Çanakkale Cephesi’nde Albay Mustafa Kemal’in Yaralanma Vakaları (İsmail Bilgin)

Tarih: 05/11/2012   /   Toplam Yorum 4   / Yazar Adı:      /   Okunma 44187

1988 yılında Gelibolu Yarımadası’ndaki muharebe alanlarını gezerken Conkbayırı’nda, üç tane, kireçle boyanmış, yuvarlak, beton bloklar ve “Atatürk’ün saatinin parçalandığı yer” yazan tabela dikkatimi çekmişti. Sonra o beton blok ve tabela kaldırıldı. Söz konusu yere yeni tabela kondu. O mahalde gerçekleşen bu olayın yanında, daha sonra hava hücumuna da uğrayan Mustafa Kemal’in yaralanmasını ve saldırıya uğramasını, özetlemek ve tekrar hatırlamak için, aşağıdaki makaleyi, görgü şahitlerinden derleyip kaleme alma ihtiyacı hasıl oldu.

 

1988 yılında Gelibolu Yarımadası’ndaki muharebe alanlarını gezerken Conkbayırı’nda, üç tane, kireçle boyanmış, yuvarlak, beton bloklar ve “Atatürk’ün saatinin parçalandığı yer” yazan tabela dikkatimi çekmişti. Sonra o beton blok ve tabela kaldırıldı. Söz konusu yere yeni tabela kondu. O mahalde gerçekleşen bu olayın yanında, daha sonra hava hücumuna da uğrayan Mustafa Kemal’in yaralanmasını ve saldırıya uğramasını, özetlemek ve tekrar hatırlamak için, aşağıdaki makaleyi, görgü şahitlerinden derleyip kaleme alma ihtiyacı hasıl oldu.

 

1.      Mustafa Kemal’in Saatinin Parçalanması

Çanakkale Cephesi’nde, Albay Mustafa Kemal Bey Anafartalar Grup Komutanı iken 10 Ağustos günü yaptırdığı saldırıdan sonra karşıdan şiddetli top ateşi başlar. Bu top atışlarından dolayı bir mermi Albay Mustafa Kemal Beyin yakınında patlar. Bir şarapnel parçası göğsündeki öğrenci saatine denk gelir…

Bu olay onun Çanakkale Muharebeleri’nde ilk defa vurulmasıdır. Olay çeşitli görgü şahitleri tarafından şöyle anlatılır:

 “…….

Dört saat mücadeleden sonra 23. ve 24. Alaylarımız Conkbayırı’nı düşmandan tamamen temizledi. 28. Alay da Şahinsırtı’nın en yüksek sırtını geri aldıktan sonra Sarıtarla, Ağıl üzerine batıya saldırdılar. Önüne tesadüf eden düşman kıtalarını mağlup ve hezimete uğratıyordu.

28. Alay’ın bir kısmı Şahinsırtı’nın Boyun noktasında yerleştirilmiş olan düşman mitralyözlerinin etkili ateşinden daha ileri gidememişti.

Conkbayırı tepesi askerimizin eline geçtikten sonra düşman karadan ve denizden yönlendirdiği seri ve kesif topçu ateşiyle Conkbayırı’nı cehennem çevirmişti.

Gökyüzünden şarapnel demir parçaları yağmuru yağıyordu. Büyük çaplı deniz topların tam isabetli taneleri yerin içine girdikten sonra patlıyor yanımızda kenarımızda büyük lağımlar açıyordu. Bütün Conkbayırı kesif durmanlar ve ateşler içinde kaldı. Herkes mütevekilâne sonlarını bekleyip duruyordu. Etrafımız şehitler ve yaralılar ile dolu.

Muharebe meydanında cereyan eden hali seyrederken bir şarapnel parçası göğsümün sağ tarafına çarptı. Cebimde bulunan saati paramparça etti. Vücuduma nüfuz edemedi. Yalnız derince bir kan lekesi bıraktı. (Bu saat daha sonra bugünün hatırası olmak üzere Liman Paşa’ya verdim. O da aile asalet armasını içeren kendi saatini bana verdi.), (1).”

*

Gazeteci Necmi Onur daha sonra kendisiyle yapılan bir röportajda Kurmay Albay Haydar Mehmet Alganer’den (siperdeki ünlü Mustafa Kemal fotoğrafını da kendisi çekmişti) konuyla ilgili şu satırları dinlemiştir.

“10 Ağustos taarruzundan sonra akşamüstü Mustafa Kemal ve erkanı harbiyesi ile birlikte karargaha geldi. Liman Von Sanders de bizimle beraber ayağa kalktı. Hepimiz Mustafa Kemal’in ne söyleyeceğini merak ediyorduk. Kendisi Fransızca olarak Liman Paşa’ya şöyle hitap etti:

“Düşmanı süngü hücumuyla denize dökmeye karar verdikte sonra 19. ve 8. Tümenleri ve Cemil Conk tümenini süngü hücumuna hazırladım. Sabah olmadan.

Ve benim vereceğim işaretle bütün cephe üzerinde hücuma geçilmesini emrettim. Bu aynen bu şekilde vaki oldu. Mehmetçikler ateş etmeden, Allah’ın da kendilerine bahşetmiş olduğu tarifi ve ölçüsü kabil olmayan cesaret ve mertlikle düşman bir adım ilerlemeye muvaffak olamadı. Denize kadar sürülmüş oldu.

Büyük kumandan bu sözleri söylerken biz hepimiz ağlıyorduk. Mustafa Kemal, Sanders Paşa’ya,

Ekselans bu muazzam hücum esnasında bir kurşun benim kalbimin üzerine geldi. Fakat saatim hayatım kurtardı, dedi.

Bunun üzerine cebinden kırık bir saati çıkardı ve Alman Kumandanına uzattı:

Bunu, bugünün celadet tarihine en büyük savletle kayda değer muvaffakiyet gününün hatırası olarak kabul buyurmanız rica ederim dedi. Ve Türk’e has bir jestle saati paşaya takdim etti.  Gözlerimiz şimdi bambaşka bir heyecanla yaşarmıştı. Hatta Sanders Paşa’nın bile gözlerinin yaşardığını gördüm ve o zaman Alman paşası elleri ve ağzı titreyerek Mustafa Kemal’in elini sıktı ve teşekkür etti. Cebinden bir altın saat çıkararak:

Ben de bunu kabul buyurmanızı rica ediyorum dedi.

Bu tarihi ve emsalsiz sahne böylece sona erdi. Düşman Conkbayırı’nda mühezim olduktan sonra artık Çanakkale de asla başarılı olamayacağını anlamıştı, (2).”

*

“……….

-       Ortalık açıldıktan sonra idi ki diyor, düşman hakikaten Conkbayırı’nı cehenneme çevirmişti. Denizden karadan büyük çaplı topların muhtelif cinste mermileri Conkbayırı semasında bitmez tükenmez yıldırımlar vücuda getiriyordu.

-       Buraya kadar muhaveremizi sakin bir vaziyette dinleyen Yüzbaşı Cevat Bey(Abbas Gürer) paşanın yaveri, kalın, sertliği hoşa giden bir sesle:

-       Bu şarapnel misketlerinden bir tanesi de paşanın göğsünün okşamıştır, dedi.

Paşa tespihi ile oynuyordu. Cevat Bey parlak çizmelerindeki mahmuzları şıkırtı yaprak göğsünün sol tarafındaki nişan kordeleleri sarı ve ipek kordonu kabara ine şöyle anlatıyordu:

-       Bulunduğumuz yer tamamen muhacimler arası idi. Paşa da ilerleyen efradımızı seyrederken göğsüne bir şeyin gayet kuvvetle çarptığını duymuştur.

-       Evet sağ tarafta ceketimde bir kurşun yeri gördüm. Yanımda bulunan zabit şimdi Kütahya Mebusu M. Nuri Bey:

-       Efendim vuruldunuz dedi. Ben böyle bir söz şüyu bulursa askerimizin kuvvei maneviyesi üzerinde yapacağı tesiri düşündüm.

-       Elimle zabitin ağzını kapadım:

-       Sus dedim.

Cevat Bey devamla:

-       Bir şarapnel misketi göğsünün sağ tarafına tamam saatinin bunduğu cebe isabet etmiştir. Saat parça parça oldu. Fakat o darbe paşanın göğsünde hafif bir leke bırakmaktan başka ileri geçmemiştir dedi.

-       O saat sizin için tarihi bir saattir, görebilir miyim efendim? dedim.

Paşa:

-       O saatin enkazını bu muharebeden sonra Liman Paşa hazretleri hatıra olarak aldılar. Bana da kendilerinin ailei asalet armasını havi bulunan saatlerini verdiler.

Cevat Bey saati gösterdi. Omega markalı siyah bir saat: arkasında birkaç tane L.Z markaları. Paşanın kırılan saati de Mektebi Harbiye’den beri sakladığı Omega markalı kuvvetlice bir talebe saati imiş. Cevat Bey Zenith markalı bir bilezik saat gösterdi ki onu Mustafa Kemal Paşa’ya o kurşun değdiği esnada yanında bulunan genç mülazım vermiş, (3).”

*

Alay Kumandanı Yarbay Servet Bey (Yurdatapan) olayı şöyle anlatır:

“Süngü hücumu esnasında Conkbayırı tepesinde onun yanındaydım. Düşman şiddetli topçu ateşi başladıktan biraz sonra elini birden göğsüne götürdüğünü gördüm. Heyecanımı sezen o metin asker parmağını ağzına götürerek başını kaşarlın yukarıya kaldırarak ban sükut ve sükûn işaret etti, (4).”

*

Şevki Yazman ise söz konusu olay hakkında şunları belirtir:

“………

Bu cehennemin ta ortasında duran Anafartalar kahramanının hayatını ise Türk’ün talihi bir eski Omega saatine medyundur.

Askerlerinin saflarından ileriyi gözetleyen grup Kumandanı bir ara göğsünün sağ tarafına şiddeti bir şeyin çarptığını duyuyor başını çeviriyor ve burada bir delik görüyor.

Yanında 24 Alay’ın kumandanı ve eski arkadaşı Nuri Bey (Conker) vardır o telaşlanıyor.

Efendim vuruldunuz! diye bağırıyor.

O, maiyetinin bundan haberdar olmasını istemeyen kahraman kumandan

Sus… diyor eliyle Nuri Beyin ağzını kapıyor.

Sonra hissettirmeden sızı veren yanını yoluyor, (5).” 

*

“Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal bugün Sağ Kanat üzerine ağır bir yük koydu. Kocaçimen Dağı’ndaki hakim dağ yerlerinde açık bir meydan oluşturmak istiyordu. Yüksek yerin dar bir kısmı sürekli İngilizlerin elinde bulunduğu için, onlara karşı, 1000 silahlıyı orada konaklatmak için de, müstahkem ve düz bir alan gerekliydi.

Şiddetli bir Türk topçu ateşiyle dövülen bu yüksek yerin bir kısmı, 10 Ağustos 1915 sabahı, yeni taburlar olan; 6. North Lancashires ve 5. Wiltschires Alayları tarafından ele geçirilmişti.  Anafartalar grup Komutanı Albay Mustafa Kemal, Albay Ali Rıza Bey (Sedes) komutasındaki tümeni, Asya’dan getirterek taarruz için buraya yerleştirdi ve kendisi de bizzat silaha sarıldı. Ancak, bir duraksama oldu. Göğsüne isabet eden bir şarapnel parçası, cep saatini parçaladı ve fakat, Conkbayırı’nı temizlemede başarılı oldu. Ancak Şahintepe’yi almak, başarılmadı. Sonuç, memnuniyet vericiydi. Zira, 6. North Lancashires Alayınn büyük bir bölümü ve 5. Wltschires Alayı’nın da tamamı, parçalanıp dağıtılarak imha edildi, (6).”

*

Daha sonra, bazı araştırıcılar saatin izini sürmüşler ancak Liman Paşanın ölümünden sonra eşyalar ile birlikte satıldığı/eve giren hırsızlarca çalındığı ve nerede olduğu bilinmediği, keza Mustafa Kemal’e verilen saatin de kayıp olduğu ifade edilmektedir. Ancak konunun yine araştırılıp izinin sürülmesi ve net bir şekilde açığa çıkarılması gerekmektedir.

  

2- Albay Mustafa Kemal’in Makam Otomobilinin Vurulması

Yukarıda anlatılan Albay Mustafa Kemal’in ilk yaralanmasıdır. Genellikle herkes tarafından da bilinir. Ancak cephenin ön kesimlerinde yer alan Albay Mustafa Kemal Bey daha sonraları da Pilot Yarbay Samson’un da hedefi olur. Yine çok bilinen makam arabalı fotoğrafındaki arabasıyla seyahat esnasında 18 Eylül 1915 tarihinde saldırıya uğrar. Yaralanmadan kıl payı kurtulur. Çok bilinmeyen bu olay ise şöyle meydana gelmiştir:

“Yarbay Mustafa Kemal Bey, Anafarta Bölgesine Cephe Grup Komutanı olarak atandığında emrine bir makam arabası verilmişti.

3. Hava Bölüğü Komutanı Yarbay Samson, eylül ayının ikinci yarısında (18 Eylül 1915) bir Nieuport ile Türk kontrolündeki bölgede keşif uçuşu yapıyordu. Selvili bir alana geldiğinde önde şoför ve arka koltukta iki subayın oturduğu, üstü açık bir makam arabasının toprak yolda toz bulutu çıkararak ilerlediğini gördü. Arabanın arkasından iki subaydan biri Mustafa Kemal idi.

Samson hareket halindeki hedef üzerine dalış yaparak iki bomba attı. Atılan bombalar arabadan uzağa düştü. Bunun üzerine araba ve içindekiler hemen dışarı çıkarak yakındaki bir hendeğin içine girip siper aldılar.

Yarbay Samson olay yerinden uzaklaştı. Fakat bölge üzerinde geniş bir daire çizerek olay yerini dürbünle uzaktan izlemeye başladı. Biraz sonra tehlikenin geçtiğini zanneden yerdekiler, hendekten çıktılar ve tekrar arabaya binip hareket ettiler. Araba yolda ilerlerken Samson yine hedefine doğru yöneldi. Biraz alçalıp uçaktaki son bombayı aşağıya attı. Bomba arabanın az önünde patladı. Etrafa yayılan şarapneller ön camı parçaladı. İsabet alan şoför ağır yaralandı. Arka koltukta oturan Mustafa Kemal ve diğer subay olaydan hiç yara almadı, (7).”

*

Çanakkale Muharebeleri esnasında önemli görevler üstlenen, muharebelerin gidişatını taktik ve kumandasıyla etkiyen Albay Mustafa Kemal Bey, cephenin ön kısımlarında çarpışmış, İtilaf Devletlerinin attığı şarapnel/kurşunlarına hedef olmuş ancak önemli bir yara yara almamıştır.

 

Kaynaklar

 (1) Anafartalar Hatıraları, Çanakkale Hatıraları 1. Cilt Arma Yayınları, 2001, s 89-90 .

    (2) Necmi Onur, Çanakkale Savaşları ve Şehitler Abidesi, Haydar Mehmet Alganer’in Hatıratı, 1960, No: 2815, s 8-9, Milli Kütüphane. 

    (3) Ruşen Eşref, Mustafa Kemal ile Mülakat, MEB Atatürk Kitapları Dizisi 5, 2001, s 50-51.

 (4) Cemil Conk, Çanakkale Conkbayırı Savaşları, Erkanı Harbiyei Umumiye Riyaseti Harp Tarihi Dairesi Yayınları, 1959,  s 59.

(5) Şevki Yazman, Cephaneniz Yoksa Süngünüz Var, Yeditepe Yayınları, 2008, s 402-403.

(6) Hans Kannengiesser, Çanakkale’de Türklerle Beraber, Timaş Yayınları, 2009, s 222-223. 

(7) Cenk Avcı, Çanakkale Cephesi’ndeki Hava Savaşları, ATASE Yayını, 2009/91, s 161.


  44187 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

2085_Bill Sellars 09-11-2012, 18:23:23
Mustafa Kemal bey'in otomobilinin saldırıya uğradığı bilgisi aşağıdaki kaynakta geçer:
The War in the Air , Being the story of the part played in the Great War by the Royal Air Force , (A. H. Jones) 1928, s. 71

Ne yazık ki, İngiliz Resmi Hava Savaşı tarihinin yazarı , Samson'un otomobile yaptığı saldırı ve Mustafa Kemalin otomobilin yolcusu olduğu gerçeği hakkındaki bilgiyi sağlayan Turk kurmay subayının kimliğini bizlere vermiyor. Çok sayıda Türk subayı , mütarekeyi izleyen dönemdeki işgal sırasında İngiliz subaylarıyla görüştü. Yine de bu subayın kim olduğu, havadan gelen bu saldırıdan nasıl haberi olduğu gizem olarak kalıyor.
 
2088_ibilgin 10-11-2012, 15:38:39
Sn Bill Sellars;
katkınız için teşekkür ederim. Avcı'nın kaynak gösterdiği kitap "Air Commodore Rumney,Samson; Fights and Flights, The Battery Press 1990, Nasvile Temessee U.S.A, s 268-69.
Konuyla ilgili olarak başka kaynaklarda daha geniş bir bilgiye rastlayamadım.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

10/09/2016 - 11:12 Seddülbahir Kahramanı Bigali Mehmet Çavuş (Ömer Arslan)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

13/04/2016 - 05:30 Çanakkale Savaşları ve Barbaros’un Batışı (İsmail Bilgin)

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

11/03/2016 - 06:49 Zaferi Kanla Yazan Fındıklılı Mehmet Muzaffer (İsmail Bilgin)

02/03/2016 - 12:48 Kut’ül Amare Zaferi -2 (İsmail Bilgin)

29/02/2016 - 11:29 Kut’ül Amare Zaferi -1 (İsmail Bilgin)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Nazım’ın Dayısı Çanakkale Şehidiydi (Melih Şabanoğlu)

Çanakkale Destanının Ölümsüz Efsaneleri (Osman Koç)

21/10/2015 - 04:02 100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de Programı

17/10/2015 - 11:50 Çanakkale Savaşı'nın Kanada'da Bıraktığı İzler (Birol Uzunmehmetoglu)

27/09/2015 - 16:01 1917 Yılında Hicaz Cephesi:Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı (Yüksel Nizamoğlu)

22/09/2015 - 13:07 III. Kolordu’nun Çanakkale Muharebeleri’ne Hazırlanış Süreci (İsmail Bilgin)

15/09/2015 - 04:28 Kutü-l Amare Kahramanı Halil Kut Paşa (Enes Cifci)