100 Y─▒l Sonra ─░lim Heyeti ├çanakkaleÔÇÖde Program─▒

Tarih: 21/10/2015   /   Toplam Yorum 2   / Yazar Ad─▒:      /   Okunma 10322

Çanakkale Sava┼č─▒, zaman─▒nda nas─▒l bütün dünyan─▒n dikkatle takip etti─či bir harpse, 100. senesi de, bütün dünyay─▒ ilgilendiren bir y─▒l dönümüdür. Döneminde Çanakkale’de Osmanl─▒ devletine kar┼č─▒ sava┼čanlar oradaki varl─▒klar─▒n─▒ nas─▒l zaman─▒n bas─▒n araçlar─▒ yoluyla dünyaya duyurduysa, Osmanl─▒ yönetimi de bu sava┼č─▒n dünyaya bütün yönleriyle duyurulmas─▒ için çe┼čitli faaliyetler yürütmü┼čtür.Bu faaliyetlerin en belli ba┼čl─▒s─▒, ─░stanbul’dan götürülen bir “Edebi heyet”in Çanakkale cephesini ziyaretidir. Çanakkale Muharebeleri s─▒ras─▒nda 28 Haziran -10 Temmuz 1915 tarihleri aras─▒nda, zaman─▒n Harbiye Nezâreti’nin davetlisi olarak Çanakkale Cephesi, bir grup edebiyatç─▒ya (Ömer Seyfettin, Hamdullah Suphi, Ali Canip, Celal Sahir, Hakk─▒ Süha, Faik Ali, Enis Behiç vs.) ziyaret ettirilmi┼č ve dönü┼čte de bu yazarlar intibalar─▒n─▒ kaleme alm─▒┼člard─▒r. Heyete a─č─▒rl─▒k edebiyatç─▒larda olmakla beraber, müzikçiler ve ressamlar da bulunmaktayd─▒. Benzer bir faaliyet, Suriye, Filistin ve Lübnan’dan 31 ki┼čilik bir “ilim heyeti”nin ekim ay─▒ndaki cephe ziyaretidir. “─░lim Heyeti” denilmekle beraber, heyette ilim adamlar─▒ d─▒┼č─▒nda ┼čairler, edibler, hatibler ve gazeteciler de bulunmakta idi.

 

1. Dünya Sava┼č─▒n─▒n 100. y─▒l─▒nday─▒z. Bu sava┼č─▒n en önemli cereyan sahalar─▒ndan biri de Çanakkale’dir. ─░ngiltere ve Fransa öncülü─čündeki ─░tilaf güçleri Çanakkale Bo─čaz─▒’n─▒ geçerek ─░stanbul’u ele geçirmeye, Osmanl─▒ Devleti’ni canevinde vurmaya çal─▒┼čt─▒lar. Önce dünyan─▒n en güçlü donanmalar─▒yla denizden geçmek istediler, fakat hezimete u─črad─▒lar. Sonra da karadan geçmek için yüzbinlerce asker ç─▒kard─▒lar. Yine sonuç alamad─▒lar.

Aradan bir as─▒r geçti, fakat bu büyük sava┼č─▒n hât─▒ras─▒ hâlâ ya┼č─▒yor. Çanakkale topra─č─▒na hem bugünkü vatan─▒m─▒z s─▒n─▒rlar─▒ dahilinden ve hem de o zamanki Osmanl─▒ s─▒n─▒rlar─▒ içinde kalan co─črafyalardan, hatta bütün ─░slâm co─črafyas─▒ndan gelen kahramanlar kar─▒┼čm─▒┼č durumda.

Çanakkale Sava┼č─▒, zaman─▒nda nas─▒l bütün dünyan─▒n dikkatle takip etti─či bir harpse, 100. senesi de, bütün dünyay─▒ ilgilendiren bir y─▒l dönümüdür. Döneminde Çanakkale’de Osmanl─▒ devletine kar┼č─▒ sava┼čanlar oradaki varl─▒klar─▒n─▒ nas─▒l zaman─▒n bas─▒n araçlar─▒ yoluyla dünyaya duyurduysa, Osmanl─▒ yönetimi de bu sava┼č─▒n dünyaya bütün yönleriyle duyurulmas─▒ için çe┼čitli faaliyetler yürütmü┼čtür.Bu faaliyetlerin en belli ba┼čl─▒s─▒, ─░stanbul’dan götürülen bir “Edebi heyet”in Çanakkale cephesini ziyaretidir. Çanakkale Muharebeleri s─▒ras─▒nda 28 Haziran -10 Temmuz 1915 tarihleri aras─▒nda, zaman─▒n Harbiye Nezâreti’nin davetlisi olarak Çanakkale Cephesi, bir grup edebiyatç─▒ya (Ömer Seyfettin, Hamdullah Suphi, Ali Canip, Celal Sahir, Hakk─▒ Süha, Faik Ali, Enis Behiç vs.) ziyaret ettirilmi┼č ve dönü┼čte de bu yazarlar intibalar─▒n─▒ kaleme alm─▒┼člard─▒r. Heyete a─č─▒rl─▒k edebiyatç─▒larda olmakla beraber, müzikçiler ve ressamlar da bulunmaktayd─▒.

Benzer bir faaliyet, Suriye, Filistin ve Lübnan’dan 31 ki┼čilik bir “ilim heyeti”nin ekim ay─▒ndaki cephe ziyaretidir. “─░lim Heyeti” denilmekle beraber, heyette ilim adamlar─▒ d─▒┼č─▒nda ┼čairler, edibler, hatibler ve gazeteciler de bulunmakta idi.

─░lim Heyeti:

Vilayet ve sancaklardan seçilenler

┼×am

Müftü es-Seyyid Ebâ’l-Hayr ‘Abidîn

Abdulmuhsin el-Ustuvanî

‘Atâ el-‘Aclânî

Hamâ

es-Seyyid Ahmed el-Keylanî

Humus

Tevfik el-Atâsi

Havran

Muhammed ez-Ze‘l ve Muhammed el-Halebî

Beyrut

Müftü Mustafa Necâ

Trablus┼čam

┼×eyh Abdulkerim ‘Uveyda

Lazkiye

Mehâsin el-Ezherî

Akkâ

┼×eyh ─░brahim ve ┼×eyh Abdurrahman ‘Aziz

Hayfa

Müftü Muhammed Murad

Nablus

Muhammed R─▒fat Tuffahâ

Hac─▒ Abdurrahman ─░brahim

Halep

Müftü Muhammed Salih el-‘Ubeysi

┼×eyh Muhammed Bedreddin en-Na‘sânî

Abdullatif Haznedar

Antep

Müftü Ârif Efendi

Kudüs

Müftü Tâhir ebu’s-Suûd

┼×eyh Ali er-Rimâvî

Yafa

┼×eyh Selim el-Ya‘kûbî

Cebel-i Lübnan

┼×eyh Abdulgaffar Takiyyuddin

4. ordunun seçtikleri

┼×eyh Es’ad e┼č-┼×ukayrî

es-Seyyid Habib el-‘Ubeydî

┼×eyh Taceddin Bedreddin

┼×eyh Abdulkadir el-Hatîb

 

Gazeteciler

‘el-─░kbâl’ gazetesinin sahibi Abdulbasit el-Unsi

‘Ebâbîl’ gazetesinin sahibi Hüseyin el-Habbâl

‘el-Belâ─č’ gazetesi sahibi Muhammed el-Bâkir

‘el-Muktebes’ gazetesinin sahibi Muhammed Kürd Ali

Heyet, Haleb’de bir araya gelmi┼č, burada 4. Ordu kumandanl─▒─č─▒ ad─▒na heyete kat─▒lan, ordu müftüsü ve Tetkikat-─▒ ┼×er’iyye Meclisi reisi olan Esad e┼č-┼×ukayri’yi heyet ba┼čkan─▒ olarak seçmi┼člerdir.

Heyet özel bir tirenle ─░stanbul’a 7 Ekim 1915’te ula┼čm─▒┼č ve Haydarpa┼ča gar─▒nda törenle kar┼č─▒lanm─▒┼čt─▒r. Heyet üyeleri Sirkeci’de ┼×ahin Pa┼ča kona─č─▒na yerle┼čtirilmi┼č, burada baz─▒ ziyaretlerden sonra 17 Ekim 1915 sabah─▒ Sirkeci’den kalkan özel bir vapurla Çanakkale’ye hareket edilmi┼č, gece Tekirda─č liman─▒nda geçirilmi┼č, 18 Ekim 1915 pazartesi günü de Akba┼č sahiline ula┼č─▒lm─▒┼čt─▒r.

─░lk ziyaret 5. ordu karargâh─▒na yap─▒lm─▒┼č, heyeti 5. Ordu Kumandan─▒ Liman von Sanders Pa┼ča kar┼č─▒lam─▒┼č, kar┼č─▒l─▒kl─▒ konu┼čmalar yap─▒lm─▒┼čt─▒r.

Heyetin ziyaretinin ilk günleri kurban bayram─▒na rastlam─▒┼čt─▒r. Bayram namaz─▒n─▒ Trablusşam ulemâs─▒ndan Abdülkerim Uveyza Efendi k─▒ld─▒r─▒r. Namaz duas─▒ndan sonraki bayramla┼čmay─▒ heyetin mihmandar─▒ olan Ali Vahid Efendi ┼čöyle anlat─▒yor:

“Duadan sonra hararetli bir bayramla┼čmad─▒r başlad─▒. Şöyle bir bakt─▒m: Anadolu evlâd─▒ndan bir mücâhid koşuyor, Filistinli bir âlim Mehmedinin ellerine sar─▒l─▒yor; o da onu kucakl─▒yor. Ö̈tede ┼×am’dan maşlahl─▒ bir zât-─▒   ┼čerîf; asil bir Türk subay─▒yla musâfaha ediyor. Beride bir tabur imâm─▒ Beyrut müftüsünün ellerini öpüyor. Her tarafta herkes birbiriyle bayramlaş─▒yor, bütün yüzler gülüyor. Güneş alt─▒n ─▒┼č─▒nlar─▒yla bu ulvî manzaray─▒ yald─▒zlarken, bir taraftan da top sesleri ortal─▒ğ─▒ inletir dururdu. Bu cânl─▒ levha asla tasvîre s─▒ğmaz. Şu çetrefil kalem onun taslağ─▒n─▒ bile çizemez.”

Daha sonra askerî hastahanede gazilerin ziyaretine gidilir. Subaylara mahsûs koğuşta ayağ─▒ ameliyat edilmi┼ç̌ Beyrutlu genç bir subay─▒n hat─▒r─▒n─▒ Beyrut Müftüsü Mustafa Neca Efendi sorar. Aralar─▒nda şöyle bir konu┼čma geçer:

“- Nas─▒ls─▒n oğlum? Ben senin hemşehrînim, Beyrut müftüsüyüm. Bak biz tâ oralardan sizi tebrîke geldik...

- Ben ...mahallesinden ...in oğluyum. Ayağ─▒m böyle oldu...

- Merâk etme evlâd─▒m! Ne olduysa “Allah” yolunda oldu. Bunun mükâfât─▒ büyüktür. Evinde köyünde durup gezerken de ayağ─▒ öyle olanlar çoktur. Sen gönlünü geniş tut; endîşe etme! ─░ftihâr et! Biz de sizinle iftihâr ediyoruz...

- Öyle ise eğil de sakal─▒ndan öpeyim!..

Biz hep gizli gizli ağl─▒yor idik.”

Ertesi günü Anafartalar grubuna gitmek üzere sabah erkenden hareket edilir, Heyet Anafartalar Grubu’nda bir gün geçirir. O zaman Mirliva/albay olan Mustafa Kemal Bey’le görü┼čülür. Geniş bir sâhada Haleb tümenine kavu┼čulur. Beyrut Müftüsü Mustafa Neca Efendi tercümesi Sebîlürreşad’da yay─▒nlanan hitâbeyi askere karş─▒ burada irad eder.

Grub karârgâh─▒na döndüklerinde bir tak─▒m Halebli askerlerin, k─▒l─▒nç kalkan oynad─▒klar─▒n─▒ görürler. Oyunun nihâyetinde bunlardan biri Hey’et-i ilmiyeye hitâben: “Ey Efendiler! Buradan döndüğünüzde evlâd u iyâlimize söyleyin ki biz düşman─▒n vücûdunu şu mübârek topraktan kald─▒rmay─▒nca dönmeyeceğiz. Bunu böylece onlara bildirmenizi bütün silâh arkadâşlar─▒m nâm─▒na sizden rica ederim” der.

Heyet bir haftal─▒k bu ziyaretten sonra ─░stanbul’a döner. Heyetin cephe intibalar─▒ daha sonra 1916 y─▒l─▒nda “el-Bi’setü’l-─░̇lmiyye ilâ Dâri’l Hilâfeti’l-İslâmiyye” isimli kitapla kamuoyuna aktar─▒l─▒r.

            Çanakkale zaferinin 100. y─▒l─▒nda, Filistin, Suriye ve Lübnan’la birlikte Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, M─▒s─▒r, Tunus, Kosova, Bosna Hersek ve Azerbaycan’dan ilim adamlar─▒, yazarlar ve gazeteciler davet edilerek bu hat─▒ran─▒n yâd edilmesi amaçlanmaktad─▒r.

 ─░lim Heyeti’nin 100. y─▒l─▒ dolay─▒s─▒yla, daha önce Beyrut’ta bas─▒lan Arapça kitap orijinali ile birlikte bas─▒lacak. ayr─▒ca, ─░lim Heyeti’nin mihmandar─▒ Ali Vahid Efendi’nin hat─▒ralar─▒ mahiyetindeki Çanakkale Cephesinde Duyup Dü┼čündüklerim isimli kitab─▒ da latin harfleri ile bas─▒larak da─č─▒t─▒lacak.

 

  “100 Y─▒l Sonra ─░lim Heyeti Çanakkale’de” Gezi Program─▒

 

Tarih

Saat

Faaliyet

21 Ekim 2015 Çar┼čamba

 

─░stanbul’a geli┼č ve otele yerle┼čme

22 Ekim 2015 Per┼čembe

 

08:30

─░stanbul’dan Çanakkale’ye hareket

12:00

Bolay─▒r’da Nâm─▒k Kemal ve Süleyman Pa┼ča’n─▒n kabrini ziyaret

13:00

Ö─čle yeme─či ( Gelibolu’da)

14:30

Gelibolu’dan Çanakkale’ye hareket

16:00

Çanakkale’ye var─▒┼č ve otele yerle┼čme

18:00

Otelde Çanakkale Sava┼člar─▒ hakk─▒nda sunum

19:00-20:30

Ak┼čam Yeme─či

20:30

─░stirahat

23 Ekim 2015 Cuma

 

07:00-08:00

Kahvalt─▒

08:30

Gezi için hareket

08:30-12:00

Sava┼č alanlar─▒n─▒n gezilmesi

12:00-14:00

Cuma ve ö─čle yeme─či (Eceabat’ta)

14:00-18:00

Çanakkale’ye dönü┼č, resmî ziyaretler

18:00 -19:00

Otele dönü┼č ve dinlenme

19:30

Ak┼čam yeme─či

24 Ekim 2015 Cumartesi

07:00-08:00

Kahvalt─▒

08:30

Gezi için hareket

08:30-13:00

Sava┼č alanlar─▒n─▒n gezilmesi

13:00-14:00

Ö─čle yeme─či

14:00-15:00

Çanakkale’ye dönü┼č

15:00-18:00

Çanakkale ┼čehrinin gezilmesi

18:00-19:00

Otele geli┼č ve dinlenme

19:00-20:30

Ak┼čam yeme─či

20:30

Dinlenme

25 Ekim 2015 Pazar

07:00-08:00

Kahvalt─▒

08:00

─░stanbul’a hareket

13:00

─░stanbul’a var─▒┼č

13:00-16:00

Ö─čle yeme─či, resmî kabul

16:00-17:00

Ötele geli┼č ve dinlenme

17:00-19:00

Ak┼čam yeme─či ve gezinin de─čerlendirilmesi

19:00

Program─▒n sona eri┼či

 

 100 Y─▒l Sonra ─░lim Heyeti Çanakkale’de

 Tertip Heyeti

 D. Mehmet Do─čan

Hicabi K─▒rlang─▒ç, Prof. Dr.

─░brahim Ulvi Yavuz

Ferhat Koç

Fatih Gökda─č

Memi┼č Okuyucu

Mustafa Güvenç

─░rfan Çal─▒┼čan

Proje yöneticisi: Ömer Çak─▒r, Prof. Dr.

 

─░lim Heyeti                         

 Ömer Çak─▒r, Prof. Dr.

Salih Y─▒lmaz, Prof. Dr.

Kâz─▒m Ürün, Prof. Dr.

R─▒dvan Can─▒m, Doç.Dr.

Lokman Erdemir, Yrd. Doç.Dr.

 

 Faaliyet asistanlar─▒:

Merve Aksakal

Serkan Cihan

 

 Bu faaliyet Ba┼čbakanl─▒k Yurtd─▒┼č─▒ Türkler Dairesi’nin deste─či ve Çank─▒r─▒ Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü’nün ortakl─▒─č─▒ ile gerçekle┼čtirilmektedir.

 


  10322 defa G├Âr├╝nt├╝lendi.

**********************

T├╝m yaz─▒, yorum ve i├žerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yay─▒mlanm─▒┼č olmalar─▒, bu g├Âr├╝┼čleri Tuncay Y─▒lmazer'in benimsedi─či anlam─▒na gelmez. Yorum b├Âl├╝m├╝ ├Âzg├╝r bir tart─▒┼čma ortam─▒ yaratmak i├žin vard─▒r. Ancak sald─▒rgan ve d├╝zeysiz yorumlar yay─▒nlanmayacakt─▒r. E─čer bu siteye ilk kez yorum yaz─▒yorsan─▒z, yorum kurallar─▒na g├Âzatman─▒z─▒ istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGOR─░DEK─░ D─░─×ER BA┼×LIKLAR

13/04/2019 - 13:38 Who are your heroes of Gallipoli? An exclusive interview with John Gillam, The author of "Turkish Charlie Ryan" (with Yvonne Fletcher ) ( Tuncay Y─▒lmazer )

09/04/2019 - 13:38 Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču ve D├╝nya Sava┼č─▒ - Said Halim Pa┼ča (Fatih Y├╝cel)

23/03/2019 - 13:18 I. D├╝nya Sava┼č─▒ÔÇÖnda ├ťsk├╝dar Mekteb-i Sultan├«si (Nuri G├╝├žtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ├ľZEL - 18 Mart Bo─čaz Harbinde M├╝ttefik Filonun Sald─▒r─▒ Plan─▒ ile T├╝rk Savunma D├╝zeni ├ťzerine De─čerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat ├çobanl─▒ Pa┼čan─▒n Vefat─▒ Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hatt─▒ Raporlar─▒na G├Âre Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ÔÇÖnda ┼×ehit T├╝rk Subaylar─▒ (Nuri G├╝├žtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sar─▒kam─▒┼č Harek├ót─▒na Taktik Yakla┼č─▒mlar (Dr. B├╝lend ├ľzen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytinda─č─▒ ÔÇô 100.Y─▒l D├Ân├╝m├╝ÔÇÖnde Kud├╝sÔÇÖ├╝n Kayb─▒n─▒ Yeniden De─čerlendirmek (Tuncay Y─▒lmazer)

05/11/2018 - 12:37 Kararg├óh Umumi Foto─čraf├ž─▒s─▒ Burhan Felek ve ├çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya M├╝zesinde Bir ├çanakkale ┼×ehidiÔÇÖnin Mezar Ta┼č─▒ (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atat├╝rk ve Enver Pa┼ča (─░smail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 ├çanakkale Sava┼č─▒ Sonras─▒nda Mezarl─▒klar ─░le ─░lgili Ortaya ├ç─▒kan Sorunlar Ve Yap─▒lan Tart─▒┼čmalar (Burhan Say─▒l─▒r)

03/07/2018 - 04:23 Ar┼čiv Belgelerinde L├ópseki (1915 - 1922) (H├╝seyin Arabac─▒)

24/05/2018 - 04:02 Yar─▒madaÔÇÖdaki Ate┼čkes: 24 May─▒s 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali ├ľzkan)

20/05/2018 - 08:02 ├çanakkale Sava┼č─▒ Siperin Ard─▒ Vatan (G├╝rsel G├Ânc├╝ - ┼×ahin Aldo─čan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklar─▒m : Cemal Pa┼čaÔÇÖy─▒ Y├╝celtme Amac─▒yla Yaz─▒lm─▒┼č Bir Risale (Nevzat Artu├ž)

06/05/2018 - 20:14 Haf─▒z Hakk─▒ Pa┼ča Hayat─▒ Ve Eserleri (Mustafa Birol ├ťlker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Sedd├╝lbahir Savunmas─▒n─▒n ─░lk ├ť├ž G├╝n├╝ (Burhan Say─▒l─▒r)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yar─▒madas─▒ ├ç─▒karmalar─▒ ├ťzerine Taktik Yakla┼č─▒mlar (B├╝lend ├ľzen)

18/04/2018 - 10:58 ├çanakkale Sava┼č─▒ Esnas─▒nda ├çekildi─či ─░ddia Edilen Bir Foto─čraf Hakk─▒nda (Erhan ├çif├ži)

13/04/2018 - 05:58 ÔÇťB├╝y├╝k StratejisizlikÔÇŁten Sahadaki Ger├žekliklere, Gazze,Bir├╝ssebi ve Kud├╝sÔÇÖ├╝n Kayb─▒ (B├╝lend ├ľzen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart G├╝n├╝ Dardanos ┼×ehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ nda ─░stanbul a Yap─▒lan Hava Sald─▒r─▒lar─▒ (Emin Kurt - Mesut G├╝venba┼č)

31/03/2018 - 15:41 K─▒sa Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ Tarihi (─░lkin Ba┼čar ├ľzal)

29/03/2018 - 09:02 Bo─čazÔÇÖ─▒n Fedaileri "├çanakkale Bo─čaz─▒ Tahkimatlar─▒ ve ├çanakkale Bo─čaz MuharebeleriÔÇÖnde T├╝rk Top├žusu" adl─▒ kitaplar─▒n tan─▒t─▒m─▒ (Bayram Akg├╝n)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Sava┼č─▒ (─░lkin Ba┼čar ├ľzal)

20/03/2018 - 17:57 LondraÔÇÖn─▒n Sava┼č Planlar─▒: 1906 Taba Krizi Ve ├çanakkale (Yusuf Ali ├ľzkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart ├ľzel - ├çanakkale Bo─čaz─▒ Savunmas─▒nda Kullan─▒lan 240/35ÔÇÖlik Alman Krupp K─▒y─▒ Topunun Teknik ├ľzellikleri (Bayram Akg├╝n)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Ger├že─če- ├çanakkale Sava┼č─▒ÔÇÖnda Bulutlar ─░├žerisinde Kayboldu─ču ─░ddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Y─▒lmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yi─čitler Harman─▒ Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 ├çanakkale Sava┼čÔÇÖ─▒ndan Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- B├Âl├╝m 2 (Bayram Akg├╝n)

11/02/2018 - 12:02 ├çanakkale Sava┼čÔÇÖ─▒ndan Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- B├Âl├╝m 1 (Bayram Akg├╝n)

05/02/2018 - 05:38 ─░ngilizlerin 1915 Y─▒l─▒ Strateji De─či┼čikli─či: ├çanakkale, ─░ngiliz Karar Vericiler ─░├žin Bir Se├ženek Haline Nas─▒l Geldi? (Yusuf Ali ├Âzkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine M├╝dafaas─▒ ve Fahreddin Pa┼ča (S├╝leyman Beyo─člu)

20/01/2018 - 10:18 D├╝┼čman ├çanakkaleÔÇÖyi Ge├žecek Olursa (Do├ž.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral CardenÔÇÖin ├çanakkale Bo─čaz─▒ Sald─▒r─▒ Plan─▒ ├ťzerine Bir De─čerlendirme ( Bayram Akg├╝n)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yar─▒madas─▒nda Kaybolan ┼×ehitlik ve An─▒tlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kud├╝s 100.Y─▒l Dosyalar─▒

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 ├ť├ž Mermi ─░le Bir Defter - ├çanakkaleÔÇÖde Yedek Subay Bir M├╝hendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomaklar─▒n ├çanakkale A─č─▒d─▒ - Pesna (├ľmer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Ar─▒burnu Anzak ├ç─▒karmas─▒nda 57.AlayÔÇÖ─▒n Conkbay─▒r─▒ÔÇÖna ─░ntikali ÔÇô Yeniden De─čerlendirme ( M. ┼×ahin Aldo─čan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles ├╝zerinden bir inceleme: Churchill ├çanakkale Sava┼člar─▒n─▒n tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence NightingaleÔÇÖin Eli AnadoluÔÇÖya da De─čmi┼čti-K─▒r─▒m Sava┼č─▒ndan Unutulan ─░lk Prefabrik Hastane: Erenk├Ây (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Ku┼čatma ve Esaretin Ad─▒ K├ŤTULAM├éRE Esir Bir ─░ngiliz Subay─▒n An─▒lar─▒ - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. T├╝men Kurmay Ba┼čkan─▒ ─░zzettin ├çal─▒┼člarÔÇÖ─▒n ├çe┼čitli Konferans ve Yay─▒nlar─▒nda Conkbay─▒r─▒ S├╝ng├╝ Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 ├çanakkaleÔÇÖnin FilistinÔÇÖdeki Yans─▒mas─▒ 2.B├Âl├╝m-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Y─▒lmazer )

11/07/2017 - 10:07 ├çanakkaleÔÇÖnin FilistinÔÇÖdeki Yans─▒mas─▒-Gazze Muharebeleri(1.B├Âl├╝m)(Tuncay Y─▒lmazer)

22/05/2017 - 05:29 M├╝stahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-K├╝├ž├╝k Anafartalar Toplar─▒(Bayram Akg├╝n)

09/05/2017 - 08:12 K├╗tulam├óre Ku┼čatmas─▒ÔÇÖndan Esarete Y├╝zba┼č─▒ SandesÔÇÖin Hat─▒ralar─▒ - ├çev. Tuncay Y─▒lmazer

02/05/2017 - 11:45 ─░zmir-Bay─▒nd─▒r ─░l├žesinden ├çanakkale Harbine Kat─▒lanlar (Necat ├çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 T├╝rk OrdusuÔÇÖnda K├╝nye Uygulamas─▒na ─░li┼čkin ─░lk Giri┼čimler ve ─░lk K├╝nyelerle ─░lgili K─▒sa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 ├çanakkale Sava┼č─▒, Kara Savunmas─▒ ─░├žin M├╝stahkem Mevkii Top Deste─či (Bayram Akg├╝n)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabata┼č Erkek Lisesi 1.B├╝y├╝te├ž Tarih ├ľ─črenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (N├╝fus ├ľl├╝m-Genelkurmay-Kay─▒ts─▒z ├ľl├╝m Defterleri) G├Âre ─░zmir - Beyda─č ┼×ehitleri (Necat ├çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 ├çanakkale nin ┼×ehit Kalemleri (─░smail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 ├çanakkale M├╝stahkem MevkiiÔÇÖye Ba─čl─▒ Top Mermisi ├çe┼čitleri (Bayram Akg├╝n)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak ├ľzel- 100. Y─▒l─▒nda Gazze Muharebeleri Kahramanlar─▒n─▒ An─▒yoruz (Tuncay Y─▒lmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart ├ľzel Makalesi - Ya┼čayanlar─▒n A─čz─▒ndan 18 Mart Bo─čaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Foto─črafla ├çanakkale Bo─čaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 ├çanakkale ZaferiÔÇÖnden Mescid-i NebeviÔÇÖye Enver Pa┼čaÔÇÖn─▒n 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Y─▒lmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunmas─▒ Bir Kararg├óh ├çal─▒┼čmas─▒ - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 ─░kinci Kirte Muharebesi (6-8 May─▒s 1915 Taarruzlar─▒) (Y├╝cel ├ľzkorucu)

31/01/2017 - 12:29 T├╝rk Bo─čazlar─▒ Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanl─▒ Bir Mendil Hikayesi (├ľmer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde G├Ân├╝ll├╝ Kahramanlar Osmanc─▒k Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aral─▒k-Ocak Say─▒s─▒nda 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Y─▒lmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birle┼čik Harekat Tecr├╝besi Olarak Cihan Harbinde T├╝rk-Alman Askeri ─░ttifak─▒ (G├╝ltekin Y─▒ld─▒z)

02/12/2016 - 20:23 ├çanakkale Kara Muharebelerinde A─č─▒l Dere (┼×aban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 ├çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (┼×aban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (O─čuz ├çetino─člu)

03/07/2016 - 14:42 ├çanakkaleÔÇÖden 100. Y─▒l─▒nda SommeÔÇÖa:Bir Sava┼č, ─░ki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.D├╝nya Sava┼č─▒ nda ┼×ii Ulemas─▒n─▒n Cihat Fetvalar─▒ ├çer├ževesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kut├╝lamare- Yarbay Mehmed Re┼čid Bey in G├╝nl├╝─č├╝ (─░. Bahtiyar ─░stekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanl─▒ DevletiÔÇÖnin ├çanakkale Muharebelerinde Sa─čl─▒k Alan─▒ndaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanl─▒ Kurmay Subay─▒- Irakl─▒ K├╝rt Devlet Adam─▒, Mehmet Emin Zeki Bey in Ya┼čam ├ľyk├╝s├╝ (Tuncay Y─▒lmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Sava┼č 1915-1916 Kut├╝lAmare ÔÇô Nikolas Gardner ( Tuncay Y─▒lmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒n─▒n ─░slam D├╝nyas─▒na Etkileri (Y├╝ksel Nizamo─člu)

30/04/2016 - 19:20 ├çanakkale Sava┼č─▒: Bir Siyasi M├╝cadele Alan─▒ (├ľzg├╝r ├ľzt├╝rk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak ├ç─▒karmas─▒ ─░lk Saatleri ÔÇô Daha Erken M├╝dahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekat─▒ - K├╗tulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Y─▒lmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 E─čitimli Neslin Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ ile ─░mtihan─▒ ( Dr. Nuri G├╝├žtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri G├╝├žtekin)

21/03/2016 - 06:35 ├çanakkale Seferberli─či: Sava┼č, E─čitim, Cephe Gerisi (Mustafa Sel├žuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ├ľZEL - ├çanakkale Zaferi ve Cevat Pa┼ča (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 ├çanakkale ┼×ehidi Feyzi ├çavu┼čÔÇÖun Zevcesi Zehra Han─▒m─▒n Padi┼čaha Mektubu (Osman Ko├ž)

23/12/2015 - 16:47 ├çanakkale Sava┼člar─▒nda Binba┼č─▒ Halis BeyÔÇÖe Ait Bir Ganimetin ├ľyk├╝s├╝ (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Z─▒rhl─▒s─▒n─▒n Dram─▒ (Cemalettin Y─▒ld─▒z)

06/12/2015 - 20:29 KutÔÇÖ├╝lamarenin T├╝rklere Tesliminden Sonra Irak ─░ngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 A─čustos 1915 Conkbay─▒r─▒ S├╝ng├╝ H├╝cumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Pa┼čan─▒n Osmanl─▒ DevletiÔÇÖnin 1. D├╝nya Sava┼č─▒na giri┼čiyle ilgili g├Âr├╝┼člerine dair bir belge

Osmanl─▒ Devleti Umumi Harpte Tarafs─▒z Kalabilir miydi? - Yusuf Ak├žura (De─čerlendirme: Muzaffer Albayrak)