Rusya’daki 90.000 Osmanlı Savaş Esiri ve Sarıkamış Muharebesi (Yücel Yanıkdağ)

Tarih: 03/04/2015   /   Toplam Yorum 8   / Yazar Adı:      /   Okunma 11105

  Ekim sonunda Osmanlıların Cihan Harbi’ne girişinin yüzüncü yıldönümüydü. Geçen bir asra ve konu üzerine son zamanlarda yazılan pek önemli akademik kitaplara rağmen Cihan Harbi hakkında hâlâ bilmediğimiz bir hayli kritik detaylar ve boşluklar var. Çabalara rağmen bu boşluklar kaynak yetersizliğinden doldurulamıyor. İçimiz rahat etmese de bazen eksik olduğunu bildiğimiz bilgileri vermek zorunda kalıyoruz. Burada ki konuda böyle bir şey: Cihan Harbi’nde İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa,Rusya ve sonradan İtalya) tarafından esir olarak alınan Osmanlı askerlerinin sayıları. (Bu makale Taraf Gazetesi'nde 7 Ocak 2015 tarihinde yayınlanmış olup yazarın ve editörün izniyle sitemize konmuştur.)

 

 Ekim sonunda Osmanlıların Cihan Harbi’ne girişinin yüzüncü yıldönümüydü. Geçen bir asra ve konu üzerine son zamanlarda yazılan pek önemli akademik kitaplara rağmen Cihan Harbi hakkında hâlâ bilmediğimiz bir hayli kritik detaylar ve boşluklar var. Çabalara rağmen bu boşluklar kaynak yetersizliğinden doldurulamıyor. İçimiz rahat etmese de bazen eksik olduğunu bildiğimiz bilgileri vermek zorunda kalıyoruz. Burada ki konuda böyle bir şey: Cihan Harbi’nde İtilaf Devletleri (İngiltereFransa,Rusya ve sonradan İtalyatarafından esir olarak alınan Osmanlı askerlerinin sayıları.

Ekim ayı sonunda Tarih Vakfı’ndan “Millete Deva Olmak. Osmanlı Savaş Esirleri, Tıp ve Milliyetçilik, 1914-1939” isimli bir kitabım çıktı. Kitapta, 150.041’i İngiliz65.000’i Rus2.000’i Fransa605’i Romanyave 100’ü İtalya’nın elinde olmak üzere toplam 217.746 Osmanlı esiri olduğunu yazmıştım. Bol sıfırlı yuvarlak rakamlardan anlaşılacağı gibi, bunlar birer tahmin. Ayrıca bu toplamı bir asgari rakam olarak görmekte fayda olduğunu ve gerçek sayının 250.000’e daha yakın olabileceğini belirtmiştim. Genelkurmay (ATASE) kaynaklarına dayalı olarak yazılan kitaplar esir sayısını 145.104 ile 202.152 olarak verir. Aradaki fark 15.594 ile 72.642 arasında. Bu büyük farkın bir nedeni, özellikle Rusya ile ilgili istatistiklerin o zamanın Osmanlı Harp Nezareti tarafından 1918’den sonra Türkiye’ye geri dönen esir sayıları üzerinden sonuç çıkarılmasından kaynaklanıyor. Sadece geri dönenler sayıldığından tabii ki böyle bir yöntem esarette ölenleri hesaba katamaz. 1918’den sonra dönenler arasında binlerce Arap-Osmanlı esiri de genelde İstanbul üzerinden değil de başka ülkelere döndüğünden bu rakamlara katılmaz.

Kitabımın basılmasına çok az bir vakit kala elime önemi sonradan ortaya çıkan bir kaynak geçti. Ekim 1917’de Kopenhag’da buluşan Danimarka Kızıl Haç’ının toplantısında iki üst düzey Rus temsilcisi, Kont Benningsen ve General Kalischefski, orada bulunan Amerikalı temsilciye Rusya’da 90.000 “Türk” esiri bulunduğunu ve bunların 1.400 kadarının subay olduğunu söyler. Amerikalı da konuşmaları rapor ederek Amerikan Dışişleri Bakanı’na gönderir.

Aynı diplomat Alman ve Avusturya- Macaristan esirlerinin sayısını da verir. Ve bu sayılar o devletlerin savaş sonunda verdiği rakamlardan daha azdır; bu da akla yatar. 90.000 gibi bir rakamın abartılı olduğunu düşünecekler için, hemen ekleyelim. Rus diplomatları ellerindeki diğer devletlerin esir sayılarını azaltıp da Osmanlıları niye abartsın? 90.000’i olabilir gibi bir rakam olarak kabul edersek, Cihan Harbi’nde esir olan Osmanlıların sayısını 242.746 oluyor. Bu kadar esirin Ruslar tarafından nerede ele geçirildiği diğer önemli soru: Galiçya ve Doğu Anadolu cephesi. Ne kadar büyük bir kayıp olursa da olsun, birçok kişinin yaptığı gibi Doğu Anadolu cephesini sadece Sarıkamış muharebesi (22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915) olarak görmemek lazım. En önemlisi o olsa da, Sarıkamış’tan önce ve sonra da kanlı ve bol esirli muharebeler olmuştur.

Mesela Genelkurmay kaynaklı bazı kitaplar Sarıkamış sonrası binlerce esir verildiğini yazarlar: 1915 Ağustos’unda Malazgirt’te Ruslar’a 6.000 esir; Temmuz 1916’da Erzurum-Bayburt civarında 17.000 esir; 1916’da Köprüköy ve Erzurum’da 10.000 esir. Toplamı 33.000 olan bu rakama ne Gümüşhane civarı muharebeleri ne de Trabzon, Rize, Bitlis, ve Muş’un düşmesinde verilen esirler dâhildir. Yani kendi kaynaklarımıza göre Sarıkamış sonrası Ruslar sadece buralarda en az 33.000 esir almışlar. Belki daha fazla ama hadi 33.000’i kabul edelim. 33.000 ile 90.000 arasında 57.000 gibi bir fark var. Buna Galiçya’da verilen esirler de dâhil olsa da oda tahmini bir rakam olduğundan orayı karıştırmayıp Kafkaslar’da kalalım.

Rus Kafkaslarında Piatigorsk’ta çıkan Novoe Vremya gazetesi14 Şubat 1915 tarihine kadar tren hattındaki Mineralnye Vody istasyonundan 49.527 (527’si subay) Osmanlı esiri geçtiğini yazmış. Yani 2 Kasım 1914’ten Şubat 1915 ortalarına kadar Ruslar Doğu Anadolu’da 49.527 esir almış ve bölgeden sevk etmiş. Bu rakama yukarıdaki 33.000’i eklersek asgari olarak 82.527 gibi bir rakam buluyoruz; yani Rusların verdiği 90.000’e yakın bir sayı. Zannediyorum bu da Rusların verdiği istatistiklerin doğruluk olasılığını çok artırıyor. Maalesef 49.527’yi değişik muharebelere göre kati olarak ayırmak şimdilik imkânsız. Sarıkamış öncesi, Kasım 1914 ortalarında sadece Köprüköy’de Ruslar 3.070 esir aldığı gibi, Sarıkamış sonrası düzensiz ricat zamanında bir kaç bin kişinin esir olduğu muhakkak. Sarıkamış’ta kaç esir verildi?Osmanlı kaynaklarına ve Fevzi Çakmak’a göre sadece 7.000. 3. Ordu Kurmay Başkanı Felix Guze bir söylentiye göre Sarıkamış’ta Rusların 27.000 esir aldığını yazar. Fevzi Çakmak bu rakamı reddederek Sarıkamış’taki şehit sayısını 60.000 olarak verir. Bu da öldüğü kesin olarak bilinenler değil de öyle olduğu tahmin edilenlerdir –bence hatalı usavurma varsayımlarıyla elde edilen bir rakam. Mesela akıbetini açıklayamadığı en az 38.000 ile en fazla 78.000 asker vardır. Bunların bir kısmını şehit varsayar diğerlerini firari ve hasta.

Bildiğimiz gibi Sarıkamış denince ortaya bir 90.000 şehit (donarak ve savaşarak) söylemi çıkar. Hafız Hakkı Paşa’nın yeni yayımlanan günlüğü Enver Paşa’yı “yüz bin masumun kanına girme”kle suçlar. Bunu Sarıkamış’ta 100.000 kişi öldü diye okuyacak olanlar da vardır, fakat öyle okunulmamalı. Eğer Sarıkamış’ta 90.000- 100.000 ve hatta Fevzi Çakmak’ın dediği gibi 60.000 kişi bile ölmüş olsaydı Ruslar kesinlikle 14 Şubat’a kadar 49.527 esir alamazdı. Başka bir deyişle: Rusların verdiği sayı doğruysa Fevzi Paşa’nın verdiği 60.000 şehit yanlış (yüksek) olması lazım. Bu rakama da Fevzi Paşa “ortada yoklar, demek ki şehit oldular” gibi varsayımlarla ulaştığından onun yanlış olma olasılığı daha yüksek. Bu da ne demek oluyor? En mümkün açıklama şu: Sarıkamış’ta donarak öldüğü varsayılan ve akıbetleri açıklanamayan yüklü bir sayıda “kayıp” asker yarı ölü, yarı diri Ruslara esir oldular. Maalesef Sarıkamış’ta şu kadar asker öldü veya bu kadarı esir oldu gibi kesin rakamlar veremeyeceğim. Çünkü bu şimdilik imkânsız. Sarıkamış ormanlarında donarak ölmek üzereyken Ruslar tarafından esir edilerek kurtarılan askerlerin esaret hatıratları var elimizde. Zaten Felix Guze sadece Sarıkamış’ta 27.000 esir olduğunu duymamış mıydı? Belki 27.000’den daha da fazlaydı. Tekrarla, 49.527 askerin esir olması için Sarıkamış’taki şehit sayısının 60.000’den az olması lazım. Yine de az rakam mı o kadar insanın ölmesi?

Esir olmakla ölüm olasılığı bitmedi. Bazı esir Osmanlı subayları erlerin yüzde 25-27’sinin kamplara varamadan yollarda öldüğünü yazarlar. Onbinlerce kişinin esir olmasına “sebep” olmakta onların “kanına girmek” anlamına gelmez mi? Kitapta da anlattığım gibi, kamplara vardıktan sonra da ölüm, esirlerin peşlerindeydi. Bir yandan hayatta kalma çabaları verirken, diğer yanda o hayata bir normallik vermeye çalıştılar. Aralarında milletin nasıl olup da bir uçurumun önünde yok olma seviyesine geldiğini ve yurda döndüklerinde nasıl çalışıp da bu uçurumdan kurtulabileceklerini tartıştılar. Ortaya attıkları çözümler arasında milletin cehaletine karşı “cihat” ilan etmekten tutun da bir “dinî inkılâb” gerektiğine kadar her şey vardı.

*Richmond Üniversitesi- ABD, Osmanlı Tarihçisi

yyanikda@richmond.edu

(Bu makale Taraf Gazetesi'nde 7 Ocak 2015 tarihinde yayınlanmış olup yazarın ve editörün izniyle sitemize konmuştur.)

 


  11105 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )