Yıldırım Ordularının Bozgunu Filistin’e Veda - Mirliva Sedat

Tarih: 09/05/2010   /   Toplam Yorum 8   / Yazar Adı:      /   Okunma 21791

Yıldırım’ın Akıbeti, ismi gibi Yıldırım adlı mükemmel bir eserin eksik kalmış ekidir. Rahmetli Goltz, daha genç bir erkân-ı harp binbaşısı iken yazdığı Millet-i Müselleha isimli meşhur eserinin girişinde şöyle der: “Clausewitz'’den sonra harbe dair eser yazmaya kalkışan bir harp tarihi yazarı, Goethe’den sonra Faust ve Shakespeare’den sonra Hamlet yazmaya kalkışan bir şaire benzemek tehlikesiyle karşılaşır.(Kitabın Önsözünden)

 

Yıldırım’ın Akıbeti, ismi gibi Yıldırım adlı mükemmel bir eserin eksik kalmış ekidir. Rahmetli Goltz, daha genç bir erkân-ı harp binbaşısı iken yazdığı Millet-i Müselleha isimli meşhur eserinin girişinde şöyle der: “Clausewitz ’ten sonra harbe dair eser yazmaya kalkışan bir harp tarihi yazarı, Goethe’den sonra Faust ve Shakespeare’den sonra Hamlet yazmaya kalkışan bir şaire benzemek tehlikesiyle karşılaşır.”

Ben de bu kitabımı yazarken kıyasen aynı hataya düştüğümü itiraf ederim. Hüseyin Hüsnü Emir’in Yıldırım isimli ebedî eserine ilave olacak bir yazı, daha yüksek bir kalemden çıkmalı idi!

“Yıldırım’ın Akıbeti” baştan sona elem ile doludur. Bir faciayı kaleme alan yazar, özellikle de ona katılmış ise ruhen çok sıkılır. Ben de bu halet-i ruhiyeyi bizzat hissettim.

Fakat bu tarihî trajedi içinde kavrulmuş olduğunu gözlerimle gördüğüm, büyük bir kumandanın menkıbelerine ait hatıralarımı, unutulmuşluğa terk etmeye bir türlü razı olamadım. Bu menkıbeleri silah arkadaşlarıma ve vatandaşlarıma nakletmeyi vazife addettim. Bununla büyük Gazi’ye karşı milletin her ferdi gibi duymuş olduğum sonsuz minnet yanında kendisinin özel ilgi ve himayesine mazhar olmuş olmam dolayısıyla borcumun bir kısmını ödemek istedim.

Bu kitabın bir kıymeti varsa o da, büyük Gazi’nin şan ve şerefle yaşadığı tarihinin bazı sayfalarını içermesindendir. Eserimin yazımındaki eksikliğin bu vesilelerle telafi edilmiş olacağını düşünmekle teselli buluyorum. (Kitabın Önsözünden)

 

Filistin'e Veda

Mirliva Sedat

Yayına Hazırlayan: Kemal Gurulkan

Yeditepe Yayınevi- İstanbul 2009


 


  21791 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

1139_Tosun Saral 24-05-2010, 18:59:01
Kitabın yazarı Mirliva Sedat hakkında bilgi sunmak istiyorum.
Mirliva bugünkü ordu deyimlerimizde Tümgeneral demektir. Liva is Tümen'dir.
Korgeneral Ahmet Sedat Doğruer 1881 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1901 yılında Kara Harp Okulu'ndan Piyade Teğmen olarak mezun olmuştur.
Askeri Sicili;
P. 1317(1901)-30,
1904 yılında Kara Harp Akademisi'ni Kurmay Yüzbaşı olarak bitirmiştir. Büyük Atatürkümüzün gerek Harbiye'den gerekse harb Akademisinden sınıf arkadaşıdır. Aynı sınıftan Şanlı Türk Ordusunda generallik rütbesine erişen kahramanlar şunlardır:
Korgeneral Ali Fuat Cebesoy, Korgeneral M. Galip Deniz,
Tümgeneral Cavit Cenk, Tümgeneral M. hayri Tarhan, TümgeneralH. Abdi Pandır, TümgeneralM. Nusret Başaran, Tümgeneral Zihni Toydemir,
Bu kahramanların 1902 yılında beraber çektirdikleri bir resim Hürriyet gazetesinin 30 Ekim 2009 tarihli sayısında yayınlanmıştır.
Balkan, Savaşı başında Kurmay Binbaşı Ahmet Sedat 18 Ekim-16 Kasım 1912 tarihleri arasında Şark Ordusu Karargahında kurmay subay olaraka görev yapmış, Çatalça ve Bolayırdan Edirne'nin geri alınması için yapılan ileri harekat sırasında Kurmay Binbaşı Ahmet Sedat Sol Kanat Ordusu Herekat Şube Müdür Yardımcısı görevini sürdürmüştür.Şube müdür meşhue Enver Bey'dir.
Kurmay Yarbay Ahmet Sedat 16 Ekim 1916 da Galiçya Cephesine gönderilen 15 nci Kolordu'nun 19 ncu Tümen komutanı olarak görev yapmıştır.
15 nci Kolordu daha sonra 15 Temmuz 1917 de teşkil edilen Yıldırım Orduları Grubu emrine Suriye Filistin cephesine sevkedilmiş kurmay albay rütbesine yükseltilmiştir. Kurmay Albat Sedat Doğruer 19-21 Eylül 1918 tarihleri arasında cereyan eden Nablus Meydan Muharebeleri ve daha sonra Halep bölgesine kadaryapılan çekilme harekatında (22 Eylül- 25 Ekim 1918). 7 nci, Ordu Kumay Başkanlığı görevini sürdürmüştür. daha sonra Mirliva Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa'nın komuta ettiği Yıldırım Orduları Grubu Kurmay Başkanlığına getirilmiştir.
1919 yılında Harp Akademisi Müdürlüğü, 1920 yılında da Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevlerini yapmıştır.
2 Ocak 1932 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığına, 1 Ocak 1933 tarihinde Harita Genel Müdürlüğü'ne, 9 Mart 1940 tarihinde tekrar Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı'na ve buradan da 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na atanmıştır.
28 Eylül 1942 tarihinde emekli olan Korgeneral Doğruer, 19 Haziran 1955 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır. 25 kadar eseri, çeşitli nişan ve madalyaları vardır
 
1144_Muzaffer Albayrak 29-05-2010, 22:26:49
Sayın Tosun Saral bu sitede yer alan yazılara bilhassa harp tarihi ve askeri sicil açısından çok değerli katkılarda bulunarak bizleri aydınlattığı gibi bu konuda geniş malumat sahibi olduğunu da ihsas ettirmiştir.
Ancak yukarıdaki yorumda bir bilgi karışıklığından olsa gerek bana göre hatalı bir tanımlamada bulunulmuş.
Benim bildiğim kadarıyla Osmanlı ordusunda;
Liva=Tugay
Mirliva=Tuğgeneral
Fırka=Tümen
Ferik=Tümgeneral
Birinci Ferik=Korgeneral
Osmanlı Ordusunda Orgeneral rütbesi yoktu. Birinci Ferik (Korgeneral) rütbesinden sora Müşir (Mareşal) rütbesine geçilirdi.
Saygı ve selamlarımla...
 
8263_Tosun Saral 18-11-2015, 09:11:27
Sayın ve kıymetli araşraştırmacı Albayrak'ın tenkidini yeni gördüm. 5 yıllık bir ara geçti amma cevap bakidir. Kendisine teşekkür ederim. Gerçekten de liva karşılığı olarak Tümen yazmış olmam tarihi vahim bir hatadır. tarihçi geçinen böyle hata yapmamalıdır. Tümen fırka'dır. Liva'ya gelince Balkan savaşı sonununa kadar Osmanlı Türk ordusunda askeri bir kuvvette verilen addır. 2 alaydan oluşan bir kuvvettir. Bu günkü deyimle tugay'dır. Sivil bürokrasidede kullanılırdı.Kaymakamlık makamının üstüdür. Ancak liva Balkan savaşından sonra yapılan düzenleme ile kaldırılmıştır. Yeni düzenlemede alaydan sonra fırka gelir yani tümen. Ne varki mirliva ünvanı kaldırılmamış ve kullanılmaya devam edilmiş, ve tümgeneral olarak kabul görmüştür. Mirliva ünvanı 1932e kadar Cumhuriyet ordusundada kullanılmıştır. rahmetli Doğruer 1926 da Mirliva olmuştur. İşte bu nedenlerdendir ki mezkur yazımda Tümgeneral dedim. derin saygı ve sevgilerimle.
 
8264_ZEKAİ ÇAKIR 18-11-2015, 12:36:28
Hayatın her alanında yapıcı eleştiriler anlamlı ve değerlidir. Bu sebeple eleştirende eleştirilen de değer kazanır. Bu eleştiri yazanı da küçültmez, yazılanı da..
Böyle Tarih aşıklarının "Tatlı Atışması", Bilginin değerini , dostluk çerçevesinde nasıl ele alındığına örnek olması açısından sevindirici görünmektedir..
Hatalarımızı, istemdışı yanlışlarımızı doğrultucak nice birikimli insanların var olması ümitlerimle...
Teşekkür ederim.

Zekai Çakır
 
8266_Muzaffer Albayrak 19-11-2015, 07:37:04
Merhabalar
Kolay değil, aradan tam 5,5 yıl geçmiş.
Gündemin inanılmaz bir hızla değiştiği, artık birkaç yıl öncesinin tarih sayıldığı ve unutulduğu bir zamanda yaşıyoruz.
Şurada yazılan yorumlar ve alınan cevaplardan anlaşılan o ki, tarihe gönül vermiş olanlar için modern zamanların her şeyi çabuk eskiten ve unutturan tarih anlayışı -çok şükür- kabul görmüyor. Zira 5,5 yıl önce yazılmış bir yorumda görülen küçük bir hatalı bilgiyi düzeltmek adına yazmış olduğum yorumu Sayın Tosun Saral Bey seneler sonra görüp, buraya cevabî bir yorum yazmış.
Sayın Tosun Saral, 5,5 yıl sonra cevap yazma gereği duyarak hem bu siteye, hem bize, hem de tarihe ve tarihçiliğe duyduğu saygıyı izhar etmiştir.
Sayın Saral, yukarıdaki yorumu bir gün sonra -yani 30.05.2010 günü- yapsaydı çoktan unutulup giderdi. Ama 5,5 yıl sonra gelen bu nazik ve zarif cevabî yorum, sizi bilmem ama benim tarafımdan unutulmayacaktır.
Bu itibarla bizi yıllar öncesine geri döndüren Tosun Saral Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Nazım’ın Dayısı Çanakkale Şehidiydi (Melih Şabanoğlu)

Çanakkale Destanının Ölümsüz Efsaneleri (Osman Koç)

21/10/2015 - 04:02 100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de Programı

17/10/2015 - 11:50 Çanakkale Savaşı'nın Kanada'da Bıraktığı İzler (Birol Uzunmehmetoglu)

27/09/2015 - 16:01 1917 Yılında Hicaz Cephesi:Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı (Yüksel Nizamoğlu)

15/09/2015 - 04:28 Kutü-l Amare Kahramanı Halil Kut Paşa (Enes Cifci)