Cevat Paşa’nın Çanakkale’de Yaptırdığı Okullar ( Ahmet Yurttakal )

Tarih: 22/11/2008   /   Toplam Yorum 18   / Yazar Adı:      /   Okunma 36474

“Cevat Paşa himmet etti, cihan cengi olur iken yaptırdı.” Gelibolu’yu Anlamak son dönemin en önemli çalışmalarından birini sunuyor. Araştırmacı-Yazar Ahmet Yurttakal, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin mimarı Cevat ( Çobanlı ) Paşa’nın bugüne kadar hiç bilmediğimiz bir yönünü yazıyor. Ahmet Yurttakal , Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa’nın savaş sırasında ve hemen sonrasında Çanakkale vilayeti ve çevre köylerinde bazıları günümüzde bile hizmet veren çok sayıda okul yaptırdığını vurguluyor. Savaşın o korkunç atmosferi içerisindeyken bile, bir Osmanlı Paşasının eğitim konusundaki hassasiyeti cidden övgüye değer. Çanakkale Tarihi’ne çok önemli bir katkıda bulunan Yurttakal, Cevat Çobanlı Paşa’nın Türk milletine armağan ettiği Çanakkale Deniz Zaferiyle birlikte yaptırdığı eserlerle de hem günümüzde hem de gelecekte anılacağının altını çiziyor. Cevat Paşa’nın Çanakkale’ye kazandırdığı bu eğitim yuvalarında binlerce kişi eğitim gördü. Çanakkale halkı Cevat Paşa’yı hiçbir zaman unutmamalı, anmalı ve yaptırdığı eserlere sahip çıkılmalı. İşte Cevat Paşa’nın yaptırdığı okullar

 

 

Cevat Paşa deyince ilk akla şüphesiz 18 Mart 1915 günü gelir. İtilaf devletlerinin dev zırhlılarıyla Çanakkale boğazına saldırdığı o gün Cevat Paşa ve askerleri bir destan yazdılar. Düşmanın 3 zırhlısının battığı ve yüzlerce askerini zayiat verdiği o gün Türkün gücünü dünyaya duyurmuştur. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin mimarıdır. Tarihî kişiliği biryana Türk ahlâk ve karakterinin seçkin bir siması, otoriter fakat şefkatli ve yardımsever bir kişidir. Cevat Paşa ömrüne birçok savaş sığdırmış sayısız görevlerde bulunmuştur. Görevleri sırasında cephede gösterdiği başarı kadar, bulunduğu yerde yaptırdığı eserlerle de milletin sevgisini kazanmıştır.

Cevat Çobanlı Paşa’nın Çanakkale Zaferine giden yolda ilk basamağı, 10 Ağustos 1914’te Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı’na getirilmesidir. Kasım 1914’te ikinci defa Mirlivalığa (Tuğgeneral) yükseltildi. Göreve gelir gelmez boğaz tahkimatını düzenlemeye koyuldu. Bütün tabyaları elden geçirerek savaşa hazır hale getirdi.  İtilaf donanmasının çeşitli defa üstün kuvvetiyle boğaz tahkimatına saldırması sonucu adeta etten duvar ördürdü. 18 Mart 1915 günü düşman donanmasını adeta bozguna uğrattı. Gemileri boğazdan geçirmeyerek tarihe “Çanakkale Geçilmez” mührünü vuracak olan Cevat Paşa bu zaferden dolayı“18 Mart Kahramanı” ünvanı ile anılacaktır. Savaş bittiğinde Çanakkale Grubu komutanı oldu. 10 Kasım 1916 gününe kadar görev yaptı. O tarihten itibaren Galiçya Cephesine atandı.

Çanakkale’de görev yaptığı 27 ay boyunca Çanakkale’nin yaralarını sarması konusunda büyük gayretli çalışmaları oldu. Eğitim ve öğretime ise büyük önem verdi. Çanakkale merkeze bağlı Çınarlı, Saraycık, Sarıcaeli, Kurşunlu, Ulupınar ve Eceabat’a bağlı Yalova Köyü’ndeki okulları yaptırdı. Çanakkale merkezde 18 Mart İlköğretim Okulu’nun ise açılmasını sağladı. Çanakkale’de toplam 7 adet okul yaptırmıştır. Görevde bulunduğu süreye bakılırsa savaşın cereyan ettiği dönemlerde yaptırdığı bu okullar eğitime ne kadar önem verdiğini apaçık göstermektedir. Düşman donanmasını boğazı zorladığı ve Çanakkale’nin sayısız bombardıman yapıldığı o dönemde çocukların okullara devam etmesini öngörmüştür.

Cevat Paşa’nın yaptırdığı okullar bugün bazıları okul hayatına devam etmekte bazıları ise çeşitli kurumlarca restore edildi, birkaçı ise restore edilmeyi beklemektedir. Bu okulları inceleyecek olursak:

 

1-      18 MART İLKÖĞRETİM OKULU

 Bu okul Çanakkale Savaşları sırasında kara muharebelerinin devam ettiği günlerde Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa’nın emriyle açıldı. Okul öğrencilerinin çoğunluğu Çanakkale’de ikamet eden asker ailelerinin okuması için açılmıştı. İlk adı “Muhtelit Mevki-i Müstahkem Numune Mektebi”dir. 18 Mart 1915 günü yapılan deniz harekâtında Çanakkale merkezi ağır bombardımanda hasar görmüştü. Kara muharebelerin cereyan ettiği zamanda okulun açılması ise dikkate değerdir.

Bu okul savaş sonrasında çeşitli yerlere taşınarak öğretime devam etti. Değişik dönemlerde adları değişti. 1945 yılında 18 Mart Mektebi adını aldı. Bir süre eğitime devam edildi, mevcut binanın yetersizliği ve kullanılamaması sonucu 1984 yılında A blok, 2006 yılında C blok binası yapıldı. 1998 yılında kullanılamayan bu tarihi bina Milli Eğitim Bakanlığı tarafından restoresi yapıldı. [1]

Cevat Paşa’nın büyük gayretleri ile açılan bu okul halen Çanakkale’nin o şanlı komutanın adı Cevat Paşa mahallesinde başarılı bir şekilde eğitim ve öğretime devam etmektedir. Okul toplam 3 binadan, 21 derslikten oluşmaktadır. Okulun içerisindeki tarihi bina restore edildikten sonra güzel bir görünümlü ve bakımlı bir haldedir. Binada ayrıca Cevat Paşa’nın hayatı ve resmi bulunmaktadır.

 

2-      ÇINARLI KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU 

Cevat Paşa’nın yaptırdığı diğer bir okulda Çınarlı Köyü’ndedir. Çınarlı Köyü Merkezine 13 km.dir. Okul köy merkezinde tek taktlı bir yapıdadır. Günümüzde okul Birleştirilmiş sınıflı eğitime devam etmektedir.  Okulda 1. 2. ve 3. sınıflar eğitim görmektedir. Köyün merkezinde yer alan okul binası bakımlı ve düzenlidir. Öğretmenin gayretli çalışmaları görülmektedir. Köy sakinleri okul hakkında detaylı bilgiye sahip değildir. Sadece Cevat Paşa’nın yaptırdığı söylemektedirler. Okul içerisinde Cevat Paşa’nın çerçeveli bir resmi bulunmakta fakat hayatı ile ilgili bir bilgi yoktur.

  

3-      SARICAELİ İLKÖĞRETİM OKULU

 Okul Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli Köyü’ndedir. Bu köy merkeze 7 km. uzaklıktadır. İki katlı bir yapıya sahip olan okulda birleştirilmiş sınıfla eğitim verilmektedir. 1. 2. ve 3. sınıflar eğitim görmektedir.

Okulun tarihçesi hakkında detaylı bir bilgi bulunmamakla beraber okul yönetiminin verdiği bilgiye göre; 1916 yılında Cevat Paşa’nın emriyle yapıldı. Okulun yapımını amele taburları gayri Müslim askerleri tarafından inşa edildi. 1917 yılında eğitime başlamıştır. Okul binası tarihi dokusunu hala korumaktadır. Okulda Cevat Paşa’nın orijinal büyük bir resmi ve hayatı çerçeveli şekilde bulunaktadır.

 Bu köyde Cevat Paşa’nın yaptırdığı sadece okulu değil. Köy meydanında görülen çeşmeyi de yaptırmıştır. Çeşmenin kitabesinde  “Cevat Paşa himmet etti cihan cengi olur iken yaptırdı. Mir Kamil Çeşmesi Ruhuna Fatiha 1915-1917” yazılıdır. Çeşme, 2008 yılında muhtarlık tarafından restorasyonu yapıldı. Fakat Çeşmenin orijinal mimarisi ve Osmanlıca yazısı fayansların arkasında kalmıştır. Tarihi dokunun kapatılmadan yapılsaydı çok yerinde olacaktı.

 

4-      SARAYCIK KÖYÜ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULU

 Bu okul Çanakkale Merkeze bağlı Saraycık Köyü’ndedir. Köy, merkeze 8 km. uzaklıktadır. Okul, köyün en hakim yerinde bulunmaktadır. Sayacık Köyü sakinleri okul hakkında herhangi detaylı bir bilgiye sahip değiller. Okul yönetimin verdiği bilgiye göre Cevat Paşa’nın yaptırdığı ve 1917 yılında açıldığıdır. Cevat Paşa’nın okulda sadece küçük çerçeveli bir resmi bulunmaktadır. Hayatı hakkında bir bilgi yer almamaktadır. Günümüzde öğrenci yetersizliğinden dolayı birleştirilmiş sınıfta eğitim verilmektedir. Okulda Anasınıfı, 1. 2. ve 3. sınıflar eğitim görmektedir.

İki katlı bir yapıda olan bu tarihi binanın üst katında 5 oda bulunmaktadır. Alt kattaki odalar depo olarak kullanılmakta. Bahçe duvarları hala orijinalliğini korumaktadır.

Okul binasının restorasyona ihtiyacı vardır. Boyaları dökülmüş ve çatısı akmaktadır. Okul, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projeye alınmış ve yakında restorasyonu yapılacağını öğrendik. Saraycık Köyü Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu her türlü aksaklıklara rağmen başarılı bir eğitime devam etmektedir.

 

5-      KURŞUNLU KÖYÜ İLKOKULU

 Bu okul Çanakkale merkeze 8 km. uzaklıktaki Kurşunlu Köyü’ndedir. Cevat Paşa’nın yaptırdığı kullanılmayan ve harabe olan tek okuldur. Öğrenci yetersizliğinden dolayı kapanan bu okulun durumu içler acısıdır. Çatısının bir kısmı yıkılmak üzeredir. Tarihi bina 1915 yılının izlerini hala taşımaktadır. Yüksek pencere ve ahşap tavana sahip olan bina üç odadan oluşmaktadır.

Bu Cevat Paşa’nın yaptırdığı aziz hatıranın yıkılmadan sahip çıkılması gerekmektedir. Bu tarihi binanın restorasyonu yapılıp köy odası, kütüphane veya Sağlık Ocağı gibi çeşitli şekilde kullanılsa çok yerinde olacaktır.  Böylece şanlı komutan Cevat Paşa’nın aziz hatırası değerini bulacaktır.

6-      ULUPINAR KÖYÜ İLKOKULU   

Cevat Paşa’nın yaptırdığı diğer bir okulda Ulupınar Köyü’ndedir. Günümüzde okulda eğitim verilmemektedir. Bu köy Çanakkale merkeze 11 km. uzaklıktadır. 1915-1916 yıllarında yapılan bu bina uzun yıllar köy ilkokulu olarak kullanıldı. 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitim sonucu öğrenci yetersizliğinden kapandı. Bir süre kullanılmayan bina 2004 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne devredildi. Üniversiteye bağlı Gözlem Evi’nin yakınında bulunan bu tarihi bina Üniversite tarafından 2005 yılında “ÇOMÜ Köyevi” adıyla restore edildi. Bahçe düzeni ve mimarisiyle özgün ve güzel bir yapıda olan bina üniversite tarafından misafirhane statüsünde kullanılmaktadır.

 

7-      YALOVA YADİGÂR-I ZAFER İLKOKULU

1915 yılında yapılan bu okul Yalova Köyü’ndedir. Bu köy Eceabat ilçesine bağlı ve

19 km. uzaklıktadır. Okulun açılışı 18 Mart 1915 tarihinden sonra gerçekleştiği için Çanakkale Deniz Zaferi hatırasına “ Yadigar-ı Zafer İlkokulu” adını almıştır.

Yalova sakinlerinden köyün en yaşlısı Hüseyin ORAL Okulun yapımını şöyle anlatmıştır:

“ 1915 yılının baharıydı. Öğretmenimiz Süleyman Bey, hepimizi topladı. Cevat ‘Paşa’yı ziyaret edeceğiz’ dedi. Yola çıktık. Yol kenarlarından topladığımız çiçeklerden bir demet yaptık. Paşa bizi görünce sevindi. Hatırımızı sordu. “İsteğiniz nedir çocuklar?  deyince hep beraber “ Okul İstiyoruz” diye cevap verdik. Okul yapımı için Cevat Paşa, İstihkam Binbaşı Zeynel Abidin’i (Çarpanlı) görevlendirmiştir. Köy halkı ise taş ve kum çekerek okul yapımına katkıda bulunmuştur. İki katlı Okulun yapımı, Aydın Amele Taburu tarafından kısa sürede tamamlanmıştır.”

 Yalova İlkokulu 1948 yılının Aralık ayında yangın 1963 yılında depremde hasar gördü, küçük onarımlarla günümüze kadar ayakta kalmayı başarmıştır. Öğrenci yetersizliğinden sonra okul kapandı. Yıllarca bakımsız ve yıkık bir halde idi. Eceabat Kaymakamı Muhterem İNCE’nin gayret ve özverileri sonucu Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2008 yılında tamamlandı.

Tarihi bina günümüzde “Cevat Paşa Kültür Merkezi” olarak kullanılmaktadır. Merkezde bir odasında kütüphane bulunuyor. Bina içerisinde Cevat Paşa’nın hayatı ve resmi tablo halinde yer almaktadır.

Sonuç olarak görülüyor ki, Cevat Çobanlı Paşa Türk milletimize armağan ettiği Çanakkale Deniz Zaferinden ziyade yaptırdığı eserlerle de hem günümüzde hem de gelecekte anılacaktır. Çanakkale’ye kazandırdığı bu eğitim yuvalarında binlerce kişi eğitim gördü.  O bakımdan Çanakkale halkı Cevat Paşa’yı hiçbir zaman unutmamalı, anmalı ve yaptırdığı eserlere sahip çıkılmalıdır.

 

 

 

Ahmet YURTTAKAL

Araştırmacı-Yazar

 

KAYNAKÇA

 

1-      ATASE zat işleri Dairesi Cevat Paşa Klasörü 14 11 935

2-      Atase Safahat Cetveli Dosya No 307-4 .  Kls.34528

3-      DÜNDAR, Recep Çanakkale Deniz Muharebeleri ve Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat (Çobanlı) Paşa. Y.Lisans Tezi  İnönü Üvivsersitesi Malatya 1992

4-      “Bir Destandır Çanakkale” Dergi Sayı:3 18 Mart İlköğretim Okulu Çanakkale

 


[1] http://www.onsekizmart.k12.tr


  36474 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

476_Hüseyin Sürgen 22-11-2008, 23:29:43
Dinimizin ilk emri ''oku'' dur...Hz.Peygamber Efendimiz (s.a.v) Bedir Savaşı sonrası ellerinde bulunan her bir esirin hürriyetine kavuşabilmesi için on kişiye okuma-yazma öğretilmesini istemiştir.Yani savaş meydanlarında gereğini yaptığı gibi,eğitime de büyük önem vermiştir.Cevat Paşa hiç şüphesiz Çanakkale Destanı denilince akla ilk gelen isimlerdendir.Öyle ki makalede de ifade edildiği üzere Cevat Paşa'nın gerek savaş meydanlarında ve gerekirse sosyal hayatta çok büyük hizmetleri olmuştur.Çünkü Cevat Paşa gibi Kahraman şahsiyetler,Hz.Peygamber'in metodunu çok iyi öğrenmişler,ümmet-i Muhammed'e layık olabilme adına savaş meydanlarında kahramanca mücadele ettikleri gibi,aynı zaman da eğitime de büyük önem vermiş,fedakarane çalışmalarda bulunmuşlardır.Öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki,ne kadar şükretsek,ne kadar gurur duysak azdır.Hem Vatan için can vereceksin,mücadele edeceksin hem de ilim için,eğitim için gece gündüz demeden gayret göstereceksin.

Herhalde bir millete yapılacak ''En Büyük Hizmet'' bu olsa gerek..Böyle olsa gerek...

Böylesi güzel ve anlamlı makalesi için değerli büyüğüm Ahmet Yurttakal'a çok müteşekkirim.Gönlüne sağlık abicim...Selam ve Hürmetlerimle....
 
477_İsmail SABAH 23-11-2008, 00:07:37
Türk tarihinin yetiştirdiği önemli insanlardan biir olan Cevat Paşa ve onun ülkesine hizmeti olarak yaptırdığı, inşa ettirdiği yapıları anlatan değerli araştırmacı Ahmet Yurttakal'ı hazırlamış olduğu bu orjinal çalışmadan dolayı canı yürekten kutluyorum. Her anlamda gelişmeinin eğitimle başladığı gerçeğinden hareketle bir eğitim bilimci olarak Cevat Paşa'ya hayran olmamak elde değil. Savaş sırasında bile bu gerçiği görmüş ve elinden yapmış olan bu değerli paşamız bugün biz eğitimcilere çok büyük bir örnek teşkil etmektedir. Eğitimci arkadaşlarıma özelikle bu yazıyı okumalarını tavsiye edeceğim. Şuan bilimsel bir çalışmayada destek olmuş olan bu yazının, tarihi boyutunun yanında eğitim yönünden ele alındığında büyüklüğü bir kat daha artmaktadır. Büyük düşünüp, büyük yaşamışlar ve bugünün insanlarına yani torunlarına örnek abide şahsiyetler olarak tarihte biz nesilleriniin gönlünde yerinini almış tüm ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsınlar.
 
478_aytekin bey 23-11-2008, 14:45:33
yazıyı okudum ..yeri geldi sevindim yeri geldi üzüldüm..iyi durumda ve ilgilenilen okullar beni mutlu ederken ilgisiz kalmış okul beni üzdü..evet kurşunlu okulu hayatımda gördüğüm en sevimli şirin bina diyebilirim..içindeki sınıf sayısı az olabilir ..bu bağlamda eğiitim maksadıyla kullanmak belki akıllıca değildir..ancak bu demek değildir ki harabe olmaya terkedilsin..müze olur ..kütüphane olur..olurda olur... bizler biraraya gelerek orayı kurtarabiliriz...sadece birlik beraberlik ve biraz çaba....yanlışmıyım..
 
479_ZEYNEP TAŞTEPE 24-11-2008, 00:02:19
nurlar içinde yat CEVAT PAŞAM .ALLAH RAZI OLSUN.bizler biliyoruz ki insanlığa yarar bir eser bırakıldığı zaman amel defteri kapanmazmış.
MEHMET AKİFÇE ; şu boğaz harbi nedir ? VAR MI Kİ DÜNYADA EŞİ
DİYE TARİF EDİLEN , DÜNYANIN MUAZZAM DONANMASINA KARŞI YAPILAN EŞİ BENZERİ OLMAYAN ,HARBİN SONUNDA ARKALARINA BAKMADAN GİDEN YEDİDÜVEL BUGÜN GELSİNLER 93 YIL ÖNCE ÜSTELİKTE HARB-İ UMUMİ İÇERİSİNDE MEDENİLİĞİN,ÇAĞDAŞLIĞIN ,BANA BİR HARF ÖĞRETENİN KULU KÖLESİ OLURUM DİYEN ZİHNİYETİN İHTİŞAMINI GÖRSÜNLER.AFRİKALI BİR KABİLE REİSİNİN İFADESİNDE ; SÖMÜRGECİLER ÜLKEMİZE GELDİKLERİNDE ONLARIN ELLERİNDE İNCİLLERİ BİZİMSE ZENGİN MADEN YATAKLARI MIZ VARDI .BİZLERE GÖZÜMÜZÜ KAPATIP TANRIYA YAKARMAMIZI İSTEDİLER.BİZDE ÖYLE YAPTIK .GÖZÜMÜZÜ AÇTIĞIMIZDA BİZİM ELİMİZDE İNCİL, ONLARIN ELLERİNDE İSE BİZİM ZENGİN MADEN YATAKLARIMIZ VARDI.
NE OLUR KENDİMİZE GELELİM .ZAMANIMIZI BİRAZDA EJDADIMIZ GİBİ İLİME ,BİLİME
AYIRALIM .AHMET KARDEŞİMİ YÜREKTEN KUTLUYORUM CEVAT PAŞALARIMIZIN YAPTIRDIĞI OKULLARDA NİCE AHMETLER YETİŞİR İNŞALLAH .TEŞEKKÜR EDİYORUM..
.
 
480_OzanBODUR 24-11-2008, 14:37:22
Ahmet Yurttakal kardeşimi üniversite yıllarından tanırım...Maalesef çoğu üniversite talebesi şehrin ve yaşamın dağdağasında darmadağın olurken İnançlı,azimli,dürüst ve çalışkan olan bu Çanakkale Ruhu süvarisinin yaşayışı ve ilkeleri hepimize örnek olmuştur.İtiraf etmeliyim ki bugün ki Çanakkale sevdamı ve merakımı onun ve kanaat önderi bir kaç gönül insanının organize ettiği ilk Çanakkale gezisine borçluyum...


Yaşamımızda her zaman şahit oluruz ;bazı şahsiyetler işin hiç çilesini çekmeden ,hazıra konup hepimize imtihan vesilesi olurken bazıları da bıkmadan ,usanmadan ,bir an olsun boşluğa düşmeden tabiri caizse iğne ile kuyu kazarlar...


Şüphesiz o gönül erlerine o gücü ve kuvveti veren faktör ,tenleri ile kalpleri arasında ki ruhta gizlidir...Ahmet Bey kardeşimin 01.05.2008 tarihinde kaleme aldığı ''Esir Düşen Sancaklarımız'' adlı çalışmasına yazdığım yorumda kendisinin bu gönül erlerinden biri olduğunu adım gibi bildiğim için bir temenni mukabilinde ''inşallah daha derin ve bilinmeyen çalışmalarla bizleri Gelibolu'nun bilinmeyen buutlarına taşımayı başarırlar''demiştim...


İşte bu çalışmasında Ahmet Bey kardeşim bu temenniyi gerçeğe çevirmiş...Bize böyle bir tarih ziyafeti sunduğu için ne kadar teşekkür etsek azdır...Ama ondaki yüksek seceat inşallah bu ziyafetleri defahatle yaşayacağımızında en büyük garantörüdür...Heyecan ve merakla yeni çalışmalarını bekliyor ve Rabbimden kendisine kolaylıklar vermesini niyaz ediyorum...

Selam ve dua ile....

Ozan Bodur-www.duryolcu.com
 
481_HAFIZE KASAR 25-11-2008, 12:17:49
Su an Canakkale'den ulkmeden cok uzaklarda egitim ^OKUL^ icin Polonya'da bulunuyorum. Yeri geliyor ulkeme ve seviklerime olan ozlemim oyle artiyor ki ne isim var burada diye dusunuyorum. Ancak bilhassa Arastirmaci Yazar Sayin Ahmet Yurttaka'in hazirlamis oldugu bu yaziyi okuyunca bu dusunlerimi kafamdan tamamen silip attim. Birinci Dunya Savasinin ozellikle de Canakkale Cephesinde ne cetin bir mucadele yasandigini hepimiz boylesi degerli Arastirmacilarimiz ve yazarlarimiz araciligiyla biliyoruz zaten. Bu cengabede egitime bu derece onem veren komutanlarimizin ve eserlerinin varligi biz Turk Milleti icin gurur kaynagidir. Acak bunlarin varligindan haberdar olmayisimiz ve bu degerlerin yok olup gitmesine goz yummamiz ise ayibimizdir. Neyse ki Sayin Yazarimiz Ahmet Yurttakal bizleri bu konuda son derece aydinlatmis ve biz okuyucular da uzerimize dusen gorevi yerine getirme firtrsati buluyoruz. Bir bireyin, milletin, ulkenin gelismeside egitimin ne derece onemli oldugunu Cevat Pasamiz savas zamaninda yaptirdigi okullarla gayet iyi vurgulamis. Bu okullarin halen egitime devam ediyor olmasi ne kadar sevindirici ise kullanilamayan durumda olan okullarin durumu ise bir o kadar aci. tarihimize sahip ciktigimiz surece degerimiz daha da cok artacaktir. EGITIM HER ZAMAN VE HER YERDEDIR diyerek Sayin Ahmet Yurttakal'a bir kez daha sonsuz tesekkurlerimi sunuyorum ve sonraki calismalarinizda da basarilar diliyorum. Yureginize Saglik.
POLONYA'DAN ULKEME SAYGI VE SELAMLAR!!!
 
482_Ramazan AKBAŞ 26-11-2008, 09:50:17
Çanakkale 18 mart zaferi tüm dünyaya Türkün verdiği mücadeleyi tüm şartlara ve ölüm kusan cehhenemi bombaları atan o devasa gemilere karşı düşmanına karşı mücadele verdiği bizlere göstermektedir.18 marttan önce Çanakkaleyi aldığı tedbirler ve çalışmlarla 18 marta hazırlayan Çanakkkale geçilmez mührünü vuran tüm dünyaya bunu ispat ettiren Cevat Paşayı daha iyi tanımak gerekiyordu. Onun askerlik dışında askerlerine bir komutan yeri geldiğinde bir baba olduğu ve hayırsever olduğunu ilme okumaya ne kadar çok önem verdiği o zor yıllarda bile eğitimin ilerlemesi için çabalarını öğreniyoruz.Gerek yaptırığı okulları gerekse diğer çabaları onun vatanı cephede savunduğu giib eğitmde diğer alanlarlada savunduğunu göstermektedir.Yapmış olduğu çalışmalarla Çanakkale hakkında daha fazla bilglenmemizi sağlayan, ve bu çalışmasıylada Biz genclere Cevat paşayı bir çok yönüyle tanıttığı için Ahmet YURTTAKAL 'a çok teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum.Yapmış olduğu çalışmalarda biz genclere önder olduğu içinde gencler adına bir genc olarak ayrıca minnettarız.Bu çalışmalarla yeni nesle Ecdad sevgisi aşılanmalı ve ecdadın verdiği mücadeleleri göz önünde tutarak kendi alanında en iyisini yapmalıdır. Atalarımızın vermiş olduğu mücadeleyi idrak ederek Cevat paşa gibi komutanlarımızı anladığımız zaman gayrete gelip çalıştığımız zaman güzel günler bizlerin olacaktır. geliboluyuanlamak sitesine yazılarıyla bize ışık tutan yazar abilierimize bir kez daha teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diliyorum.Böyle sitelerle genclik atasını tanımakta. yolunuz açık olsun
 
483_Muzaffer Albayrak 26-11-2008, 10:48:59
Öncelikle tebrik ederim. Hakikaten araştırmaya ve emeğe dayanan detaylı bir çalışma. Tabii ki burada asıl önemli olan husus, savaş yıllarının meşakkat ve sıkıntıları içerisinde gündelik hayatın bir şekilde devam ettirilebildiğini, bunun için fedakarca olduğu şüphesiz olan gayret ve mesainin sarfedildiğidir. Bunu bize Cevad Paşa örneği ile gösteren Ahmet Bey'e teşekkürler.
Eskilerin Harb-i Umumi dedikleri I. Dünya Savaşı sırasında yedi cephede yedi düvele karşı savaşırken bir taraftan da hayatı idame ettirmenin çabası vardı.
Yukarıdaki yazıya benzer bir teşebbüsü de ben ilave edeyim. 1917 yılında yani harbin tam ortası bir yılda Osmanlı Maarif Nezareti vilayetlerde açılacak Sanayi Mekteplerinde öğretmenlik yapmak üzere yetiştirilmeleri için vilayetlerden ikişer öğrencinin Budapeşte Sanayi Mektebi'ne gönderilmelerini organize etmişti.
Geliboluyu Anlamak sitesinde bugüne kadar yayınlanmış makalelerden farklı, rutin dışı bir inceleme olmuş Ahmet Bey'in yazısı. Olayların ve şahısların bilinmeyenini, arka planını ortaya çıkaran bu tür yazıları sitede görmek temennisiyle selam ve saygılar...
 
484_İslam ÖZDEMİR 26-11-2008, 22:16:55
Çanakkale Müdafası denilince akla gelen ilk isim,boğaz savunması ve memleketin namusu ellerine emanet edilen,18 Mart 1915 tarihinde dünyanın en güçlü donanmasını Allahın yardımı,Mehmetçiğin gayretiyle perişan eden Türk tarihinin yetiştirmiş olduğu en kahraman komutanlardan biri.Büyük deniz zaferinin ardından 18 Mart Kahramanı ünvanını alan ve İstanbul'u kurtaran birinci komutan diye milletimizin gönlünde taht kuran Cevat Paşamız hakkında bugüne dek çok şey yazılıp,çizildi ve söylendi.Ancak bunlardan hiçbiri Müstahkem Mevkii Kumandanının Sayın Ahmet Yurttakal'ın dikkat çektiği yönü hakkında bir kaç kelam etmedi.Söylenenler hep Paşa'nın askeri kariyeri ile alakalıydı.Oysa ki memleketin yetiştirmiş olduğu en değerli komutanlardan biri olan Cevat Paşa'nın dile getirilip,gelecek kuşaklara aktarılması gereken daha pek çok yönü vardı.Bunların en öncelikli olması gerekende eğitime göstermiş olduğu hassasiyetti.Cevat Paşa savaş şartlarında gelecek için önem arzeden bu konuyu asla göz ardı etmeyerek Çanakkale'nin eğitim ve kültür hayatına pek kıymetli eserler bırakarak,adını ölümsüzleştirmiştir.Makaleyi dikkatlice okuyanlar onun,halkın bu konu daki taleplerini zerre kadar göz ardı etmediğini açıkça görür.Bu yönü onun ne kadar cömert ve ileri görüşlü biri olduğunun da göstergesidir.Bir Osmanlı Paşasının kısacık hayatına sığdırmış olduğu bunca şey hem günümüzdeki meslektaşları hem de bizler için güzel bir örnektir.Cevat Paşa eğitim-öğretime vermiş olduğu destekle bir yönüyle de Yüce Dinimizin ilk emrine ve Peygamber Efendimize olan bağlılığını da göstermiştir.Hatırlanacağı gibi Peygamber Efendimiz SAV Bedir Savaşında esir aldığı müşriklerden her birinin on müslüman çocuğa okuma yazma öğetmesi karşılığında serbest kalacağını vaad ederek dinimizin eğitim konusundaki hassasiyetini oraya koymuştur.Cevat Paşa'nın takip ettiği yol aynıdır.O okullarda eğitim gören çocukların ileride gelecekleri önemli mevkilerde ve yapacağı hizmetlerde Cevat Paşa'nın da emeği vardır.Böyle insanların Cenab-ı Hakk'ında Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi öldükten sonra amel defterleri kapanmayacakır.Ben sözü fazla uzatmadan Rahmetli Çanakkale Müstahkem Mevkii Kumandanı Cevat Cobanlı Paşamı hem askeri kahramanlıklarından hem de bu hizmetlerinden olayı rahmetle anarken,onun hatırasını yaşatmak için kendisini paralarasına çalışan değerli arkadaşım Sayın Ahmet Yurttakal'ı tebrik ediyor Yeni sitesinin de hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Saygı ve Sevgilerimle
İSLAM ÖZDEMİR
İmam-Hatip
Çanakkale Savaşları Araştırmacısı-Yazar
 
486_HALİL VOLKAN 28-11-2008, 17:50:30
ELLERİNE SAĞLIK AHMET HOCAM.BİR EĞİTİMCİ OLARAK BEN DE ETKİLENDİM YAZINI OKURKEN.CEVAT PAŞAMIZIN BU YÖNÜNDEN HABERİM YOKTU.GERÇEKTEN BU MÜTHİŞ BİR HABER.ÇÜNKÜ BİR MİLLETİN VAR OLUŞ SAVAŞI DİYE GÖRDÜĞÜ BİR ANDA SEN HALA OKULLAR AÇIYORSUN SAVAŞLARDA GÖRDÜĞÜN DURUMLARI YAŞADIĞIN ZORLUKLARI EĞİTİM SAYESİNDE AŞMAYA ÇALIŞMAK İÇİN OKULLAR AÇIYORSUN.BU GERÇEKTEN SIRADIŞI BİR DURUM.
YİNE ALLAH TÜM ŞEHİTLERİMİZDEN,GAZİLERİMİZDEN VE SİPER ARKADAŞLARINDAN RAZI OLSUN...
 
489_Cemalettin Yıldız. 06-12-2008, 09:27:58
Rahmetli Cevat paşa ile ilgili çalışmalarını takdirle izliyorum. Tarihimizin unutulmuş bir bbölümünü gün yüzüne çıkarıyorsun.Sana her türlü yardıma hazırım. Bşarılar diliyorum. Cemalettin YILDIZ.
 
490_hakkı 07-12-2008, 23:53:36
Yazar arkadaşımı kutlar,aynı zamanda Çanakkale merkez Fatih cami nin karşı köşesinde Fevzi Paşa
nın doğduğu ev bir kısm yıkık virane durumdadır.Bu konuyu da inceleyip gün ışığına çıkarırsanız çök
memnun olurum.
 
598_hilmi çelik 10-01-2009, 20:01:45
ahmet kardeşim cevat paşanın çanakkalede akrabaları var biliyomusun. seni yaptığın araştırma için kutluyorum.
 
614_Mustafa Gür 18-01-2009, 13:31:15
Kıymetli kardeşim...Yaptığın her çalışman çok güzel, doyurucu ve mükemmel.Bu çalışmada öyle...Bizlere yeni yeni bilgiler sunuyorsun...yüreğine.bileğine vegönlüne sağlık...başarılar saygılar.

Mustafa GÜR
Çanakkale Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı
 
2010_Sezai EROL 18-07-2012, 10:24:16
Rahmeti babam Rıza EROL 1952-1956 Yılları arasında.Ulupınar İlkokulunda Eğitmen olarak çalıştı.Benim çocukluğumda o okulun bahçesinde geçti.Okul yeni açıldığı için ben ve köyden Selaatti,n adında bir arkadaşımla Yağcı köye gider gelirdik.Babamı bir gün köye götürdüğümde okulun perişan halini görünce ağlamıştı.Daha sonra Ünüversitemizin gayretleriyle bu günkü hale getirildi.Sürekli gidip görüyorum.Cevat paşanın köyde birde çeşmesi var.Askeri birlik 1950 li yıllarda suyunu oradan temin ederdi.Cevat Paşaya Allahtan rahmet,Bu Bilgileri bizlere aktaranlara sonsuz teşekkürler.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

12/07/2017 - 05:38 Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek… (Gürsel Göncü)

04/07/2017 - 07:58 Çanakkale’ye Mührünü Vuran Efsane Gemi Nusret’in Mührü (Seyit Ahmet Sılay)

27/06/2017 - 17:38 İkinci Bir İntihal Vakası ve Çanakkale Savaşı Popüler Kitapları Üzerine (Tuncay Yılmazer)

20/06/2017 - 07:20 Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri – Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

15/03/2017 - 13:17 18 Mart Zaferi ve Kahramanları Sergisi

03/03/2017 - 18:04 Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Anma Programı - 4 Mart 2017 Bahçeli Köyü/Biga

13/02/2017 - 08:53 Atlas Tarih Dergisi Şubat Sayısında 1. ve 2. Gazze Muharebesi Dosyası (Tuncay Yılmazer)

05/01/2017 - 11:29 Duyuru: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale - 17 Ocak 2017 Muzaffer Albayrak Söyleşisi

28/12/2016 - 18:07 15 Temmuz Darbesinin Gölgesinde Bir Yıl: Çanakkale, KutülAmare, Somme dan Halil İnalcık Hocaya... 10 Yaşına Giren GeliboluyuAnlamak ta 2016 böyle geçti (Tuncay Yılmazer)

11/12/2016 - 15:52 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Teröre Lanet

24/11/2016 - 06:22 Kronik Kitap Dört Yeni Eserle Yayın Hayatına Başladı

17/11/2016 - 07:02 Tarih Bir Din Değil İlim Sahasıdır (Seyit Ahmet Sılay)

29/09/2016 - 18:50 Dr. Kilisli Rıfat ın İzinde Osmanlı dan Türk e ve Ötesi (Nükhet Kardam)

09/08/2016 - 13:11 Aşk Cephesi – Bahadır Yenişehirlioğlu ( Sinem Şahin )

04/08/2016 - 17:27 Çanakkale Muharebelerine Dair Bir Site; canakkalemuharebeleri1915.com

16/07/2016 - 09:28 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Darbelere Hayır! Demokrasiye Evet

15/07/2016 - 09:35 Birinci Dünya Savaşı Araştırmaları Sitesi cihanharbihatiralari.com (Mehmet Beşikçi)

07/04/2016 - 07:10 Konferans - Kut ül Amare Zaferi ( İPTAL DUYURUSU )

31/03/2016 - 06:05 Türkiye nin Bağdat Büyükelçiliği Kutü-l Amare Zaferini her yıl kutluyor ( Faruk Kaymakçı)

24/03/2016 - 03:58 Çanakkale Savaşı nın Dünya Tarihindeki Yeri - NTV Mete Çubukcu ile Pasaport Programı - 18 Mart 2016

16/03/2016 - 08:38 Çanakkale Savaşının 101. yıldönümü Yeni Bakışlarda konuşuldu.

11/03/2016 - 06:46 Konferans - Çizgilerle 1. Dünya Savaşı

19/02/2016 - 06:58 Konferans - Vahdettin Engin - İkinci Abdülhamit'in Politikaları

15/02/2016 - 07:10 Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım - Erich Ludendorff

08/02/2016 - 09:09 Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Girişi (Ali Kaşıyuğun)

01/02/2016 - 09:01 İki Siper Bir Mektup Bir Çanakkale Projesi Değerlendirmesi (Celal Yıldırım)

25/01/2016 - 11:57 Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

18/01/2016 - 12:52 Seddülbahir 32 Saat Dizisi Üzerine... Bizi Affedin ( Seyit Ahmet Sılay )

18/01/2016 - 10:27 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konferans - Osmanlının Suriye Politikası

13/01/2016 - 08:08 Şiir ve Öykü Yarışması

05/01/2016 - 12:42 PROGRAM: İtilaf Devletlerinin Çanakkale den Tahliyelerinin 100. Yılı-Onlar Giderken

03/01/2016 - 10:32 Konferans - Çanakkale Savaşlarında Tahliye Harekatı - Kenan Çelik

14/12/2015 - 06:31 Konferans - Haluk Oral - Bir Kırılma Noktası Çanakkale

26/11/2015 - 18:34 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Hava Fotoğrafları (Gökhan Tarkan Karaman)

13/11/2015 - 21:12 Konferans -Çanakkale’de Bir Edebi Heyet

15/10/2015 - 13:23 Konferans - Çanakkale'de Yitirilen Tahsilli Gençlik

29/05/2015 - 14:34 Benim Çanakkale kahramanım Mahmut Sabri Bey’dir- Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısında Tuncay Yılmazer Röportajı

15/05/2015 - 16:25 İBB Konferans - Cepheden Mektuplar (Doç.Dr.Ömer Çakır)

27/04/2015 - 02:44 Çanakkale Söyleşileri 25 Nisan 1915 Müttefiklerin Çıkarma Harekatı-Kenan Çelik

15/04/2015 - 08:30 Atlas Tarih’ten Çanakkale Özel Sayısı

08/04/2015 - 17:12 Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915 Sergisi

30/03/2015 - 17:08 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı na Çağrı, Kamuoyuna Duyuru

26/03/2015 - 09:02 Konferans-18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

24/03/2015 - 17:04 “İki Siper Bir Mektup” Bir Çanakkale Projesi (Celal Yildirim-Hatice Solmuş TED Mersin Koleji)

21/03/2015 - 04:13 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler Programı Kaydı

17/03/2015 - 04:46 Çanakkale Muharebeleri- 100 Yıl önce 100 Yıl sonra (Tuncay Yılmazer)

13/03/2015 - 18:27 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler- Çanakkale Savaşı Özel- Programı (14.3.2015 saat 00.00)

04/03/2015 - 16:22 CNR Kitap Fuarı’nda Çanakkale Muharebeleri Paneli ( 07.03.2015 saat : 15.30 Yeşilköy CNR Dünya Ticaret Merkezi )

16/02/2015 - 14:00 Acı bir Çanakkale Türküsüne adanan 4 yıllık bir emeğin takdimi- Harmanyeri 1915 (Yönetmen: Gürdal Uğur)

01/02/2015 - 03:46 100. Yıl’da Muhteşem Soru… Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermi Kaç Kiloydu ? (Tuncay Yılmazer )

18/01/2015 - 15:05 Kireçtepe Jandarma Şehitliği Restorasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular (Tuncay Yılmazer)

10/01/2015 - 14:53 Konferans - Osmanlıyı Yıkan Cephe-Filistin

28/12/2014 - 13:48 Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

24/11/2014 - 14:52 Son Savruluş – Çanakkale Muharebe Alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı ! (Tuncay Yılmazer )

15/11/2014 - 01:37 Konferans - Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

01/11/2014 - 03:54 Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

09/10/2014 - 10:13 Uluslararası Sempozyum - Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

24/09/2014 - 17:06 Çanakkale’de Yeni Şehitlik! (Gürsel Göncü)

12/09/2014 - 15:51 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Özel Sayısı Makale Çağrısı

// - 09:52 Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

// - 06:37 Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı Üzerine ( Tuncay Yılmazer )

// - 15:33 Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

23/05/2014 - 17:16 100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

16/05/2014 - 16:24 SOMA MADENCİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

11/05/2014 - 13:05 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Korunması ve Unesco Kültürel Mirası İlan Edilmesi (Dr. Mithat ATABAY)

09/05/2014 - 23:03 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı İzlenimleri (Ahmet Yurttakal)

02/05/2014 - 06:00 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı

15/04/2014 - 18:40 Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

06/04/2014 - 22:18 DOKUN Dergisi’nde Tuncay Yılmazer İle Söyleşi...

15/03/2014 - 18:00 Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları Paneli

09/03/2014 - 14:19 Çanakkale Savaşları Resmi Koleksiyoneri Seyit Ahmet SILAY

06/03/2014 - 22:33 Konferans -'Çanakkale Muharebelerinde Bir Kahraman Asker Gazi Binbaşı Halis Bey

28/01/2014 - 07:35 Sadece Bir Emir Kipi...İsrail'i Kur! - Wladimir Jabotisnky ( Çev. Atilla Aşçı )

14/01/2014 - 16:21 Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

06/01/2014 - 12:12 Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Savaşa Dair Önemli Bir Eser: “GRİFF NACH DER WELTMACHT: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918” Kadir Kon

30/12/2013 - 22:51 Şehit Teğmen İbrahim Naci’den Çanakkale’de tarihin betonlaşmasına… 2013 Yılının muhasebesi ( Tuncay Yılmazer )

06/12/2013 - 22:00 32. Gün Programında Çanakkale Muharebe Alanlarında Betonlaşma Konusu Tartışmaya Açıldı

11/11/2013 - 05:23 Yüzüncü Yıla Doğru Yazıları-2 : Çanakkale Muharebe Alanları’ndaki Betonlaşma Meselesi Neden İlgi Görmüyor? ( Tuncay Yılmazer )

03/11/2013 - 20:03 Çanakkale Muharebe Alanlarında İnşaat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor… (Tuncay Yılmazer)

11/09/2013 - 21:28 Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları (Mithat Atabay, Okan Taktak, Savaş Karakaş, Selçuk Kolay)

25/08/2013 - 15:29 Zığındere Vadisinden Geçecek Yol Tarihi Tahrip Edecektir! (Tuncay Yılmazer)

14/08/2013 - 18:40 Ağadere'ye Sahip Çık (Murat Sayar)

28/07/2013 - 14:53 NTV Tarih’in Kapanması Üzerine Birkaç Not… ( Tuncay Yılmazer )

08/07/2013 - 20:00 Çanakkale Muharebe Alanlarının Şehitlik İnşasıyla İmtihanı! (Muzaffer Albayrak)

26/06/2013 - 21:59 100. Yıl’a Doğru Yazıları- Çanakkale’de Şehitliklerin İhyası Gerçekten Gerekli mi? ( Tuncay Yılmazer )

10/05/2013 - 14:36 İlber Ortaylı Seyahatnamesi

21/04/2013 - 14:44 GEO Dergisi Nisan 2013 Sayısında Hayal Kırıklığı ( Tuncay Yılmazer )

09/04/2013 - 13:18 Meclisin Unuttuğu Kahraman Nezahet-Ozan Bodur

23/03/2013 - 21:43 Ayraç Kitap Dergisi Çanakkale Özel Sayısı

22/03/2013 - 22:03 Çukurova Üniversitesi'ndeki Konferans ile İlgili Gelibolu’yu Anlamak Okurlarına Açıklama ( Tuncay Yılmazer )

21/03/2013 - 20:14 Çukurova Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı Konferansı ( 22.3.2013)

16/03/2013 - 10:44 18 Mart Üniversitesi ve AÇASAM “2015’e Doğru Çanakkale Muharebelerini Anlamak ve Anlatmak” Paneli ( 19.3.2013)

12/03/2013 - 07:39 Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

08/03/2013 - 07:01 Gelibolu'yu Anlamak twitter'da....www.twitter.com/gelibolu2015

01/03/2013 - 13:59 NTV Tarih'te Şehit Teğmen İbrahim Naci Bey Dosyası

24/02/2013 - 20:18 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Safiye Hüseyin Konferansı (İsmail Bilgin)

19/02/2013 - 14:35 TRT Avaz 'da Çanakkale Programı

18/02/2013 - 07:22 Çanakkale Muharebeleri’nde Kahraman Bir Hemşire: Safiye Hüseyin Elbi Konferansı

07/02/2013 - 17:03 Prof. Dr. Vahdettin Engin'in 'Asayiş' adlı eseri kitapçılarda...

04/02/2013 - 11:05 Sör Siyonist , İngiltere'den Filistin'e Toprak Kavgası -Çiğdem Bayraktar Ör ( Prof. Dr. Vahdettin Engin )