Çanakkale'de Bir Başkadır 19 Mayıs ( İsmail Sabah )

Tarih: 31/03/2007   /   Toplam Yorum 11   / Yazar Adı:      /   Okunma 17100

19 Mayıs 1915 Çanakkale Muharebelerinin Türk tarafı açısından en acı günlerinden birisidir. Arıburnu Cephesinde yeni gelen takviyelerle 42000 kişilik güce ulaşan Osmanlı Ordusu baskın karakterinde bir saldırıyla Anzakları denize dökmek istemiş, ancak müttefiklerin hava keşifleriyle durumu fark etmesi ve yeterli topçu desteğinin yokluğu nedeniyle sonuç tam bir facia olmuştu. Bugünkü Avustralya Lone Pine Mezarlığından 57. Alay şehitliğine kadar uzanan ara bölgede binlerce şehit ve yaralımız kalmıştı. Daha önce Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi konulu çalışmasını yayınladığımız Çanakkale Savaşları Araştırma Topluluğu’ndan Araştırmacı İsmail Sabah işte bu saldırıyı ve başarısızlığın nedenlerini irdeliyor. ( T.Yılmazer)

 

            19 Mayıs’ı bir çok insan Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı gün olarak bilir. Fakat bilinmeyen bir 19 Mayıs daha vardır. Genç, taze bedenlerin yitirildiği, kanın su gibi aktığı, Atatürk’e “biz burada bir darülfünun kaybettik” dedirten, ölüme marşlarla gidilen 19 Mayıs!..

             Çanakkale Savaşlarında 5. Ordu Komutanı olarak bulunan Liman Von Sanders, çıkarmanın ilk günlerinde çok yavaş davranmış, sonrasında ise cepheye gelen her takviye birliğine “derhal taarruz ediniz, düşmanı  hemen denize dökünüz.” gibi emirler vererek, sahile iyice yerleşip, tahkimatını tamamlamış, güçlü donanma desteğini arkasına almış düşmana, hazırlıksız taarruzlarla,  ağır zayiat vermemize sebep olmuştur. Liman Paşa savaşın artık mevzi savaşı haline döndüğünü görmüştü.

İstanbul’daki Genel Karargâha başından beri gerçekçi olmayan, iyimser raporlar gönderilmiş, bugün yarın düşmanın denize dökülecek bir durumda olduğu hissettirilmiştir. Enver Paşa, düşmana son bir darbe vurularak, Arıburnu cephesinden sökülüp atılmasını istemeye başlamıştır. Buna en somut örnek 4 Mayıs 1915 tarihli 5.Ordu Komutanlığına yazdığı telgraf emrinde: “Askeri ve siyasi sebeplerle Gelibolu Yarımadasında kesin sonucun biran önce elde edilmesini olağanüstü önemde görüyorum”gibi cümlelerle Ordu Komutanını sıkıştırmasıdır.

5.Ordu Kurmay Başkanı Albay Kazım (İNANÇ) askeri teamülleri zorlayarak tamamen yurtseverlik duygularıyla bu telgraf emrine bizim onlara taarruz etmemiz değil onların bizim üstümüze taarruzunu beklememizin doğru olacağı cevabını vermiştir. Doğal olarak Enver Paşa, Albay Kazım’ı muhatap kabul etmediği için telgrafını yanıtsız bırakır. 5 Mayıs’ta bir bakıma tenkit anlamı taşıyan bir emirle ivedi taarruza geçilmesini istemiştir. Daha sonra 5. Ordu komutanı Liman Von Sanders, Enver Paşa’ya hemfikir olduğunu hissettirerek Paşa’nın cepheyi ziyarete gelmesini sağlar. 11 Mayıs 1915’te cephede Başkomutan Vekili ile 5. Ordu Komutanı Liman Von Sanders arasında gizli bir görüşme sonucunda taarruza karar verilir. Bunun üzerine birlikler Arıburnu’na kaydırılmaya başlanır. Bu sonuçla beraber hava hakimiyetinin önemi ortaya çıkar.

“Mayıs 18’de düşman askerinin geniş ölçüde hareketlerde bulunduğunu, keşfe çıkan uçaklarımızla, sahil boyunca muhtelif mevzileri gözlem altında bulunduran savaş gemilerimiz tarafından rapor edilmiştir. Bu saldırı hareketi için düşman, Çanakkale taraflarında vapurlar ile karaya asker çıkarmakta olduğu gibi Kirte’nin (günümüzde Alçıtepe)kuzeyinden ve doğusundan da batıya doğru büyük ölçüde asker sevkıyatında bulunduğu haberi gelmişti.[i]

18 Mayıs öğleden sonra bir  İngiliz uçağı çok sayıda Osmanlı askerinin Gelibolu Yarımadası’nda, Akbaş Limanı noktasından Arıburnu bölgesine yürümekte olduğunu gözlemler. Müttefik güçlerin komutanlarına Anzac bölgesinde bir saldırının saatler bazında beklenebileceği bilgisi verilir. Arıburnu siperlerinde bulunan tüm Avustralya ve Yeni  Zelanda kuvvetleri alarma geçirilir. “Bu uyarılar sonucunda Anzac’ta ki bütün birliklere her zamanki saat 03:30 yerine sabah 03:00’ da silahlanmaları emredildi.”[ii]. Türk askeri yapılacak olan bu gizli! saldırı için hazırlanırken müttefik askerleri de bu saldırı için “silahlarını dikkatlice temizleyip yağlamıştı.”[iii] Bu tarihte Anzak hattında bazısı eski ve küçük çaplı 43 top desteğinde toplam 12450 piyade askeri gücü ile birlikte  toplam asker sayısı sağlık personeli, karargah personeli, tedarik ve topçu kuvvetleri dahil olmak üzere 17356’dı.

 

İkinci Tümen cephesinde saat 03:30’da birinci hat alaylarının birer taburu ileriye atılmasıyla hücum başlamıştır. İlk hücum kademesinde birlikler daha birkaç adım atmış iken ani ve çok şiddetli bir ateş baskını ile arazide biçildiler. “İlk önce onları büyük derecede bir silah ateşi karşıladı.”[iv] İşler ters gitmiş, baskın yapacak olan baskına uğramıştır. Düşmanın yoğun ateş perdesine çarpan birlikleri coşturmak ve geriden gelen taburları da aynı hücum selinde dalgalandırmak üzere, saat 03:40’ta birliklerin borazan ve trampet takımlarına hücum borusu çalmaları emri verilmiş,ileri hatlara yanaştırılmış olan Tümen Bandosunda da “Vatan Marşı” çalmaya başlamıştır.

 

Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı

Al sancağı teslim etti Allah’a ısmarladı

Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana

Sütüm sana halel olmaz saldırmazsan düşmana

 

 

Sözlerini haykıran erler büyük bir azim ile hücuma kalktılar. Her taraftan Allah... Allah...haykırışları duyuluyor ve Tümen Bandosunun karanlığı yırtan madeni sesleri yamaçlardan yamaçlara yankılanarak ruhlar da dayanılmaz bir savaş heyecanı oluşturuyordu. Ama ortada büyük bir kıyım vardı.

Bir Avustralya subayı (McConaghy) Türk askerine  “size cehennemi göstereceğiz, hadi gelin!”[v] diye seslenir. Taarruz öyle bir hal alır ki ateş hattında bulunmayan Anzac askerleri ön siperde ki arkadaşlarına, yerlerine geçebilmek ve Türk’lere ateş edebilmek için para dahi teklif eder hatta siperlerde yer kavgası bile yapılır.

 

Osmanlı kuvvetleri Anzak pozisyondaki hattın ancak altı noktasında karşı kuvvetin siperlerine ulaşabildiler. Osmanlı kuvveti 20-30 askeri ile sadece Courtney’s Post olarak bilinen yerde siperlerin küçük bir bölümüne girdi. Fakat kısa süre içerisinde bu askerler şehit edildi ve siperler Anzaklar  tarafından tekrar ele geçirildi. Osmanlı’nın saldırısı neredeyse gün ortasında tamamen sona ermişti.

Gün boyunca Müttefik kuvvelerin topçu gücü Osmanlı saldırısını yenmekte küçük rol oynadı . Çünkü saldırının büyük kısmı şafak sökmeden yapılmıştı ve hedefleri görmek çok zordu. Toplam olarak 3000’in altında top atışı yapıldı. Savaşın büyük kısmı Anzak piyade güçleri tarafından verildi ve 948.000 tüfek ve makineli tüfek mermisi harcandı. 4.5 saatlik taarruz süresince Türk zayiatı 10000’i buldu. Şehit Subay sayısı 51, şehit er sayısı 3.369  olmak üzere toplam 3420 şehit verildi. Yaralı subay sayısı 97, yaralı er sayısı 5.967 olup toplam 6064 yaralı vardı. (ayrıca 16. Tümenden 486 kişide kayıptı.)[vi] Düşmanın genel zayiatı 600 olup bunun 168’i ölü, gerisi yaralıydı.

 

19 Mayıs 1915 Arıburnu Türk Taarruzunun başarısızlık nedenleri:

Taarruz ettiğimiz cephede yaklaşık 6 düşman tugayında toplam 13000 savaşçı vardı ve 4 Türk Tümeninde ise yaklaşık ihtiyatlar dahil 42.000 kişilik asker gücü vardı. Sevk ve idaredeki hatalarla bu sayısal üstünlük avantaja çevrilememiştir. Başlıca hatalar:

1)          Bu taarruzun yegane başarı şansı ani baskın tarzında ve merkezin veya sağ kanadın seçilmiş bir kısmında sıklet merkezi teşkil edecek derinliğe bir taarruz kademesiyle hücuma kalkılmasaydı, halbuki 4 tümen 3.5.lik km bir cephe hattına yayılmıştı.

2)          3.Kolordu karargahından ısrarla yapılan uyarılara rağmen gece yarısından itibaren özellikle 2. Tümenin taarruzunun tümen bandosuyla marşlar çalınarak yönlendirilmesi, düşmanı erkenden uyarmış, karşı koymaya hazır hale getirmiştir.

3)          Merkez bölgesinde taarruz öncesi ön hatların aşırı gürültüyle ve çok yoğun doldurulması istenilen yönlere baskın çıkışlarını önlemiştir.

4)          Asıl darbeyi vuracak olan 2.Tümenin ilgili subaylarının gündüzden cephede gerekli ön keşif yapma olanağı bulamayışları.

5)          Ağır topçu desteğinin olmayışı.

6)          Topçu cephanesinin çok kısıtlı olması, düşman ihtiyatları üzerinde etkili olma imkanı vermemiştir.[vii]

 

Bu gibi hatalarla sonuçlanan saldırı sonrasında, ara bölgede bulunan Türk Şehitleri’nin kokması üzerine zorunlu olarak 24 Mayıs’ta bir günlük ateşkes ilan edilir. Karşılaşılan manzara dehşet verici idi. Türk Şehitleri’nden toprak gözükmüyordu. Şehitlerimizin bu durumu toprağa basmayı imkansız kılıyordu. ANZAC ve Türk askeri ilk defa birbirlerini görüyorlardı. Birbirlerini boğazlamaya çalışan bu askerler arasında sıcak diyaloglar oluşur, hatıra için karşılıklı düğme parçaları ve ufak paralar verilirken, şeker çikolata gibi yiyecekler verilerek konuşulmaya başlamıştı diye bahseder Yarbay Fahrettin Bey anılarında.

 

Ateşkesin planlayıcılarından İngiliz istihbarat subayı Aubrey Herbert ise 24 Mayıs günü yaşadıklarını şöyle anlatıyor “… deniz kenarından ayrılıp yürümeye başladık ve haşhaşla dolu yetişmiş ekini olan bir tarlayı geçerek doğruca tepeye doğru çıktık, ardından başka bir ekini geçtik. Sonra, etrafa dağılmış cesetlerin üzerine geldiğimizde dehşet verici bir ölüm kokusu duyulmaya başladı. Bir düzlüğü tırmandık ve kekikle dolu küçük vadileri geçerek inmeye başladık, orada yaklaşık 4 bin Türk ölü yatıyordu. Tarif edilecek gibi değildi. Yağmur ve kül rengi gökyüzü için minnettarlık duymak gerekiyor. Bir Türk Kızılayı gelip kokulu antiseptik pamuk verdi. Bunu sık sık yeniliyorlardı…..Benimle birlikte olan  Türk Yüzbaşısı “bu manzara karşısında en kibar insan  bile vahşiliği hissetmeli ve  en vahşi adam bile ağlamalı” dedi. Dönümlerce arazi ölülerle dolu…[viii]

 

Sonuç olarak yukarıda ana hatlarıyla değindiğimiz hatalar ve yetersizlikler nedeniyle 19 Mayıs 1915 günü Çanakkale Savaşlarının en kanlı günlerinden biri yaşanmıştır. Bu günü Türk insanı çok iyi bilmelidir. Türk askerindeki eşsiz yiğitlik ve itaat ruhu ile yapılan bu taarruzlarda hayatını feda edip şehit düşenleri rahmetle anıyoruz. “… ateş eden askerler saldırıdan yoruluncaya kadar, görülmeyen bir düşman gibi değil, vurulmaya gelmiş gibi savaşıyorlardı.”[ix][i] Bartlett E. A. Çanakkale Gerçeği, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2005  sf:174

[ii] Bean, C.E.W. The story of ANZAC Cilt: 2. s:138

[iii] Bean, s:139

[iv] Bean,  s:141

[v] Bean,  s:143

[vi] Yılmazer T. Alçıtepe’den Anafartala’ra Çanakkale Kara Muharebeleri, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2005 sf:115,116

[vii] Aldoğan Ş. Meriç S. “Arıburnu Cephesinde 19 Mayıs 1915 Türk Taarruzu” http://www.gallipoli1915.org/19May.htm

[viii] Herbert A., Morgenthau H. Devler Ülkesinde Devler Savaşı ÇANAKKALE, Ataç yayınları , İstanbul , 2005 sf:70

[ix] Bean,  s:161

 

 

 

 

İsmail SABAH

Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu Üyesi

 


  17100 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

38_İSLAM ÖZDEMİR 31-03-2007, 18:18:38
Kıymetli dostum Sevgili Kardeşim;

Arıburnu Muharebelerinin bizim için en acı hatıralarla dolu safhalarından birini teşkil eden 18/19 Mayıs 1915 Türk Taarruzunu konu alan yazını okudum.Tebrik eder,başarılarının devamını dilerim.Senin ifade ettiğin gibi hepimizin yüreğini dağlayan acı hatıradan bir daha yeni 19 Mayıs 1915'ler yaşamamak için çok önemli dersler çıkarmamız gerektiğini düşünmekteyim.Bizler için 19 Mayıs tarihi hem bir yas günü hem bir bayram günüdür.Bizler her yıl 18-19 mayıs gecesi gün doğana dek Arıburnu Cephesinde taarruzun gerçeklerştiği cephe hattında bizim için hayatını hiçe sayıp şehadete koşan ve cesetleri 24 Mayıs 1915'e dek ara hatlarda kalan o Yüce Kahramanların yasını tutar..19 Mayıs sabahı ise güneşin bizlere Conkbayırında tebessüm etmesiyle Ulu Önder'in Samsuna çıkışını ve bizlere ihda eylediği Gençlik bayramını coşkuyla kutlarız....

Önemli olan onların emanetlerine tam anlamıyla sahip çıkabilmek,ruhlarını şâd edebilmektir diye düşünüyorum....

Allah Hepsine Rahmet Eylesin....
Cenab-ı Hakk'ın,Rasulu Zişânı'nın ve uğruna hayatımızı adadığımız o adsız kahramanların himmeti üzerimizden eksik olmasın....

Başarılar
İSLÂM ÖZDEMİR
1915
ÇANAKKALE SAVAŞLARI ARAŞTIRMACISI/YAZAR
GÜZELKÖY CAMİİ İMAM HATİBİ/AYVACIK/ÇANAKKALE
 
41_İsmail SEZGİN 01-04-2007, 00:26:57
19 Mayıs denince insanın aklını ürperten bu harekatın tanınması için gayretlerini sarf eden değerli kardeşimize en içten saygı ve sevgilerimle teşekkür ediyorum. Şehitten toprağın görünmediği bu harekatı, okuyuculara aktarmasıyla Çanakkale ruhunu tüm Türk insanına bir adım daha yakınlaştırdığını düşünüyorum.
 
43_yarbaysefik 01-04-2007, 21:40:37
değerli kardeşim ismail C. bean den vermiş olduğun pasajlarla Çanakkale ruhuna katkına ve emeğine sağlık. daha nice araştırmalara..

yalnız beni dikkatleri şuna çekmek istiyorum

19 mayıs 1915'te hep 2. tümenden bahsederiz hep onlarmı şehit verdi?
hep onlar mı gürültü yaptı ?

peki 4 tümenden bahdesiyoruz niye sadece 2. tümen diğerlerini neden anmıyoruz


peki başka tümenler
mesala 19. Tüme 5. tümen ve 16. tümen
lütfen 19 mayısa bakarken bu tümen hatlarını da unutmayalım

Peki 19 mayıs sadece 2. tümenle kırmızsırtta mı savaştı diğer 3 tümen nerde savaştı onların kayıpları neydi?
topluca yapılan taarruzda enaz diğer tümenlerinde başarısızlıkları da vardır.
onları müzakere edip değerlendirmek gerekir.

ayrıca yapılan hataları yargılamak beni üzüyor (bu şahsi düşüncem)
nedeni ise elbette o gece sıkışık duran herkes vatanın müdafası için ve dşmanı püskürtmek için ölüme koşaarak ve heyacanla yiğitler elbette onlarda istemezdi bu sonucu ...

ve yıllar sonra diyoruz ki gürültü yaptılar ve hata yapıp öldüler...
yazık...
asıl değerlendirmeye alınacakalr. bıyığı yeni terleyen o çocuk ruhlu şanlı yiğtleri canım ecdadımı o halde harbe sokan kumandanlardır.

sayglarımla
 
45_İsmail SABAH 02-04-2007, 01:45:11
Değerli Ahmet Abim
Yazıma yapmış olduğun yorumu okudum. Eleştirilerin ile katkılar sağladığın için çok teşekkür ederrim. Fakat bir konuya açıklık getirnek istiyorum. Yazmış olduğum yazıda taarruzun başarıszlık nedenlerini açıklamamın sebebi tarihi yargılımak değil sadece konunun daha iyi anlaşılması içindi. İlgi ve katkıların için tekrar teşekkür ederim. Saygılarımla.
 
66_volkan eldem 13-05-2007, 01:23:24
tuncay abi, ben tam olaraktan 19 mayis taarruzunun nerden baslayip nereye kadar devam ettigini merák ediyorum cünkü bu konuyla ilgili tam ve kesin olarak bir bulgu elde edemedim bana yardimci olursanniz sevinirim iyi calismalar dilegiyle.


Editörün notu:

Sevgili Volkan,

Arıburnu Cephesi 19 Mayıs 1915 taarruzun bugünkü Kanlısırt Mezarlığından 57. Alay şehitliğine kadar uzanan hatta meydana gelmiştir. Bugünkü asfalt yolu cephe hattı olarak düşünebilirsin. Bu saldırıda en ağır kaybı veren 2. Tümen Kırmızısırt bölgesinde görev almıştı.

Saygılarımla.

Dr.Tuncay Yılmazer
 
254_zeyneptastepe 25-01-2008, 03:00:10
19 mayıs 1915 de yapılan taarruzda vermiş olduğumuz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK' ÜN savaş sonunda yarımadaya yapmış olduğu ziyaret sırasında söylemiş olduğu ,(biz buraya bir dar'ül fünun gömdük )sözleri ile eriyip giden aydın gençliğin daha iyi anlaşılması adına bugün kutlamakta olduğumuz 19 MAYIS BAYRAMI'nın GENÇLİK bayramı olarak anılması tesadüf olmasa gerek.Bizler bugün milli bayramlarımızı kutlarken ,BEDEN İÇİN RUH NE İSE MİLLİ BAYRAMLARADA VERİLEN DEÐER İ
N BİZLER İÇİN NE İFADE ETTİÐİNİ DÜŞÜNÜP ŞEHİTLERİMİZİ
DAHA İYİ ANLAYIP YORUMLAMAMIZ GEREKMEKTEDİR.SAYGILARIMLA.
AYRICA İSMAİL SABAH KARDEŞİMİN ARAŞTIRMASINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM.BÜTÜN BUNLARI ANLAMAYA ,VE TAHLİL ETMEYE ÇALIŞAN GENÇLİÐİMİZLE GURUR DUYUYORUZ. ZEYNEP TAŞTEPE
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )