Nurulbahir Gambotunun Batırılışı (İslam Özdemir)

Tarih: 14/12/2011   /   Toplam Yorum 6   / Yazar Adı:      /   Okunma 16291

Osmanlıların Marmara Denizindeki denizaltı savaşında kaybettikleri ilk gemi Nurulbahir Gambotudur. 1898 yılında Fas Sultanı tarafından İtalya’nın Cenova şehrindeki Maclaren&Wilson tersanelerine sipariş edilen geminin asıl adı Siriü’l Türk’tür. İnşa edildiği sırada Osmanlı Devletince satın alınan gambot’un ismi, denizin nuru anlamına gelen Nurulbahir adıyla değiştirilmiştir. 1906 yılında Osmanlı Donanmasına katılan Nurulbahir, Balkan Savaşı sırasında yedeğe çıkartılır. (1913)Çanakkale Muharebeleri esnasında görevi cepheye lojistik destek sağlayan nakliye gemilerini korumak olan Nurulbahir, Marmara Denizinde karakol gemisi olarak görev yapar. Gemi mürettebatı aldıkları emir üzerine Marmara’nın batı sahillerine doğru dümen kırarken bunun son görevleri olduğundan habersizdir. Emektar Nurulbahir vazifesini adına yakışır bir biçimde ifa etmeye çalışırken 27 Nisan 1915’te Çanakkale Boğazını geçmeyi başaran Deniz Ön Yüzbaşı Courtney Boyle komutasındaki E–14 Denizaltısının hedefi olur. (İ.Ö.)

 

Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul’u işgal etmek için Çanakkale önlerinde aylar süren zorlu bir mücadeleye girişen İtilaf devletleri güçleri arasında, boğaz engelini aşmaya muvaffak olan tek unsur denizaltılardır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında henüz gelişme aşamasında olan bu harp silahı, Yenilmez Armada diye cihana nam salan İngiliz -Fransız donanmasının karşı konulmaz gücüne rağmen başaramadığı bir işi başarmakla, yani Marmara Denizinin kapılarını aralamakla tarihe geçti. İtilaf Devletleri güçlerinin bir türlü ulaşamadığı bir hedefe onlar ulaştı. Çanakkale Cephesinde mücadele eden Osmanlı Ordusuna yapılan lojistik desteği kesmek, Yavuz zırhlısını batırmak ve İstanbul’u psikolojik baskı altına almak gibi çeşitli amaçlarla yapılan bu saldırılarda Marmara’nın kilidinin açıldığı tarih ise, kara harekâtının başladığı 25 Nisan 1915’tir.[1] Bu tarihten itibaren İngiliz denizaltıları boğazı geçmeyi başararak Marmara Sahillerinde terör estirmeye başlamışlar, müttefik donanmasının hasret kaldığı bu mahrem alanda dolaşmanın keyfini çıkarmışlardır. Kısıtlı erzak ikmalini yakaladıkları gıda yüklü küçük tekneleri soyarak telafi etmeye çalışan ve Marmara Denizinin dört bir yanında adeta birer köpekbalığı misali kol gezen bu ölüm makineleri, ansızın karşısında belirdikleri pek çok deniz aracını da içindekilerle birlikte denizin dibine yollamışlardır.

Osmanlıların Marmara Denizindeki denizaltı savaşında kaybettikleri ilk gemi Nurulbahir Gambotudur. 1898 yılında Fas Sultanı tarafından İtalya’nın Cenova şehrindeki Maclaren&Wilson tersanelerine sipariş edilen geminin asıl adı Siriü’l Türk’tür. İnşa edildiği sırada Osmanlı Devletince satın alınan gambot’un ismi, denizin nuru anlamına gelen Nurulbahir adıyla değiştirilmiştir. 1906 yılında Osmanlı Donanmasına katılan Nurulbahir, Balkan Savaşı sırasında yedeğe çıkartılır.[2] (1913)Çanakkale Muharebeleri esnasında görevi cepheye lojistik destek sağlayan nakliye gemilerini korumak olan Nurulbahir, Marmara Denizinde karakol gemisi olarak görev yapar. Gemi mürettebatı aldıkları emir üzerine Marmara’nın batı sahillerine doğru dümen kırarken bunun son görevleri olduğundan habersizdir. Emektar Nurulbahir vazifesini adına yakışır bir biçimde ifa etmeye çalışırken 27 Nisan 1915’te Çanakkale Boğazını geçmeyi başaran Deniz Ön Yüzbaşı Courtney Boyle komutasındaki E–14 Denizaltısının hedefi olur. 1 Mayıs 1915‘te Nurulbahir’e Mürefte açıklarında rastlayan Boyle, eline geçen bu fırsatı iyi değerlendirir. E-14’ün su altından sinsice yolladığı torpidolar Nurulbahir’i kalbinden vurur. Deniz üzerindeki korkunç patlamanın ardından suyun 50 metre derinliğindeki mezarına gömülen geminin mürettebatından 4‘ ü subay 32’ si er olmak üzere toplam 36 denizci şehit olur. Ölümle burun buruna gelen 29 denizci ise Zuhaf korveti tarafından kurtarılır.[3]Şehit mürettebatıyla birlikte Marmara’nın derinliklerinde ölümsüzlük uykusuna dalan Nurulbahir’in teknik özellikleri ise aşağıdaki gibidir.[4]

Tip

Gambot

İnşa Tarihi

1898

İnşa edildiği tersane

Maclaren&Wilson, Cenova-İtalya

Ağırlık

450 ton

Boyutlar

Lpp 52.0m,B7.8m,D4.4m

Tekne

Çelik

Makine Tahriki

Buharlı,1 şaft

Ana Makine

2 compound 2cyl,300 ihp, Maclaren&Wilson

Kazan

1

Hız

12 kts(1906)

Silah Donanımı

2–76 mm QF

 

     ÖRNEK BİR VATANSEVER

E-14’ün gönderdiği torpidolarla hayata veda eden Nurulbahir Gambotunun batmasının ardından geminin mürettebatını kurtarmak için büyük çaba sarf edilir. Mürefte açıklarında ansızın meydana gelen bu felakete tanıklık edenlerden biri de Rum balıkçı Paskal oğlu Barbayanidir. Deniz üzerindeki korkunç patlamanın ardından kısa sürede sulara gömülen geminin mürettebatını kurtarmak için diğer balıkçılar gibi o da seferber olur. Barbayani, su üstünde yaşam mücadelesi veren vatan evlatlarını Marmara’nın kollarından çekip hayata döndürür.

Nurulbahir Gambotu mürettebatının kurtarılmasında büyük yararlılıklar gösteren Barbayani’nin bu örnek davranışı Devlet Erkânı tarafından da takdir edilir. Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Reşat 14 Haziran 1918 tarihinde yayınladığı İrade-i Seniyye ile hamiyetperverliğin tarihteki en anlamlı misallerinden birini teşkil eden bu Osmanlı Vatandaşının Tahlisiye Madalyasıyla onurlandırılması için Bahriye Nezaretine şu yazıyı gönderir;[5]

  

 

Nezâret-i Umûr-ı Bahriye
Numara: 985
 İrâde-i Seniyye
Düşman tahtelbahiri tarafından Mürefte önünde torpillenerek gark edilen Nurulbahir Ganbotu'ndan denize düşen zâbitân ve efrâd-ı bahriye-i şâhânenin
emr-i tahlîslerinde hidemât-ı cansipârâne ve insaniyetkârânesi sebk etmiş olan
Mürefte sandalcılarından Barbayani veled-i Paskal'ın (Paskal oğlu Barbayani) bir kıt‘a
Tahlisiye Madalyasıyla icrâ-yı taltifi tensîb edilmişdir.
İşbu irâde-i seniyyenin icrâsına Bahriye nâzırı memurdur.
Fî 5 Ramazan sene 1336 - Fî 14 Haziran sene 1334 / [14 Haziran 1918]
Bahriye Nâzırı
Ahmed Cemal
Sadrazam
Mehmed Said
Mehmed Reşad
 

 

 

   Taşıdığı vatan sevgisiyle o gün pek çok insanın hayatını kurtaran Mürefteli Paskal oğlu Barbeyani ve yaptıkları Nurülbahir Gambotuna ait anlamlı bir hatıra olarak ebediyen yaşayacaktır.

 

KAYNAKÇA

1.Güleryüz A.-Langensiepen B. Osmanlı Donanması(1828–1923)  Denizler Kitabevi İstanbul 2007

2.Karakaş S. “Çanakkale Geçildi mi? ”Yakın Tarih İncelemeleri Çanakkale Savaşı Ed. Muzaffer Albayrak Yeditepe Yayınları İstanbul 2006

3.Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri 2.Cilt Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayınları Ankara 2005

4.Özdemir İ.Çanakkale Muharebelerinde Tekirdağ, Cephe Gerisindeki Bir Şehirde Yaşanılanlar

 

 

            “Bu yazı İslam Özdemir’in yakında yayınlanacak olan Çanakkale Muharebelerinde Tekirdağ isimli eserinden alınarak yayımlanmıştır.”[1]              Bilindiği gibi bu tarihte Avustralya’lıların Yüzbaşı Dacre Stoker komutasındaki ünlü denizaltısı AE2 Çanakkale Boğazını geçerek Marmara Denizine ulaşmayı başaran ilk müttefik gücü olmayı başarmıştır.(y.n)

[2]              Güleryüz A.-Langensiepen B. Osmanlı Donanması(1828–1923) s.141 Denizler Kitabevi İstanbul 2007

[3]                Karakaş S. “Çanakkale Geçildi mi?”Yakın Tarih İncelemeleri Çanakkale Savaşı Ed. Muzaffer Albayrak s.146 Yeditepe Yayınları İstanbul 2006

[4]              Güleryüz A.-Langensiepen B. S.141

[5]              Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri c.2 s.280


  16291 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

1721_Tosun Saral 14-12-2011, 20:32:04
Çoktandır unutulmuş bir milli faciayı bize yeniden hatırlatarak büyük iş yaptığınız için sizi kutlarım. Ne var ki çalışmanız veya kitap özetiniz yarım kalmış. Düşman denizaltısı komutanı yüzbaşı Boyle'nin ismine bile yukarıdaki makalenizde yer verirken, Mukaddes şehidlerimizin isimlerini zikretmemişsiniz. Belki de yakında yayınlancak kitapta mukaddes şehidlerimizin adları ve öz geçmişleri vardır ? Bilemiyorum !! Bir çok okuyucu kitabınızı satın almayabilir ve yukarıdaki makalenizi kaynak olarak kullanabilir Bu nedenle Ben yine de sizin yerinize baktım ve okuyucuya arz ediyorum.
Selam ve sevgilerimle

Harb Mecmuası'nda adı geçen Nuru'l-bahr Gambotu Mukaddes Şehidleri:

Süvaris Kıdemli Yüzbaşı Ömer Bahri Efendi (18 Nisan 1331)
Çarkçı Mülazım-ı evvel Mustafa Şükrü Efendi (18 Nisan 1331)
Çarkçı Mülazımı Ali Efendi (18 Nisan 1331)

 
1723_ZAFER BOZOĞLAN 14-12-2011, 23:21:54
Yayınladığın makalelerle eksik olan bilgi dağarcığımızı tamamladığın için teşekkürlerimi iletiyorum.Geliboluyu anlamak sitesinide devamlı takip ediyorum çok faydalandığım bilgilerle eksikliklerimizide tamamlıyoruz.Ayrıca emeği geçen herkese çok teşekkürler.Sevgili kardeşim emeğine,gönlüne sağlık daha nice makalelerinde görüşmek dileğiyle başarıların devamını diliyorum.
 
1724_mustafa demirci 18-12-2011, 17:09:08
Degerli arkadaşım 1.ci dünya savaşında unutulan kahramanlara ,GEMİLERİ, deniz atlıları da unutma biraz daha eksik parçalar yerine oturunca muhteşem bir yazı olur saygılar
 
1725_İsmail SABAH 18-12-2011, 18:41:34
Daha öncede yazmış olduğu makalelerle bu alanda yeterliliğini fazlası ile ispat etmiş olan değerli araştırmacı İslam Özdemir, bu makalesi ile dikkatlerimizi cephe gerisine çekmeyi başarmıştır. Kim bilir daha nice acılar, felaketler yaşandı bu büyük cephenin gerisinde. Araştırmacının yakında yayınlacak olan eseri eminim bu konuları aydınlatacak eşsiz bilgilerle doludur. Temennim odur ki en kısa zamanda bu kıymetli eseride elimize alır okuruz. Değerli araştırmacıya çalışmalarında başarılar dilerim.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Nazım’ın Dayısı Çanakkale Şehidiydi (Melih Şabanoğlu)

Çanakkale Destanının Ölümsüz Efsaneleri (Osman Koç)

21/10/2015 - 04:02 100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de Programı

17/10/2015 - 11:50 Çanakkale Savaşı'nın Kanada'da Bıraktığı İzler (Birol Uzunmehmetoglu)

27/09/2015 - 16:01 1917 Yılında Hicaz Cephesi:Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı (Yüksel Nizamoğlu)

15/09/2015 - 04:28 Kutü-l Amare Kahramanı Halil Kut Paşa (Enes Cifci)