Cephelerde Bir Ömür - Ahmet Nuri Diriker Paşa’nın Hatıratı ( Tuncay Yılmazer )

Tarih: 28/02/2010   /   Toplam Yorum 12   / Yazar Adı:      /   Okunma 22434

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 95.yıldönümü yaklaşırken kitapçı raflarında bir çok “Çanakkale” kitabı yerini almaya başladı. Dikkatimi çeken ise ne yazık ki yeni çıkan kitapların çoğunun içeriği bilinen şeylerin tekrarından ya da abartılı hamaset öykülerinden ibaret. Oysa hep aynı şeyleri okumak yerine savaşın farklı , pek bilinmeyen yönlerini ortaya çıkaran eserlere ağırlık vermek gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle gözden kaçırmamamız gereken bir kitap kısa bir süre önce sessiz sedasız yayınlandı. Cephelerde Bir Ömür - Ahmet Nuri Diriker Paşa’nın Hatıratı’nı yayına hazırlayan torunu Ahmet Diriker şöyle diyor; “İnsani değerlerin unutulduğu çetin ve kanlı muharebelere katılan, “Azrailin boru çaldığı yerlerde çarpışan” Ahmet Nuri Diriker Paşa’nın son derece mühim bir döneme tanıklık ettiği düşünüldüğünde, yaşadığı olayları oldukça mütevazı bir biçimde kaleme aldığı göze çarpmaktadır. 42. Alay’ın Harp ceridesindeki kayıtlarından da anlaşılacağı üzere , Çanakkale’de ön hat komutanı olarak zorlu çarpışmalar içerisinde yer almasına karşın, bu muharebelere hatıratında çok kısa değinmiş olması , yaşadığı olayları ne kadar alçakgönüllü bir yaklaşımla aktardığını ortaya koymaktadır.” (Önsözden)

 

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 95.yıldönümü yaklaşırken kitapçı raflarında bir çok “Çanakkale” kitabı yerini almaya başladı. Dikkatimi çeken ise ne yazık ki yeni çıkan kitapların  çoğunun içeriği bilinen şeylerin tekrarı ya da abartılı hamaset öykülerinden ibaret. Oysa hep aynı şeyleri okumak yerine savaşın farklı, pek bilinmeyen yönlerini ortaya çıkaran eserlere ağırlık vermek gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle  gözden kaçırmamamız gereken bir kitap kısa bir süre önce sessiz sedasız yayınlandı. Cephelerde Bir Ömür - Ahmet Nuri Diriker Paşa’nın Hatıratı’nı yayına hazırlayan torunu Ahmet Diriker şöyle diyor; “İnsani değerlerin unutulduğu çetin ve kanlı muharebelere katılan, “Azrailin boru çaldığı yerlerde çarpışan” Ahmet Nuri Diriker Paşa’nın son derece mühim bir döneme tanıklık ettiği düşünüldüğünde, yaşadığı olayları oldukça mütevazı bir biçimde kaleme aldığı göze çarpmaktadır. 42. Alay’ın Harp ceridesindeki kayıtlarından da anlaşılacağı üzere , Çanakkale’de ön hat komutanı olarak zorlu çarpışmalar içerisinde yer almasına karşın, bu muharebelere hatıratında çok kısa değinmiş olması , yaşadığı olayları ne kadar alçakgönüllü bir yaklaşımla aktardığını ortaya koymaktadır.” (Önsözden)

 

Ahmet Nuri Diriker Paşa 1876 yılında şimdi Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Rusçuk’ta doğdu. 1897 yılında Osmanlı-Yunan harbine katılmış, Yemen-Asir çöllerinde Seyit İdris ve İmam Yahya kuvvetleriyle savaşmış, Çanakkale Savaşı’nda 42. Alay komutanı olarak görev almıştır. Ardından yine komutasındaki 42. Alay Medine Müdafaasında ve Hicaz Muharebelerinde çarpışmış, 1. Dünya Savaşı’nın sonrasında işgal altındaki İstanbul ve İzmir’den Anadolu’ya askeri malzeme sevkedilmesini sağlayan Ahmet Nuri Bey, daha sonra Anadolu’ya geçerek tugay komutanı ve tümen komutan vekili görevleri ile Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır. Mustafa Kemal’in yönettiği milli mücadaleye katılan Ahmet Nuri Bey Sakarya Meydan Muharebesinden sonra Albaylığa, 1929 yılına da generalliğe terfi etmiştir.

 

Hatıratın Çanakkale Savaşı Kerevizdere bölümü çok ayrıntılı olmasa da önemli anekdotlar içeriyor.

Kerevizdere mansabına yakın bir yerde düşman blokhavz yaptı. Alayı yandan ateşe aldı. Bunu körletmek için çok çalıştık. Muvaffak olamadık. Cebri bir taarruz için Alay’dan mülazım Rasim Efendi isminde bir zabit memur edildi. Bu zabit geceleyin takımıyla blokhavzın yanına sokulacak ve ani bir taarruz yapacaktı. Mülazım Rasim Efendi’nin hareketini düşman  erkenden haber aldı. Top, makineli tüfek,bomba ateşi ile taarruzu men etti. Kırk kişiden ibaret takımın yarısı şehit ve mecruh düştü. Kendisi de yaralandı. Bir nefer Rasim Efendiyi düşman eline bırakmamak için beşyüz metre mesafeden sargı mahalline getirmiş ise de orada bu zabit şehit düşmüştür. Çok değerli bir zabitti. (s.64)  

Düşman kaçtıktan sonra karşımızdaki düşman siperlerini gezdim. Bir yol üzerinde Fransızlar “L’honeur au Turc” (Şeref Türklerindir)  diye yazmışlardı. (s.66)

 

Hatıratı bence önemli kılan noktalardan birisi Çanakkale Kerevizdere cephesinde Fransızlara karşı görev alan 42.Alay’ın harp ceridesinden önemli bölümleri ihtiva etmesi. Resmi belgeleri içeren çalışmaların konuyla ilgilenen araştırmacılar için ne kadar değerli olduğunu söylemeye gerek yok. Resmi Tarihçeler dışında Sermet Atacanlı’da “Atatürk ve Komutanları” adlı çalışmasında 57.Alay Harp Ceridesinden bir bölüm yayınlanmıştı. Resmi yazışmalar içeren kitaplar içerisinde Mustafa Kemal Atatatürk’ün Arıburnu ve Anafartalar Muharebelerini anlattığı raporları, Halis Ataksor’un 27. Alay’a ait yazışmaları içeren “Çanakkale Raporu”  ilk planda sayılabilir.

 

42. Alay Kumandanlığı’na

Kerevizdere, 24 Temmuz 1331

9,04 evvel

1. Şimdi siperlerde idim. Gerek bizim taraftan gerek onların taraftan el bombası ve tüfek ateşleri şiddetle devam ediyor. Torpiller fevkalade tahribat yapıyor. Henüz zayiatın miktarı belli değil.

2. Efrâdı ben görmedim. Yalnız iki posta gönderdim. Ahvâli malumat vermek için gönderilmiştir. Fazla efrâd Kerevizdere’sinde bulunan mangalarındadır.

3. Kerevizdere’sine iki takım kuvvetinde asker gönderdim.

4. Katiyyen telaş etmem. Efrâdın kuvve-i maneviyyesi yerindedir. Murâdullahdan fazla bir şey olmaz. Gelecek düşmana süngülerimizin hazır olduğu ma’rûzdur.

 

                                                                             42.Alay 2.Tabur Komutanı

                                                                             Ahmet Süreyya

 

 

s.149

…………………………………..

 

 

Çanakkale Savaşı’nda Kazım Karabekir Paşa’nın rolü pek bilinmez. Ahmet Nuri Diriker’in komutanı olan Kazım Karabekir beyin de bir çok yazışması eserde yer alıyor.

 

42. Alay Kumandanlığı’na

Tarassud mahallinden,

25 Temmuz 331, 11.30, evvel

1. 41.Alayın 3. Taburu şimdi aldığı emir mûcebince sizin alayın cebhessi gerisine geliyor. Sizin ihtiyatınızdır.

2. Sizin 3. Taburunuz üç bölüğü ikinci hattın sol cenâhına yerleşdi.

3. 55. Alay sol cenahla Kansızdere istikametinde sizin sağ cenahınıza yardım edecektir.  

4. İhtiyatınızı ilerlettim.

5. Zabtolunan siperi hemen tahkim ediniz. Silah ve efrâd zayiatınızı derhal bildiriniz ki hemen ikmal edeyim.

6. Size bomba ve cebhâne, kum torbası gönderiliyor.

7. Allah muîniniz olsun. Muvaffakiyetinizi tebrik eder, zâbitan ve efrâdın gözlerinden öperim.

                                                                                          Fırka Kumandanı

                                                                                        Kaymakam  Kazım

  s.161.

 

Kısaca söylemek gerekirse “Cephelerde Bir Ömür- Ahmet Nuri Diriker Paşa’nı Hatıratı” İmparatorluktan Ulus-devlete geçişin sancılı yıllarını , cepheden cepheye giderek yaşamış bir subayın gözünden anlatıyor. O dönemle ve Çanakkale Savaşı ile yakından ilgilenenler için çok önemli bir kaynak.

 

 

Cephelerde Bir Ömür

Scala Yayıncılık-Ekim 2009

Yay.Hazırlayan: Ahmet Diriker

 


  22434 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

1035_Tosun Saral 28-02-2010, 18:12:39
Rahmetli Diriker Paşa'nın 42 nci Alay komutanı olduğunu biliyordum. Kitabı gördüm.Şöyle bir karıştırdım.Kitapta 42 nci Alay'ın son komutanının Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu olduğu yazıyor. Doğrudur. Çünkü son on yıl içinde bazı alaylarımız lağv edildiler. Tabur seviyesine indirildiler. Bunlardan biri de şanlı 42nci Alaydır. Hangi akla hizmettir akıl, sır ermiyor !!! Bula bula 42 nci Alayı mı buldular tabur seviyesine indirmek için? Trablusgarb, Balkan, Çanakkale, Medine Müdafaası, ve İstiklal Savaşımızda çarpışmış, sancağı bir kaç kere şeref madalyası ile ödüllendirilmiş 42 nci Alayımız tabur oldu.
Ya Hu dostlar ! Çocuklarımıza sadece anı mı bırakacağız? Yoksa ben 42 nci Alay da askerlik yaptım diyecek nesiller mi? El alemin 250 yıllık alayları var dede, baba, torun hep o alayda askerlik yaptık diye öğünüyorlar. Biz neden böyle bir imkandan mahrum bırakılıyoruz?

Bunları neden mi yazıyorum. Çünkü benim rahmetli babam Tümgeneral Ahmet Hulki Saral (P.1340(1924)-7) 1950-52 yılları arasında o zamanlar Gelibolu'nun Kavak Köyünde bulunan 2nci Kolordu, 4ncü Tümen'e bağlı 42 nci Alayda komutanlık yaptı. 42 nci Alay görülen luzum üzerine 1953/54 de tabur tabur Keşan'a taşındı. Sonrada Uzunköprü'ye nakledildi. Sayın Pamukoğlu Paşa o sırada komutanlık yaptı.

Ben yedeksubaylığımı babamın Alayında yapmak istedim. Ama Bursa'da bulunan bir bilgi merkezi beni muhabere sınıfına yazdı. Askerliğimi Muhabereci olarak yaptım. Bundan da herzaman şeref duydum. Ne var ki aradan 40 sene geçmesine rağmen hala askerliğimi 42 nci Alayda yapamamanın üzüntüsü içindeyim. Selam ve saygılarımla.
 
1051_MELİKE BAYRAK 18-03-2010, 01:37:40
Ahmet Nuri Diriker Paşa'nın kitabı birçok bilgiye belge olabilecek nitelikte ve özellikle 42. Alayın harp ceridesi ile zenginleşmiş bir kitap. Yakın tarih ile ve özellikle Çanakkale Muharebeleri ile ilgilenen herkesin mutlaka okuması gereken bir eser.
 
1067_ahmet sezer tipi 06-04-2010, 20:49:00
Dünya savaş literatüründe önemli bir yer tutan çanakkale savaşları ile ilgili yazılan kahramanlık hikayeleri inanın ki içimi burkuyor,bu bakımdan okuyamıyorum.Ancak bu kitabı muhakkak okuyacağım,çünkü torun Diriker gerçek bir aydındır ve olaylara yaklaşımı diğerlerinden farklı olacaktır sanırım.Yepyeni ve farklı bir perspektif bulacağımı sanıyorum.tebrikler ve sevgiler.ahmet sezer tipi
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )