Çanakkale Deniz Muharebelerinde Mayın Harbi Ve Nusrat’ın Mayın Döküş Harekâtı - 2. Bölüm (M. Haluk Çağlar)

Tarih: 13/03/2010   /   Toplam Yorum 1   / Yazar Adı:      /   Okunma 27462

M. Haluk Çağlar makalesinin ikinci bölümünde Nusrat Mayın Gemisi’nin 8 Mart 1915 sabaha karşı icra ettiği o zorlu görevi nasıl başardığını neredeyse dakikası dakikasına irdeliyor. Nusrat mayın gemisi 18 mart 1915 gününden önce boğaza döşenen 11 hat mayının 3 hattını dökmüştü. Bu hatlardan en önemlisi 11. hatta döşenen 26 mayındır. Çağlar, o gece havanın yağmurlu ve kapalı olmasının Nusrat’ın Paleo Kastro’yu bulmasını geciktirdiğini, bu nedenle mayınların planlanan noktaya daha geç dökülmeye başlandığını belirtiyor. Ayrıca “…Nusrat 15 sn’de bir mayın attığına göre ilk mayından itibaren 6,5 dakika sonra son mayını atmış olması lazımdır. 07:10’da mayınları dökmeye başladığına göre 07:17’de dökme işlemi bitirmiştir. Çanakkale limanına 08:00’da demirlediği bilindiğine göre yaklaşık 45 dakikalık geri dönüş zamanını 12 kts süratle alması gerekmektedir. gemi azami hızı 13 kts ile (akıntıya karşı gittiği için gerçekte yere göre sürati 12 kts olacaktır) 125 mt’de bir mayın döküş aralığı 20 sn olacak ve toplam mayın dökme zamanı 8,3 dakika olacaktır.”
Efsane gemi Nusrat hakkında şimdiye kadar yapılmış en önemli çalışma. Büyük bir merakla okuyacağınıza eminim. (T.Y)

 

 

Nusrat Mayın Gemisi, Almanya‘da özel olarak mayın dökme işi için inşaa edilmişti. Dar alanlarda kolayca manevra yapabiliyor ve az su çektiği için mayın alanları üzerinde güvenle dolaşabiliyordu.

 

Nusrat, Çanakkale Boğazı’na 3 Eylül 1914’te geldi. 18 Mart 1915 tarihine kadar Boğaz’da toplam 11 mayın hattı oluşturuldu. Bu hatlardan 3 tanesi Nusrat tarafından döşenmiştir. Savaş öncesi 11 nci mayın hattına döşenen 26 adet mayın, Nusrat tarafından 8 Mart 1915 tarihinde diğer hatlardan ayrı olarak Boğaz’ın farklı bir yerine ve farklı bir biçimde yerleştirilmiştir. Haritaya bakıldığında oluşturulan ilk 10 hattın Boğaz’ın her iki kıyısını birleştirecek şekilde döşendiği ancak 11 nci hattın ise Erenköy Koyu’nda Boğaz’ın Anadolu kıyısına paralel olacak şekilde döşendiği görülecektir.

                                                                                              

1.    11’nci Mayın Hattının Döşenme Sebebi:

 

Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa’nın Boğaz savunması için yaptığı savunma planında, Birleşik Filo gemileri ile yapılacak bir savaşı Kumkale-Kepez arasındaki deniz alanında kabul edecek şekilde hazırladığını görmekteyiz. Böyle bir planda gemilerin Kumkale–Kepez arasında orta bölgede yani Erenköy Koyu’nun açıklarında bulunmaları gerekmektedir. Bu mevkide savaşan gemilerin, ihtiyaç duyacakları örneğin harp sahasını geçici olarak terk etmek gibi bir manevra durumunu, diğer gemilerin savaşma kabiliyetlerini aksatmadan en kısa yoldan yapması gerekmektedir. Bahse konu coğrafi saha için manevra yapılacak tek alan Erenköy Koyu’dur. Bunun yanında; bir mayın hattının döşenmesinde, hattın düşman gemilerinin kuvvetle muhtemel ilerleme hattına, en az bir mayının çarpabilmesi için dik olarak yerleştirilmesi esası da ortaya konduğu zaman Nusrat’ın dökeceği mayınların şekli ile ilgili tek bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde; Erenköy Koyu’na,  Kumkale-Kepez hattına paralel olacak bir durumda oluşturulmasıdır.

  Müstahkem Mevkii Komutanlığı’nın 11nci hattın döşenmesinde, yukarıda arz edilen teorik yaklaşımın yanında; Birleşik Filo’nun Boğaz içinde yaptığı tarama faaliyetleri esnasında Erenköy Koyu’nu sık sık kullanmaları da verilen kararı desteklemiştir. 

  

Yzb. İsmail Hakkı Bey                           Bnb. Nazmi  (Akpınar) Bey
   Nusrat Mayın Gemisi Komutanı                        Mayın Grup Komutanı    

 

 

 

2.    8 MART 1915 NUSRAT’ IN HAREKÂTI:

 

a.      Harekâtın Genel İcrâsı:

 

Nusrat;  26 adet dip demirli mayını yüklemiş olarak 8 Mart sabah 05:30’ da Nara’dan dakikada 140 torna (pervane adedi devir) ve akıntı ile aynı yönde intikale geçti. İntikalini Anadolu kıyılarına yakın Mayın Grup Komutanı Nazmi Bey’in kılavuzluğunda yaptı.

 

Planlanan 11nci mayın hattının güney ucuna saat 07:00 sularında varan Nusrat, 07:10 itibarıyla genel kuzey’e dönerek Paleo kastrodan başlamak üzere 100-150 mt aralıklarla, satıhtan 4,5 mt derinlikte olacak şekilde 26 mayını denize döktü. Bu harekât esnasında hava sisli ve yağmurlu idi. Nusrat, Birleşik Filo tarafından tespit edilmeden saat 08:00 itibarıyla Çanakkale’ ye intikal etti.

 

 

     b. Yapılan Seyrin Ayrıntıları

 

     (1)  11’nci mayın hattının güney ucu ile Nara arasındaki mesafe yaklaşık 12 deniz milidir.140 torna ve akıntı süratini eklersek Nusrat’ın ilerleme süratinin yaklaşık olarak 6,5 kts olduğunu hesaplarız. Bu sürat, Nusrat’ın bacasından kıvılcım çıkartmadan, başka bir deyişle karanlıkta gözükmeden ilerlemesini sağlayacaktı.

 

(2)  8 Mart 1915 günü güneşin doğuşu 06:35’ tir. Mayın dökme işlemine güneşin doğuşundan yaklaşık yarım saat sonra başlamıştır. Gizliliğin esas alındığı bu harekât açısından son derece sakıncalı bir durumda mayınlar dökülmüştür.

 

(3)  Mayın döküşü saat 07:10’dan itibaren 15 sn’de bir mayın dökülecek şekilde 100-150 mt aralıklarla icra edilmiştir. Döküş aralığını ortalama 125 mt olduğunu kabul edersek geminin 15 sn’de 125 mt ilerlediğini buluruz ki bu da saatte 16 kts gemi süratine tekabül eder. Bir de geminin yaklaşık 1 kts’ lik akıntıya karşı ilerlediğini de hesaba katacak olursak Nusrat’ın kazanlarının 17 kts’lik bir sürat yapacak şekilde çalıştığı çıkar ki bu da geminin dizayn sürati olan 15 kts’ den fazladır.

 

(4)  Nusrat 15 sn’de bir mayın attığına göre ilk mayından itibaren 6,5 dakika sonra son mayını atmış olması lazımdır. 07:10’da mayınları dökmeye başladığına göre 07:17’de dökme işlemi bitirmiştir. Çanakkale limanına  08:00’da demirlediği bilindiğine göre yaklaşık  45 dakikalık  geri dönüş zamanını 12 kts süratle alması gerekmektedir.(Dönüş mesafesi 9 mil )

 

                    

      c. Harekâtın İncelenmesi

 

(1) Nusrat’ın 8 Mart 1915 tarihinde yaptığı seyir ile ilgili yukarıdaki (zamanlar, intikal şekli vs.) bilgiler gemide bulunan Mayın Grup Komutanı ve Alman Subay Deniz Çarkçısı Reeder’in raporlarından alınarak ve gemi hızında 25 torna1 kts kabul edilerek hesaplamalar yapılmıştır.

 

(2) Nusrat’ın bu harekâtı, Birleşik Filo’nun mayın tarama işlemleri/karakol yaptığı sahaya çok yakın olması ve Nusrat’ın herhangi bir şekilde tespit edilmesi durumunda yapılan mayın dökme işleminin taktik özelliğini tamamen kaybetmesi sebepleriyle gizlilik esasına dayanmaktadır. Fakat mayın döküş zamanına baktığımızda güneşin doğuşundan yarım saat sonra mayın döküşüne başlanıyor. Nusrat, gizlilik esasını bildiği halde havanın puslu veya yağmurlu olması nedeniyle görüşün düşük olmasına mı güvenmişti? Eğer böyle bir düşünceye sahip olunsaydı, bulunulan kış aylarının yağmurlu herhangi bir gününde gündüzleyin bu harekâtı icra edebilirlerdi. Ancak gizlilik şarttı ve bu sebeple gece karanlığının kullanılması gerekliydi. O zaman Nusrat niye güneşin doğuşundan sonra mayınları planlanan yere dökmeye başlamıştı?

 

Bunun bir tek cevabı vardır. O da denizde mevkiini, karadan sabit bir noktadan kerteriz (hiza alması, hat alması) alması zorunluluğudur. Onun içindir ki Nazmi Bey hatırâtında mayınları ‘’akıntı üzerinde Paleo kastrodan başlayarak’’ şeklinde tarif etmiştir. Nusrat, harekâtını bu sebeple o şekilde ayarlamıştır ki; gecenin karanlığında intikal edecek, planlanan ilk mayın noktasına, güneşin doğuş saatine yakın varmış olacak ve mevkiinden tam olarak emin olacağı tek seyir kolaylığı olan Paleo kastro’yu görüp, haritada kerteriz ve mesafe alarak, mevkisini düzeltecek ve istenen noktaya dönüş işlemlerine başlayacaktı. Ancak havanın yağmurlu ve kapalı olması, Nusrat’ın Paleo kastro’yu bulmasını geciktirdi. Bu nedenle mayınlar planlanan noktaya daha geç dökülmeye başlanmıştı.

 

(3) Nusrat’ın mayınları dökerken Yzb. Reeder’in rapor ettiği şekilde 15 saniyede bir mayın dökmesi geminin dizayn süratinin üstünde olmasını gerektirmektedir ki bunun da imkânsız olduğu aşikârdır.

 

Gerçekte Nusrat;

    

(a) Baca dumanı ve kıvılcımları çıkartarak diğer bir deyişle yerini belli edebilecek riskleri göze alarak azami süratle mayınları dökmek,

 

(b) Yerini belli edecek hareketlerden kaçınarak, ilerleyebileceği azami süratle mayınları dökmek,

 

Şeklindeki iki hâl tarzından birini seçmiştir.

 

Birinci hâl tarzında, gemi azami hızı 13 kts ile (akıntıya karşı gittiği için gerçekte yere göre sürati 12 kts olacaktır) 125 mt’de bir mayın döküş aralığı 20 sn olacak ve toplam mayın dökme zamanı 8,3 dakika olacaktır.

 

İkinci hâl tarzında ise; kazanlardan duman çıkmadan ilerleyebileceği 5,5 kts (Pervane devir adedine göre) sürat akıntı tesiri ile yere göre 4,5 kts olacaktır. Bu sürat ile de 125 mt’de bir mayın dökülmesi için 50 sn geçmesi ve toplam mayın döküş zamanının 20 dakika olacağı hesaplanacaktır.

 

 

Her iki hâl tarzı göz önüne alındığında;

 

Saat 08:00’de Çanakkale önlerine demirlemiş olması için ikinci hâl tarzının uygulanamayacağı;

 

İkinci hâl tarzındaki 50 sn’lik mayın döküş aralığı rapor edilen 15 sn’lik zamana göre oldukça fazladır. Alman subay Reeder’ın böyle bir zaman hatası yapamayacağı;

 

Mayın hattının bittiği noktadan Çanakkale önlerine yaklaşık 9 millik bir mesafe vardır. Ve Nusrat 8 Mart günü sabah 08:00’de Çanakkale önlerine demirlemiştir. Bu bilinen gerçek ışığında, geminin dönüş sürati birinci hâlde yaklaşık 12 kts ile (azami sürate yakın) ilerlemiş olacağı, ikinci durumda ise 18 kts’ lik imkânsız bir süratle dönmüş olacağı düşünüldüğünden birinci hâl tarzının uygulandığı değerlendirilmektedir.

 

3.   Sonuç:

 

Özellikle harekât, herhangi bir kayda rastlanmamasına rağmen Anadolu yakasındaki askeri kuvvetlerle ( bataryalar, projektörler vs.) koordine içinde yapılmış olmasını gerektirmektedir.

 

Nusrat, mayın hattının başlangıç mevkiindeki zaman gecikmesini, süratini arttırarak kapatmaya çalışmıştır. Bu kararı almasında havanın sisli ve yağışlı olmasının etken olduğu görülmektedir.

 

Boğaz’ın iç tarafında, (Kumkale-Kepez arasında) savaşı planlayan Müstahkem Mevkii Komutanlığı, yaptığı plana göre, Birleşik Filo’nun manevralarını çok iyi etüd ederek belirlemiş ancak mayınların sürpriz etkisini yaratabilmek için mayın hattının çok gizli dökülmesi, azami önem kazanmıştır. Bu sebeple, o günün şartlarındaki tüm riskler göz önüne alınarak harekât icra edilmiştir.

 

 

M. Haluk Çağlar

Em. Dz. Alb.

 

 

Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu’nun geçtiğimiz yıl düzenlediği “18 Mart Deniz Zaferi” Panelinde sunulmuş, panel bildirileri bilahare kitap olarak yayınlanmıştır. Yazara gerekli izni verdiği için çok teşekkür ederim. (T.Y) 


 

  

 

KAYNAKÇA

 

Nazmi AKPINAR  Çanakkale Deniz Savaşları 1914–1922 Çanakkale Deniz Müzesi Yayınları


        Hermann LOREY Türk sularında Deniz Hareketleri II. Cilt Mayın Harekâtı


        Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi Çanakkale Cephesi Harekâtı V.Cilt
1.Kitap Ankara

Fevzi KURTOĞLU, Çanakkale ve 18 Mart 1915,  İstanbul 1935

 

Fikret GÜNESEN, Çanakkale Savaşları Kastaş Yayınları İstanbul 1986


        E. Gv. Alb. M. Şakir TUNÇÇAPA, Çanakkale Hatıraları


        Şemsettin BARGUT, Birinci Dünya Harbi'nde ve Kurtuluş Savaşında Türk
Deniz Harekâtı

 


  27462 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Nazım’ın Dayısı Çanakkale Şehidiydi (Melih Şabanoğlu)

Çanakkale Destanının Ölümsüz Efsaneleri (Osman Koç)

21/10/2015 - 04:02 100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de Programı

17/10/2015 - 11:50 Çanakkale Savaşı'nın Kanada'da Bıraktığı İzler (Birol Uzunmehmetoglu)

27/09/2015 - 16:01 1917 Yılında Hicaz Cephesi:Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı (Yüksel Nizamoğlu)

15/09/2015 - 04:28 Kutü-l Amare Kahramanı Halil Kut Paşa (Enes Cifci)