızdırap verici bir sözdür! Bir  oyunu içinde rol almak ve fakat yapıp ettiklerinin rol gereği olduğunun farkına bile varamamak" diyor. Eh İlber Hoca boşuna mı demişti o tarihleri de kapsayan  dönem için "İmparatorluğun en uzun yüzyılı" diye..

Üçüncü bölüm ise "Cumhuriyet hatıraları" başlığını taşıyor. Daha çok Atatürk ile ilgili çok ilginç diyaloglar var bu bölümde. Atatürk'ün Trabzonlu ve Beykoz'lu imamlarla olan diyalogları, Mine Urgan'dan Cumhuriyet imamı ile ilgili hoş bir “mahalle baskısı” örneği, Şapka konusunda Şevket Süreyya'nın hatıralarından alıntılanmış bir ibretlik anektod, (buna da şurada değinmiştim), Atatürk'ün "laik şart ve kurallara göre" kılınan cenaze namazı, CHP faşizminin hüküm sürdüğü yıllarda kürsülerden yapılan ilginç Mussolini demokrasisi nutukları vs. Birbirinden ilginç notlar.

"Kabristan'ın hüznü" başlıklı son kısım da bu mihvalde devam ediyor. Türbeleri bile kapatılan bir medeniyet, geçmişle bıcak gibi kesilen bağların trajikomik yansımaları, Neyzen'den Mine Urgan'a, Kutuz Hoca'dan, Mihri Belli'ye pekçok sarsıcı anektod. Hepsi de bu bıçak gibi kesilen geçmişin yarattığı sancılar.

Bu sancıların ağ  gibi ördüğü seçici algılar, yanlış yazılan tarih, yanlış bilinen olaylar, yanlış tanınan bir medeniyet..

Hulasa bu yazı, kitabı anlatmakla bitecek gibi görünmüyor. En iyisi dediklerime kulak verip bu arasokakları keşfe çıkmanız.. İnanın pişman olmayacaksınız..

Son sözü yine Cündioğlu'na bırakayım:

Tarih insanın tarihi...  İnsan değişmediği için insanın tarihi de değişmez. Değişen bir tek örneklerdir. Örnekler değişir ama tarih hep değişmeden kalır. Oyunu değiştirmek yerine, bu oyunun neresinde yer alacağına karar vermeli kişi. Şikayet etmek hamakatın, ızdırapları tebessümün kaynağı haline getirmek ise faziletin alameti. Anacaddelerde fazilet aranmaz! Fazilet yolcusunun yolu kazara arasokaklara düşmemeli; o, bile isteye bir arasokağa sapmayı becermeli! Çünkü arasokaklar, mağlubiyetlerin utançla değil, bilakis hüzne bulanmış bir tebessümle anıldığı mekanlardır. Düşünmeye kucak açması da bundan.

 


  10352 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/02/2019 - 10:18 “İki Siper Bir Mektup”tan Plevne Ryan’a Bir Kitap Hikâyesi (Celal Yıldırım)

01/06/2018 - 17:09 TAZIYE - Şehitler Abidesi Mimarı Doğan Erginbaş Vefat etti

12/05/2018 - 07:36 Edebiyat ve Tarih Camiamızın Acı Kaybı - Çanakkale Mahşeri Yazarı Mehmed Niyazi Özdemir

16/02/2018 - 15:18 Acı Kaybımız - Yücel Özkorucu

03/01/2018 - 13:21 İkiye Bölünen Yaşamın Tasarımı Üzerine (Hüseyin Yanar)

29/12/2017 - 08:20 KûtulAmare ve Filistin , Pomakların Çanakkale Ağıdı, Nusret Mayın Gemisi Mührü ,100 yıldır saklanan Kanlı mendil ve yine bir intihal! 100.Yılların gölgesinde GeliboluyuAnlamak -2017 değerlendirmesi (Tuncay Yılmazer)

12/07/2017 - 05:38 Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek (Gürsel Göncü)

04/07/2017 - 07:58 Çanakkale’ye Mührünü Vuran Efsane Gemi Nusret’in Mührü (Seyit Ahmet Sılay)

27/06/2017 - 17:38 İkinci Bir İntihal Vakası ve Çanakkale Savaşı Popüler Kitapları Üzerine (Tuncay Yılmazer)

20/06/2017 - 07:20 Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri,Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

15/03/2017 - 13:17 18 Mart Zaferi ve Kahramanları Sergisi

03/03/2017 - 18:04 Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Anma Programı - 4 Mart 2017 Bahçeli Köyü/Biga

13/02/2017 - 08:53 Atlas Tarih Dergisi Şubat Sayısında 1. ve 2. Gazze Muharebesi Dosyası (Tuncay Yılmazer)

05/01/2017 - 11:29 Duyuru: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale - 17 Ocak 2017 Muzaffer Albayrak Söyleşisi

28/12/2016 - 18:07 15 Temmuz Darbesinin Gölgesinde Bir Yıl: Çanakkale, KutülAmare, Somme dan Halil İnalcık Hocaya... 10 Yaşına Giren GeliboluyuAnlamak ta 2016 böyle geçti (Tuncay Yılmazer)

11/12/2016 - 15:52 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Teröre Lanet

24/11/2016 - 06:22 Kronik Kitap Dört Yeni Eserle Yayın Hayatına Başladı

17/11/2016 - 07:02 Tarih Bir Din Değil İlim Sahasıdır (Seyit Ahmet Sılay)

29/09/2016 - 18:50 Dr. Kilisli Rıfat ın İzinde Osmanlı dan Türk e ve Ötesi (Nükhet Kardam)

09/08/2016 - 13:11 Aşk Cephesi – Bahadır Yenişehirlioğlu ( Sinem Şahin )

04/08/2016 - 17:27 Çanakkale Muharebelerine Dair Bir Site; canakkalemuharebeleri1915.com

16/07/2016 - 09:28 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Darbelere Hayır! Demokrasiye Evet

15/07/2016 - 09:35 Birinci Dünya Savaşı Araştırmaları Sitesi cihanharbihatiralari.com (Mehmet Beşikçi)

07/04/2016 - 07:10 Konferans - Kut ül Amare Zaferi ( İPTAL DUYURUSU )

31/03/2016 - 06:05 Türkiye nin Bağdat Büyükelçiliği Kutü-l Amare Zaferini her yıl kutluyor ( Faruk Kaymakçı)

24/03/2016 - 03:58 Çanakkale Savaşı nın Dünya Tarihindeki Yeri - NTV Mete Çubukcu ile Pasaport Programı - 18 Mart 2016

16/03/2016 - 08:38 Çanakkale Savaşının 101. yıldönümü Yeni Bakışlarda konuşuldu.

11/03/2016 - 06:46 Konferans - Çizgilerle 1. Dünya Savaşı

19/02/2016 - 06:58 Konferans - Vahdettin Engin - İkinci Abdülhamit'in Politikaları

15/02/2016 - 07:10 Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım - Erich Ludendorff

08/02/2016 - 09:09 Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Girişi (Ali Kaşıyuğun)

01/02/2016 - 09:01 İki Siper Bir Mektup Bir Çanakkale Projesi Değerlendirmesi (Celal Yıldırım)

25/01/2016 - 11:57 Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

18/01/2016 - 12:52 Seddülbahir 32 Saat Dizisi Üzerine... Bizi Affedin ( Seyit Ahmet Sılay )

18/01/2016 - 10:27 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konferans - Osmanlının Suriye Politikası

13/01/2016 - 08:08 Şiir ve Öykü Yarışması

05/01/2016 - 12:42 PROGRAM: İtilaf Devletlerinin Çanakkale den Tahliyelerinin 100. Yılı-Onlar Giderken

03/01/2016 - 10:32 Konferans - Çanakkale Savaşlarında Tahliye Harekatı - Kenan Çelik

14/12/2015 - 06:31 Konferans - Haluk Oral - Bir Kırılma Noktası Çanakkale

26/11/2015 - 18:34 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Hava Fotoğrafları (Gökhan Tarkan Karaman)

13/11/2015 - 21:12 Konferans -Çanakkale’de Bir Edebi Heyet

15/10/2015 - 13:23 Konferans - Çanakkale'de Yitirilen Tahsilli Gençlik

29/05/2015 - 14:34 Benim Çanakkale kahramanım Mahmut Sabri Bey’dir- Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısında Tuncay Yılmazer Röportajı

15/05/2015 - 16:25 İBB Konferans - Cepheden Mektuplar (Doç.Dr.Ömer Çakır)

27/04/2015 - 02:44 Çanakkale Söyleşileri 25 Nisan 1915 Müttefiklerin Çıkarma Harekatı-Kenan Çelik

15/04/2015 - 08:30 Atlas Tarih’ten Çanakkale Özel Sayısı

08/04/2015 - 17:12 Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915 Sergisi

30/03/2015 - 17:08 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı na Çağrı, Kamuoyuna Duyuru

26/03/2015 - 09:02 Konferans-18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

24/03/2015 - 17:04 “İki Siper Bir Mektup” Bir Çanakkale Projesi (Celal Yildirim-Hatice Solmuş TED Mersin Koleji)

21/03/2015 - 04:13 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler Programı Kaydı

17/03/2015 - 04:46 Çanakkale Muharebeleri- 100 Yıl önce 100 Yıl sonra (Tuncay Yılmazer)

13/03/2015 - 18:27 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler- Çanakkale Savaşı Özel- Programı (14.3.2015 saat 00.00)

04/03/2015 - 16:22 CNR Kitap Fuarı’nda Çanakkale Muharebeleri Paneli ( 07.03.2015 saat : 15.30 Yeşilköy CNR Dünya Ticaret Merkezi )

16/02/2015 - 14:00 Acı bir Çanakkale Türküsüne adanan 4 yıllık bir emeğin takdimi- Harmanyeri 1915 (Yönetmen: Gürdal Uğur)

01/02/2015 - 03:46 100. Yıl’da Muhteşem Soru… Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermi Kaç Kiloydu ? (Tuncay Yılmazer )

18/01/2015 - 15:05 Kireçtepe Jandarma Şehitliği Restorasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular (Tuncay Yılmazer)

10/01/2015 - 14:53 Konferans - Osmanlıyı Yıkan Cephe-Filistin

28/12/2014 - 13:48 Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

24/11/2014 - 14:52 Son Savruluş – Çanakkale Muharebe Alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı ! (Tuncay Yılmazer )

15/11/2014 - 01:37 Konferans - Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

01/11/2014 - 03:54 Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

09/10/2014 - 10:13 Uluslararası Sempozyum - Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

24/09/2014 - 17:06 Çanakkale’de Yeni Şehitlik! (Gürsel Göncü)

12/09/2014 - 15:51 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Özel Sayısı Makale Çağrısı

// - 09:52 Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

// - 06:37 Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı Üzerine ( Tuncay Yılmazer )

// - 15:33 Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

23/05/2014 - 17:16 100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

16/05/2014 - 16:24 SOMA MADENCİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

11/05/2014 - 13:05 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Korunması ve Unesco Kültürel Mirası İlan Edilmesi (Dr. Mithat ATABAY)

09/05/2014 - 23:03 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı İzlenimleri (Ahmet Yurttakal)

02/05/2014 - 06:00 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı

15/04/2014 - 18:40 Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

06/04/2014 - 22:18 DOKUN Dergisi’nde Tuncay Yılmazer İle Söyleşi...

15/03/2014 - 18:00 Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları Paneli

09/03/2014 - 14:19 Çanakkale Savaşları Resmi Koleksiyoneri Seyit Ahmet SILAY

06/03/2014 - 22:33 Konferans -'Çanakkale Muharebelerinde Bir Kahraman Asker Gazi Binbaşı Halis Bey

28/01/2014 - 07:35 Sadece Bir Emir Kipi...İsrail'i Kur! - Wladimir Jabotisnky ( Çev. Atilla Aşçı )

14/01/2014 - 16:21 Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

06/01/2014 - 12:12 Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Savaşa Dair Önemli Bir Eser: “GRİFF NACH DER WELTMACHT: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918” Kadir Kon

30/12/2013 - 22:51 Şehit Teğmen İbrahim Naci’den Çanakkale’de tarihin betonlaşmasına… 2013 Yılının muhasebesi ( Tuncay Yılmazer )

06/12/2013 - 22:00 32. Gün Programında Çanakkale Muharebe Alanlarında Betonlaşma Konusu Tartışmaya Açıldı

11/11/2013 - 05:23 Yüzüncü Yıla Doğru Yazıları-2 : Çanakkale Muharebe Alanları’ndaki Betonlaşma Meselesi Neden İlgi Görmüyor? ( Tuncay Yılmazer )

03/11/2013 - 20:03 Çanakkale Muharebe Alanlarında İnşaat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor… (Tuncay Yılmazer)

11/09/2013 - 21:28 Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları (Mithat Atabay, Okan Taktak, Savaş Karakaş, Selçuk Kolay)

25/08/2013 - 15:29 Zığındere Vadisinden Geçecek Yol Tarihi Tahrip Edecektir! (Tuncay Yılmazer)

14/08/2013 - 18:40 Ağadere'ye Sahip Çık (Murat Sayar)

28/07/2013 - 14:53 NTV Tarih’in Kapanması Üzerine Birkaç Not… ( Tuncay Yılmazer )

08/07/2013 - 20:00 Çanakkale Muharebe Alanlarının Şehitlik İnşasıyla İmtihanı! (Muzaffer Albayrak)

26/06/2013 - 21:59 100. Yıl’a Doğru Yazıları- Çanakkale’de Şehitliklerin İhyası Gerçekten Gerekli mi? ( Tuncay Yılmazer )

10/05/2013 - 14:36 İlber Ortaylı Seyahatnamesi

21/04/2013 - 14:44 GEO Dergisi Nisan 2013 Sayısında Hayal Kırıklığı ( Tuncay Yılmazer )

09/04/2013 - 13:18 Meclisin Unuttuğu Kahraman Nezahet-Ozan Bodur

23/03/2013 - 21:43 Ayraç Kitap Dergisi Çanakkale Özel Sayısı

22/03/2013 - 22:03 Çukurova Üniversitesi'ndeki Konferans ile İlgili Gelibolu’yu Anlamak Okurlarına Açıklama ( Tuncay Yılmazer )

21/03/2013 - 20:14 Çukurova Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı Konferansı ( 22.3.2013)

16/03/2013 - 10:44 18 Mart Üniversitesi ve AÇASAM “2015’e Doğru Çanakkale Muharebelerini Anlamak ve Anlatmak” Paneli ( 19.3.2013)

12/03/2013 - 07:39 Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

08/03/2013 - 07:01 Gelibolu'yu Anlamak twitter'da....www.twitter.com/gelibolu2015