Çanakkale Şehitleri Listesinde Ezineli Yahya Çavuş’un Adı Yok (Osman Koç)

Tarih: 18/04/2015   /   Toplam Yorum 7   / Yazar Adı:      /   Okunma 15913

Milli Savunma Bakanlığınca 1998 yılında hazırlanan ve beş cilt halinde yayımlanan "ŞEHİTLERİMİZ”  adlı eserde, Çanakkale kahramanı Yahya Çavuş’un adı bulunmamaktadır. İnternet ortamında Yahya Çavuş’un künye bilgileri yazılmak suretiyle yapılan sorgulamada da “Kayıt bulunamamıştır” mesajı ile karşılaşılmaktadır. Sadece “Yahya” adıyla sorgulama yapıldığında ise bu ismi taşıyan Çanakkaleli 17 şehitin kaydına rastlanmakta ancak bunlardan hiçbirinin Yahya Çavuş olmadığı görülmektedir. 
Milli hafızamızda yer etmiş olan, adına anıt ve şehitlik yapılan Ezineli Yahya Çavuş’un Çanakkale Şehitleri Listesinde yer almaması bazı söylentilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ne yazık ki, Yahya Çavuş’un hayali bir kahraman olduğunu dahi söyleyenler olmuştur.  Bazı şahıslar da, ellerinde hiçbir delilleri ve soy bağları olmadığı halde Yahya Çavuş’un kendi dedeleri olduğunu iddia etmişlerdir. (O.K.)

 

Milli Savunma Bakanlığınca 1998 yılında hazırlanan ve beş cilt halinde yayımlanan "ŞEHİTLERİMİZ”  adlı eserde, Çanakkale kahramanı Yahya Çavuş’un adı bulunmamaktadır. İnternet ortamında http://www.msb.gov.tr/arsiv/phpscr/Sehitler.php adresinden Yahya Çavuş’un künye bilgileri yazılmak suretiyle yapılan sorgulamada da “Kayıt bulunamamıştır” mesajı ile karşılaşılmaktadır. Sadece “Yahya” adıyla sorgulama yapıldığında ise bu ismi taşıyan Çanakkaleli 17 şehitin kaydına rastlanmakta ancak bunlardan hiçbirinin Yahya Çavuş olmadığı görülmektedir.

Harp Tarihi Başkanlığı’nın verilerine göre Çanakkale Savaşında Türk tarafının zayiatı 57.084 şehit, 20.197 hastalıktan ölen, 97864 yaralı, 11.178 kayıp, 14.000 hastaneye gönderilen, 13.459 hava değişimine giden olmak üzere toplam 213.882’dir. Bu rakamların sıhhati tartışmalıdır. Aradan bir asır geçmesine rağmen zayiatın tam olarak tespit edilememesi Çanakkale Savaşı tarihi açısından büyük bir eksikliktir. Zayiat listesinde belirtilen yaralılardan, kayıplardan, hastaneye, hava değişimine gönderilenlerden ve esirlerden kaçının şehit olduğu halen bilinmemektedir.  Esasen yeni tespitlere göre güncellenmesi gereken bu rakamlar günümüze kadar hiç değişmeden gelmiştir. Hâlihazırda Milli Savunma Bakanlığının bu yönde bir çalışması olduğu bilinmektedir. Dileğimiz bu çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılması ve şehit listelerinin sağlam bir veri haline getirilmesidir.  

Milli hafızamızda yer etmiş olan, adına anıt ve şehitlik yapılan Ezineli Yahya Çavuş’un Çanakkale Şehitleri Listesinde yer almaması bazı söylentilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ne yazık ki, Yahya Çavuş’un hayali bir kahraman olduğunu dahi söyleyenler olmuştur.  Bazı şahıslar da, ellerinde hiçbir delilleri ve soy bağları olmadığı halde Yahya Çavuş’un kendi dedeleri olduğunu iddia etmişlerdir.

Yahya Çavuş’un hayatta olan torunlarından Mustafa Canbaz, “dedesi Yahya Çavuş’un isminin şehitler listesine kaydedilmesi için geçmişte ilgili makamlara müracaatta bulunduğunu ancak gelen cevabi yazılarda dedesinin şehit kaydına ulaşılmadığının bildirildiğini” ifade etmiştir.  

Ezine Vefâyâta Mahsus Vukuât Defteri’nin 227. Sahifesi. En üstteki Kayıt Yahya Çavuş'a aittir

Eldeki belgeden ise Yahya Çavuş’un şehadetinin,  Ezine Vefâyâta Mahsus Vukuât Defteri’nin 227. sahifesinde kayıtlı olduğu görülmektedir.  3 Eylül 1331  (16 Eylül 1915)  tarih ve 6451 numaralı kayıttan, Ezine Askerlik Şubesi Başkanlığının 16 Ağustos 331 (29 Ağustos 1915) tarih ve 115 numaralı ilmühaber ile Yahya Çavuş’un (Canbazoğlu Yahya) nın şehadetini Nüfus idaresine bildirdiği anlaşılmaktadır.

Kayda göre Yahya Çavuş’un künye ve nüfus bilgileri şöyledir.

İsim ve Şöhreti sanat ve sınıfı:  Canbazoğlu Yahya

Pederi: Mustafa

Mahal tarih-i veladeti (Doğum Tarihi) :  1303 (1887)

Milleti: İslam

Mahalli Vefatı: Maydos Mıntıkasında

Tarih-i Vefatı: 23 Mayıs 331 (5 Haziran 1915)

Sebeb-i Vefatı: Şehiden

Esas Nüfustaki Mahal Kaydı:

Liva: Kala-i Sultaniye

Kaza: Ezine

Mahalle veya Karyesi: Koçali Karyesi

Mesken Numarası: 59

 

Yahya Çavuş’un şehadetine delalet eden en eski resmi kayıt budur. Kayıttaki bilgilerin sonraki Türkçe nüfus kütüğüne de aktarıldığı görülmektedir. Böyle olunca, Yahya Çavuş’un şehadet kaydına ulaşılamadığı şeklindeki bir gerekçenin yerinde olmayacağı düşünülmektedir. Zira nüfus kütükleri devletin en güvenilir resmi kayıtlarından biridir. Şayet eski kayda ulaşılamıyor ise (ki eldeki belge kaydın varlığını ispat etmektedir) günümüz Türkçesi ile tutulan nüfus kütüğündeki bilgilere itibar edilerek, Yahya Çavuş’un şehitlerimiz listesine kaydedilmesi gerekmektedir.  

 

3 Eylül 1331  (16 Eylül 1915)  tarih ve 6451 numaralı kayıt, Yahya Çavuş’un hangi tarihte ve nerede şehit düştüğü konusuna da açıklık getirmektedir. 25 Nisan 1915 tarihinde Ertuğrul Koyu’nu müdafaa eden ve düşmanın karaya çıkışını 12 saat geciktirmek suretiyle savaşın kaderini değiştiren 26. Alay, 3. Tabur, 10. Bölüğün erbaşlarından biri olan Yahya Çavuş’un, kopan ayağını tüfeğinin kayışıyla bağlayarak muharebeye devam ettiği, aynı gün Ertuğrul Koyu’nda şehit düştüğü yazılmakta, söylenmektedir. Kayıtta ise Yahya Çavuş’un Maydos Mıntıkasında 5 Haziran 1915 tarihinde şehit düştüğü yazılıdır.

Askeri kayıtlarda şehit düşülen yer adlarının genellikle “Kerevizdere’de… Kirte’de… Seddülbahir’de… Arıburnu’nda… Hastanesi’nde…” şeklinde verildiği görülmektedir.  Maydos (Eceabat) Mıntıkasının ise zaman zaman bombardıman edildiği ancak bu bölgede muharebe olmadığı bilinmektedir. Nitekim böyle bir bombardıman sonucunda Maydos Hastanesi Ağadere’ye nakledilmiştir. Yahya Çavuş’un mensubu olduğu 9. Tümen’in Seyyar Hastanesi de o tarihlerde Ağadere’de bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, Yahya Çavuş’un, 4-5-6 Haziran tarihlerinde Güney Cephesinde yapılan 3. Kirte Muharebesi’nin ilk günlerinde yaralandığını, tedavi için Maydos Hastanesine (Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi’ne) getirilirken veya hastanede tedavi görürken şehit düştüğünü iddia etmek mümkündür. Ezine Vefâyâta Mahsus Vukuât Defterinde,  Yahya Çavuş’un şehit olduğu 23 Mayıs 331 tarihinde çok sayıda şehit kaydına rastlanması ve defterde bunların tamamının “Maydos Mıntıkası” nda şehit düştüğünün yazılı olması bu iddiayı güçlendirmektedir.  Zira bu kadar çok sayıda şehit ancak bir muharebe sırasında ortaya çıkabilir.  O muharebede, Maydos’un uzağında, Alçıtepe Köyü’nün güneyinde yapıldığına göre, Yahya Çavuş’un ve onca arkadaşının normal şartlar altında o tarihte Maydos’ta olmaları ve topluca şehit düşmeleri mümkün değildir. Mümkün olan şey, bu askerlerin yaralı olmaları, harp dışı kalmaları, tedavi veya nakil için Maydos’a gönderilmeleri ve orada şehit düşmeleridir.  

 Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen Çanakkaleliler listesinde, şehadet yeri Maydos Hastanesi veya Maydos olarak belirtilen sadece altı şehit bulunmakta, “Maydos Mıntıkası” şeklinde yazılmış bir tek yer adına da rastlanmamaktadır.  Diğer bazı illerin şehit listelerinde  “Maydos Civarında” şeklinde bir belirtmenin olduğu görülmekte ise de bu belirtmeyi diğerlerinden ayrı tutmak gerekmektedir. Çünkü “Maydos Mıntıkası” ile “Maydos Civarı” aynı anlama gelmemektedir.  “Mıntıka” kelimesinin lügat karşılığı “Muayyen, belirli bir yer” dir. Öyleyse “Maydos Mıntıkası”nı doğrudan “Maydos” olarak okumak gerekmektedir. Maydos (Eceabat) ilçe merkezinde ise bilinen bir şehitlik yoktur. Burada şehit olan Mehmetçiğin defnedilebileceği en yakın yer Ağadere Şehitliği’dir.

 Böyle olunca da, Yahya Çavuş’un Maydos Hastanesi’nde veya Maydos Mıntıkası’nda şehit olması aynı kapıya çıkmakta, kahramanımızın, düzenleme çalışmaları halen devam eden Kilitbahir Köyü’ndeki Ağadere şehitliğinde medfun olabileceği fikri ağırlık kazanmaktadır. Bu yüksek olasılık,  şehitlik olduğu yaygın olarak bilinmeyen ve ziyaretçilerin uğrak yeri olmayan Ağadere Şehitliği’nin bundan böyle yoğun olarak ziyaret edilmesine vesile olacaktır. Orada yatan 2500 civarındaki şehidimiz de Çanakkale Savaşı’nın 100. yılında torunlarıyla buluşacaktır.      

 


  15913 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

5609_Cemalettn Yıldız 20-04-2015, 04:00:11
Değerli Osman Kardeşim, yaptığın bu çalışmandan dolayı seni hem tebrik ediyor, hem de sana teşekkürlerimi sunuyorum.Ezineli Yahya Çavuşun nüfus kayıt belgesini yayınladığın için.Ezineli Yahya Çavuşun Çanakkale Savaşlarındaki tabur kumandanı (26. Alay 3. Tabur)Konyalı Binbaşı Mahmut Sabri Bey 1933 yılındaKonya Yeni Anadolu Matbaasında basılarak yayınlanan savaşın ilk iki gününün harp raporunda; Yahya Çavuştan şöyle bahseder.( 25 Nisan 1915 saat15:15)" Saat üçe kadar Tekke Koyundan başka çıkarmada başarılı olamayan düşman, Ertuğrul Koyundan çıkarma yapmaya tekrar teşebbüs etti. Koyun batı tarafına yerleşen ve koyu yandan gören beş manga askerimizle başındaki 10. bölük ikmal askerlerinden Yahya Çavuş'un cesaret ve kahramanlığı sayesinde Ertuğrul Koyu sahili boydan boya düşman cesetleriyle dolmuştu. Yahya Çavuş kahraman olduğu kadar sabır ve dayanıklılığı ,beraberindekilere etkisi sayesinde mangalarındaki askerlerle birlikte devamlı ve dehşetli bombardımana karşı akşama kadar sabırla düşmanın yüzlerce askerini öldürdü."diye yazar.
 
5610_Cemalettin Yıldız 20-04-2015, 04:50:46
Tabur Kumandanı Mahmut Sabri Bey; 25 Nisan 1915 İkindi(Saat17:00)başlığı altındaki raporunda ise, gördüklerini şöyleyazar; İkindiden sonra Ertuğrul Koyu'nu yandan döven bu dört mangalık siperin yok edilmesinin gerekli olduğuna düşman tarafından karar verilmiş olmalı ki ;bir kısım donanması oraya ateş açtı vesiperleri dümdüz etti.
Kahraman Yahya Çavuş sağ kalan askerleriyle o siperlerden başka tarafa atladı ve düşmanın çıkarmasına engel olmak için ateşine de devam etti. N e çare ki Tekke Koyundan çıkan düşman kuvveti Aytepe'yi aldıktan sonra Ertuğrul Tabyasını arkadan sardığı haberi Yahya Çavuşa geldi .Kahraman Yahya Çavuş,kendi idaeresinde bulunan takımın sağ kalanlarıyla bu yeni düşmana doğru ilerledi. Süngüleri taktırdı, fakat kendisine haber varmazdan evvel oradaki manga erlerinden dördü şehit, ikisi yaralanmıştı. Düşman makinalı tüfeğini kurmuştu. Ortalık kararmıştı. Yahya Çavuşu makinalı tüfek ateşiyle karşıladılar.Bi tabur kadar iş gören Yahya Çavuş mahcup bir vaziyetle Harapkalesinde bölük kumandanına katılmaya mecbur oldu.
Ertuğrul Koyunu 12 saat savunduktan ve her türlü ateşe dayandıktan ve siperleri dümdüz olarak, arkası çevrildikten sonra savaş alanından ayrıldı. Yahya Çavuşun emsallerinden daha üstün takdir edilmesi gereklidir. Bölük subaylarının şehit olması ,tabur kumandanının daha sonra yaralanarak hastaneye gitmesi, Yahya Çavuşun kahramanlığının duyulmasını engelledi."diye.
Ezinli Yahya Çavuşun Ezine Nufus müdürlüğndeki kayıtlarında 1303 Ezine Koçali Köyünde (2010 yılında köylülerinin isteği üzerine Yahya Çavuş Köyü olarak değiştirilmiştir.)Annesi Hanife Dudu, Babası Mustafadır.05. 01.1330 doğulu Muharrem adında bir oğlu vardır.25 05 1331(05 Haziran 1915tarihinde Maydos mıntıkasında şehit olmuştur.Adı konan köyünde Yahya Çavuş Müzesi kurulma aşamasında olduğunu öğrenince çok sevindim.
Ezineli Yahya Çavuşun komutanı Konyalı Binbaşı Mahmut Sabri Beyinsavaş sonrası bilgilerine ulaşamamıştım, Mahmut Sabri Beyle ilgili araştırmaların son aşamasında olduğunu öğrendim, yakında ona da kavuşacağız.Herkese kolay gelsin.
 
5612_Osman Koç 20-04-2015, 11:57:35
Katkılarınız için çok teşekkür ederim Cemalettin hocam. Şehitlerimizin adlarını ve anılarını yaşatmak hepimizin vazifesi. Bu yolda zerre kadar katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )