Kut├╝-l Amare Kahraman─▒ Halil Kut Pa┼ča (Enes Cifci)

Tarih: 15/09/2015   /   Toplam Yorum 2   / Yazar Ad─▒:      /   Okunma 9386

1916 y─▒l─▒ Nisan ay─▒nda, Kutü’l-Amare’de içlerinde 5 generalin de bulundu─ču 13.000 ─░ngiliz askerini esir alan Osmanl─▒ ordusu komutan─▒ Halil Kut Pa┼ča hat─▒ralar─▒nda; ─░ttihat ve Terakki’nin kurulu┼čundan Trablusgarp Sava┼č─▒’nda dü┼čmanla gö─čüs gö─čüse çarp─▒┼čt─▒─č─▒ Afrika Cephesi’ne; ─░ngiliz tarihinin en önemli yenilgilerinden biri say─▒lan Kutü’l-Amare’denKurtulu┼č Sava┼č─▒’nda verilen mücadelelere kadar birçok olayla birlikte Enver Pa┼ča’dan Mustafa Kemal’e; Kâz─▒m Karabekir’den ─░ngiliz casus Lawrence’a kadar birçok ki┼či hakk─▒ndaki bilinmeyenleri de ilk kez anlatm─▒┼čt─▒r. 


Halil Kut’un an─▒lar─▒n─▒ dikte ettirdi─či ki┼či olarak tan─▒nan Dr. Necdet Özgelen’e göre, hat─▒rat─▒n asl─▒ ┼×evket Süreyya’n─▒n 1967’de yay─▒mlad─▒─č─▒ tefrikadan daha k─▒sad─▒r ve ┼×evket Süreyya konular üzerine getirdi─či baz─▒ aç─▒klamalar ve dipnotlarla bu hat─▒rat─▒ geni┼čletmi┼čtir. 1972 y─▒l─▒nda yay─▒mlanan kitap ise, Özgelen’in alt─▒n─▒ çizerek belirtti─či gibi, orijinal hat─▒rata büyük ölçüde sad─▒k kalan ┼×evket Süreyya tefrikas─▒n─▒n tahrif edilmi┼č ve geni┼čletilmi┼č halidir. O yüzdendir ki biz ┼×evket Süreyya’n─▒n Ak┼čam gazetesinde tefrika halinde yay─▒mlad─▒─č─▒ hat─▒rat─▒ mukayeseli ve ele┼čtirel bir gözle inceleyerek yay─▒ma haz─▒r hale getirmeyi tercih ettik. Böylelikle Kut zaferinin 100. Y─▒ldönümünde ad─▒n─▒n Türkiye kamuoyunda daha çok zikredilece─čini umdu─čumuz merhum Halil Kut Pa┼ča’n─▒n hayat─▒n─▒ ö─črenmek isteyenlere en do─čru bilgi kayna─č─▒n─▒ sunmay─▒ amaçlad─▒k. ( E.C.)

 

1916 y─▒l─▒ Nisan ay─▒nda, Kutü’l-Amare’de içlerinde 5 generalin de bulundu─ču 13.000 ─░ngiliz askerini esir alan Osmanl─▒ ordusu komutan─▒ Halil Kut Pa┼ča hat─▒ralar─▒nda; ─░ttihat ve Terakki’nin kurulu┼čundan Trablusgarp Sava┼č─▒’nda dü┼čmanla gö─čüs gö─čüse çarp─▒┼čt─▒─č─▒ Afrika Cephesi’ne; ─░ngiliz tarihinin en önemli yenilgilerinden biri say─▒lan Kutü’l-Amare’denKurtulu┼č Sava┼č─▒’nda verilen mücadelelere kadar birçok olayla birlikte Enver Pa┼ča’dan Mustafa Kemal’e; Kâz─▒m Karabekir’den ─░ngiliz casus Lawrence’a kadar birçok ki┼či hakk─▒ndaki bilinmeyenleri de ilk kez anlatm─▒┼čt─▒r. 

1882 y─▒l─▒nda, ─░stanbul’da do─čan Halil Pa┼ča (Kut), çocuklu─čundan itibaren hayal etti─či askerlik mesle─čine girmesinin hemen akabinde kendisini dönemin h─▒zl─▒ atmosferinin içinde bulmu┼čtur. II. Abdülhamit döneminde ba┼člayan hikâyesi Makedonya’da ba┼člar, sonras─▒nda s─▒ras─▒yla Tunus, Trablusgarp, ─░ran, Kafkasya, Irak, Da─č─▒stan, Türkistan, Gürcistan, Rusya ve Avrupa’da devam eder. S─▒radan bir insan hayat─▒na fazla gelecek dü┼čünülen çok say─▒da sava┼č ve mücadeleyi Halil Pa┼ča ömrünün 40 y─▒l─▒na s─▒─čd─▒rm─▒┼čt─▒r. Makedonya’da yerel çete takipleriyle ba┼člayan askerî kariyerinde, k─▒sa say─▒labilecek bir zaman─▒n ard─▒ndan I. Dünya Harbi’nde ordular grubuna komutanl─▒─č─▒na dek yükselecektir.

Halil Pa┼ča’n─▒n di─čer bir ilgi çekici yönü de Enver Pa┼ča’n─▒n amcas─▒ olu┼čudur. Halil Pa┼ča ye─čeninden bir ya┼č küçük olsa da onun üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu─ču, Enver Pa┼ča’n─▒n da amcas─▒na sayg─▒da kusur etmedi─či bilinmektedir. Harbiye’de devreda┼čl─▒kla ba┼člayan kader birlikleri, Enver Pa┼ča’n─▒n Türkistan’da vefat─▒na kadar kesintisiz devam etmi┼čtir. Amca ve ye─čen sadece orduda de─čil, ─░ttihat ve Terakki Cemiyeti saflar─▒nda da hep beraber olmu┼člard─▒r. Bu ba─člamda Halil Pa┼ča’n─▒n hat─▒ralar─▒ sadece son dönem Osmanl─▒ askerî tarihi aç─▒s─▒ndan de─čil, Osmanl─▒lar─▒n çökü┼č dönemi siyasi mücadelelerinin anlamland─▒r─▒labilmesi için de oldukça de─čerlidir.

Halil Pa┼ča son dönem Osmanl─▒ askerî ve siyasi tarihini pek çok kritik noktas─▒nda etkin bir figür olmu┼čsa da, yerli ve yabanc─▒ kamuoyunda onu me┼čhur eden Cihan Harbi’nin Irak Cephesi’nde elde etti─či ba┼čar─▒d─▒r. 1781’deki Yorktown Muharebesi ile 1942’deki Singapur Sava┼č─▒ aras─▒nda geçen 161 y─▒lda Britanya ─░mparatorlu─ču’nun ya┼čad─▒─č─▒ en büyük hezimet olan Kut’ül Amare Sava┼č─▒, Çanakkale Sava┼č─▒ ile beraber Osmanl─▒ Devleti’nin I. Dünya Harbi boyunca kazand─▒─č─▒ en parlak zaferdir. Yakla┼č─▒k be┼č ay süren bir ku┼čatman─▒n ard─▒ndan 29 Nisan 1916 günü ─░ngiliz kuvvetlerini teslime zorlayan Osmanl─▒ VI. Ordusu’nun komutan─▒ Halil Pa┼ča’d─▒r.

Kutü’l-Amare’nin 100. Y─▒l─▒

Bu mümtaz zaferin 100. y─▒ldönümünde neler yap─▒labilece─čini dü┼čünürken, Sn. Doç. Dr. Gültekin Y─▒ld─▒z’─▒n önerisi ile Halil Kut hakk─▒nda kendisini kamuoyuna tan─▒tabilecek bir çal─▒┼čman─▒n ┼čekillendirilebilece─či fikri gündeme geldi. T─░MA┼× Yay─▒nlar─▒ Tarih Editörü Sn. Adem Koçal’─▒n bulundu─ču bir ortamda filizlenen bu dü┼čünce, Adem Bey’in deste─či ile prati─če döküldü ve Halil Kut’un ┼×evket Süreyya Aydemir taraf─▒ndan 1967 y─▒l─▒ Ekim–Aral─▒k aylar─▒ aras─▒nda Ak┼čam gazetesinde tefrika halinde yay─▒mlad─▒─č─▒ hat─▒ralar─▒n─▒n asl─▒na sad─▒k ┼čekilde ilk kez bir kitap halinde bas─▒lmas─▒na karar verildi.

10 Ekim 1967 tarihinde ba┼člay─▒p 29 Aral─▒k 1967 gününe kadar toplam 81 gün boyunca yay─▒mlanan hat─▒ralar─▒nda Halil Pa┼ča, hem tan─▒k oldu─ču hadiseler hem de çevresindeki tarihe mal olmu┼č insanlar hakk─▒nda samimi bir üslupla pek çok önemli bilgi vermi┼čtir. Tefrikan─▒n ilk be┼č gününde konu ile ilgili bir takdim yaz─▒s─▒ yay─▒nlayan ┼×evket Süreyya ise hat─▒rat süresince baz─▒ yerlerde dipnotlar ile bilgilendirmeler yaparak okuyucuyu ayd─▒nlatmaya çal─▒┼čm─▒┼čt─▒r. Bununla beraber, tefrika içerisinde baz─▒ mühim maddi hatalar─▒n bulundu─ču görülmektedir. Hat─▒ralar─▒ bir kitap olarak yay─▒na haz─▒rlarken muhtelif bilgi, yer ve ki┼či adlar─▒ndaki bu hatalar taraf─▒m─▒zdan düzeltilmi┼č ve “Haz─▒rlayan─▒n Notu (H.N.)” k─▒saltmas─▒ kullan─▒larak, yeri geldikçe verilen dipnotlarla – okuyucuya ek bilgiler sunulmu┼čtur. Zaten ak─▒c─▒ bir üslup ve sade bir lisana sahip metin üzerinde bir sadele┼čtirmeye gidilmemi┼č, fakat imlada yeknesakl─▒k sa─članabilmesi aç─▒s─▒ndan gazete tefrikas─▒nda ayn─▒ anda farkl─▒ ┼čekillerde yaz─▒lan baz─▒ kelimelerde günümüz kullan─▒mlar─▒ tercih edilmi┼čtir. 

Hat─▒rat aç─▒s─▒ndan üzerinde durulmas─▒ gereken bir di─čer önemli husus da yaz─▒lanlar─▒n men┼čei meselesidir. ─░lk kez 1967 y─▒l─▒nda ┼×evket Süreyya Aydemir taraf─▒ndan kamuoyu ile payla┼č─▒lan bu hat─▒rat 1972 y─▒l─▒nda, içerik aç─▒s─▒ndan baz─▒ de─či┼čikliklere gidilmesine ra─čmen, önsözünde “... Kitap tümü ile Halil Pa┼ča’n─▒n anlatt─▒klar─▒d─▒r...” ┼čeklinde tan─▒t─▒larak kitap halinde yay─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Bu kitab─▒n sonraki bask─▒lar─▒nda söz konusu bu ifade yazar─▒ taraf─▒ndan kald─▒r─▒lm─▒┼č ve onun yerine “... Bu kitap Halil Pa┼ča’n─▒n an─▒lar─▒ ve benim yapt─▒─č─▒m ara┼čt─▒rmalar sonucunda ortaya ç─▒kan belgelere dayan─▒larak ve bunlara bir üslup verilerek yaz─▒lm─▒┼čt─▒r...” ┼čeklinde bir hal alm─▒┼čt─▒r.

Halil Kut’un an─▒lar─▒n─▒ dikte ettirdi─či ki┼či olarak tan─▒nan Dr. Necdet Özgelen’e göre, hat─▒rat─▒n asl─▒ ┼×evket Süreyya’n─▒n 1967’de yay─▒mlad─▒─č─▒ tefrikadan daha k─▒sad─▒r ve ┼×evket Süreyya konular üzerine getirdi─či baz─▒ aç─▒klamalar ve dipnotlarla bu hat─▒rat─▒ geni┼čletmi┼čtir. 1972 y─▒l─▒nda yay─▒mlanan kitap ise, Özgelen’in alt─▒n─▒ çizerek belirtti─či gibi, orijinal hat─▒rata büyük ölçüde sad─▒k kalan ┼×evket Süreyya tefrikas─▒n─▒n tahrif edilmi┼č ve geni┼čletilmi┼č halidir. O yüzdendir ki biz ┼×evket Süreyya’n─▒n Ak┼čam gazetesinde tefrika halinde yay─▒mlad─▒─č─▒ hat─▒rat─▒ mukayeseli ve ele┼čtirel bir gözle inceleyerek yay─▒ma haz─▒r hale getirmeyi tercih ettik. Böylelikle Kut zaferinin 100. Y─▒ldönümünde ad─▒n─▒n Türkiye kamuoyunda daha çok zikredilece─čini umdu─čumuz merhum Halil Kut Pa┼ča’n─▒n hayat─▒n─▒ ö─črenmek isteyenlere en do─čru bilgi kayna─č─▒n─▒ sunmay─▒ amaçlad─▒k.

 

 

Kutü'l Amare Kahraman─▒ Halil Kut Pa┼ča'n─▒n Hat─▒ralar─▒

Yay─▒na Haz─▒rlayan : Erhan Cifci

Tima┼č Yay─▒nlar─▒, ─░stanbul, A─čustos 2015

 


  9386 defa G├Âr├╝nt├╝lendi.

**********************

T├╝m yaz─▒, yorum ve i├žerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yay─▒mlanm─▒┼č olmalar─▒, bu g├Âr├╝┼čleri Tuncay Y─▒lmazer'in benimsedi─či anlam─▒na gelmez. Yorum b├Âl├╝m├╝ ├Âzg├╝r bir tart─▒┼čma ortam─▒ yaratmak i├žin vard─▒r. Ancak sald─▒rgan ve d├╝zeysiz yorumlar yay─▒nlanmayacakt─▒r. E─čer bu siteye ilk kez yorum yaz─▒yorsan─▒z, yorum kurallar─▒na g├Âzatman─▒z─▒ istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGOR─░DEK─░ D─░─×ER BA┼×LIKLAR

13/04/2019 - 13:38 Who are your heroes of Gallipoli? An exclusive interview with John Gillam, The author of "Turkish Charlie Ryan" (with Yvonne Fletcher ) ( Tuncay Y─▒lmazer )

09/04/2019 - 13:38 Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču ve D├╝nya Sava┼č─▒ - Said Halim Pa┼ča (Fatih Y├╝cel)

23/03/2019 - 13:18 I. D├╝nya Sava┼č─▒ÔÇÖnda ├ťsk├╝dar Mekteb-i Sultan├«si (Nuri G├╝├žtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ├ľZEL - 18 Mart Bo─čaz Harbinde M├╝ttefik Filonun Sald─▒r─▒ Plan─▒ ile T├╝rk Savunma D├╝zeni ├ťzerine De─čerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat ├çobanl─▒ Pa┼čan─▒n Vefat─▒ Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hatt─▒ Raporlar─▒na G├Âre Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ÔÇÖnda ┼×ehit T├╝rk Subaylar─▒ (Nuri G├╝├žtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sar─▒kam─▒┼č Harek├ót─▒na Taktik Yakla┼č─▒mlar (Dr. B├╝lend ├ľzen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytinda─č─▒ ÔÇô 100.Y─▒l D├Ân├╝m├╝ÔÇÖnde Kud├╝sÔÇÖ├╝n Kayb─▒n─▒ Yeniden De─čerlendirmek (Tuncay Y─▒lmazer)

05/11/2018 - 12:37 Kararg├óh Umumi Foto─čraf├ž─▒s─▒ Burhan Felek ve ├çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya M├╝zesinde Bir ├çanakkale ┼×ehidiÔÇÖnin Mezar Ta┼č─▒ (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atat├╝rk ve Enver Pa┼ča (─░smail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 ├çanakkale Sava┼č─▒ Sonras─▒nda Mezarl─▒klar ─░le ─░lgili Ortaya ├ç─▒kan Sorunlar Ve Yap─▒lan Tart─▒┼čmalar (Burhan Say─▒l─▒r)

03/07/2018 - 04:23 Ar┼čiv Belgelerinde L├ópseki (1915 - 1922) (H├╝seyin Arabac─▒)

24/05/2018 - 04:02 Yar─▒madaÔÇÖdaki Ate┼čkes: 24 May─▒s 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali ├ľzkan)

20/05/2018 - 08:02 ├çanakkale Sava┼č─▒ Siperin Ard─▒ Vatan (G├╝rsel G├Ânc├╝ - ┼×ahin Aldo─čan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklar─▒m : Cemal Pa┼čaÔÇÖy─▒ Y├╝celtme Amac─▒yla Yaz─▒lm─▒┼č Bir Risale (Nevzat Artu├ž)

06/05/2018 - 20:14 Haf─▒z Hakk─▒ Pa┼ča Hayat─▒ Ve Eserleri (Mustafa Birol ├ťlker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Sedd├╝lbahir Savunmas─▒n─▒n ─░lk ├ť├ž G├╝n├╝ (Burhan Say─▒l─▒r)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yar─▒madas─▒ ├ç─▒karmalar─▒ ├ťzerine Taktik Yakla┼č─▒mlar (B├╝lend ├ľzen)

18/04/2018 - 10:58 ├çanakkale Sava┼č─▒ Esnas─▒nda ├çekildi─či ─░ddia Edilen Bir Foto─čraf Hakk─▒nda (Erhan ├çif├ži)

13/04/2018 - 05:58 ÔÇťB├╝y├╝k StratejisizlikÔÇŁten Sahadaki Ger├žekliklere, Gazze,Bir├╝ssebi ve Kud├╝sÔÇÖ├╝n Kayb─▒ (B├╝lend ├ľzen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart G├╝n├╝ Dardanos ┼×ehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ nda ─░stanbul a Yap─▒lan Hava Sald─▒r─▒lar─▒ (Emin Kurt - Mesut G├╝venba┼č)

31/03/2018 - 15:41 K─▒sa Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ Tarihi (─░lkin Ba┼čar ├ľzal)

29/03/2018 - 09:02 Bo─čazÔÇÖ─▒n Fedaileri "├çanakkale Bo─čaz─▒ Tahkimatlar─▒ ve ├çanakkale Bo─čaz MuharebeleriÔÇÖnde T├╝rk Top├žusu" adl─▒ kitaplar─▒n tan─▒t─▒m─▒ (Bayram Akg├╝n)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Sava┼č─▒ (─░lkin Ba┼čar ├ľzal)

20/03/2018 - 17:57 LondraÔÇÖn─▒n Sava┼č Planlar─▒: 1906 Taba Krizi Ve ├çanakkale (Yusuf Ali ├ľzkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart ├ľzel - ├çanakkale Bo─čaz─▒ Savunmas─▒nda Kullan─▒lan 240/35ÔÇÖlik Alman Krupp K─▒y─▒ Topunun Teknik ├ľzellikleri (Bayram Akg├╝n)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Ger├že─če- ├çanakkale Sava┼č─▒ÔÇÖnda Bulutlar ─░├žerisinde Kayboldu─ču ─░ddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Y─▒lmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yi─čitler Harman─▒ Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 ├çanakkale Sava┼čÔÇÖ─▒ndan Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- B├Âl├╝m 2 (Bayram Akg├╝n)

11/02/2018 - 12:02 ├çanakkale Sava┼čÔÇÖ─▒ndan Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- B├Âl├╝m 1 (Bayram Akg├╝n)

05/02/2018 - 05:38 ─░ngilizlerin 1915 Y─▒l─▒ Strateji De─či┼čikli─či: ├çanakkale, ─░ngiliz Karar Vericiler ─░├žin Bir Se├ženek Haline Nas─▒l Geldi? (Yusuf Ali ├Âzkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine M├╝dafaas─▒ ve Fahreddin Pa┼ča (S├╝leyman Beyo─člu)

20/01/2018 - 10:18 D├╝┼čman ├çanakkaleÔÇÖyi Ge├žecek Olursa (Do├ž.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral CardenÔÇÖin ├çanakkale Bo─čaz─▒ Sald─▒r─▒ Plan─▒ ├ťzerine Bir De─čerlendirme ( Bayram Akg├╝n)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yar─▒madas─▒nda Kaybolan ┼×ehitlik ve An─▒tlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kud├╝s 100.Y─▒l Dosyalar─▒

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 ├ť├ž Mermi ─░le Bir Defter - ├çanakkaleÔÇÖde Yedek Subay Bir M├╝hendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomaklar─▒n ├çanakkale A─č─▒d─▒ - Pesna (├ľmer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Ar─▒burnu Anzak ├ç─▒karmas─▒nda 57.AlayÔÇÖ─▒n Conkbay─▒r─▒ÔÇÖna ─░ntikali ÔÇô Yeniden De─čerlendirme ( M. ┼×ahin Aldo─čan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles ├╝zerinden bir inceleme: Churchill ├çanakkale Sava┼člar─▒n─▒n tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence NightingaleÔÇÖin Eli AnadoluÔÇÖya da De─čmi┼čti-K─▒r─▒m Sava┼č─▒ndan Unutulan ─░lk Prefabrik Hastane: Erenk├Ây (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Ku┼čatma ve Esaretin Ad─▒ K├ŤTULAM├éRE Esir Bir ─░ngiliz Subay─▒n An─▒lar─▒ - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. T├╝men Kurmay Ba┼čkan─▒ ─░zzettin ├çal─▒┼člarÔÇÖ─▒n ├çe┼čitli Konferans ve Yay─▒nlar─▒nda Conkbay─▒r─▒ S├╝ng├╝ Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 ├çanakkaleÔÇÖnin FilistinÔÇÖdeki Yans─▒mas─▒ 2.B├Âl├╝m-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Y─▒lmazer )

11/07/2017 - 10:07 ├çanakkaleÔÇÖnin FilistinÔÇÖdeki Yans─▒mas─▒-Gazze Muharebeleri(1.B├Âl├╝m)(Tuncay Y─▒lmazer)

22/05/2017 - 05:29 M├╝stahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-K├╝├ž├╝k Anafartalar Toplar─▒(Bayram Akg├╝n)

09/05/2017 - 08:12 K├╗tulam├óre Ku┼čatmas─▒ÔÇÖndan Esarete Y├╝zba┼č─▒ SandesÔÇÖin Hat─▒ralar─▒ - ├çev. Tuncay Y─▒lmazer

02/05/2017 - 11:45 ─░zmir-Bay─▒nd─▒r ─░l├žesinden ├çanakkale Harbine Kat─▒lanlar (Necat ├çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 T├╝rk OrdusuÔÇÖnda K├╝nye Uygulamas─▒na ─░li┼čkin ─░lk Giri┼čimler ve ─░lk K├╝nyelerle ─░lgili K─▒sa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 ├çanakkale Sava┼č─▒, Kara Savunmas─▒ ─░├žin M├╝stahkem Mevkii Top Deste─či (Bayram Akg├╝n)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabata┼č Erkek Lisesi 1.B├╝y├╝te├ž Tarih ├ľ─črenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (N├╝fus ├ľl├╝m-Genelkurmay-Kay─▒ts─▒z ├ľl├╝m Defterleri) G├Âre ─░zmir - Beyda─č ┼×ehitleri (Necat ├çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 ├çanakkale nin ┼×ehit Kalemleri (─░smail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 ├çanakkale M├╝stahkem MevkiiÔÇÖye Ba─čl─▒ Top Mermisi ├çe┼čitleri (Bayram Akg├╝n)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak ├ľzel- 100. Y─▒l─▒nda Gazze Muharebeleri Kahramanlar─▒n─▒ An─▒yoruz (Tuncay Y─▒lmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart ├ľzel Makalesi - Ya┼čayanlar─▒n A─čz─▒ndan 18 Mart Bo─čaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Foto─črafla ├çanakkale Bo─čaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 ├çanakkale ZaferiÔÇÖnden Mescid-i NebeviÔÇÖye Enver Pa┼čaÔÇÖn─▒n 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Y─▒lmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunmas─▒ Bir Kararg├óh ├çal─▒┼čmas─▒ - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 ─░kinci Kirte Muharebesi (6-8 May─▒s 1915 Taarruzlar─▒) (Y├╝cel ├ľzkorucu)

31/01/2017 - 12:29 T├╝rk Bo─čazlar─▒ Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanl─▒ Bir Mendil Hikayesi (├ľmer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde G├Ân├╝ll├╝ Kahramanlar Osmanc─▒k Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aral─▒k-Ocak Say─▒s─▒nda 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Y─▒lmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birle┼čik Harekat Tecr├╝besi Olarak Cihan Harbinde T├╝rk-Alman Askeri ─░ttifak─▒ (G├╝ltekin Y─▒ld─▒z)

02/12/2016 - 20:23 ├çanakkale Kara Muharebelerinde A─č─▒l Dere (┼×aban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 ├çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (┼×aban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (O─čuz ├çetino─člu)

03/07/2016 - 14:42 ├çanakkaleÔÇÖden 100. Y─▒l─▒nda SommeÔÇÖa:Bir Sava┼č, ─░ki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.D├╝nya Sava┼č─▒ nda ┼×ii Ulemas─▒n─▒n Cihat Fetvalar─▒ ├çer├ževesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kut├╝lamare- Yarbay Mehmed Re┼čid Bey in G├╝nl├╝─č├╝ (─░. Bahtiyar ─░stekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanl─▒ DevletiÔÇÖnin ├çanakkale Muharebelerinde Sa─čl─▒k Alan─▒ndaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanl─▒ Kurmay Subay─▒- Irakl─▒ K├╝rt Devlet Adam─▒, Mehmet Emin Zeki Bey in Ya┼čam ├ľyk├╝s├╝ (Tuncay Y─▒lmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Sava┼č 1915-1916 Kut├╝lAmare ÔÇô Nikolas Gardner ( Tuncay Y─▒lmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒n─▒n ─░slam D├╝nyas─▒na Etkileri (Y├╝ksel Nizamo─člu)

30/04/2016 - 19:20 ├çanakkale Sava┼č─▒: Bir Siyasi M├╝cadele Alan─▒ (├ľzg├╝r ├ľzt├╝rk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak ├ç─▒karmas─▒ ─░lk Saatleri ÔÇô Daha Erken M├╝dahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekat─▒ - K├╗tulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Y─▒lmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 E─čitimli Neslin Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ ile ─░mtihan─▒ ( Dr. Nuri G├╝├žtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci D├╝nya Sava┼č─▒ nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri G├╝├žtekin)

21/03/2016 - 06:35 ├çanakkale Seferberli─či: Sava┼č, E─čitim, Cephe Gerisi (Mustafa Sel├žuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ├ľZEL - ├çanakkale Zaferi ve Cevat Pa┼ča (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 ├çanakkale ┼×ehidi Feyzi ├çavu┼čÔÇÖun Zevcesi Zehra Han─▒m─▒n Padi┼čaha Mektubu (Osman Ko├ž)

23/12/2015 - 16:47 ├çanakkale Sava┼člar─▒nda Binba┼č─▒ Halis BeyÔÇÖe Ait Bir Ganimetin ├ľyk├╝s├╝ (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Z─▒rhl─▒s─▒n─▒n Dram─▒ (Cemalettin Y─▒ld─▒z)

06/12/2015 - 20:29 KutÔÇÖ├╝lamarenin T├╝rklere Tesliminden Sonra Irak ─░ngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 A─čustos 1915 Conkbay─▒r─▒ S├╝ng├╝ H├╝cumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Pa┼čan─▒n Osmanl─▒ DevletiÔÇÖnin 1. D├╝nya Sava┼č─▒na giri┼čiyle ilgili g├Âr├╝┼člerine dair bir belge

Osmanl─▒ Devleti Umumi Harpte Tarafs─▒z Kalabilir miydi? - Yusuf Ak├žura (De─čerlendirme: Muzaffer Albayrak)