Yeditepe Yayınevi'nden Bir "Çanakkale" Klasiği- Yeni Mecmua

Tarih: 03/03/2007   /   Toplam Yorum 9   / Yazar Adı:      /   Okunma 14750

Yeni mecmua "Çanakkale Özel Sayısı" , 1918 yılının o karanlık günlerinde yayımlanmıştı. Osmanlı Ordusu 1. dünya savaşı’nın devam ettiği cephelerde peş peşe yenilgiler almakta, ülke ekonomisi iflas etmiş ve durum gittikçe kötüye gitmektedir. Asker ve halk uzun süren savaşın yükünü artık taşıyamaz olmuş; bezginlik ve bıkkınlık hat safhadadır. Yeni Mecmua Çanakkale Özel Sayısı işte bu sebeple asker ve halkın etkisine girdiği moral çöküntüsünü bertaraf etmek; manevî bir motivasyon kazandırmak için , Çanakkale Zaferi hatıralarda yeniden tazelenerek; fedakârlık, azim ve inançla her türlü zorluğun üstesinden geleceğini vurgulamak için çıkarılmıştı.
Muzaffer Albayrak ve Ayhan Özyurt tarafından günümüz Türkçesine çevrilen Yeni Mecmua Çanakkale Özel sayısı, Çanakkale Savaşı ile ilgilenen herkesin mutlaka kütüphanesinde olması gereken çok önemli bir kaynak.

 

Yeni Mecmua 12 Temmuz 1917 yılında haftalık dergi olarak Ziya Gökalp'in girişimleri ve gayretle kuruldu. Dergi ömrünü 26 Ekim 1918'de çıkardığı 66. sayısı ile tamamladı. Başlangıçta siyasî hiçbir bağlantısı olmayan bağımsız bir dergi olarak düşünülen ancak sonradan -biraz da çekilen maddî sıkıntının aşılması sebebiyle- İttihat ve Terakki'nin güdümüne giren dergi halkın anlayabileceği bir dilden yayın yapmayı hedeflemişti. Bu itibarla değişik çevrelerden ve görüşlerden isimleri yazı kadrosuna katmıştı.

Yeni Mecmua 18 Mart 1918 yılında Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde Çanakkale Nüsha-yı Fevkaladesi (Özel Sayı) adıyla Çanakkale anma sayısı yayınlamaya karar verdi.

Çanakkale Nüsha-yı Fevkaladesi (Özel Sayı), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin yıldönümü münasebetiyle 18 Mart'ta çıkarılmak istenmişse de önsözde derginin müdürlüğünü yapan Küçük Talat'ın da belirtildiği gibi çeşitli sebeplerle vaktinde çıkarılamamıştır. Özel Sayı'nın yayınlanma tarihi muhtemelen, dergi içindeki yazıların en sonuncusu ve en son tarihlisi olan Falih Rıfkı'nın "Çanakkale İçin" adlı makalesinin 21 Nisan 1918 tarihli olduğu göz önüne alındığında en erken Mayıs 1918 olmalıdır.

Yeni Mecmua'nın Çanakkale Savaşları üzerine "Özel Sayı" çıkarmasının en büyük sebeplerinden birisi ordu ve halkı yeniden gayrete getirebilmek için propaganda çalışmalarına ihtiyaç duyulmuş olmasıdır. Aslında Çanakkale Savaşları ile ilgili olarak ordunun ve milletin gösterdiği kahramanlık ve özveriyi gözler önüne serecek bu türden bir propaganda faaliyeti daha savaş devam ederken yapılmak istenmişti. Bunun için 1915 yılı Temmuz ayında "Heyet-i Edebiye" adı verilen ve aralarında edebiyatçı, gazeteci, ressam ve müzisyenlerin bulunduğu gruba Çanakkale savaş alanları gezdirilmişti. Geziye katılanlar intibalarını kendi alanlarında meydana getirecekleri eserlerle halka aktaracaklardı. Ancak bu teşebbüs verimli olmamış ve beklenen netice alınamamıştı.

1918 yılına gelindiğinde genel durum şöyleydi; cephelerde peş peşe yenilgiler alınmakta, ekonomi iflas etmiş ve durum gittikçe kötüye gitmektedir. Asker ve halk uzun süren savaşın yükünü artık taşıyamaz olmuş; bezginlik ve bıkkınlık hat safhadaydı. Bu sebeple asker ve halkın etkisine girdiği moral çöküntüsünü bertaraf etmek; manevî bir motivasyon kazandırmak için Çanakkale Zaferi hatıralarda yeniden tazelenerek; fedakârlık, azim ve inançla her türlü zorluğun üstesinden geleceği Çanakkale örneği üzerinden anlatılmak istendi.

1917 yılı sonunda, Mart ayında çıkarılacak olan hatıra sayının çalışmaları başladı. Dönemin şair, hikâyeci ve romancılarından oluşan edebiyatçılar, gazeteciler ve üniversite öğretim üyelerinden Çanakkale ve Çanakkale savaşları üzerine yazılar istendi. Dergi için yazı istenen isimler dikkate alındığında çok değişik çevre ve görüşten kişilerin yazı kadrosuna katıldığı görülür. Dergiye hâkim olan milliyetçi, Türkçü söylemin aksine sosyalist görüşü benimsemiş olan M. Zekeriya (Sertel) bunlardan biridir ve makalesinde; günümüzde savaşı kazandıran unsurların eskiye göre değiştiğini ancak maneviyatın yerini her zaman koruduğunu söylemektedir.

Buna karşılık; bir propaganda aracı olarak çıkarılan Özel Sayı'da Çanakkale Savaşları'nı en güzel tasvir eden en kuvvetli şiir olarak kabul edilen Boğaz Harbi şiirini yazarı Mehmed Akif yazı kadrosunda yoktur. Mehmed Akif, Dünya Savaşı'nın başında Enver Paşa'nın teklifiyle, Teşkilat-ı Mahsusa içinde aktif görev alarak Berlin ve Hicaz'da propaganda çalışmaları yapmıştı. 1918'e gelindiğinde Akif'in propaganda amaçlı böyle bir çalışmanın içerisinde olmayışı düşündürücüdür.

İttihat ve Terakki'nin Genel Merkez üyelerinden ve önemli simalarından biri olan ve derginin müdürlüğünü yapan Küçük Talat'ın yazdığı Yeni Mecmua Fevkalade Nüshası'nın önsözünde, Özel Sayı'yı niçin çıkardıklarını açıklıyor. Küçük Talat; Çanakkale Savaşlarının Türk ve dünya tarihi açısından önemine değinerek batılı ülkelerin mesela Fransa'nın kazanılan askerî bir başarıyı yazdıkları eserlerle yaşattıklarını bizim ise Çanakkale Zaferi gibi bir mucizeyi yeterince anlatamadığımızı söyleyerek bu hatıra sayısıyla, Çanakkale Zaferi'nin vicdanlarda ve hafızalarda sonsuza dek yaşatılmasına teşebbüs edildiğini belirtmektedir.

Dergideki yazılara bakıldığında, muhteva olarak yazıların odak noktasını Çanakkale deniz ve kara savaşlarında ordunun ve milletin gösterdiği kahramanlık, özveri, fedakârlık ve yüksek manevî duygular oluşturmaktadır. Bu unsurlar şiir, hikâye, savaşan askerlerin gösterdikleri fedakârlık ve kahramanlığın anlatıldığı anekdotlar, gözlem ve hatıratlarla anlatılmaktadır.

Bununla birlikte Osmanlı tarihinden alınma kahramanlık ve fedakârlık hikâyelerine de yer verilmektedir.

Yazılarda umumiyetle, düşmanın teknik araç ve silah üstünlüğüne rağmen Çanakkale'de kazanılan zaferin; fedakârlığın, inancın ve manevî gücün ürünü olduğu vurgulanmaktadır.

Bir diğer dikkat çeken ve çokça işlenen konu da Çanakkale Zaferi'nin; daha iki sene önce Türk milletinin alnına bir kara leke olarak çalınan Balkan yenilgisinin bir rövanşı olarak görülmesidir. Ordu ve milleti derinden etkileyen ve büyük bir travma yaşatan Balkan bozgunu ve Rumeli'nin kaybedilişinden sıkça bahsedilmiş ve ikinci bir Balkan hezimeti yaşamaktansa ölmeyi tercih etmek genel bir kanaat hâlini almıştır. Hamdullah Suphi buna bir örnek olarak savaş esnasında Çanakkale'ye yaptığı seyahatte şahit olduğu olayı anlatır: Bir askerî hastanede yaralı bir yedek subay, yarasını sarmaya çalışan sıhhiye erine şöyle demektedir: "Ko aksın, Balkan Muharebesi'nin lekesini ancak bu kan siler".

Çanakkale savaşlarıyla alakalı olması yanında daha özel iki çalışmaya dikkat çekmek gerekir. Bunlardan birincisi Rauf Yekta Bey'in Çanakkale Zaferi'ne ithaf ettiği Milli Tekbir isimli bestesini tanıttığı yazıdır (Dergide bulunmayan bestenin sözlerini içeren Abdülhak Hamid'e ait şiiri de ilgili bölüme ekledik). İkincisi ise Ruşen Eşref'in Çanakkale'de savaşmış üç er iki subay ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal'le yapmış olduğu belki de alanında ilk olan röportajlardır.

Özel Sayı'da, Çanakkale Savaşları haricinde değişik konularda yazılara da rastlanmaktadır. Çanakkale kıyılarındaki yerleşim yerlerinin eskiçağlardan bu yana tarihî seyrini, bölgenin jeolojik ve topoğrafik yapısını anlatan incelemeler bu kabildendir.

Osmanlıca olan Yeni Mecmua Çanakkale Fevkalade Nüshası'nı hazırlarken sadece transkripsiyonlu metnini vermeyi uygun görmedik. Çünkü derginin içinde bulunan bazı edebî makaleler, genel okuyucu tarafından anlaşılmasında zorluk çekilecek derecede Arapça-Farsça kelime ve kelime grupları içermektedir. Bu sebeple okuyucuya kolaylık sağlamak düşüncesiyle metin çevrilirken aynı zamanda aslına sadık kalınarak sadeleştirildi. Bir istisna olmak üzere, sadece şiirler orijinal metne sadık kalınarak sadeleştirilmeden çevrildi. Bu çalışmayı yaparken metnin aslını ve üslubunu bozmayacak şekilde konuyla ilgili açıklayıcı bilgi vermek üzere köşeli parantez "[ ]" içinde küçük eklemeler yaptık.

Özel Sayı'nın Önsöz'ünü yazan Küçük Talat, sözlerini; "Eğer bu hâtıranâme ile biraz olsun teşekkür görevimizi yerine getirmiş, millî tarihimize önemsiz bir hizmet yapmış sayılırsak doğrusu çok övüneceğim" diyerek bitiriyor.

Biz de Yeni Mecmua Çanakkale Fevkalade Nüshası'nı geniş okuyucu kitlesine ulaştırmaya vesile olabildiysek kendimizi bahtiyar hissedeceğiz.

Muzaffer Albayrak


 


  14750 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

18_fatih güldal 04-03-2007, 00:42:56
Dergiyi henüz görmedim. Ancak Yeditepe Yayınlarının Çanakkale ile ilgili yazarları gerçekten büyük bir özveri ile çalışmakta, çok önemli eserlere imza atmaktadır. Bu vesileyle başta Dr. Tuncay Yılmazer beyefendi olmak üzere tüm ekibi tebrik ederim.
 
19_yarbay sefik 05-03-2007, 08:35:12
kitabı okudum 1915 ve sonrası halkın ve ülkenn moral motivasyonunu yükseltme çabaları görülmekte.
yalnız yazarlar çizerler edebiyatçılar gelmişler fakat hiçbiri ölümsüz büyük bir şiir veya yazı yazamamışlar. mehmet akif gibi bir destan ortaya koyamamışlar bu yönden garip tabi..

Sayın muzaffer bey elinize sağlık.
hazırladığı kitap çok kaliteli ve büyük titizlik gördüm
değerli araştırmacıalra tavsiyem bu kaliteli kitabı mutlaka kütüphanelerine bulunmaları lazım.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )