Anafartalar Zaferinin Kahramanları 7. ve 12. Tümenlerin İzinde Bolayır'dan Anafartalar'a (Muzaffer Albayrak-Tuncay Yılmazer)

Tarih: 26/09/2012   /   Toplam Yorum 6   / Yazar Adı:      /   Okunma 14453

Anafartalar Ovası ve onu doğusundan kuzeyine doğru çeviren Tekketepe-Kavaktepe-Kireçtepe hattı sadece tarihimizin değil modern askeri tarihte de çok önemli bir yer tutan Anafartalar (Suvla) çıkarmalarının ve sonrasındaki muharebelerinin yaşandığı bölgedir. Burası günümüzde Çanakkale ziyaretçilerinin ilgi alanında pek olmasa da savaşa dair pek çok izi barındırıyor.
Çanakkale’ye daha önceki senelerde yaptığımız gezilerde, harbin yaşandığı Seddülbahir, Arıburnu harp sahalarında araştırmalar yapmıştık. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl gerçekleştirdiğimiz gezilerde ise Anafartalar harp sahasını gezdik. Bu ziyaretteki amacımız, 6/7 Ağustos 1915’de burada karaya çıkarılan 20 bin kişilik İngiliz kolordusuna karşı bölgeye sevk edilen ve Bolayır civarında konuşlanmış olan 7. ve 12. Tümenlerin gittikleri yoldan 97 yıl sonra tekrar giderek Çamlıtekke’deki Anafartalar Grup Komutanlığı karargâhına ve Tekketepe’nin zirvesine ulaşmaktı.

 

Çanakkale Muharebelerinin yaşandığı harp sahasını ziyaret amacıyla düzenlenen ve son on senedir başta İstanbul olmak üzere bir çok il ve ilçe belediyelerinin “Şehitlik ziyareti” adı altında bedava günübirlik(!) turları yüzbinlerce kişiyi bölgeye çekti. Bu turların maalesef tur programı ve güzergâhı son derece sınırlı, birkaç saat içinde tamamlanan hızlandırılmış(!) ziyaret formatındaydı.

Gelenler birkaç abideyi, yeni yapılmış betondan ve granitten örülmüş birkaç şehitliği gezdikten ve rehberlerinin anlatımlarından feyz(!) alarak geri dönerler. Aşağıda size bir gezi programı dahilinde tanıtmaya çalışacağımız Anafartalar bölgesini göremezler. Gezinin Conkbayırı bölümünde rehberleri Conkbayırı üzerinde Anafartalar ovasını uzaktan gösterip buradaki muharebelere değinirse şanslıdırlar.

Oysa Anafartalar Ovası ve onu doğusundan kuzeyine doğru çeviren Tekketepe-Kavaktepe-Kireçtepe hattı sadece tarihimizin değil modern askeri tarihte de çok önemli bir yer tutan Anafartalar (Suvla) çıkarmalarının ve sonrasındaki muharebelerinin yaşandığı bölgedir. Burası günümüzde Çanakkale ziyaretçilerinin ilgi alanında pek olmasa da savaşa dair pek çok izi barındırıyor. Dönem haritalarında referans noktaları olarak gösterilen çeşmelerin başında durduğunuzda tarih gözünüzde canlanıyor. Bir zamanlar kanlı boğuşmalara sahne olan dereler, tepeler şimdi ıssız, sükûn içinde olsa da arada bir gözünüze ilişen kemik kalıntıları, şarapnel parçaları sizi bir asır öncesine götürebiliyor. Tabii bu anlattıklarımızı yaşamak için Çanakkale’ye bir otobüs turuyla değil, kendi imkanlarınızla gidip, alışılmış abide-şehitlik ziyareti yerine, savaşın cereyan ettiği harp sahasını yaya olarak gezmeniz gerekiyor.

Çanakkale’ye daha önceki senelerde yaptığımız gezilerde, harbin yaşandığı Seddülbahir, Arıburnu harp sahalarında araştırmalar yapmıştık. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl gerçekleştirdiğimiz gezilerde ise Anafartalar harp sahasını gezdik. Bu ziyaretteki amacımız, 6/7 Ağustos 1915’de burada karaya çıkarılan 20 bin kişilik İngiliz kolordusuna karşı bölgeye sevk edilen ve Bolayır civarında konuşlanmış olan 7. ve 12. Tümenlerin gittikleri yoldan 97 yıl sonra tekrar giderek Çamlıtekke’deki Anafartalar Grup Komutanlığı karargâhına ve Tekketepe’nin zirvesine ulaşmaktı.

Burada bir ara verip gezimizin ana teması olan Anafartalar cephesinden, bu cephenin ne zaman ve niçin açıldığından kısaca bahsedelim.

Çanakkale kara savaşları 25 Nisan 1915’te başladı. İngiliz Fransız müttefik ordusunun Arıburnu ve Seddülbahir bölgesinden yaptıkları çıkarmaları sahilin hemen yakınında durduran Türk ordusu yaklaşık 3,5 ay boyunca düşmanın karadan, denizden ve havadan yağdırdığı mermi tufanına, her türlü zorluğa göğüs gererek Çanakkale’yi geçilmez yapmıştı.

Çıkarmanın üzerinden aylar geçmesine rağmen Türk ordusunu mağlup edemeyen İngiliz-Fransız müttefik ordusu, savaşın yıpratıcı bir siper harbine dönüşmesi üzerine, Gelibolu yarımadasına 50 bin kişilik takviye kuvvet getirerek kati neticeyi almak istediler.

6/7 Ağustos 1915 gecesi 20 bin kişilik bir İngiliz kolordusu, Türk ordusu tarafından 3 taburla (yaklaşık 3.000 asker) tutulan Anafartalar ovasının sahilindeki Suvla Koyu’na çıkarma yaptı. Çıkarmanın hedefi, Anafartalar ovasını ele geçirdikten sonra, bu ovayı çevreleyen Kireçtepe-Kavaktepe-Tekketepe silsilesine hâkim olmaktı.

Az sayıda Türk askeri tarafından savunulan bu bölgeye en yakın olan Arıburnu cephesinden kuvvet kaydırılmasını önlemek için, eş zamanlı olarak Kanlısırt-Conkbayırı hattı boyunca şiddetli bir taarruz başlattılar.

7 Ağustos sabahı Arıburnu-Anafartalar bölgesi ciddi bir buhran yaşamaktaydı. Arıburnu’ndaki kuvvetlerimiz kendi cephelerini savunurken ayırabildikleri yedek kuvvetleri Conkbayırı’na yetiştirmişler ancak Anafartalara gönderecek kuvvet kalmamıştı.

Bunun üzerine Bolayır ve çevresinde konuşlandırılan ve Saros sahilini korumakla görevli 7. ve 12. Tümen’in Anafartalara yetiştirilmesi için Saros Grubu kumandanına emir verildi. Grup kumandanı Albay Ahmet Fevzi Bey, derhal bu tümenleri alarma geçirdi ve cebri yürüyüşle Anafartalara hareketlerini emretti.

Artık zamana karşı bir yarış başlamıştı.

Karaya çıkan İngiliz kolordusunun 20 bin kişilik askeri karşısında iki taburluk Türk kuvveti vardı. Bunlar Gelibolu ve Bursa Jandarma taburlarıydı. Gelibolu Jandarma taburu Anafartaların kuzeyindeki Kireçtepe sırtlarını kapatırken, Bursa Jandarma taburu yaklaşık bin kişilik kuvvetiyle karaya çıkan düşman askerlerine karşı Anafartalar ovasını savunacaktı. 20 bin kişiye karşı bu küçük kuvvet son derece akıllı ve cesur bir taktikle oyalama muharebesine girişti. Düşmanın âtıl ve çekingen hareketi, Bursa jandarma taburunun kendini feda edercesine düşmana karşı koyuşu, Saros bölgesinden gelecek iki tümene son derece kıymetli saatler kazandırdı.

Seddülbahir cephesinde çok kanlı muharebelerden çıkan ve bu muharebelerde çok sayıda şehit ve yaralı verdiği için Temmuz ayı başında dinlenmek ve eksiklerini tamamlamak üzere Saros grubuna gönderilen bu iki kahraman tümen daha yaralarını sarmaya vakit bulamadan bu defa Anafartaların yardımına koşuyordu.

Bu iki tümenden 7. Tümen’in karargâhı Yeniköy’de, 12. Tümen’in karargâhı Bolayır’da idi. Buna göre 7. Tümen’in kat edeceği mesafe 40, 12. Tümenin 50 km. idi. Normal zamandan bir askeri birliğin günlük kat edeceği mesafe 30 km olarak kabul edilir. Düşmanın karaya çıkmış olduğu ve hâkim tepelere mesafesinin 5 km olduğu düşünüldüğünde durumun ne kadar kritik olduğu anlaşılır.

7 Ağustos sabahı önce 7. Tümen hareket etti, hemen peşinden saat 12’de 12. Tümen onu takiben yola çıktı.

Tümenler cebri yürüyüşle 24 saatte 8 Ağustos öğleye doğru Tekketepe’nin arkasında Sivli köyüne (bugünkü Yolağzı köyü) ulaştılar.

Hızlı yol almaktan dolayı son derece yorulmuş askerin dinlendirilmesi ve yürüyüş derinliğinin normalden fazla artmasından dolayı da toplanmak için vakit gerektiğinden hücuma hemen kalkılmadı. Bunun için bir zaruret de yoktu, zira karaya çıkan İngiliz kolordusu inanılmaz bir şekilde âtıl davranmış, kendisi için çok müsait saatleri sahilde oyalanarak kaybetmişti. 8 Ağustos akşamı genel komutan General Hamilton’un sert müdahalesi ile taarruz hazırlıklarına başlandı.

Türk tarafında da hemen hücuma geçilmemesi bir kriz doğurmuş, ordu komutanı Liman von Sanders taarruz emrini geciktiren Ahmet Fevzi Bey’i görevden alarak 19. Tümen komutanı Mustafa Kemal’i Anafartalar Grup Komutanlığına getirmişti.

Her iki taraf 8/9 Ağustos gecesi harekete geçti. 7. Tümen Azmakdere güneyinden, 12. Tümen kuzeyinden taarruz edecekti. 12. Tümen birlikleri 9 Ağustos saat 04’te Tekketepe’yi aşarak Anafartalar ovasına ilerlerken, İngiliz birlikleri de Tekketepe eteğine ulaşmıştı. İki taraf Bakababa çeşmesi civarında karşılaştı. Seddülbahir cephesinde kanlı boğuşmalardan deneyimli 12. Tümen’in yiğitleri, İngiltere’den yeni gelmiş savaş tecrübesi olmayan İngiliz askerlerine sert bir vuruş yaptı. İki saatlik bir muharebe neticesinde Türk birlikleri İngilizleri Anafarta ovasının denize yakın bir kesimine kadar geriletti. Çanakkale’de bütün muharebelerde olduğu gibi perişan edilen düşman askerlerinin yardımına yine İngiliz donanması yetişti. Denizden açılan yoğun ateş açıkta yakalanan Türk askerlerine zayiat verdirmeye başlayınca taarruz durduruldu. Bu noktada siperler kazıldı ve 20 Aralık 1915’te İngilizler burayı tahliye edene kadar siper muharebeleri sürdü.

Anafartalar muharebelerine dair 7 ve 12. Tümen üzerinden verdiğimiz bu özet bilgilerden sonra Çanakkale’yi ziyaret edecekler için bir gezi güzergâhı olması düşüncesiyle bu iki tümenimizin Anafartalar muharebesine koştukları yol güzergâhını Bolayır’dan Anafartalar’a kadar gezdik.

Yol güzergâhımız 12. Tümen’in karargâh merkezi olan Bolayır’dan başlıyor. Bolayır’da Çanakkale Savaşları ile ilgisi olmasa da ziyaret edilecek bir yer var. Bolayır kasabasının içinde Gelibolu yarımadasına ilk geçen Osmanlı kuvvetlerinin başında bulunup bir kaza sonucu vefat eden Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa’nın türbesi ile Şair Namık Kemal’in kabri bulunmaktadır.

12 Tümen’in karargâhı buradaydı. 7 Ağustos sabahı Anafartalara hareket emri alan tümen saat 12’de harekete geçti.

Bolayır’dan hareket ediyoruz. Yolumuz Gelibolu-Eceabat yolu.

6 km sonra Güneyli tabelasını görerek Gelibolu’ya giden yoldan ayrılıp sağdan Güneyli yönüne sapıyoruz.

Buradan 5,5 km sonra karşımıza Ocaklı köyü (Karaburgaz) çıkıyor.

Ocaklı’dan 4,5 km sonra Yeniköy’e geliyoruz.

Yeniköy, Anafartalara yardıma koşan diğer tümenin 7. Tümen’in karargâh merkeziydi. 7. Tümen 7 Ağustos sabahı saat 8’de yola çıkmıştı. 12. Tümen onun geçtiği yolu takip etti. Bizim geçtiğimiz yol buradan itibaren hem 7. hem de 12. Tümen’in güzergâhıdır.

Yeniköy’den 6,5 km sonra güzel manzarası ile Fındıklı köyü karşılıyor bizi.

6 km devam edince Değirmendüzü köyüne ulaşılır.

3 km sonra Boğaz sahilinden gelen yolla bir kavşak noktası oluşturan Tayfur köyüne gelinir

Tayfur’dan 7 km sonra Karainebeyli köyüne varılır.

Bu köy Gelibolu yarımadasının en eski köylerindendir. Köy ismini, Osmanlı’nın Rumeliye geçişiyle bu bölgenin fethedilmesinde büyük rol oynayan ve bölgeye ismini veren Ece Bey’in yakın silah arkadaşlarından Kara İne Bey’den almıştır. Köyün doğusunda yüksek bir tepe üzerinde Ece Bey ve Kara İne Bey’in kabirleri vardır. Ece Bey kabrinin bulunduğu tepeden bütün Ece Ovasını, daha uzakta ve arka planda gezi hedefimiz olan Tekketepe ile Çamlıtekke karargâhını görmek mümkündür.

Karainebeyli köyünde bulunan ve bir zamanlar epeyce faal olduğu anlaşılan iki ayrı tekkeden geriye yalnızca tekkenin postnişînlerinin mezar taşları kalmıştır.

Karainebeyli’den 4,5 km sonra Yolağzı (Sivli) köyüne gelinir.

Yolağzı isminden de anlaşılacağı gibi kavşak noktasıdır. Buradan sağa sapılınca Beşyol (Turşun) köyüne, sola sapılınca Kumköy, Büyük Anafarta istikametine gidilir.

12. Tümen Yolağzı (Sivli) köyünden sağa Turşun (şimdiki Beşyol) köyüne gitmişti. 8 Ağustos akşamına kadar tümen birlikleri toplanıp dinlenmiş 9 Ağustos sabahı gün doğarken Tekketepe üzerinden düşmana taarruz etmişti.

7. Tümen, Yolağzı (Sivli) köyünden sola saparak Kumköy istikametine yönelmişti. Buradan 3,5 km sonra Kumköy’e 500 metre kala sağa Büyük Anafarta köyüne ayrılan bir yol görülür. Bu yoldan 1,5 km gidince sağda Çamlıtekke Şehitliği tabelası ve şehitliğe giden toprak yol görülür.

Selviler altındaki bu şehitlikte Anafartalar muharebelerinde şehit düşmüş 71 askerin kabri vardır.

Çamlıtekke Şehitliği yol ayırımından 1,5 km ilerleyince gezimizin hedeflerinden biri olan Çamlıtekke Karargâhı’na inilen patikanın başına gelinir.

Büyük Anafarta’ya giden yolun sağında iki büyük çam ağacının arasından uzayan patikaya girip ağaçların arasında yaklaşık 200 metre inilince şimdi tarla olarak kullanılan bir açıklığa ulaşılır. Etrafını çevreleyen tepelerle son derece saklı ve korunaklı bir yer olduğu hemen anlaşılan bu bölgenin, neden karargâh olarak seçildiği daha iyi anlaşılıyor.

Anafartalar Grup Komutanlığının yaklaşık 4,5 ay kullandığı karargâh adını birkaç yüz metre yukarısında bulunan Çamlı Tekke’den almaktaydı. Çamlı Tekke’den günümüze asırlık selvi ağaçları altında büyük ama yazısız mezar taşları kalmış.

Bize gönüllü rehberlik eden ve büyükdedesi savaş sırasında Mustafa Kemal’in kılavuzu, dedesi de Çanakkale gazisi olan Büyük Anafarta köyünden Avcı Mehmet, bizlere karargahın olduğu yerde çokça bulunan ve buradaki yapılardan geride kalmış, üzerinde “Maydos” yazılı tuğlaları gösteriyor*

Buradan yine 1,5 km sonra yolumuz Bigalı köyünden gelen yolla birleşir ve 500 metre sonra Büyük Anafarta köyüne gelinir.

7. Tümen 8 Ağustos günü bu köyün gerisinde toplanarak, 9 Ağustos seher vakti Asmadere üzerinde Damakçılık Bayırı’ndaki düşmana taarruz etmişti.

Gezimizin diğer hedefi olan Tekketepe’ye çıkmak için Büyük Anafarta köyünden geriye Beşyol (Turşun) köyü istikametine dönüyoruz.

Beşyol köyüne varmadan hemen önce, sola sapan bir orman yolu sizi zirveye kadar götürüyor. Zirveye giden yol 4x4 araçla ya da traktörle çıkabilecek gibi. Şayet bir jipiniz yoksa bizim gibi yapın. Tepeye Ece Ovası’nın bütün ihtişamını seyrederek yürüyerek çıkın. Zirveye varmadan hemen önce bu tepeye adını veren Bektaşi Tekkesi’nin kalıntılarıyla da karşılaşıyorsunuz. Bölgenin tekke ve türbeler açısından ne kadar zengin olduğu düşünülürse bu durum pek de şaşırtıcı değil. Bütün Anafarta ovasına hakim bu tepeye İngilizlerden önce yetişmeye çalışan Türk askerinin, komutanlarının psikolojisini anlamaya çalışıyor, zaman zaman durup soluklanarak savaşı tartışıyoruz.

Tepeye ulaştığımızda gördüğümüz manzara bütün yorgunluğumuzu unutturuyor. Tekketepe bölgedeki en yüksek rakımlı tepelerden biri. Tepeden batıya doğru baktığınızda uzakta siluet halinde Gökçeada’yı farkediyorsunuz. Daha yakında İngilizleri çıkarma yaptıkları Suvla Koyu’nu bitişiğindeki Tuz Gölü’nü, Anafarta Ovası’nı bütün ayrıntılarıyla görebiliyorsunuz.

Doğuya döndüğünüzde ise Ece Ovası ayaklarınızın altında! Karainebeyli köyü üzerindeki tepede bulunan Ece Bey Türbesinden gördüğümüz manzaraya bu defa tam karşısından bakıyoruz.

6/7 Ağustos 1915’te Anafartalara asker çıkaran İngilizlerin çıkarma hedefinin neden Tekketepe-Kavaktepe hattı olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bir taraftan Anafartalar Ovası’na diğer taraftan Türk ordusunun cephe arkası ve lojistik destek hattının bulunduğu Ece Ovası’na hâkim olan bu tepeler hattının, düşman için ne kadar kıymetli bir hedef; Türk ordusu için de kaybedilmemesi hayatî ehemmiyeti hâiz, ne derece önemli bir mevki olduğu bütün görkemiyle bize ayân oluyor.

Yazı: Muzaffer Albayrak - Tuncay Yılmazer

Fotoğraflar: Fatih Güldal

Not: Bu yazı GEZGİN dergisinin Ağustos 2012 sayısında yayınlanmıştır.


* Çamlıtekke karargâhının yeri ve Anafartalar muharebelerinden önemi üzerine daha ayrıntılı bilgi için

Burayı Tıklayın


  14453 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

2086_salim ağkaş 10-11-2012, 09:50:27
Elinize kolunuza ayağınıza sağlık yine çok güzel bir araştırma ve gezi tertip etmişsiniz devamını bekliyor kolaylıklar diliyorum saygılarımla. ayrıca bugün 10 kasım yüce ATATÜRK ve silah arkadaşlarını şehitlerimizi rahmet hasret ve özlemle anıyoruz mekanları cennet olsun...
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )